نـمـایه‌ بیست سـاله‌ گـیلـه‌وا

 

پیش‌ سخن‌

آن‌ چه‌ پیش‌ رو دارید، نمایه‌ ۲۰ ساله‌ مجله‌ گیله‌ وا (نشریه‌ تخصصی‌ گیلان‌شناسی‌، به‌ دو زبان‌ گیلکی‌ -فارسی‌) است‌. به زبان‌ ساده‌، فهرست‌ مطالب‌ و مندرجات‌ ریز و درشت‌ این‌ نشریه است‌ اعم‌ از مقاله‌، گزارش‌، مصاحبه‌، زندگی‌ نامه‌، نقد، داستان‌… و افزون بر آن، شرح اخبار، اشعار و نام‌ شاعرانی‌ که‌ در طول‌ ۲۰ سال‌انتشار گیله‌ وا، با نشریه‌ همکاری‌ داشتند.
شماره‌ اول‌ گیله‌وا تیرماه‌ ۱۳۷۱ چاپ‌ شد و آخرین‌ شماره از‌ سال‌ بیستم‌ یعنی‌ شماره‌ ۱۲۰ در تیرماه‌۱۳۹۱ منتشر گردید. در طول‌ این‌ ۲۰ سال‌، گیله‌وا علاوه‌ بر چاپ‌ شماره‌های‌ معمول‌ خود، ۳۰ عنوان‌ ویژه‌نامه‌ با موضوعات‌ گوناگون‌ منتشر کرده‌ است‌. جدا از ویژه‌ نامه‌های‌ «هنر و اندیشه‌»  که‌ در سطح‌ ملی‌ وکشوری‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ چاپ‌ می‌ شد، ویژه‌ نامه‌های‌ دیگر در حوزه‌ فرهنگ‌ بومی‌ و اقلیم‌ گیلان‌ چاپ‌شده‌ است‌. فهرست‌ مطالب‌ ویژه‌ نامه‌های‌ گروه‌ دوم‌ یعنی‌ ویژه‌ نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ گیلان‌ پژوهی‌ نیز در این‌نمایه‌ آمده‌ است‌. بنابراین‌ نمایه‌ حاضر برای‌ مطالعات‌ گیلان‌شناسی‌ و ایران‌شناسی‌ منبع‌ و مأخذ معتبری‌است‌ و ارزش‌ دانشگاهی‌، علمی و تحقیقاتی‌ دارد.
مدخل‌های‌ این‌ نمایه‌ به‌ شیوه‌ الفبایی‌ و به‌ دو صورت‌ شخص‌ (مؤلف‌) و عنوان‌ (نام مقاله) عرضه‌ شده‌ است‌،ضمن‌ این‌ که‌ خود تابعی‌ از یک‌ موضوع‌ خاص‌ می‌ باشد. عنوان‌ها بعضی‌ گویا و بعضی‌ کلی‌ و مبهم‌ است‌.در صورت‌ ابهام‌ سعی‌ شده‌ با دادن‌ کد – شناسه‌ای‌ داخل‌ پرانتز یا کروشه‌، رهگشایی‌ شود.
فصل‌ بندی‌ نمایه‌ بر اساس‌ موضوعی‌ است‌ که‌ در فهرست‌ مطالب‌ نمایه‌ آمده‌ است‌ و می‌ تواندراهنمای‌ اصلی‌ مراجعان‌ قرار گیرد. با این‌ همه‌ برخی‌ مدخل‌ها در دو موضوع‌ چنان‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ هستندکه‌ ممکن‌ است‌ در دو جا قید شده‌ باشند، اما از موارد نادرند و به‌ ندرت‌ دیده‌ می‌ شوند.  
روش‌ کار بدین‌ شکل‌ بوده است‌ که‌ بعد از مدخل‌ اصلی‌، مدخل‌ فرعی‌ (در صورت‌ نیاز)، سال‌ چاپ‌ و پس‌از آن‌ شماره‌ نشریه‌ قید شده‌ و بلافاصله‌ تاریخ‌ نشریه‌ در پرانتز آمده‌ و نهایتا صفحات‌ مجله‌ ذکر گردیده‌است‌.

یک‌ نمونه‌ :
حاکمی‌، علی‌: دو تیره‌ از قوم‌ کاس‌ (کاس‌ پی‌ و کاس‌ سی‌) س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۰-۸

چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مدخل‌ به‌ نام‌ شخص‌ (مؤلف‌) زنده‌ یاد علی‌ حاکمی‌، باستان‌ شناس‌ مطرح‌ ایران‌ گشوده‌  شده‌ است‌.علامت‌ (:) نشان‌ دهنده‌ عنوان‌ مقاله‌ و شرح‌ آن‌ است‌. عبارت‌ داخل‌ پرانتز عنوان‌ فرعی‌ مقاله‌  است‌.حرف‌ (س‌) مبین‌ سال‌ چاپ‌، حرف‌ (ش‌) نشان‌ دهنده‌ شماره‌ مجله‌ و تاریخ‌ داخل‌ پرانتز گویای‌ تاریخ‌انتشار شماره‌ مزبور و حرف‌ (ص‌) بازگو کننده‌ شماره‌ صفحات‌ مقاله‌ است‌. بدیهی‌ است‌ این‌ مدخل و موضوع‌ آن را باید در بخش‌ تاریخ‌ جست‌ و نه‌ بخش‌ دیگری‌.  
چنانچه‌ در برخی‌ موارد، مدخل‌ها به‌ صورت‌ خبر آمده‌ است‌، ارجاع‌ فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ شده‌ است‌و دیگر از سال‌ چاپ‌ و تاریخ‌ انتشار و شماره‌ صفحه‌ مطلب‌ ذکری‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ چون‌ نشان‌ می‌ دهدموضوع‌ در  قالب‌ خبر ارائه‌ شده‌ و از این‌ رو مطلب‌ کوتاه‌ و مختصر می‌ باشد. خبرهای‌ نشریه‌ معمولا در دوصفحه‌ اوایل‌ مجله‌ چاپ‌ شده‌ و به‌ ندرت‌ در برخی‌ شماره‌ها در کل‌ مجله‌ آمده‌ است‌. بنابراین‌ جایگاه‌ آن‌در مجله‌ مشخص‌ است‌. ارزش‌ این‌ خبرها بیشتر به‌ خاطر این‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ تخصصی‌ بودن‌ نشریه‌ درحوزه‌ فرهنگ‌ و ادبیات‌ گیلکی‌ و پژوهش‌های‌ گیلان‌شناسی‌، به‌ ندرت‌ در نشریات‌  دیگر گیلان‌ انعکاس‌یافته‌، از این‌ رو سیر و بررسی‌ در آن‌ ها گوشه‌ای‌ از زوایای‌ پژوهش‌های‌ بوم‌ شناختی‌ گیلان‌ و مازندران‌ راروشن‌ می‌ کند.

نرگس‌ پوراحمد جکتاجی‌
بهار ۱۳۹۲

کل نمایه را در فرمت پی.دی.اف دریافت کنید.

راهنمای نشانه‌ها:
س    سال
ش    شماره
ص    صفحه
~.    تکرار نام مؤلف (در مدخل‌ها)
مدخل‌هایی که نویسنده ندارد از گیله‌واست.

* برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

———————————————————–

رایحه‌ درد (عنوان‌ مجموعه‌ شعر شادروان‌ دکتر عطاءالله‌ فریدونی‌) / ۲
رحیم‌ چراغی‌ و چند کار آماده‌ چاپ‌ / ۱۴
رشت‌ شهر باران‌ (طرح‌ تحقیق‌ و چاپ‌ منوگرافی‌ شهر رشت‌ به‌ نام‌ «رشت‌ شهر باران‌» از شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌) / ۸۵
زمانی‌، محمدرضا: پشت‌ نوبت‌ زمان‌ / ۴۷
«زندگی‌» ابراهیم‌ رهبر / ۱۲
ساز آبی‌ (مجموعه‌ شعر نو ذبیح‌ الله‌ سماپور) / ۸۸
سایه‌ دیمه‌ (از رحیم‌ چراغی‌) / ۸۵
سبز زخمی‌ و ترانه‌ «کوکنی‌» / ۵۷
سلام‌ آقا (مجموعه‌ ۱۳ داستان‌ کوتاه‌ هادی‌ جامعی‌) / ۹۲
سه‌ کتاب‌ دیگر از نشر گیلکان‌ (نامها و نامدارهای‌ گیلان‌ / تاریخ‌ انقلاب‌ جنگل‌ / ریشه‌یابی‌ واژه‌های‌ گیلکی‌ و وجه‌ تسمیه‌ شهرها و روستاهای‌ گیلان‌) / ۲
سیر ادبیات‌ داستانی‌ در گیلان‌ (جلد دوم‌ کتاب‌ غلامرضا مرادی‌) / ۹۴
سیروس‌ شمیسا و مجموعه‌ داستان‌ / ۲
شبنم‌ تالشی‌ (سروده‌هایی‌ از شاعران‌ تالشی‌ به‌ کوشش‌ جمشید شمسی‌پور) / ۹۱
شهرمن‌ماسوله‌ازناصرفروغی‌ماسوله‌ و فرهاد شرفی‌ماسوله‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۲۵
شیشه‌ ایرانی‌ (گیلان‌ شناسی‌ در خارج‌ از کشور) / ۶ و ۷
صداهای‌ ریخته‌ (محموعه‌ شعر مسعود بیزارگیتی‌) / ۹۵
صنعت‌ نوغان‌ در ایران‌ [ترجمه‌ جعفر خمامی‌زاده‌ از هـ ل‌. رابینو] / ۲
عبدلی‌، علی‌: معرفی‌ کتاب‌ (ادبیات‌ برون‌ مرزی‌ ایران‌) / ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
~.واقعه‌ای‌ شیرین‌ (معرفی‌ کتاب‌) [دو تا بیرار، مؤلف‌: دکتر مقصود حاجی‌ اف‌ چاپ‌ باکو] / ضمیمه‌ ش‌ ۱۸
~. یک‌ کتاب‌ و یک‌ مسأله‌ (کتاب‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ از بهناز اسدی‌ کیا). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۵۹-۵۷
عزیز طویلی‌ مؤلف‌ تاریخ‌ جامع‌ بندر انزلی‌ درصدد چاپ‌ جلد دوم‌ «تاریخ‌ انزلی‌» است‌ / ۳ و ۴
علیرضا پنجه‌ای‌ و سه‌ مجموعه‌ی‌ شعر (عشق‌ اول‌ – پیامبر کوچک‌ – شعر توگراف‌ و شب‌ هیچ‌ وقت‌ نمی‌خوابد) / ۸۷
غازهای‌ وحشی‌ (نام‌ رمانی‌ از هادی‌ غلام‌دوست‌) / ۹۳
غزاله‌های‌ غزل‌ و چهل‌ تکه‌ (دو کتاب‌ با سرمایه‌ محمد حسین‌ خدایاری‌) / ۲
غزلیاتی‌ نغز و گویا (معرفی‌ کتاب‌ جدید محمدحسین‌ خدایاری‌) / ۹۳
فرهنگ‌ داستان‌نویسان‌ گیلان‌ (۱۳۸۵-۱۲۸۸) [جلد دوم‌ کتاب‌ «از مه‌ تا کلمه‌» به‌ کوشش‌ بهزاد موسایی‌] / ۹۴
فرهنگ‌ عامه‌ کومله‌ (از حسین‌ شهاب‌ کومله‌) / ۹۰
فرهنگ‌ گویش‌ رامسری‌ (تألیف‌ جلیل‌ غدیری‌) / ۱۰۴
فرهنگ‌ گیلکی‌ – روسی‌ (گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور) / ۲
فرهنگ‌ لغات‌ تالشی‌ (پژوهشی‌ از دکتر رفیعی‌ در عرصه‌ زبان‌شناسی‌) / ۹۲
فرهنگ‌ موضوعی‌ تالشی‌ به‌ فارسی‌ (پژوهش‌ مشترک‌ از دکتر محرم‌ رضایتی‌ و ابراهیم‌ خادمی‌) / ۹۲
کارهای‌ جدید فرامرز طالبی‌ ( ۱ – زندگی‌ و آثار نمایشی‌ گریگور یقیکیان‌ ۲ – نمایشنامه‌نویسان‌ گیلان‌ ۳ – رادی‌ از دیدگاه‌ نقد و نظر) / ۲
کال‌ گب‌ (مجموعه‌ شعر گیلکی‌ سیامک‌ سلیمانی‌ روشن‌) / ۹۴
کتاب‌ بیژن‌ (مروری‌ بر طرح‌ها و نوشته‌های‌ بیژن‌ اسدی‌ پور به‌ کوشش‌  فضل‌الله‌ روحانی‌) / ۸۳
کتابخانه‌ گیله‌وا [زیر این‌ عنوان‌ برخی‌ کتاب‌های‌ ویژه‌ اهدایی‌ به‌ مدیر مسئول‌ گیله‌وا معرفی‌ می‌شد. این‌ عنوان‌ معمولاً در یک‌ ستون‌ و در برخی‌ شماره‌ها آمده‌ است‌.]
کتاب‌ شمالی‌ها / ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
کتاب‌ کادوس‌ / ۱۲
کتاب‌ گیلان‌ / ۳۵
کنزالاسرار مازندرانی‌، برنهارد دارن‌ چاپ‌ سن‌ پطرزبورگ‌ / ۲
کیشکرت‌ خوش‌ خبره‌ (کتاب‌ شعر علی‌ اکبر مرادیان‌) / ۹۰
«گردونه‌» فرامرز طالبی‌ / ۲۷ و ۲۸
گزارش‌ – نامه‌ای‌ از نمایشگاه‌ کتاب‌ تهران‌ (نامه‌ رسیده‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲  (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۷
گنجینه‌ تالش‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۱۸
گنجینه‌ تالش‌ (از چنگیز شکوری‌) / ضمیمه‌ ش‌ ۲۵
گیلان‌شناسی‌ در ایران‌ (صدای‌ شالیزار) / ۱
گیلان‌شناسی‌ در ایران‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۸
گیلان‌شناسی‌ در ایران‌ (گیلان‌نامه‌ جلد سوم‌) / ۶ و ۷
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۵
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (کاسپیا، هجوم‌ روس‌های‌ قدیم‌ به‌ طبرستان‌) / ۳ و ۴
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (گزارشی‌ مقدماتی‌ از بازارهای‌ هفتگی‌ در گیلان‌) / ۱
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (گیلان‌ و آذربایجان‌ شرقی‌) / ۱۳
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور / ۱۹ و ۲۰
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (مطالعات‌ منطقه‌ای‌، گیلان‌، ایران‌) / ۱۱
گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (هنر املش‌) / ۸ و ۹
گیلان‌نامه‌ (جلد ۳) / ۲
گیل‌گمش‌ / ۲۱
ماه‌ و قوطی‌های‌ بلند (مجموعه‌ داستانی‌ از ابوالقاسم‌ مبرهن‌) / ۸۹
مجموعه‌ی‌ دانشنامه‌ی‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ گیلان‌ / ۸۹
محمود بدرطالعی‌ قصه‌ نویس‌ گیلانی‌ داستان‌ نیمه‌ بلند «بمباران‌» را آماده‌ چاپ‌ دارد / ۳ و ۴
مردی‌ که‌ زیبا زیست‌ (زندگی‌نامه‌، آثار و اشعار و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و پژوهشی‌ زنده‌یاد سیدعلی‌ زیباکناری‌ به‌ کوشش‌ امیر نعمتی‌) / ۹۳
مطالعات‌ مربوط‌ به‌ شمال‌ ایران‌ در مطبوعات‌ کشور [یک‌ عنوان‌ کلی‌ بود که در سال‌های‌ نخست‌ انتشار گیله‌وا در نشریه‌ دنبال‌ می‌شد و آن‌ کتابشناسی‌ مقالات‌ مربوط‌ به‌ شمال‌ ایران‌ بود که‌ در نشریات‌ رسیده چاپ‌ شده‌ بود]
معرفی‌ پایان‌ نامه‌ها (آنتروپومتری‌ سر و صورت‌ دانشجویان‌ پزشکی‌ گیلان‌ دانشگاه‌ علوم‌ پرشکی‌ گیلان‌) / ۶۵
معرفی‌ پایان‌ نامه‌ها (تأثیر افکار سیاسی‌ – اقتصادی‌ بلشویسم‌ بر جامعه‌  آبکنار بندر انزلی‌ (پژوهشگر سروش‌ ملت‌ پرست‌) / ۱۰۰
مقالات‌ پروفسور شفیع‌ جوادی‌ (کتابخانه‌ گیله‌وا) / ۹۳
مقصدی‌، رضا: اخباری‌ از آشنایان‌ گیلک‌ / ۲۴ و ۲۵
منتخبی‌ از غزلیات‌ معاصر / ۶ و ۷
من‌ دانم‌ تو (مجموعه‌ شعر سیامک‌ یحیی‌زاده‌) / ۸۷
موهای‌ دخترم‌ را شانه‌ کن‌ (کتاب‌ جدید مجید دانش‌ آراسته‌) / ۹۱، ۹۳
میرفطروس‌، علی‌: اخباری‌ از آشنایان‌ گیلک‌ / ۲۴ و ۲۵
نشر گیلکان‌ و چاپ‌ قصه‌های‌ کودکانه‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ / ۱۶ و ۱۷
نغمه‌های‌ سرزمین‌ بارانی‌ (اشعار اسدالله‌ عمادی‌) / ۸۸
نقد کتاب‌ در حوزه‌ هنری‌ گیلان‌ (نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ کتاب‌های‌ دانشنامه‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ گیلان‌…) / ۱۱۰
نقد و بررسی‌ «جشن‌ها و آیین‌های‌ مردم‌ گیلان‌» (کتابی‌ از محمد بشرا و طاهر طاهری‌) / ۱۱۱
نقد و بررسی‌ دستور زبان‌ گیلکی‌ در دانشگاه‌ گیلان‌ (کتاب‌ جعفر بخش‌ زاد محمودی‌) / ۹۳
نقد و بررسی‌ شال‌ بامو نوشته‌ نقاش‌ گیلانی‌ فریده‌ لاشایی‌ / ۷۶ و ۷۷
نقد و بررسی‌ کتاب‌ فرهنگ‌ عامیانه‌ زیارتگاه‌های‌ گیلان‌ (م‌.پ‌.جکتاجی‌) / ۱۱۴
نقد و بررسی‌ مجموعه‌ داستان‌ «یک‌ فنجان‌ چای‌ سرد» نوشته‌ طلا نژادحسن‌ / ۹۱
نقد و بررسی‌ «موسیو یعنی‌ ویلون‌» نوشته‌ فرامرز طالبی‌ / ۹۰
نگاهی‌ به‌ آثار شمس‌ لنگرودی‌ / ۸۳
نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ کتاب‌های‌ دانشنامه‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ گیلان‌ / ۱۰۹
نمایشگاه‌ کتاب‌ نویسندگان‌ و شاعران‌ گیلانی‌ / ۷۶ و ۷۷
نمایشگاه‌ نسخ‌ خطی‌ (علی‌ نجف‌ زاده‌) / ۸۸
وادی‌ هشتم‌ (شهر عقل‌ و عشق‌) [شامل‌ غزل‌ و قصیده‌ و مثنوی‌ شاعر گیلانی اسدالله‌ مؤمن‌ پور] / ۸۷
«۷ کوه‌ و ۷ دریا» مجموعه‌ ده‌ داستان‌ کوتاه‌ از موسی‌ علیجانی‌ / ۶ و ۷
هنر املش‌ (ترجمه‌ کتابی‌ از دکتر سید علی‌ حسینی‌ محقق‌ و مترجم‌ گیلانی‌) / ۹۵
همایش‌ مؤلفین‌ جوان‌ کشور در رشت‌ / ۶۴
هوای‌ شمالی‌ (اثری‌ از ابراهیم‌ رهبر داستان‌ نویس‌ معاصر) / ۲
یادداشت‌های‌ آقای‌ ضیابری‌ (کتاب‌ محمود بدرطالعی‌) / ۸۹
یادنامه‌ میر رضی‌الدین‌ آرتیمانی‌ (مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌ منطقه‌ای‌ بزرگداشت‌ شاعر و عارف‌ عصر صفوی‌) / ۱۰۸
یکصد سال‌ صنعت‌ برق ایران‌ / ۹۳

کتابخانه‌

اداره‌ کل‌ ارشاد اسلامی‌ گیلان‌ (آگهی‌ تأسیس‌ کتابخانه‌ عمومی‌ غیر دولتی‌) / ۳۱
افتتاح‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌ / ۸ و ۹، ۱۶ و ۱۷، ۲۴ و ۲۵
بازگشایی‌ کتابخانه‌ ملی‌ رشت‌ / ۳۳
پیشنهاد گیله‌وا مبنی‌ بر تأسیس‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ رشت‌ و پاسخ‌ اداره‌ کل‌  فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۳۸
تأسیس‌ یک‌ کتابخانه‌ تخصصی‌ در رشت‌ (کتابخانه‌ تحقیقات‌ صنعتی‌ و استاندارد). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۷
خمامی‌زاده‌، جعفر: ۶۵ سال‌ تلاش‌ کتابخانه‌ ملی‌ رشت‌ از ۱۳۰۶ تا ۱۳۷۱٫ س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۱۶-۱۴، ۲۴
رشت‌ در فقدان‌ یک‌ کتابخانه‌ بزرگ‌ و مرکزی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۳۷
شفق‌، اسماعیل‌: برای‌ کتابخانه‌ ملی‌ رشت‌ آستین‌ همت‌ بالا بزنید. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۲۱
کتابخانه‌ امیرالمؤمنین‌ (ع‌) / ۳۳
کتابخانه‌ شخصی‌ دکتر معین‌ به‌ دانشکده‌ ادبیات‌ گیلان‌ اهدا شد / ۲۹ و ۳۰
کتابخانه‌ گوراب‌ زرمیخ‌ / ۱۱
کتابخانه‌ یار مهربان‌ / ۱۰۸
گشایش‌ یک‌ کتابخانه‌ جدید / ۳۵
مراسم‌ بازگشایی‌ ساختمان‌ جدیدالاحداث‌ کتابخانه‌ ملی‌ رشت‌ / ۸۸
هفتادمین‌ سال‌ تأسیس‌ کتابخانه‌ ملی‌ رشت‌ / ۴۴
یک‌ کتابخانه‌ بزرگ‌ خصوصی‌ در کام‌ آتش‌ (کتابخانه‌ محمد محمدی‌بندری‌) / ۸۴

ناشران‌

تعطیلی‌ یک‌ کتاب‌ فروشی‌ (معین‌) / ۶ و ۷
انتشارات‌ پارس‌ هخامنش‌ (به‌ مدیریت‌ خانم‌ سایه‌ حسین‌ زاده‌) / ۶۶
انتشارات‌ عالی‌ (جدیدترین‌ مؤسسه‌ انتشاراتی‌ گیلان‌ با عنوان‌ انتشارات‌ عالی‌ به‌ مدیریت‌ خانم‌ کبری‌ میربازغ‌) / ۴۵
اولین‌ نمایشگاه‌ کتاب‌ ناشران‌ ایران‌ در گیلان‌ (رشت‌ – ۱۰ تا ۱۷ شهریور ۷۱) . س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۲۵-۲۳
اهدای‌ لوح‌ تقدیر به‌ ناشر کتاب‌ سه‌ جلدی‌ گیلان‌ / ۳۸
خادمان‌ نمونه‌ نشر / ۴۵
در حاشیه‌ ششمین‌ نمایشگاه‌ بین‌ المللی‌ کتاب‌ و علت‌ عدم‌ شرکت‌ ناشران‌ گیلانی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۶
دومین‌ همایش‌ نویسندگان‌ رامسر / ۸۴
رشت‌ میزبان‌ زنان‌ ناشر / ۸۴
مراسم‌ تجلیل‌ خادمان‌ نشر و مؤلفان‌ منتخب‌ گیلان‌ / ۹۱
مراسم‌ تقدیر از خادمان‌ کتاب‌ / ۸۵
مروری‌ بر فعالیت‌های‌ انتشاراتی‌ و مطبوعاتی‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌ در سالی‌ که‌ گذشت‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴۹
مؤسسه‌ انتشاراتی‌ جدید (گانتور) / ۱۵
نمایشگاه‌ آثار مؤلفان‌ و ناشران‌ گیلان‌ / ۷۵
همایش‌ یاوران‌ کتاب‌ / ۵۹
یک‌ خبر از نشر گیلکان‌ / ۱۵

مطبوعات‌ و نشریات‌

الف‌ – خبرها
آرشیو مطبوعات‌ / ۸۲
آوای‌ شمال‌، ویژه‌ نوروزی‌ تالشی‌ها / ۴۷
آوای‌ شمال‌، ویژه‌ تالشی‌ها / ۴۹
انتخاب‌ هیأت‌ منصفه‌ مطبوعات‌ گیلان‌ / ۴۶
انتشار دو روزنامه‌ در گیلان‌ «نسیم‌ و خزر» / ۴۹
انتشار شماره‌ جدید فرهنگ‌ گیلان‌ / ۶۵
انتشار مجدد کادح‌ / ۵۲
انجمن‌ شعر و ادب‌ رشت‌ و ویژه‌ ادبی‌ / ۵۲
بازداشت‌ دو تن‌ از روزنامه‌ نگاران‌ گیلانی‌ (سید ابراهیم‌ نبوی‌ – محمد  قوچانی‌) / ۵۸
با همکاران‌ مطبوعاتی‌ ما (سیزده‌، ویژه‌نامه‌ ادب‌ و هنر آستارا، دوهفته‌نامه‌) و (زیته‌، یک‌ نشریه‌ دانشجویی‌) / ۱۰۱
پیام‌ شمال‌ در راه‌ است‌ / ۴۷
پگاه‌ منتشر شد / ۴۴
پیک‌ سبز (اولین‌ نشریه‌ تمام‌ رنگی‌ شمال‌ کشور) / ۷۴
تازه‌های‌ مطبوعات‌ گیلان‌ (تیجَرَه‌ – تالش‌ – گیلان‌ بهتر – گلچین‌ هفته‌ – پادنگ‌ – مهندسی‌ رودخانه‌) / ۷۹
تبریک‌ به‌ همکار (به‌ مناسبت‌ سیزدهمین‌ سال‌ انتشار هفته‌نامه‌ هاتف‌) / ۸۱
توفیق‌ یک‌ نویسنده‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ مطبوعات‌ ۷۶ (دکتر عبدالحمید حسین‌نیا) / ۴۲ و ۴۳
تولد «شهریاران‌» (فصل‌نامه‌ پژوهشی‌ تحلیلی‌ شهریاران‌) / ۸۵
تولد یک‌ نشریه‌ دیگر «هفته‌نامه‌ معین‌» / ۶۵
تولد یک‌ هفته‌نامه‌ دیگر (گلبانگ‌ گیلان‌) / ۲۷ و ۲۸
تی‌ تی‌ چهارم‌ / ۱۴
جشن‌ نودمین‌ سال‌ تولد یک‌ روزنامه‌ نگار پیش‌ کسوت‌ (حاج‌ محمد جوادی‌) / ۱۱۵
جشنواره‌ مطبوعات‌ شمال‌ ایران‌ در ساری‌ / ۶۱
جشنواره‌ مطبوعات‌ گیلان‌ / ۵۵
جنگ‌ کادح‌ (محمدتقی‌ صالحپور و دفتر اول‌ جنگ‌ کادح‌ ویژه‌ هنر و ادبیات‌) / ۳ و ۴
جوان‌ترین‌ خبرنگار جهان‌ (سید ایمان‌ کورش‌ ضیابری‌) / ۸۲
حدیث‌ قزوین‌ / ۴۲ و ۴۳
حضور دو نشریه‌ جدید در مازندران‌ «ساحل‌» / ۴۵
حضور نویسندگان‌ و هنرمندان‌ گیلانی‌ در تهیه‌ و انتشار نشریات‌ معتبر کشور / ۵۴
خانه‌ مطبوعات‌ گیلان‌ / ۴۶، ۶۲
«خبر» نامه‌های‌ جدید / ۴۴
خبر و نظر (عنوان‌ هفته‌نامه‌ای‌ جدید در گیلان‌) / ۴۶
خزر هفته‌نامه‌ جدید استان‌ گیلان‌ / ۳۹
خزر منتشر شد / ۴۰ و ۴۱
دانش‌ آراسته‌ و روزنامه‌ نگاری‌ (مشاور نشریه‌ پزشکان‌ عمومی‌ گیلان‌) / ۹۵
در مورد حاج‌ سید عباس‌ حدائقی‌ (کیوسک‌ دار مطبوعات‌) / ۶۵
«دفتر هنر» ویژه‌ هوشنگ‌ ابتهاج‌ / ۳۷
رویان‌ [نشریه‌ جدید مازندران‌] / ۴۵
سمینار مطبوعاتی‌ کشور در گیلان‌ / ۱۰
سومین‌ جشنواره‌ مطبوعات‌ گیلان‌ / ۸۲
شادی‌ پیروزی‌ برنده‌ یکی‌ از روزنامه‌ نگاران‌ برتر / ۵۳
شصتمین‌ سال‌ تأسیس‌ فصل‌نامه‌ی‌ گیلان‌ ما / ۱۰۶
صدای‌ لاهیج‌ (هفته‌نامه‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌) [نخستین‌ شماره‌] / ۸۱
ظهور چندین‌ نشریه‌ ادبی‌ و فرهنگی‌ در گیلان‌ / ۵۷
فرامرز طالبی‌ و سردبیری‌ مجله‌ موزه‌ها / ۵۵
فرهنگ‌ گیلان‌ (فصلنامه‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌) / ۶۶، ۶۸، ۷۱، ۹۲
«لطفاً در بزنید» نخستین‌ جریده‌ ادبی‌ دانشکده‌ فنی‌ رشت‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وا ویژه‌ جوان‌
لغو امتیاز «کادح‌» / ۳۲
مجله‌ گیلان‌ زمین‌ / ۱۹ و ۲۰، ۳۲، ۳۷
ندای‌ توسعه‌ گیلان‌ از راه‌ تجارت‌ و بازرگانی‌، معرفی‌ دو عنوان‌ نشریه‌ جدید با عنوان‌ «ندای‌ توسعه‌ گیلان‌» و «ویژه‌ نامه‌ تجارت‌ و بازرگانی‌» / ۸۳
«نسیم‌» (هفته‌نامه‌) / ۴۲ و ۴۳
نشریات‌ رسیده‌ (سنبله‌) [علمی‌، فنی‌، کشاورزی‌، زیست‌ محیطی] / ۲
نشریات‌ رسیده‌ (نمایه‌) [فهرست‌ مندرجات‌ محله‌های جاری‌ در مرکز نشریات‌ علمی‌ و فرهنگی‌] / ۲
نشریات‌ جدید / ۴۲ و ۴۳
نشریات‌ تازه‌ گیلان‌ / ۵۲، ۵۳، ۵۹
نشریات‌ تازه‌ گیلان‌ (پیام‌ شمال‌ – هنر و پژوهش‌ – گیلان‌ زمین‌) / ۵۰
نشریات‌ تازه‌ گیلان‌ (فصلنامه‌ تحقیقات‌ تالش‌، هفته‌نامه‌ سبز فام‌) / ۶۵
نشریات‌ تازه‌ گیلان‌ (داروَک‌ – گیلان‌ زمین‌ – دیلمان‌ – پرشکان‌ – حکمت‌ گیل‌ – پیام‌ نو) / ۶۶
نشریات‌ دانشجویی‌ گیلان‌ (بامداد – پیام‌ آشنا – صدای‌ دانشجو) / ۶۷
نشریات‌ تازه‌ (گیل‌ بانو – گیل‌ داد – فصلنامه‌ فرهنگ‌ مردم‌) / ۶۸
نشریات‌ تازه‌ (فصلنامه‌ علمی‌ – پژوهشی‌ «اباختر» و «ترلان‌») / ۶۹
نشریات‌ تازه‌ گیلان‌ (تحقیقات‌ تالش‌) / ۷۱
نشریات‌ تازه‌ (کارآفرین‌ – شماره‌ جدید اباختر – مردم‌ و پزشک‌  – هاتف‌، ویژه‌صومعه‌ سرا-کارستان‌-تُرار- فضیلت‌، هفته‌نامه‌ جدید گیلان‌) / ۷۳
نشریات‌ تازه‌ (گوهر خاک‌) / ۷۴
نشریات‌ تازه‌ (ره‌آوردگیل‌ – سبزینه‌ کادوس‌ – دایره‌ – سفید – نویدنو) / ویژه‌نامه‌ها(صحنه‌های‌ روشن‌ زندگی‌ – ویژه‌ شهرستان‌ شفت‌) / ۷۶و۷۷
نشریات‌ دانشجویی‌ (گیلماز – اوج‌ – نما – شما) / ۸۰
نشریات‌ دانشجویی‌ (سوته‌ دلان‌) / ۸۱
نشریات‌ دانشجویی‌: مهرازنامه‌ – اوخان‌ – سرزمین‌ گیل‌ / ش‌ ۱۱۳
نشریات‌ دانشجویی‌: ویژه‌نامه‌ معماری‌ پایدار – خبرنامه‌ تاریخ‌ علم‌ / ۱۱۴
نشریات‌ همسایه‌ (دروازه‌ بهشت‌، چاپ‌ قزوین‌) / ۸۲
نشریات‌ تازه‌ (صفوت‌) / ۸۳
نشریات‌ داخلی‌ و جدید (بازتاب‌ – آوای‌ ناجی‌ – باغ‌ اندیشه‌) / نشریات‌ همسایه‌ (اباختر، چاپ‌ ساری‌ و دروازه‌ بهشت‌، چاپ‌ قزوین‌) / ۸۴
نشریات‌ تازه‌ (کندوج‌) / ۸۵
نشریات‌ تازه‌: کندوج‌ – کُتام‌ / ۹۲
نشریات‌ تازه‌ گیلان‌ (صدای‌ تالش‌ – سداد) / نشریه‌ جدید دانشجویی‌ (زیته‌) / نشریات‌ همسایه‌ (بلم‌، چاپ‌ اردبیل‌) / ۸۷
نقش‌ قلم‌، ویژه‌ فرهنگ‌، هنر و اندیشه‌ / ۶ و ۷
نمایشگاه‌ مطبوعات‌ گیلان‌ / ۷۵
ورنه‌، ویژه‌نامه‌ فرهنگ‌ و ادب‌ بومی‌ گیلان‌ / ۳۸
ورود روزنامه‌ گیلان‌ امروز به‌ جامعه‌ مطبوعات‌ / ۵۹
ویژه‌نامه‌ها (همکلاسی‌ – ابریشم‌ – پیام‌ عمران‌ – ویژه‌ تالش‌) / نشریات‌ دانشجویی‌ گیلان‌ (صدای‌ دانشجو – پیام‌ پزشکی‌ – فصلنامه‌ پزشکی‌ رستاک‌ – دوره‌ جدید ماهنامه‌ پزشکان‌ گیل‌) / ۷۵
ویژه‌نامه‌ هنر و ادبیات‌ ضمیمه‌ ماهنامه‌ آوای‌ شمال‌ / ۳۸
هاتف‌ ۱۱ ساله‌ شد / ۶۵
هاتف‌ ۲۰ ساله‌ شد / ۱۱۳
هفته‌نامه‌ شریف‌ در لاهیجان‌ آغاز به‌ کار کرده‌ / ۴۴
هفته‌نامه‌ کادح‌ و یک‌ برگ‌ دورو با عنوان‌ «گیله‌ تی‌تی‌» پیرامون‌ مسایل‌ گیلان‌شناسی‌ / ۶ و ۷
همایش‌ شصتمین‌ سال‌ فعالیت‌ نشریه‌ی‌ گیلان‌ ما / ۱۰۷
هنر و پژوهش‌ / ۵۵
هنر و پژوهش‌ (عنوان‌ ضمیمه‌ فرهنگی‌ هفته‌نامه‌ آوای‌ شمال‌) / ۴۴

ب‌ – مقاله‌ها
با یاران‌ قدیمی‌ (خبرنامه‌ انجمن‌ طالقانی‌ها). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۵۳
حسن‌ بیگی‌، یوسف‌ : پیشینه‌ روزنامه‌ نگاری‌ در فومن‌ و نگاهی‌ به‌ نخستین‌ نشریات‌ آن‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۹ – ۱۸
حسینی‌کومله‌،محسن‌: چندنکته‌ درباره‌ مقاله‌ی‌ «نگاهی‌ به‌ نام‌ و نشان‌ نخستین‌های‌ مطبوعات‌ گیلان‌». س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳۹
خبری‌ از گیلانیان‌ خارج‌ از کشور (بیژن‌ اسدی‌پور و تازه‌ترین‌ دفتر هنرش‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۴۲
دومین‌ جشنواره‌ مطبوعات‌ گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۳۳
زحمتکش‌، محمد: همین‌ که‌ می‌بینیم‌ تو را… نام‌ِ توست‌  ( نگاهی‌ به‌ نام‌ و نشان‌ نخستین‌های‌ مطبوعات‌ گیلان‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۱۷-۱۳
عبدلی‌، علی‌: نشریات‌ تالشی‌ در جمهوری‌ آذربایجان‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۱۹-۱۸
فائق‌، محمدعلی‌: هفته‌نامه‌ گیلان‌ ما. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۵
قاسمی‌، فرید: بازکاوی‌ گوشه‌هایی‌ از تاریخ‌ مطبوعات‌ گیلان‌ (افلاطون‌ و مساوات‌ رشت‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۳-۴۲
~. بازکاوی‌ گوشه‌هایی‌ از تاریخ‌ مطبوعات‌ گیلان‌ (دفاعیه‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۳۹-۳۸
گذری‌ بر مطبوعات‌ استان‌ مازندران‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴۵-۴۴
گورگین‌، تیمور: از روزنامه‌ اطلاعات‌ تا روزنامه‌ همشهری‌ (به‌ یاد زنده‌یاد احمدرضا دریایی‌، از پیشکسوتان‌ روزنامه‌ نگاری‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۴۷
مشفقی‌، بهمن‌: خیلی‌ساده‌، خیلی‌خودمانی‌ (گزارشی‌ از یک‌ مراسم‌ فرهنگی‌، هنری‌ در لاهیجان‌. ساعتی‌ با پوراحمد جکتاجی‌ مدیر مسئول‌ گیله‌وا و پرسش‌ و پاسخ‌ او). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۳۹
نوزاد، فریدون‌: دفاعیه‌، اعتراض‌ نامه‌ فردی‌ است‌ نه‌ روزنامه‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۳۳

اینترنت‌

ثنائی‌ مقدم‌، امین‌: «گیلکی‌ ویکیپدیا» فرصتی‌ برای‌ گیلکان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۴۵-۴۰
حاکی‌، عباس‌: سایت‌ شرفشاه‌
www.pir-sharafshah dulai.com
س‌ ۱۹،ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۴۱
حسن‌پور، امین‌: معرفی‌ سایت‌ و وبلاگ‌. تالار گفتمان‌ نی‌ ناکی‌
http://ninaki forumup.com
www.ninaki.tk
س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۱۵
~. وب‌ موجی‌: گیلانیان‌ (گلچینی‌ از سبزنوشت‌های‌ گیلانیان‌)
http://guilanian.blogspot.com
س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۱
~. وب‌ موجی‌: تبرستان‌ (فرهنگ‌ لغات‌ اینترنتی‌ مازندرانی‌)
www.tabarestan.ir
س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۵
~. وب‌ موجی‌: شمالی‌ها
www.somaliha.com
س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۶
~. وب‌ موجی‌: گیلان‌، ایسنا و شمال‌ نیوز
http://gilan.isna.ir
www.shomalnews.com
س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۳
~. وب‌ موجی‌: دیلم‌ نیوز
http://www.deilamnews.com
س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۴۴
~. وب‌ موجی‌: لیلکه‌ دار – گیلان‌ زاکان‌
http://sorkhemoo.persianblog.ir
http://g-z.persianblog.ir
س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۴۴
~. وب‌ موجی‌: خاش‌ والیس‌ – بلا می‌ سر – شورم‌
http://shouram.blogspot.com
http://gilaki.persianblog.ir
س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۴۴
~. وب‌ موجی‌: ورگ‌  http://www.varg.ir
س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۷
خدایی‌، ابراهیم‌: زبان‌ گیلکی‌ و شبکه‌ی‌ اینترنت‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۳۴-۳۳
راه‌ اندازی‌ سایت‌ اینترنت‌ و اینترنت‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۷
سایت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌: شیون‌ و می‌ گیلان‌.
۱) www.sheevan.com
۲) www.mee.gilan.com
س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۷
سایت‌ گیل‌ ماخ‌ www.gilmakh.com
(سایت‌ پژوهنده‌ سخت‌ کوش‌ محمد بشرا). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۳۱
علیزاده‌ (مدیر انتشارات‌ گپ‌): پایگاه‌ اینترنتی‌ محمود بهزاد
www.drbehzad.com
س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۷
فرهنگ‌ جامع‌ لغات‌ گیلکی‌ در اینترنت‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۴۵-۴۴
وبلاگ‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌
(www.khaneye-farhang blogfa.com)
س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۱
یاحید، بهزاد: نقش‌ اینترنت‌ در گیلان‌شناسی‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۱۹

انجمن‌ها

انجمن‌ اهل‌ قلم‌ لشت‌ نشا / ۶۴
انجمن‌ پژوهشگران‌ گیلان‌ و کلاس‌های‌ تابستانی‌ / ۸۹
انجمن‌ ترویج‌ علم‌ گیلان‌ / ۲۲ و ۲۳
انجمن‌ توسعه‌ و ترقی‌ لشت‌ نشا و اساس‌ نامه‌ آن‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲
انجمن‌ شعر و ادب‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌ / ۸۸
انجمن‌ شعر و ادب‌ کوچصفهان‌ / ۶۹، ۸۱
انجمن‌ گیلانیان‌ مقیم‌ هامبورگ‌ / ۲۳ و ۲۲
انجمن‌ گیل‌ یاوران‌ (انجمن‌ گیلانی‌های‌ مقیم‌ کرج‌) / ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱
انجمن‌ نمایش‌ رشت‌ و هیأت‌ مدیره‌ جدید / ۸۲
بنیاد فرهنگ‌ گیلان‌ و همایش‌ فرهنگی‌ / ۸۳
تأسیس‌ اولین‌ انجمن‌ صنفی‌ هنرمندان‌ موسیقی‌ گیلان‌ / ۶۷
تشکیل‌ کانون‌ ستاره‌شناسی‌ (گیلان‌) / ۳۷
جمعیت‌ گیلانی‌های‌ مشهد و بزرگداشت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۹
جمعیت‌ گیلانی‌های‌ مقیم‌ تهران‌ (خانه‌ گیلان‌) / ۶۲، ۶۴، ۷۵،۷۹،۸۰
رحیمیان‌، حسن‌: رامسر شهر N.G.O ها. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۵-۴۴
فرهنگخانه‌ مازندران‌ و جشن‌ دهمین‌ سالگرد / ۳۴
کانون‌ ترجمان‌ اندیشه‌ تنکابن‌ / ۳۰ و ۲۹
کانون‌ گسترش‌ فرهنگ‌ ایران‌ بزرگ‌ / ۵۴
کانون‌ هنرهای‌ زیبا / ۵۹
کسمایی‌، جعفر: تاریخچه‌ جمعیت‌ گیلانی‌های‌ مقیم‌ مرکز / س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۴۹-۱۴۸
کوچصفهانی‌، رضا: یک‌ محفل‌، یک‌ دنیا بزرگی‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۶
مجمع‌ نمایندگان‌ شمال‌ کشور / ۵۸
مؤسسه‌ فرهنگی‌ – هنری‌ خورشید گیل‌ و دیلم‌ / ۹۶

خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌

خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ آغاز به‌ کار کرد / ۶۷
خانه‌ فرهنگ‌ و بازدید نوروزی‌ / ۹۳
خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ و آخرین‌ جمعه‌ سال‌ / ۹۳
خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ – گروه‌ گیلان‌شناسی‌ / ۷۲
خمامی‌ زاده‌، جعفر: دو رویداد به‌ یادماندنی‌ و غرورآفرین‌ در تاریخ‌ فرهنگ‌ گیلان‌ (گزارش‌ افتتاح‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۳۹-۳۸
شب‌ شعر در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۴
گروه‌ شعر فارسی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۰
گروه‌ گیلان‌شناسی‌ و جلسات‌ متنوع‌ آن‌ در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۰
وبلاگ‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۴
هوشنگ‌ ابتهاج‌ (هـ .الف‌.سایه‌) در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۵

بنیاد پژوهشی‌ فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ و خانه‌ میرزا

آغاز فعالیت‌ بنیاد پژوهشی‌ فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۵
اسامی‌ شرکت‌ کنندگان‌ در بازسازی‌ خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ (از آغاز تا دهم‌ شهریور ۸۳) / ۷۹
افتتاح‌ مرکز اسناد و مدارک‌ نهضت‌ جنگل‌ در خانه‌ کوچک‌ جنگلی‌ / ۹۷
برگزاری‌ نشست‌ پژوهشی‌ در خانه‌ میرزا کوچک‌ / ۹۴
بنیاد پژوهشی‌ فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ (نهادی‌ نو پا در شناخت‌  تاریخ‌ معاصر گیلان‌). ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)
بنیاد پژوهشی‌ فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ و تور «مشهد میرزا» / ۶۷
بنیاد پژوهشی‌ فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ (پوستر چهاررنگ‌ میرزا کوچک‌ خان‌) / ۷۴
بنیادپژوهشی‌فرهنگی‌میرزاکوچک‌ جنگلی‌:فراخوان‌(مشروطه‌ گیلان‌) / ۸۷
بیوگرافی‌ اعضای‌ هیأت‌ مؤسس‌ بنیاد پژوهشی‌ – فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌. ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)
تأسیس‌ بنیاد پژوهشی‌ – فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۴
خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ مقاوم‌تر از هر خانه‌ای‌ / ۸۱
رواسانی‌، شاپور: در تشکیل‌ کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز اسناد نهضت‌ جنگل‌  شرکت‌ کنیم‌ / ۸۱
سخنرانی‌های‌ خانه‌ کوچک‌ جنگلی‌ / ۱۰۱
طرح‌ تدوین‌ دانشنامه‌ نهضت‌ جنگل‌ / ۷۴
فراخوان‌ بنیاد پژوهشی‌ فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۸
فعالیت‌های‌علمی‌تحقیقاتی‌بنیادپژوهشی‌فرهنگی‌میرزاکوچک‌ جنگلی‌ / ۷۵
کیافر، نوری‌: جمعه‌ها در خانه‌ میرزا کوچک‌ / ۷۹
~. سخنی‌ با مهندس‌  مرتضی‌ شگفت‌ شهردار محترم‌ رشت‌ و اعضای‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌ / ۷۲
گزارش‌ بازدید از خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / اسامی‌ مشارکت‌کنندگان‌ در بازسازی‌ خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ و چند خبر از بنیاد پژوهشی‌  فرهنگی‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۸۰
گزارش‌ روند بازسازی‌ خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۷۴
گروه‌ موسیقی‌ بنیاد (ویژه‌ خانه‌ میرزا کوچک‌) / ۷۹
مراسم‌ هشتاد و پنجمین‌ سالگرد شهادت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ در خانه‌ میرزا (عصر جمعه‌ دهم‌ آذرماه‌ ۱۳۸۵) / ۹۲
مروجی‌، ابراهیم‌: خانه‌ی‌ میرزا ؛ خانه‌ی‌ ملی‌ (ویژه‌ بنیاد میرزا کوچک‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۲۸
موزه‌ نهضت‌ جنگل‌، کتابخانه‌ و مرکز اسناد و مدارک‌ / ثبت‌ و ضبط‌ خاطرات‌ / آرشبو عکس‌ نهضت‌ جنگل‌ / ۷۴
همایش‌ انقلاب‌ مشروطه‌ در خانه‌میرزاکوچک‌جنگلی‌ / گزارشی‌ از نمایشگاه‌ تمبر و عکس‌ یکصدمین‌ سال‌ مشروطیت‌ / افتتاحیه‌ اولین‌ نمایشگاه‌ در خانه‌ میرزاکوچک‌جنگلی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌۴۱-۴۰
یک‌ اقدام‌ شایسته‌ و به‌ یادماندنی‌ (خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ بیمه‌ شد) / ۸۱

موزه‌

افتتاح‌ فاز سوم‌ و چهارم‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ / ۱۰۴
افتتاح‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ و ( متن‌ سخنرانی‌ پروفسور کریستیان‌ برمبورژه‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵) ، ص‌ ۴۱ – ۴۰
برنامه‌ شعرخوانی‌ در موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ / ۹۳
پروژه‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ / ۸۲
جشنواره‌ تابستانی‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ ( مراسم‌ سنتی‌ عروس‌ بران‌ و نمایشگاه‌ مردم‌شناسی‌) / ۹۶
دیدار از موزه‌ی‌ میراث‌ روستایی‌ / ۸۹
کوششی‌ در راستای‌ تأسیس‌ موزه‌ هنرهای‌ معاصر گیلان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۷
گشایش‌ موزه‌ چای‌ ایران‌ در لاهیجان‌ / ۳۷
گنجینه‌ چای‌ ایران‌ / ۵۲
گیلان‌ صاحب‌ موزه‌ منطقه‌ای‌ می‌شود / ۵۱
موزه‌ منطقه‌ای‌ گیلان‌ / ۵۳
موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ برگزار می‌کند / ۱۰۶
موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌» را دوست‌ بداریم‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۵۷ – ۱۵۶
موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ و « انجمن‌ دوستداران‌ » آن‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۴۱-۴۰
موزه‌ نهضت‌ جنگل‌ (کتابخانه‌ و مرکز اسناد و مدارک‌) / ۷۴
یک‌ خبر بد فرهنگی‌ (تغییر مدیریت‌ در موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌) / ۱۰۹

دین‌، عرفان‌، فلسفه‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

اداره‌چی‌ گیلانی‌، احمد: عارفان‌ گیلان‌ «ابراهیم‌ گیلی‌ – علی‌ دیلمی‌». س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۳
~. عارفان‌گیلان‌ «ابوالفضل‌دیلمی‌».س‌ ۱، ش‌ ۱۱(اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌۱۳
~. عارفان‌ گیلان‌ «جمال‌الدین‌ گیلی‌».س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۹
~. عارفان‌ گیلان‌ «دیلمی‌ – ناصری‌ گیلی‌». س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۷
~. عارفان‌ گیلان‌ «مسلم‌ دیلمی‌ و بکران‌ گیلی‌». س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۱
با کاروان‌ واقعه‌ (پنج‌ شب‌ سوگواره‌ مذهبی‌) [خبر نمایش‌ «تولد دیگر» از علیرضا پارسی‌ و نمایش‌ «با صدای‌ فرات‌» از علی‌ حاج‌ علی‌ عسگری‌ و نمایش‌ «خورشید کاروان‌» از ندافی‌ و نمایشی‌ از فرضی‌ نژاد] /  ۸۱
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌ : نهج‌ البلاغه‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۵ و … تا شماره‌ ۱۲ (خرداد ۷۲) در همه‌ شماره‌ها
تازه‌ قانون‌ [انجیل‌ به‌ زبان‌ گیلکی]. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۹-۳۸ ؛(قسمت‌ دوم‌) س‌ ۱ ، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۷ ؛ (قسمت‌ سوم‌) س‌ ۱ ، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۳۱ ؛ (قسمت‌ چهارم‌) س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳۶
جعفری‌مذهب‌، محسن‌: درباره‌ تازه‌ قانون‌، مترجم‌ گیلکی‌ «تازه‌ قانون‌» کیست‌؟. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۰
~. کوریکشی‌ (= یکشاهی‌ کور، در مورد متون‌ مقدس‌ انجیل‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۲۱-۲۰
حجتی‌،مصطفی‌:از میان‌ نامه‌ها (در مورد حجت‌الاسلام‌ محمدحسن‌ حجتی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌،انتشار خرداد ۸۱)، ص‌ ۵۳
درس‌ گفتارهای‌ هفتگی‌ فلسفه‌ در رشت‌ / ش‌ ۹۹
رسول‌ مهربانی‌ (جشنواره‌ شب‌ مبعث‌ رسول‌ اکرم‌) / ۹۰
صمدی‌، حسین‌ : درباره‌ تازه‌ قانون‌ ( مترجم‌ گیلکی‌ «تازه‌ قانون‌» کیست‌؟). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۰
طباطبایی‌، میراحمد: به‌ مناسبت‌ پنجاهمین‌ سالگرد رحلت‌ روحانی‌ فاضل‌ سخنور آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ یوسف‌ نجفی‌ جیلانی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۴۵-۴۴
عون‌ اللهی‌، سیدآقا: سید جمال‌ الدین‌ گیلی‌ کیست‌؟ س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۱۱-۱۰
غایبی‌، اشکان‌: کلیسای‌ مسروب‌ مقدس‌ رشت‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۳۷-۳۶
فرید مجتهدی‌، نیما: کلاچ‌ خانی‌ خانم‌ مزار. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۲۹-۲۸
فرید مجتهدی‌، نیما  [و]  قاسمی‌ وسمه‌ جانی‌، ابوطالب‌: پرستشگاه‌های‌ کوهستانی‌ البرز (شرق گیلان‌ و غرب‌ مازندران‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۳۸-۳۶
گلشنی‌، اسماعیل‌: بازتاب‌  ( درباره‌ شادروان‌ حاج‌ شیخ‌ حسن‌ حجتی‌، خطیب‌ توانا، سخنور شجاع‌ و واعظ‌ در راه‌ حق‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۱
گیلان‌، پلی‌ به‌ سوی‌ خانه‌ خدا (خبر سفر حجاج‌ قفقازی‌ از طریق‌ گیلان‌) / ۵۳
میرابوالقاسمی‌، محمد تقی‌: جنبش‌های‌ مذهبی‌ در گیلان‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۱۸-۱۷
نجفی‌، غلامرضا: آشنایی‌ با فقهای‌ گیلان‌ «آقا حسین‌ گیلانی‌ لبنانی‌». س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۹
~. آشنایی‌ با فقهای‌ گیلان‌ «حاج‌ شیخ‌ علی‌ فاضل‌ رشتی‌». س‌ ۲، ش‌ ۲۹ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۳
~. آشنایی‌ با فقهای‌ گیلان‌ «حمزه‌ بن‌ عبدالعزیز دیلمی‌». س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۲۵
~. آشنایی‌ با فقهای‌ گیلان‌  «مدرّس‌ رشتی‌»  (شیخ‌ میرزا محمدعلی‌ بن‌محمد نصیرالدین‌ بن‌ شیخ‌ زین‌ العابدین‌ گیلانی‌ رشتی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر -آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۴۵
~. آشنایی‌ با فقهای‌ گیلان‌ «ملا حسن‌ گیلانی‌ تمیجانی‌». س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۳
نمایشگاه‌ فرهنگ‌ و هنر قرآنی‌ / ۸۵
نوزاد، فریدون‌: درباره‌ تازه‌ قانون‌ (مترجم‌ گیلکی‌ «تازه‌ قانون‌ کیست‌؟). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۰

علوم‌ اجتماعی‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

جامعه‌ شناسی‌

ارغنون‌،م‌ : نمک‌ بر زخم‌ کهنه‌ (نقد و نظر خوانندگان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۴
اکسیر، اکبر: آستارای‌ من‌، سارای‌ من‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ۳۶-۳۰
بزرگ‌ دردا! [درباره‌ اعتیاد در روستاها]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۳
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌ : هم‌ صدا با گیلانیان‌ مهاجر (متن‌ سخنرانی‌ پوراحمد جکتاجی‌ مدیر مسئول‌ مجله‌ گیله‌وا در قزوین‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۳۴-۳۲
~. حفظ‌ ویژگی‌های‌ قومی‌ دور از سرزمین‌ مادری‌ (در مورد مهاجرت‌ (یک‌ روز خوش‌ با گیلانی‌های‌ مقیم‌ کرج‌) [در مورد مهاجرت‌]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۴۳-۴۲
پورشهرانی‌، مریم‌: گزارشی‌ از وضعیت‌ کودکان‌ شاغل‌ در بازار رشت‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۱-۱۰
پورقربان‌، رحمان‌: این‌ باید فریاد ما باشد (بازتاب‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۴
در ستایش‌ مواد مخدر!. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۱
رجبی‌، مهرداد: مسایل‌ مدنی‌ – وظایف‌ مدنی‌. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۸-۵
شرکت‌ در شادی‌ برادر [گزارش‌] (به‌ مناسبت‌ یکهزار و هفتصدمین‌ سال‌ استقرار اولین‌ حکومت‌ دینی‌ در جهان‌ (مسیحیت‌ در ارمنستان‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۳
شکوری‌، چنگیز: چراجها. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۱-۱۰، ۱۹
~. معضلات‌ اجتماعی‌ جامعه‌ کوچ‌نشین‌ تالش‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، انتشار خرداد ۸۱)، ص‌ ۳۷-۳۶
شهباز، پیمان‌: آستارا، شهری‌ با دیوارهای‌ کوتاه‌ [گزارش]. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۱۵
شهرستانی‌، بیژن‌: نسبت‌ مفاهیم‌ جامعه‌ و فرهنگ‌. س‌ ۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۷-۶
صداقت‌ کیش‌، جمشید : فرهنگ‌های‌ قومی‌ خود را بشناسیم‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۶)، ص‌ ۲۶
طالش‌ انسان‌ دوست‌، فرشته‌: نظری‌ بر منشأ نام‌ روستاها در استان‌ گیلان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۴
طاهری‌، طاهر: مدیریت‌ به‌ سبک‌ رضاقلی‌ خان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۹
طومار تنکابنی‌ها ( تقاضای‌ پیوستن‌ به‌ گیلان‌ ). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۱
عباسی‌، هوشنگ‌: مقدمه‌ای‌ بر فرهنگ‌ بومی‌ – هویت‌ گیلانی‌ (قسمت‌  اول‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۵ – ۲۴ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۳۵ – ۲۴
عبداللهی‌، ایرج‌: جمعیت‌شناسی‌ تالش‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۱۶-۱۵
ل‌.ف‌ : نمک‌ بر زخم‌کهنه‌ (ازمیان‌نامه‌ها). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد۷۲)، ص‌ ۱۹
محمدوف‌، هلال‌: چراجها. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۷
ملک‌ زاده‌، داوود: سهم‌ آستارا از گیلان‌ چقدر است‌؟ (به‌ همراه‌ توضیح‌ گیله‌وا). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۶-۳۴
نعیمی‌، عباس‌ (حنیف‌): ذهنیت‌ جهانی‌ – فعلیت‌ بومی‌. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۱-۱۰
نمایشگاه‌ صدسال‌ فرهنگ‌ گیلان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۸-۷
نویسندگان‌ و عدم‌ امنیت‌ جانی‌ [در ارتباط‌ با قتل‌ محمد جعفر پوینده‌ و محمد مختاری] / ۵۱
یک‌ از هزاران‌ نمودی‌ از عمق‌ بیکاری‌ در گیلان‌ (صندوق کارگشایی‌ گیل‌سا). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۱۳

شهر و شورا

احداث‌ دو میدان‌ و دو پارک‌ جدید در شهر رشت‌ / ۲۲ و ۲۳
اکبرزاده‌، سروش‌: پارادوکس‌ شوراها. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۳۱-۳۰
الطافی‌، محمد مهدی‌: نه‌. س‌ ۹ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۲۱-۱۸
امیدی‌، حمید: حق‌ دارند اعتماد نکنند!. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۱۷-۱۶
بازدید شهرداران‌ مناطق‌ مختلف‌ بیروت‌ از رشت‌ و بندرانزلی‌ / ۶۷
بازدید نمایندگان‌ بانک‌ جهانی‌ از تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌ رشت‌ / ۶۶
برنجی‌، پیمان‌: تا انتخاباتی‌ دیگر… . س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۴۵-۴۴
بلوکی‌ مقدم‌، کبری‌: ویزیت‌ شهر در عصر جمعه‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۳۵-۳۴
بنای‌ یادبود « شهیدان‌» (مشروطیت‌ و چهار شهید آن‌) / ۶۳
بنای‌ یادبود مشهد چهار شهید راه‌ آزادی‌ در شرف‌ اتمام‌ و افتتاح‌ / ۶۵
بوستان‌ کشاورز / ۳۹
پورعلی‌، فرحمند: حدیث‌ آنکه‌ رفت‌… . س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۲۵-۲۴
پیروزی‌، شادی‌: حرفی‌ برای‌ هیچکس‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۳۸
تولد یک‌ شهر جدید (رستم‌ آباد) / ۵
جشن‌ یکصدمین‌ سالگی‌ تأسیس‌ انجمن‌ شهر و شهرداری‌ رشت‌ و کنسرت‌ بزرگ‌ موسیقی‌ / ۱۰۲
جوزی‌، مسعود: در شهر خبری‌ نیست‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۴۰-۳۹
حاجی‌پور، اسماعیل‌: رابطه‌ من‌ با مردم‌، رابطه‌ ماهی‌ با آب‌ است‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۱۵-۱۴
حمیدی‌، رحمت‌: ما که‌ آقای‌ دنیا بودیم‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۲۹-۲۶
خانجانی‌، کیهان‌: چو فردا شود فکر فردا کنی‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۴۴-۴۳
در حاشیه‌… (شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌). س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌  شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۴۶
دوازدهمین‌ «گیلان‌ شهر» / ۳۵
زاهد، فیاض‌: مردی‌ که‌ زیاد میدانست‌ . س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۱۱-۸
شاهکویی‌، محمد حسین‌: سیاست‌ در وقت‌ اضافه‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۷-۶
شریفیان‌، پرویز: پست‌ و مقام‌ مرا سگ‌ خورده‌ است‌ . س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۱۳-۱۲
شهرستان‌های‌ جدید (تبدیل‌ بخشداریهای‌ املش‌، سیاهکل‌، رضوانشهر و ماسال‌) / ۴۵
طومار تنکابنی‌ها (تقاضای‌ مازندرانی‌ها برای‌ پیوستن‌ به‌ گیلان‌) / ۶۹
عاطفی‌، حسینعلی‌: منتخب‌ مردم‌، منتصب‌ دولتم‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۳۳-۳۲
عندلیب‌، فرنگیس‌: آن‌ یک‌ رأی‌ کبود. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۲۳-۲۲
گلشنی‌،عبدالکریم‌: پیشگیری‌ یک‌فاجعه‌انسانی‌با فداکاری‌مردمی‌ (شهریور ۱۳۳۹ و جشن‌ نامگذاری‌ پارک‌شهر رشت‌ و مسمومیت‌ ۲۰۰۰ نفر در اثر خوردن‌ بستنی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۵
معتمدی‌ مهر، اکبر: شهردار یعنی‌ همه‌ کاره‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۳۷-۳۶
م‌.موحد، هادی‌: یک‌ یادداشت‌ برای‌ هزاره‌ بعدی‌. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۴۱-۴۰
نامه‌ سرگشاده‌ رؤسای‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهرهای‌ گیلان‌ به‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۷
همایش‌ آسیب‌شناسی‌ سیمای‌ شهر رشت‌ / ۸۱
یک‌ شهر، یک‌ شورا، یک‌ بستر و چند رویا. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۵-۳
یوسفی‌، مجید:…. س‌ ۹، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸، ویژه‌ شورای‌ شهر (شهریور ۷۹)، ص‌ ۴۲

جوانان‌

آرزوی‌ جوان‌ترین‌ خبرنگار گیلان‌ (سید احمد ساداتی‌ و کامپیوتر). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۶
آیاتی‌فرد، عباس‌: جای‌ قشر جوان‌ در همایش‌ «بازشناسی‌ نهضت‌ جنگل‌» خالی‌ بود. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۸
از دانشجویان‌ گیلانی‌ چه‌ خبر؟ جشن‌ دانشجویی‌ «گیلماز». س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۵
از دانشجویان‌ گیلانی‌ چه‌ خبر؟. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۷
اجرای‌ ترانه‌ «مام‌ دالی‌» از گروه‌ سرود گیلکی‌ دبیرستان‌ دخترانه‌ صدیقه‌ طاهرین‌ (یک‌) لشت‌ نشا در مسابقات‌ سرود کشوری‌ مقام‌ اول‌ آورد / ۶۸
انجم‌ روز، علی‌: نگاه‌ جوان‌ به‌ دوم‌ خرداد. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۷-۶
با جوانان‌ بندر انزلی‌ (گزارشی‌ از علیزاده‌، حسین‌ – فردادی‌، محمود – گیلانی‌، محمد – مسکین‌ جفرودی‌، معصومه‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۱۹-۱۶
بالایی‌ لنگرودی‌، علی‌: کانون‌ دانشجویان‌ گیلانی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۵
برنده‌ جایزه‌ نقد المپیاد فیزیک‌ (امیر حسین‌ پورموسی‌) / ۳۲
جشنواره‌ خوارزمی‌ و موفقیت‌ یک‌ مبتکر جوان‌ گیلانی‌ (میر عماد موسوی‌ با ارایه‌ طرح‌ هواپیمای‌ موتوردار یک‌ نفره‌). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵
جنگلی‌ مقدم‌، سهیلا: با جوانان‌ آستارا شهر کوه‌،دریا و سفال‌ (گزارش‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر -آبان‌، انتشار آذر ۷۹)،ص‌ ۳۹-۳۶
جوانان‌ آینده‌ ساز: مصطفی‌ آقایی‌ جیرهنده‌ و… . س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۳۳
جوان‌ترین‌ خبرنگار جهان‌ (سید ایمان‌ ضیابری‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، انتشار خرداد ۸۴)، ص‌ ۳۲
خانه‌ جوان‌ / ۲۹ و ۳۰
دو دانش‌آموز برتر رضوانشهری‌ (کسری‌ کریمی‌ – مقام‌ اول‌ زیست‌شناسی‌ در المپیاد کشوری‌  و امین‌ امیری‌ – مقام‌ اول‌ مسابقات‌ روباتیک‌ مشهد و تهران‌) / ۱۰۸
دومین‌ همایش‌ شعر جوان‌ گیلان‌ (به‌ همت‌ یونس‌ رنجکش‌) / ۶۴
رتبه‌ اول‌ جشنواره‌ هنری‌ کشوری‌ برای‌ هنرجوی‌ گیلانی‌ (علی‌ عباسی‌ رتبه‌ اول‌ گرایش‌ طراحی‌ آب‌ مرکب‌) / ۱۰۵
رنجبر، کوروش‌: جوان‌ و مشکلات‌ او. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۹-۸
عرفان‌ اسماعیلی‌ و مدال‌ جهانی‌ المپیاد نجوم‌ / ۹۷
ماردوس‌ (صفحات‌ جوان‌ گیله‌ وا با همکاری‌ عادل‌ علیزاده‌) [شامل خبرهایی‌ از جوانان‌ موفق‌، کانون‌های‌ دانشجویی‌، مسایل‌ جوانان‌ و…] / ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۵
مروجی‌، ابراهیم‌: جوانان‌ برگزیده‌ گیلان‌ (سعید خواهشی‌ – زعیم‌ گلباغی‌ – بابک‌ فتوحی‌ – شهاب‌ کهنی‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۴۲
~. جوانان‌ برگزیده‌ گیلان‌ (آمنه‌ احسانی‌ نژاد – طلایه‌ خادم‌ – الهام‌ گودرزوند چگینی‌ – الهه‌ گودرزوند چگینی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۵
مقام‌ اول‌ المپیاد شیمی‌ برای‌ یک‌ دانش‌آموز گیلانی‌ / ۵۵
موفقیت‌های‌ دانشجویان‌ گیلانی‌ و نشریات‌ دانشجویی‌ گیلان‌ در جشنواره‌های‌ کشوری‌ و… / ۶۰
موفقیت‌ یک‌ جوان‌ هنرمند گیلانی‌ (رضا فلاح‌ حیدری‌ نژاد) در جشنواره‌ «گلدن‌ کامرا» آلمان‌ / ۱۸
موفقیت‌ یک‌ سرود گیلکی‌ (دبیرستان‌ صدیقه‌ طاهره‌ لشت‌ نشا با اجرای‌ ترانه‌ گیلکی‌ «گومابؤر» مقام‌ اول‌ استانی‌ را در مسابقات‌ کشوری‌ به‌ دست‌ آورد) / ۸۳
موفقیت‌ یک‌ قصه‌نویس‌ نوجوان‌ (نیوشا نیک‌پور) / ۲۷ و ۲۸
نامه‌ سرگشاده‌ کانون‌ دانشجویان‌ و دانش‌ آموختگان‌ گیلانی‌ دانشگاه‌های‌ تهران‌ به‌ ریاست‌ محترم‌ جناب‌ آقای‌ سیدمحمد خاتمی‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۸
همایش‌ دانشجویی‌ گیلان‌شناسی‌ در دانشکده‌ فنی‌ دانشگاه‌ گیلان‌ / ۴۶
همایش‌ شعر جوان‌ / ۳۷، ۶۹
همایش‌ علمی‌ – کاربردی‌ مسایل‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ / ۳۹
همایش‌ فرهنگی‌ – ادبی‌ دانشجویان‌ سراسر کشور / ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
همایش‌ مؤلفین‌ جوان‌ کشور در رشت‌ / ۶۴
همت‌ مردانه‌ دانشجویان‌ گیلانی‌ دانشگاه‌های‌ کشور در بزرگداشت‌ از سالگرد شهادت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۴

زنان‌

بانوان‌ نویسنده‌ گیلانی‌ / ۲
بیزارگیتی‌، آزاده‌: نگاهی‌ به‌ زندگی‌ و مبارزات‌ روشنک‌ نوعدوست‌ (از نخستین‌ زنان‌ معارف‌ پرور گیلانی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۲۰-۱۸
پیروزی‌، شادی‌: از تی‌تی‌ بانو تا رابعه‌ی‌ گیلانی‌ (نگاهی‌ به‌ زندگی‌ زنان‌ نامی‌ گیلان‌ از آغاز تا ۱۳۰۰ خورشیدی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۳۷-۳۴
~. زنان‌ گیلان‌ در عرصه‌ی‌ جنگ‌، مناسبات‌ سیاسی‌ و قدرت‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۲۱-۱۸
تاریخچه‌ آموزشی‌ زنان‌ در گیلان‌ (انجمن‌ پژوهشگران‌ گیلان‌) / ۱۰۷
دومین‌ جشنواره‌ فرهنگی‌ و هنری‌  بانوان‌ گیلان‌ برگزار می‌شود / ۸۲
صعود بانوی‌ کوهنورد گیلانی‌ به‌ قله‌ شاه‌ داغ‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ (خانم‌ مریم‌ دوستدار عضو گروه‌ کوهنوردی‌ بانوان‌ مریان‌ رشت‌) / ۸۴عباسی‌، هوشنگ‌: جمعیت‌ پیک‌ سعادت‌ نسوان‌ (نخستین‌ جنبش‌ فرهنگی‌ – هنری‌ زنان‌ در ایران‌). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۱۱-۱۰
کوچصفهانی‌، رضا: لاکوبانو (در سوگ‌ درگذشت‌ خورشید خانم‌، بانوی‌ خودساخته‌ و مبتکر). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۴۳
گزارش‌ فعالیت‌ بانوان‌ استان‌ گیلان‌ ورزش‌ کوهنوردی‌ در سال‌ ۱۳۷۷٫ س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۳۰
مروجی‌، ابراهیم‌: روایتی‌ مصور از روشنگ‌ نوعدوست‌ و یارانش‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۴۷
~. نظری‌ بر زندگی‌ اجتماعی‌ نیره‌ ابتهاج‌ سمیعی‌ از نمایندگان‌ رشت‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۳۷
~. نگاهی‌ به‌ زندگی‌ بانو شرافت‌ اکبر از کوشندگان‌ اجتماعی‌ گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۵۱-۱۵۰
مژدهی‌، پدرام‌: زن‌ در جامعه‌ روستایی‌ گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۲۳-۲۰
معتضد منجمی‌، ملاحت‌: «کُر» اسطوره‌ زن‌ کرانه‌ کاسپین‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۱۲-۸
موسایی‌، بهزاد: نگاهی‌ یه‌ فعالیت‌ زنان‌ در مطبوعات‌ گیلان‌ (و توضیح‌  گیله‌وا). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۰-۳۸
نقش‌ زنان‌ گیلان‌ در توسعه‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌ استان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۲۰

امور خیریه‌

آسایشگاه‌ پایان‌ خط‌ نیست‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶، انتشار اسفند ۷۶)، ص‌ ۵۵
آسایشگاه‌خانه‌ خداست‌!. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۹
آسایشگاه‌ سالمندان‌ و معلولین‌ گیلان‌ در مسیر توسعه‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۴۶
آسایشگاه‌ معلولان‌ و سالمندان‌ رشت‌ و فعالیت‌های‌ فوق برنامه‌ آن‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۷
افتتاح‌ مدرسه‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ در روستای‌ دوبخشر شفت‌ (با کمک‌ خیرین‌ مدرسه‌ ساز). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، انتشار خرداد ۸۴)، ص‌ ۳۶
بزرگداشت‌ دکتر آرسن‌ میناسیان‌، نیکوکار ارمنی‌ / ش‌ ۱۹ و ۲۰، ۴۰ و ۴۱، ۶۶، ۸۲، ۹۴
بزرگداشت‌ دکتر میرجعفر ابریشم‌ چیان‌ در دانشگاه‌ گیلان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۱۹
بیتاب‌ در نیکی‌، نگاهی‌ به‌ زندگی‌ دکتر محمدرضا حکیم‌ زاده‌، بانی‌ آسایشگاه‌ معلولین‌ رشت‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۳-۲۲
پرورشگاه‌، شبانه‌روزی‌ دختران‌ (در ارتباط‌ با نیکوکار جناب‌ آقای‌ شایگان‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۴۱
پروژه‌ دکتر ابریشم‌ چیان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۳۷-۳۶
تنها خوبی‌ است‌ که‌ می‌ماند (در مورد زنده‌یاد کاظم‌ مژدهی‌ بانی‌ پرورشگاه‌ یتیمان‌ رشت‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۰ ، ۳۱
چهارمین‌ همایش‌ تقدیر از خیرین‌ گیلان‌ (زنده‌یاد آرسن‌ میناسیان‌ و دکتر محمد صادق پیروز) / ۱۱۲
خانه‌ شبانه‌روزی‌ دخترانه‌ شایگان‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۰)، ص‌ ۴۷
خانه‌ شبانه‌روزی‌ مژدهی‌ شماره‌۲٫ س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۶
خوشا معرفت‌! (اهدای‌ کامپیوتر به‌ جوان‌ترین‌ روزنامه‌نگار گیلانی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۴۵
دو بزرگداشت‌ برای‌ موسیو آرسن‌ میناسیان‌ (نیکوکار بنام‌ ارمنی‌) /  ۶۶
دهکده‌ تندرستی‌ (قسمت‌ اول‌) [آسایشگاه‌ سالمندان‌ و معلولین‌ گیلان‌ در مسیر توسعه‌]. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشارآذر ۷۹)، ص‌ ۴۸ / (قسمت‌دوم‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)،ص‌ ۴۶ / (قسمت‌ سوم‌) . س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)،ص‌ ۴۷ / (قسمت‌ پایانی‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۸
دهکده‌ سلامت‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۱
رضایی‌، محمد: از میان‌ نامه‌ها [درباره‌ امور خیریه]. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۸
رضوان‌، هوشنگ‌ (مدیر آسایشگاه‌ سالمندان‌ و معلولین‌ گیلان‌ و سرپرست‌ پرورشگاه‌ مژدهی‌ رشت‌): نامه‌ برای‌ گیله‌وا. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۱۳
شبان‌، ذبیح‌ ا…: گزارشی‌ از پرورشگاه‌ مژدهی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۱
~. مؤسسه‌ نیکوکاری‌ اویس‌ قرنی‌ خانه‌ کودکان‌ دکتر حکیم‌زاده‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۴۱-۴۰
~. نیکوکار، آرسن‌ میناسیان‌ در دفتر عشق‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۲۷-۲۲
صندوق‌ها و صندوقچه‌های‌ کمک‌ به‌ آسایشگاه‌ معلولان‌ و سالمندان‌ رشت‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۵۴
کتابخانه‌ آسایشگاه‌ معلولین‌ رشت‌ / ۶ و ۷
کمک‌های‌ مردمی‌ در پروژه‌ تجهیز کامپیوتری‌ مدارس‌ گیلان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۶
کوچانی‌.م‌: آسایشگاه‌ معلولین‌ رشت‌، تبلور معرفت‌ و مدنیت‌ مردم‌ گیلان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۳
کودکان‌ ما چشم‌ در راهند (یادی‌ از زنده‌یاد مژدهی‌ «یادگار نسل‌ ممتاز گیلانی‌») [شبانه‌روزی‌ مژدهی‌ و افتتاح‌ خوابگاه‌ جدید پسران]. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۶
گرانمایه‌، علی‌: از میان‌ نامه‌ها، درباره‌ موسیو آرسن‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۴
مراسم‌ تجلیل‌ از دکتر میرجعفر ابریشم‌ چیان‌ و پروژه‌ی‌ توسعه‌ی‌ دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ گیلان‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۳۴
معرفی‌ هیأت‌ امنای‌ جدید آسایشگاه‌ معلولین‌ و سالمندان‌ گیلان‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۴۱
مهرداد، جعفر: مردی‌ با کوله‌ باری‌ از عطوفت‌ (درباره‌ آرسن‌ میناسیان‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۴-۲۲
نیکی‌ نامه‌ (سرمشق‌ این‌ شماره‌: موسیو آرسن‌ میناسیان‌ و مشق‌ نیکی‌ از روی‌ آن‌) [به‌ مناسبت‌ بیست‌ و دومین‌ سالگشت‌ درگذشت‌ آرسن‌ میناسیان‌]. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۳۱-۳۰
یادی‌ از پرورشگاه‌ مژدهی‌ رشت‌ «یادگار نسل‌ ممتاز گیلانی‌» (کودکان‌ ما چشم‌ در راهند). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۸
یک‌ امر خیر فرهنگی‌ (اهدای‌ زمین‌ برای‌ تأسیس‌ کتابخانه‌ در رضوانشهر) / ۶ و ۷
یک‌ شاخه‌ گل‌ برای‌ خدا (آسایشگاه‌ معلولان‌ و سالمندان‌ رشت‌ به‌ زبان‌  ساده‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۸

سیاست‌

افتتاح‌ دفتر کمیسیون‌ حقوق بشر اسلامی‌ در رشت‌ / ۸۰
افتتاح‌ دفتر نمایندگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ در رشت‌ / ۳۳
انجم‌روز، علی‌: نگاهی‌ به‌ احزاب‌ سیاسی‌ و تشکل‌های‌ صنفی‌ – سیاسی‌ در گیلان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۱۴-۱۰
بازدید سفیر آلمان‌ از گیلان‌ / ۳۷
پایگاه‌ نظامی‌ ترکمنستان‌ در ساحل‌ خزر / ۱۰۵
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: سیاست‌ را به‌ رفاقت‌ تبدیل‌ کنیم‌ (سخنرانی‌ پوراحمد جکتاجی‌ مدیر مسئول‌ ماهنامه‌ گیله‌ وا در همایش‌ انجمن‌ دوستی‌ ایران‌ و ژاپن‌). س‌ ۱۳،ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۱۶-۱۶
~. کسموپولیتانیسم‌ وطنی‌. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۱۱-۸
پوریان‌، احمد: در شناخت‌ همسایگان‌: جمهوری‌ آذربایجان‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۱-۴۰
تروریسم‌ و حقوق بشر / ش‌ ۹۰
حریری‌، اشرف‌ آقا: آن‌ ایده‌ تأسف‌ آور (یک‌ نامه‌ از آستارا). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۳۶
دیدار سفیر لهستان‌ از گیلان‌ / ش‌ ۶۹
دیدار سفیر هند از رشت‌  / ش‌ ۳۷
دیدار فرستاده‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهوری‌ یمن‌ از گیلان‌ / ش‌ ۶۷
دیدار یوسف‌ رضا گیلانی‌ نخست‌ وزیر پاکستان‌ از سرزمین‌ اجدادی‌ / ۱۱۵
رزمایش‌ دریایی‌ ایران‌ و روسیه‌ / ش‌ ۱۰۵
سفر رئیس‌ جمهور کومی‌ به‌ گیلان‌ / ش‌ ۵۱
سفر یک‌ هیأت‌ قزاق به‌ گیلان‌ / ش‌ ۲۲ و ۲۳
سفر هیأت‌ گرجی‌ به‌ گیلان‌ / ش‌ ۳۲
علی‌ نژاد، سیروس‌: بازگشت‌ به‌ ناسیونالیسم‌ ولایتی‌. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۶ و ۷
قدیمی‌، مختار: آستارا، جزء لاینفک‌ گیلان‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۳۵-۳۲
قربان‌ زاده‌، احمد: سفر به‌ منقار عقاب‌ (گزارش‌ سفر به‌ جمهوری‌ آذربایجان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۸-۶ و ۴۲
گزارش‌ همایش‌ انجمن‌ دوستی‌ ایران‌ و ژاپن‌ در رشت‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۱۶
گسترش‌ روابط‌ گیلان‌ با جمهوری‌ قزاقستان‌ / ش‌ ۵۳
گشایش‌ سرکنسول‌ گری‌ روسیه‌ در رشت‌ / ش‌ ۹۳
مدیر کل‌ سازمان‌ جهانی‌ فائو در رشت‌ / ش‌ ۲۱

کار، اقتصاد و توسعه‌

آیت‌الله‌ قربانی‌، نماینده‌مجلس‌خبرگان‌گیلان‌وامام‌جمعه‌ لاهیجان‌: محرومیت‌ گیلان‌، زیر پرده‌ سرسبزی‌ طبیعت‌ پنهان‌ است‌! [در بحث‌ آزاد گیلان‌ استان‌ آخر]. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۴
اتاق تعاون‌، پنجره‌ای‌ رو به‌ شکوفایی‌ اقتصاد گیلان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۲
اداره‌ کل‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ گیلان‌ (در شأن‌ بخشی‌ به‌ اقتصاد منطقه‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۷-۴۶
اسلام‌ پرست‌، رحیم‌: گیلان‌، استان‌ آخر. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۱۲-۱۱
اعترافات‌ آقای‌ استاندار. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۱۲
اعتمادی‌ دیلمی‌، ایلیا: سیر تحولات‌ شیلات‌ گیلان‌ (صید ماهی‌ و محیط‌ زیست‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۲۲-۲۱
اولین‌ همایش‌ توسعه‌ در فومن‌ / ۹۳
افتتاح‌ اولین‌ نمایشگاه‌ گیلان‌ در «باتومی‌» (گرجستان‌) / ش‌ ۶۸
افتتاح‌ نمایشگاه‌ اختصاصی‌ صنعتی‌ تجارتی‌ آستراخان‌ روسیه‌ در رشت‌ / ش‌ ۳۳
اقبالی‌ فرد، اسماعیل‌: بررسی‌ و تعیین‌ مزیت‌های‌ نسبی‌ بازرگانی‌ خارجی‌ گیلان‌ به‌ منظور تدوین‌ راهبردهای‌ صادرات‌ (صنعتی‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۱۳-۱۰٫ (قسمت‌ دوم‌)، س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۱۱-۹
اکرامی‌، سید نورالدین‌: یخی‌ سوزنده‌تر از آتش‌ (گزارش‌ کوتاهی‌ از نابودی‌ باغ‌های‌ مرکبات‌ شمال‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۱۵
بازدید دبیر اکو از گمرک‌ آستارا / ش‌ ۷۳
بازدید وزیر تعاون‌ از بازارچه‌ مشترک‌ مرزی‌ گیلان‌ / ش‌ ۵۳
بازدید هیأت‌ اقتصادی‌ آستاراخان‌ از امکانات‌ اقتصادی‌ گیلان‌ / ش‌ ۶۸
بازدید یک‌ هیأت‌ اقتصادی‌ و عالی‌ رتبه‌ امارات‌ متحده‌ عربی‌ از گیلان‌ / ش‌ ۵۱
بررسی‌ راه‌های‌ گسترش‌ همکاری‌ بین‌ گیلان‌ و آستاراخان‌ / ش‌ ۶۵
بررسی‌ زمینه‌های‌ همکاری‌ گیلان‌ و «یون‌ نان‌» چین‌ / ش‌ ۶۷
برگزاری‌ نمایشگاه‌ بازرگانی‌ در تفلیس‌ / ش‌ ۶۴
پنجمین‌ نمایشگاه‌ بین‌المللی‌ گیلان‌ / ۵۳
پنجمین‌ نمایشگاه‌ صنعتی‌ – تجاری‌ گیلان‌ در تفلیس‌ / ش‌ ۶۵
پیراسته‌ نیا، سپیده‌: داستان‌ ماکارونی‌ (گزارشی‌ از صنعت‌ ماکارونی‌ استان‌ از آغاز تا اوج‌ و سقوط‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۸-۶
تاج‌الدینی‌، شهرام‌: سهم‌ بی‌ سهم‌! (پاسخ‌ به‌ گزارش‌ سهم‌ استان‌ گیلان‌ در دوران‌ سازندگی‌ کشور) [در ارتباط‌ با بحث‌ آزاد گیلان‌، استان‌ آخر]. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۱-۹
تالار بورس‌ گیلان‌ شروع‌ به‌ کار کرد / ش‌ ۸۰
تحقیق‌ درباره‌ ذخیره‌ «تاس‌ ماهیان‌» دریای‌ خزر / ش‌ ۶۴
تطهیری‌، اکبر: صنعت‌ گیلان‌ و مجلس‌ ششم‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۹
تفاهم‌نامه‌ همکاری‌ بین‌ بنادر انزلی‌ و آستاراخان‌ / ش‌ ۶۸
توحیدی‌، فرهنگ‌ (دلجو، هادی‌): وضعیت‌ معادن‌ و مواد معدنی‌ در گیلان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۱-۱۹٫ (قسمت‌ دوم‌)، س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۳۱-۳۰٫ (قسمت‌ سوم‌ و آخر). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۵-۱۴
توسعه‌ روابط‌ بازرگانی‌ با بهره‌گیری‌ از امکانات‌ گیلان‌ / ش‌ ۶۲
جمالیان‌، رضا: آثاری‌ از منابع‌ نفت‌ و گاز در مازندران‌ (آتشکده‌ جاویدان‌ مازندران‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۳۵-۳۴
جمعیت‌ اسلامی‌ دانشگاهیان‌ گیلان‌: انتظارات‌ مردم‌ گیلان‌ از رئیس‌ جمهور منتخب‌ آینده‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۹-۸
جمعیت‌ اسلامی‌ دانشگاهیان‌ گیلان‌. گیلان‌، استان‌ آخر (مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ و توسعه‌ نیافتگی‌ گیلان‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۷-۶
چراغی‌، رحیم‌: اختصاص‌ سوبسید به‌ برنج‌ داخلی‌ مبرم‌ترین‌ نیاز برنجکاران‌ ایران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳):، ص‌ ۵-۴
چهارشنبه‌ بازار حسن‌رود / ش‌ ۱
حدیثی‌، علی‌: گیلان‌، استان‌ آخر (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۱
حضور تجار گیلانی‌ در گرجستان‌ / ش‌ ۳۷
حمله‌ صیادان‌ دام‌ گستر به‌ یک‌ پاسگاه‌ حراست‌ دریایی‌ / ش‌ ۵۱
خاتمی‌،اسماعیل‌: نقش‌ شالیکاری‌ در توسعه‌ گیلان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۳)، ص‌ ۳۶-۳۴
خندان‌ املشی‌، اسدالله‌: غیرتی‌ به‌ خون‌ نشسته‌ دارم‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۴۰
داودی‌، مهرداد: آبراه‌ آزادی‌ (طرح‌های‌ بزرگ‌ و ملی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷  (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۲۱-۲۰
~. اتوبوس‌ دریایی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۱۷
~. با یاد دوباره‌ و چند باره‌ طرح‌ بزرگ‌ ملی‌ آبراه‌ آزادی‌. «ونیز» به‌ دنبال‌ یک‌ خواهرخوانده‌ ایرانی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۷
~. جاده‌ دوم‌ رشت‌ و انزلی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۱۲-۱۱
~. سخنی‌ با نمایندگان‌ گیلان‌ (طرح‌ آبراه‌ آزادی‌، جاده‌ دوم‌ رشت‌ –  انزلی‌). س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۱۴-۱۳
~. گیلان‌ همچنان‌ استان‌ اول‌. [در بحث‌ گیلان‌، استان‌ آخر] (مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ و توسعه‌ نایافتگی‌ گیلان‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ۲۰-۱۸
دومین‌ نمایشگاه‌ بین‌ المللی‌ صنعتی‌ – بازرگانی‌ بندر انزلی‌ / ۳۷
دومین‌ نمایشگاه‌ گیلان‌ در آستاراخان‌ (نمایشگاه‌ صنایع‌ و معادن‌) / ش‌ ۶۲
دیدار هیأت‌ بلندپایه‌ اقتصادی‌ اتیوپی‌ / ش‌ ۶۵
رجبی‌، محمدرضا: لشت‌نشاء از عدم‌ حمایت‌ و نبود سیاست‌ توسعه‌ رنج‌ می‌برد. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌۱۸-۱۵
رضوی‌ نژاد، میرابوطالب‌: یک‌ نامه‌ و سه‌ نکته‌. (در بحث‌ گیلان‌، استان‌ آخر). س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۹
روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ استان‌ گیلان‌: سهم‌ استان‌ گیلان‌ از دوران‌ سازندگی‌ کشور. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۸-۴۵
زرواس‌، افشین‌: از میان‌ نامه‌ها (درباره‌ توسعه‌ در قالب‌ خاطره‌). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۳
سجودی‌، عادل‌: اقتصاد و فرهنگ‌ تولید در روستای‌ فخرآباد. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۷-۳۳
سد استور / ۴۹
سمینار شناخت‌ و رشد و توسعه‌ منطقه‌ گرگان‌ / ۳ و ۴
سواررخش‌، احمد: گزارشی‌ از نخستین‌ نمایشگاه‌ اختصاصی‌ «گیلان‌» در شهر «کیف‌» اوکراین‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۳-۳۲
شعاعی‌، مهدی‌: نامه‌ به‌ گیله‌وا (در مورد صنایع‌ و عدم‌ توسعه‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۷
شکوهی‌، جلال‌: بادام‌ زمینی‌ و خانواده‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
شکوه‌ یک‌ سرمایه‌ دار (از نامه‌های‌ رسیده‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۶
شهرستانی‌، بیژن‌: تعاون‌ و رشد اقتصادی‌ – اجتماعی‌ گیلان‌. س‌ ۱۰،ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۰)، ص‌ ۱۷-۱۴
صادرات‌ چمدانی‌ / ش‌ ۵۳
صادرات‌ خاویار خزر به‌ امارات‌ / ش‌ ۷۳
صدور ۳۰ هزار جعبه‌ تخم‌ نوغان‌ به‌ تاجیکستان‌ / ش‌ ۶۶
طومار درخواست‌ شهروندان‌ شهرستان‌ رشت‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ عقب‌ماندگی‌ اسفبار اقتصادی‌ استان‌ گیلان‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۷
عبداللهی‌، ایرج‌: اهمیت‌ صید و صیادی‌ در شهرستان‌ تالش‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۶-۵
عظیمی‌ دوبخشری‌، ناصر: منشا اصلی‌ نابرابری‌ توسعه‌ در شرق و غرب‌ گیلان‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۱،ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۱۰-۶٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۲،ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۱۳-۸
~. توسعه‌ یافتگی‌ یا توسعه‌ نیافتگی‌، مسأله‌ این‌ است‌!. س‌ ۹، ش‌ ۶۲(خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۱۱-۸
علی‌ دوست‌، احمد: از ماست‌ که‌ بر ماست‌ (در بحث‌ آزاد گیلان‌ استان‌  آخر). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۱۳-۱۰
فاخته‌ جوبنه‌، قربان‌: نگاهی‌ به‌ آغاز و انجام‌ نخستین‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعتی‌ در ایران‌ . س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌  ۴۷-۴۶
فرحناک‌، حمید: شمالی‌ها در جنوب‌ (گزارش‌ وضعیت‌ مهاجران‌ گیلانی‌ در بندرعباس‌). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ۱۶-۱۴ و ۵۰
کارخانه‌های‌ گیلان‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ تعطیل‌ می‌شوند / ۴۹
کاس‌ برار. زبان‌ دراز / آخر + یک‌ (در ارتباط‌ با گیلان‌، استان‌ آخر).س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۱
کمترین‌ میزان‌ سرمایه‌ گذاری‌ خارجی‌ در منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی‌ بندرانزلی‌ / ش‌ ۶۴
کوچصفهانی‌، رضا: شالیکاران‌ در چنبره‌ سلف‌ خرها و رباخوارها. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۹
گسترش‌ روابط‌ تجاری‌ گیلان‌ با آلمان‌ / ش‌ ۶۵
گیلان‌، استان‌ آخر (بحث‌ آزاد – مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ و توسعه‌  نایافتگی‌ گیلان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۶)، ص‌ ۱۹ و س‌ ۸، ش‌ ۵۶ ( اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۱۰
گیلان‌ صادرکننده‌ بزرگ‌ گل‌ و گیاه‌ / ش‌ ۵۳
گیله‌وا: گیلان‌ این‌ استان‌ سبز اما فقیر. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۳-۴۲
لنگرودی‌، شمس‌: چای‌ چهارماهه‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۱۱-۱۰
متقالچی‌، محمود: سرمایه‌ دار یا سرمایه‌ گذار، کدام‌ یک‌؟. س‌ ۸ ، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۳
~. سرمایه‌ دار یا سرمایه‌ گذار؟ (بازتاب‌ و پاسخ‌ گیله‌وا). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹) ، ص‌ ۳۹
~. سهم‌ گیلان‌ از پتروشیمی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۱۷
محرومیت‌ گیلان‌ ، شرم‌ آورتر از آن‌ چه‌ تصور گردد! ( بخش‌هایی‌ از نامه‌ آقای‌ محمدی‌ معین‌، معاون‌ سیاسی‌ – امنیتی‌ استانداری‌ گیلان‌ در مطبوعات‌ استان‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۸-۷
مردم‌ گیلان‌ سوال‌ می‌کنند: چرا منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی‌ انزلی‌ در حرف‌ مانده‌ است‌؟. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۱۵
مروجی‌، ابراهیم‌ : علاج‌  واقعه‌ بعد از وقوع‌  [در ارتباط‌ با مقاله‌ مهندس‌ تک‌سخن‌ ، ش‌ ۷۱ ( اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲ ) با محوریت‌ بحران‌های‌ کنونی‌ صنعت‌ ابریشم‌]. س‌ ۱۲ ، ش‌ ۷۲ ( تیر – مرداد ۸۲) ، ص‌ ۴۵
مشفقی‌، بهمن‌: گیلان‌ از توسعه‌ فقط‌ از بحث‌ و نفرینش‌ سهم‌ برده‌ است‌!. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۵
~. : سمینار عدم‌ توسه‌ در گیلان‌. (بحث‌ آزاد گیلان‌ استان‌ آخر – مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ و توسعه‌ نایافتگی‌ گیلان‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۳۷-۳۶
مشکل‌ صنایع‌ گیلان‌ از کجاست‌؟ (همراه‌ توضیح‌ گیله‌وا). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۰
مشهودی‌، بهزاد: جای‌ خالی‌ صنایع‌ تبدیلی‌ در گیلان‌ (بحث‌ آزاد گیلان‌ استان‌ آخر – مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ و توسعه‌ نایافتگی‌ گیلان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۲۲-۱۷
معصومی‌ اشکوری‌، حسن‌: از دیلمان‌ تا دریا. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۹-۸
~. بازتاب‌: گیلان‌، استان‌ آخر. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۵۶-۵۴
~. بررسی‌ میزان‌ انطباق توریسم‌ با فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و شرایط‌ محیطی‌ استان‌ گیلان‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۹-۷
~. منطقه‌ ویژه‌ بندر انزلی‌ دو راهبرد توسعه‌، در دو مرحله‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷) ، ص‌ ۱۴-۱۲
منوری‌، مسعود: مهاجرتهای‌ روستایی‌ در گیلان‌ و کارگری‌ ساختمان‌ در شهر رشت‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۱۴-۱۲
مولایی‌، غلام‌: صیادان‌ هوای‌ گیله‌وایی‌ می‌خواهند!. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۱-۳۰
نخستین‌ همایش‌ توسعه‌ گیلان‌ / ۵۱
نظامی‌، شعبانعلی‌: گیلان‌، استان‌ آخر (مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ و توسعه‌ نیافتگی‌ گیلان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۱۳-۱۲
نمایشگاه‌ بین‌ المللی‌ منطقه‌ ویژه‌ تجارتی‌ – صنعتی‌ انزلی‌ / ۳۳
نمایشگاه‌ دستاوردهای‌ دولت‌ / ۸۳
نمایشگاه‌ علمی‌ – صنعتی‌ گیلان‌ و سمینار شناخت‌ اقتصاد جمهوری‌آذربایجان‌ / ص‌ ۳۷
نمایشگاه‌ محصولات‌ صنعتی‌ و خدمات‌ شش‌ استان‌ جنوبی‌ روسیه‌ در گیلان‌ / ش‌ ۶۸
نیروگاه‌ بادی‌ منجیل‌ / ۲۱
ورود هیأت‌ تجاری‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ به‌ گیلان‌ / ش‌ ۶۶
ورود هیأت‌ عالی‌ رتبه‌ آجارستان‌ به‌ گیلان‌ / ش‌ ۶۲
هامونی‌  حقیقت‌ : گیلان‌ ، استان‌ آخر ( مدخلی‌ بر ایستایی‌، پسرفت‌ وتوسعه‌نایافتگی‌ گیلان‌ ) . س‌ ۵ ، ش‌ ۳۹ ( بهمن‌ – اسفند ۷۵ ) ، ص‌ ۸
هدی‌، محمد: مهاجرت‌ پی‌ در پی‌ گیلانی‌ها و عوارض‌ منفی‌ آن‌ در رشت‌ و گیلان‌ (در ادامه‌ بحث‌ آزاد گیلان‌، استان‌ آخر). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۴-۱۲
یوسف‌ پور، حامد: یک‌ گزارش‌ بسیار کوتاه‌ با سه‌ پرسش‌ بسیار مهم‌ (در مورد شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ تکثیر و پرورش‌ ماهی‌ در کشور و نمایشگاهی‌ که‌ ترتیب‌ داده‌ شد). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۵۳

دریای‌ کاسپی، منابع‌ و روابط‌ با همسایگان‌

اشکوری‌، ابوالقاسم‌: اگر دریای‌ خزر به‌ جای‌ اول‌ خود برگردد قزوین‌ بندر می‌شود (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۴
~. کانال‌ خزر – خلیج‌ فارس‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۱
امیراحمدیان‌، بهرام‌: آستاراخان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۲۳-۲۱
ایجاد سایت‌ اطلاعات‌ علمی‌ درباره‌ دریای‌ خزر / ۶۲
بارور، محمدتقی‌: درباره‌ کشتی‌ میررا کوچک‌ خان‌ (و پاسخ‌ گیله‌وا).س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۷
بانک‌ اطلاعات‌ و مدارک‌ دریای‌ خزر (مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۳-۳۲
پرتو، افشین‌: دریاپویی‌ در کاسپی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۲۲-۱۷
پوریان‌، احمد: خزر، آتش‌ بدون‌ دود. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۲۱-۲۰
تحقیق‌ درباره‌ ذخیره‌ «تاس‌ ماهیان‌» دریای‌ خزر / ۶۴
توسلی‌، محمدرضا: گوشه‌ای‌ از مشکلات‌ دریای‌ خزر. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۶
ثابت‌ رفتار، کریم‌: دریای‌ خزر (ویژگی‌ها و ضرورت‌ حفظ‌ آن‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۰-۸
جعفری‌ مذهب‌، محسن‌: دریای‌ گیلان‌، مازندران‌ و تبرستان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۱
خبرهای‌ برون‌ مرزی‌ / ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۳
خسروی‌، خسرو: آیا دریای‌ خزر به‌ جای‌ اول‌ خود بازمی‌ گردد؟. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۹
خوشحال‌، مهدی‌: رازهایی‌ که‌ «خزر» به‌ من‌ آموخت‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۱-۴۰
دریای‌ خزر میراث‌ طبیعی‌ مشترک‌ ۵ کشور جهان‌ / ۴۸
سمپوزیوم‌ مسائل‌ منطقه‌ دریای‌ خزر و آسیای‌ میانه‌ در اسکاتلند / ۲۲ و ۲۳
سمینار علمی‌ درباره‌ تغییرات‌ سطح‌ آب‌ دریای‌ خزر / ۱۳
سیرک‌ دولتی‌ باکو در رشت‌ / ۵۱
شهرستانی‌، نعمت‌ الله‌: دانستنی‌های‌ کوتاه‌ و مفید درباره‌ دریای‌ خزر (به‌ همراه‌ مدخل‌ گیله‌وا). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۱۷-۱۶
صد میلیون‌ کالای‌ اهدایی‌ مردم‌ گیلان‌ به‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ / ۲۲ و ۲۳
طویلی‌، عزیز: درباره‌ پیشروی‌ آب‌ دریای‌ خزر (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۶
~. دریای‌ کاسپین‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۴
غلامی‌ کفترودی‌، قاسم‌: درباره‌ پیشروی‌ آب‌ دریای‌ خزر (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۶
قانونمندی‌ و امنیت‌ در دریای‌ خزر / ۶۹
قرارداد روابط‌ اجتماعی‌ – فرهنگی‌ بین‌ استان‌ گیلان‌ و استان‌ آستاراخان‌ روسیه‌ / ۲۷ و ۲۸
کشورهای‌ حوزه‌ دریای‌ خزر و تجارت‌ خاویار / ۱۵
کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تغییرات‌ سریع‌ ارتفاع‌ آب‌ دریای‌ خزر / ۸
گرانمایه‌، علی‌: ایران‌، روسیه‌ و منابع‌ انرژی‌ دریای‌ خزر، مقایسه‌ای‌ از  فرصت‌ها و دستاوردهای‌ دو کشور. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۱۲-۸
ماهرویان‌، حمید: احداث‌ کانال‌ دریای‌ خزر به‌ خلیج‌ فارس‌ مقبول‌ نیست‌ (نقد و نظر). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۸
محبوب‌، حسین‌: در دربار سلطان‌ خاویار (ترجمه‌ و گزارشی‌ از صید خاویار ممتاز با ماهیگیران‌ انزلی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۱۳-۱۱
موسوی‌،حسین‌: دریای‌ کاسان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۶
نشست‌ منطقه‌ای‌ نمایندگان‌ شرکت‌های‌ دریای‌ خزر / ۶۲
نیروی‌ دریایی‌ جدیدالتأسیس‌ قزاقستان‌ / ۳۷
همایش‌ بین‌المللی‌ بزرگراه‌ آبی‌ ولگا / ۷۳
همایش‌ بین‌المللی‌ تجارت‌ در خزر / ۷۳

صدا و سیما

افتتاح‌ شبکه‌ ۴ صدا و سیمای‌ مرکز رشت‌ / ۳۷
باران‌ مهر (نهمین‌ جشنواره‌ تولیدات‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ مراکز استان‌های‌ کشور) / ۶۳
جشنواره‌ صدا و سیما در زیباکنار / ۱۰
حیدری‌، محمدابراهیم‌: استفاده‌ از زبان‌ گیلکی‌ در سریال‌های‌ تلویزیونی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۴
~. سخنی‌ درباره‌ برنامه‌ اخبار گیلکی‌ سیمای‌ گیلان‌ (همراه‌ توضیح‌ گیله‌وا). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۷
خواستگاری‌ بهار (ناصر مسعودی‌ خواننده‌ نام‌ آور گیلانی‌ با ترانه‌ی‌ خواستگاری‌ بهار ساخته‌ اکبر کنعانی‌ در جشنواره‌ تولیدات‌ مراکز صدا و سیمای‌ کشور مقام‌ نخست‌ را آورد) / ۸۹
سبزٌ اوخان‌ (معرفی‌ برنامه‌ ادبی‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌) / ۲۹ و ۳۰
شبکه‌ باران‌ (خبر افتتاحیه‌) / ۴۸
عبدلی‌، شاهین‌: صحبت‌ از صدا و سیمای‌ مرکز گیلان‌ است‌ (نامه‌ی‌ وارده‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۲۵
~. افراط‌ و تفریط‌ مزمن‌ در صدا و سیمای‌ مرکز گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۳-۴۲
فرحناک‌، حمید: چرا فقط‌ میزبان‌؟، در حاشیه‌ جشنواره‌ تولیدات‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۹
~. گیلان‌ و دومین‌ جشنواره‌ تولیدات‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ صدا و سیمای‌ مراکز شهرستان‌ها – زیباکنار). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۷
قصه‌ گوی‌ اول‌ (رتبه‌ اول‌ جشنواره‌ قصه‌ گویی‌ سراسر کشور از آن‌ محمدرسول‌ حقدوست‌) / ۶۰
گیله‌وا: یک‌ بام‌ و دو هوا، قضیه‌ اندر تعارض‌ رادیو گیلان‌ و ماهنامه‌ گیله‌وا (نقد و بررسی‌ برنامه‌ رادیویی‌ «با مطبوعات‌ گیلان‌»). س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، س‌ ۲۳-۲۲
نامه‌ سرگشاده‌ جمعی‌ از اساتید و دانشجویان‌ دانشگاه‌ گیلان‌ به‌ ریاست‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مرکز گیلان‌ (همراه‌ توضیح‌ گیله‌وا). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، انتشار خرداد ۸۴)، ص‌ ۳۸
نصر، نصرالله‌: صدا سیمای‌ گیلان‌ کجای‌ کار است‌؟. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۴

گردشگری‌

آذرپور، حمیدرضا: جاذبه‌های‌ فرهنگی‌، تاریخی‌ و گردشگری‌ منطقه‌  «گسکرات‌». س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۴۶-۴۰
افراخته‌، حسن‌: اگروتوریسم‌، مطالعه‌ موردی‌،ماسوله‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۵-۱۲
توریسم‌ به‌ مثابه‌ آتش‌ . س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۷
جاذبه‌های‌ گردشگری‌ تالش‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۶
جشنواره‌ بزرگ‌ فرهنگی‌ و هنری‌ تالشان‌ / ۷۵
جشنواره‌ بزرگ‌ فرهنگی‌ – ورزشی‌ در فومن‌ / ۹۰
جشنواره‌ روستاهای‌ شگفت‌ / ۶۳
جشنواره‌ فرهنگ‌ ایران‌ زمین‌ / ۷۸
حضور گیلان‌ در نمایشگاه‌ جهانگردی‌ کویت‌ / ۶۷
دومین‌ میزگرد توسعه‌ صنعت‌ توریسم‌ در گیلان‌ / ۳ و ۴
روشنی‌، علی‌: مدخلی‌ بر بحث‌ توریسم‌ گیلان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۴۲-۴۰
سرو هرزویل‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳۲٫
شهیدی‌ شهرستانی‌، رحمت‌الله‌: دیداری‌ کوتاه‌ از سرو منجیل‌ و سد سفیدرود. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۸
عباسی‌، بیژن‌: «ماهی‌ مشو» آبشاری‌ زیبا، استخری‌ دلربا (در شناخت‌ زیبایی‌های‌ بکر گیلان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۰
گزارش‌ از دومین‌ نمایشگاه‌ ایرانگردی‌ (غرفه‌ گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۱۵-۱۲
محمدی‌ اطاقوری‌، محمد: ماهی‌ مشو «پنو» آبشاری‌ زیبا در اطاقور (لنگرود). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۴
مسابقه‌ ایران‌، گیلان‌ / ۵۴
همایش‌ توریسم‌ و تنوع‌ زیستی‌ برگزار شد. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد –  شهریور، انتشار مهر ۸۹)، ص‌ ۵۴
یونسکو و ایجاد طرح‌ بین‌المللی‌ توسعه‌ جهانگردی‌ در شهرک‌ ماسوله‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۱۳

محیط‌ زیست‌

آریانفر، حسین‌؛ فرزین‌، حمید: نگرشی‌ اجمالی‌ بر وضعیت‌ آببندان‌های‌ شهرستان‌ آستانه‌ اشرفیه‌ (کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۰)، ص‌ ۴۶-۴۵
آمار، تیمور: مصرف‌ مدرن‌، رفتار سنتی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور، انتشار مهر ۸۹)، ص‌ ۴۱
آوخ‌ کیسمی‌، مهران‌: طبیعت‌ زیبای‌ سپیدرود در منطقه‌ زیست‌ محیطی‌ کیسم‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۳-۴۲، ۵۷
ابوالفتحی‌، معصومه‌: معضلی‌ که‌ در راه‌ است‌ (نگرش‌ مختصری‌ بر وضعیت‌ آلودگی‌های‌ هوای‌ شهر رشت‌) [کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان]. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۳۷
احیای‌ یکی‌ از استخرهای‌ طبیعی‌ «عینک‌» به‌ همت‌ شهرداری‌ رشت‌ و  توضیح‌ گیله‌وا / ۴۹
اداره‌ کل‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌: سوسن‌ چلچراغ‌ (یک‌ اثر ملی‌ طبیعی‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۱۸
ارتقای‌ پارک‌ ملی‌ «بوجاق» به‌ ذخیره‌گاه‌ زیست‌ کره‌ (کوششی‌ در شناخت‌ محیط‌زیست‌گیلان‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۳
اسماعیلی‌، حسین‌: آواز قو در تالاب‌های‌ گیلان‌ (کوششی‌ در حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۲۱
اعتمادی‌ دیلمی‌، ایلیا: سرانجام‌ کویرنشینان‌ طعم‌ ماهی‌ سفید کاسپین‌ را  می‌چشند؟. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۴۰
افشار محمدیان‌، منصور: سوسن‌ چلچراغ‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۳
اولین‌ سمینار منطقه‌ای‌ ارگان‌های‌ حفظ‌ محیط‌زیست‌ شمال‌ کشور / ۲
بارور غازیانی‌، محمدتقی‌: مرداب‌ انزلی‌ را دریابیم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۸
~. در تلاش‌ حفظ‌ محیط‌ زیست‌ (۱ – از غازیان‌ ورسر تا سوسر روگا ۲ – از چپر پُرد لب‌ آب‌ تا چپر پُرد زمان‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۰
بازدید نمایندگان‌ بانک‌ جهانی‌ از تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌ رشت‌ / ۶۶
باقرزاده‌، آسان‌: بررسی‌ عوامل‌ آلاینده‌ آب‌های‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ استان‌ گیلان‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. بررسی‌ عوامل‌ آلاینده‌ منابع‌ آبی‌ و سواحل‌ دریای‌ خزر در استان‌ گیلان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۱۳-۱۲
بزرگ‌ چنانی‌، سینا: کاسپین‌، تهدیدها و چالش‌ها (نقد و بررسی‌ کتاب‌ «ژئوپولیتیک‌ محیط‌ زیست‌ و امنیت‌ گیلان‌، تألیف‌ دکتر علیرضا کشوردوست‌ – مهندس‌ یونس‌ رنجکش‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۴۴
پا در رکاب‌ برای‌ حفظ‌ محیط‌ زیست‌ (کاوه‌ فرحمند دانشجوی‌ فعال‌ محیط‌ زیست‌) / ۹۵
پلنگ‌ گیلان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۵
پناهگاه‌ حیات‌ وحش‌ (سلکه‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۰
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: اَینَک‌ (عینک‌) کاسه‌ چشم‌ طبیعت‌ (در  تلاش‌ حفظ‌ محیط‌ زیست‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۸-۶
تالاب‌ امیرکلایه‌ / ۱۶ و ۱۷
توسعه‌محیط‌ پاک‌ گیلان‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴۷
توسلی‌، محمدرضا: همایش‌ بگذاریم‌ خزر زنده‌ بماند. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۵۳
جایزه‌ ملی‌ ویژه‌ مدیریت‌ تالاب‌ها به‌ مدیر کل‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۳۸
جمعیت‌ زنان‌ مبارزه‌ با آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ بندرانزلی‌ / ۳۹
جمعیت‌ زنان‌ و جوانان‌ حافظ‌ محیط‌ زیست‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۵۲
جمعیت‌ زنان‌ و جوانان‌ حافظ‌ محیط‌ زیست‌ و جمعیت‌ زنان‌ مبارزه‌ با آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌: قلعه‌ی‌ بی‌ نگهبان‌ [قلعه‌ رودخان]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۴۰-۳۹
حرکت‌ زیبای‌ جوانان‌ گیلانی‌ در حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ / ش‌ ۳۸
حقی‌: گرمایش‌ جهانی‌، بحران‌ امروز، فاجعه‌ فردا. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۲۰-۱۸
حیات‌ وحش‌ را دریابیم‌ (از طرف‌ جمعیت‌ زنان‌ مبارزه‌ با آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ بندرانزلی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۲۵
حیات‌ وحش‌ گیلان‌ (کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌) ۱ – مرگ‌ فک‌های‌ خزر ۲ –  بیم‌ و امید بقای‌ قرقاول‌ گیلان‌ ۳ -پستانداران‌ گیلان‌ در خطر انقراض‌ نسل‌ ۴ – ابیا (نوعی‌ پرنده‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۳۵
خمامی‌زاده‌، جعفر: چشمه‌ ی‌ ولی‌ بزرگوار. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۲
خوشچین‌، مهرداد: سوسن‌ چلچراغ‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۵-۳۴
درویش‌، محمد: پاسداشت‌ سزاوارانه‌ محیط‌ زیست‌، حفظ‌ حرمت‌ درختان‌ است‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۷
دوستدار، سیامک‌: ما مشکل‌ اساسی‌ مدیریتی‌ و فرهنگی‌ داریم‌ (گفتگو با مهندس‌ سیامک‌ دوستدار، رییس‌ سازمان‌ مدیریت‌ پسامدهای‌شهرداری‌ رشت‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۳۵-۳۳
رجبی‌، مهرداد: کوهنوردی‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۲۴-۲۳
رستگار شلمانی‌، صغرا: کشت‌ بی‌رویه‌ درختان‌ سوزنی‌ برگ‌ (در اقلیم‌  پایین‌تر از ۱۰۰۰ متر و اثرات‌ شوم‌ آن‌ در گیلان‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۴۰-۳۹
رفیع‌ معقول‌، محمد: نعمات‌ اللهی‌ را به‌ درستی‌ بشناسیم‌ (در شناخت‌ استخر طبیعی‌ زربیجار املش‌ و ضرورت‌ حفظ‌ آن‌) [و توضیح‌ گیله‌وا]. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۷
روز زمین‌ پاک‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۱۳
زیگساری‌، مهروز: بازیافت‌، ضرورتی‌ که‌ هنوز برای‌ ما ضروری‌ نشده‌ است‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳۹
سند طرح‌ جامع‌ تالاب‌ انزلی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۳۵
سواررخش‌، احمد: یورش‌ به‌ «حجم‌ سبز» (در مورد تصویب‌ اصلاحیه‌ ماده‌ ۳۴ قانون‌ حفاظت‌ از جنگل‌ها). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۱۲
سوگواره‌ جنگل‌ (گردهم‌آیی‌ اعضای‌ گروه‌های‌ شبکه‌ سبز گیلان‌: گروه‌های‌ مردمی‌ حامی‌ محیط‌ زیست‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۱۹
صوفی‌ سیاوش‌، عزیزالله‌ (پاشا): از میان‌ نامه‌ها (درباره‌ مصرف‌ مدرن‌، رفتار سنتی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۶
طبیعت‌ شکننده‌ گیلان‌، راه‌ به‌ کجا می‌برد؟ (کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۱۱
طرح‌ حفاظت‌ از تالاب‌ انزلی‌ و همکاری‌ ژاپن‌ /  ش‌ ۶۹
عبیری‌، احمدعلی‌: زر و گوهری‌ که‌ به‌ یغما می‌رود (از نامه‌های‌ رسیده‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۶
فتاح‌، رضا: کارخانه‌ کمپوست‌ رشت‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۳۴-۳۲
فرج‌پور، محمود: محیط‌ زیست‌، علمی‌ در حوزه‌ مدرنیته‌ یا فراتر از آن‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۲۹
قوهای‌ مهاجر. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۹
کریم‌نیا، مسعود: ملت‌ را از فاجعه‌ زیست‌ محیطی‌ خبر کنید! (خطاب‌ به‌ خانم‌ دکتر معصومه‌ ابتکار سرپرست‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ کشور). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۷
کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌ : ۱ – دریای‌ خزر در  معرض‌ فاجعه‌ای‌ هولناک‌ (ژله‌ فیش‌ها یا هیولای‌ شانه‌دار) ۲ – تالاب‌ بوجاق کیاشهر (پذیرای‌ نخستین‌ دسته‌های‌ پرندگان‌ مهاجر) ۳ – تالاب‌ انزلی‌ یا مرداب‌ انزلی‌، کدام‌ یک‌؟ و مرگ‌ صدها هزار ماهی‌ و بچه‌ ماهی‌ در آن‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۴۲
کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، انتشار خرداد ۸۱)، ص‌ ۲۶
کوهنوردی‌ و طبیعت‌ (گروه‌ کوهنوردی‌ کاشی‌ خزر و نمایشگاه‌ عکس‌ تحت‌ عنوان‌ «کوهنوردی‌ و طبیعت‌»). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۴۴
گزارش‌ نشست‌ تحلیلی‌ پروژه‌ شهر سالم‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۵۴
گیلان‌ به‌ اختناق زیست‌ محیطی‌ دچار است‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴) ، ص‌ ۳۸
گیله‌وا: علاج‌ واقعه‌ قبل‌ از وقوع‌ باید (در نجات‌ تالاب‌ انزلی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۱۲
محامد، احمد: آب‌ و محیط‌ زیست‌ گیلان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۶-۱۵
محمدپور دریایی‌، نسرین‌: دریای‌ خزر از آلودگی‌ رنج‌ می‌برد. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۵-۳۴ و (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۲۱-۲۰
محمدی‌ گیلانی‌، میلاد: باغ‌ محتشم‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۲-۱۱
مذاکره‌ دو گروه‌ خارجی‌ با مدیر کل‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌ (دو گروه‌ خارجی‌ به‌ سرپرستی‌ پروفسور «آرچیبالد» از انجمن‌ بین‌ المللی‌ درنای‌ سیبری‌ و دکتر «کرافورد» از D.E.F / 69
مرادپور، صمد: احیای‌ رودخانه‌ پرارزش‌ اشمک‌ و معضل‌ فاضلاب‌ شهری‌ و زباله‌ها. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۴-۲۳
مرثیه‌ای‌ برای‌ آب‌ (کوششی‌ در شناخت‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۲۲
مرزبان‌، احمد: جنگل‌ سراوان‌ (رویایی‌ که‌ دود می‌شود). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۴۰
مصرف‌ مدرن‌، رفتار سنتی‌!(کوششی‌ در شناخت‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌)، ش‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۴۲
مصلحتی‌ کوچصفهانی‌، ناصر: روزگاری‌ تایمز مثل‌ زرجوب‌ بود!. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۲۶
مهاجرت‌ زودرس‌ پرندگان‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱) ، ص‌ ۱۷
مهراد، احمد: اشاره‌ای‌ به‌ محیط‌ زیست‌ گیلان‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵۶
~. تبدیل‌ اراضی‌ مزروعی‌ خطری‌ جدی‌ برای‌ جامعه‌ ما. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۱۵
نسل‌ ببر خزر منقرض‌ شد / ۲۲ و ۲۳
نظامی‌، شعبانعلی‌: اگر گیلان‌ از قد و قواره‌ سبزینگی‌ بیافتد! (سخنی‌ بی‌پرده‌ با مدیرانی‌ که‌ انشاءالله‌ به‌ دنبال‌ صنعت‌ سبز در گیلان‌ هستند). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۵
~. امحاء یا احیاء؟ تفاوت‌ ۳ کیلومتر است‌!. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۴۱
واله‌، محمد جعفر: جفت‌ سلان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۳
وطن‌ آبادی‌، محمدعلی‌: مرگ‌ سبز (قابل‌ توجه‌ شهردار محترم‌ رشت‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۳
هم‌اندیشی‌ «تنوع‌ زیستی‌، زیست‌ بوم‌ هیرکانی‌، توسعه‌ پایدار» (نشست‌ هم‌اندیشی‌ به‌ دعوت‌ نسرین‌ امینیان‌ مدیر عامل‌ مؤسسه‌ سبزکاران‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۱۴

آموزش‌ پرورش‌

اجرای‌ ترانه‌ «مام‌ والی‌» از گروه‌ سرود گیلکی‌ دبیرستان‌ دخترانه‌ صدیقه‌ طاهرین‌ لشت‌ نشا در مسابقات‌ سرود کشوری‌ مقام‌ اول‌ آورد) / ۶۸
اداره‌ کل‌ آموزش‌ پرورش‌ گیلان‌: پاسخ‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ گیلان‌ در رد گزارش‌ فاجعه‌ افت‌ تحصیلی‌ در گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱  (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۶۰-۵۷
استقرار دبیرخانه‌ گروه‌ آموزشی‌ و تحقیقی‌ تاریخ‌ متوسطه‌ کشور در استان‌ گیلان‌ / ۵۱
انتخاب‌ بهترین‌ مؤلف‌ و نویسنده‌ فرهنگیان‌ در سال‌ ۱۳۷۳ / ۲۱
بحری‌، احمد: چگونگی‌ تشکیل‌ اولین‌ کلاس‌ «ششم‌ ریاضی‌» دبیرستان‌ در گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۵۳-۱۵۲
برگزاری‌ همایش‌ دانش‌ آموختگان‌ دبیرستان‌ شاهپور رشت‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۳۹
بزرگی‌، سمیرا: اروشواره‌ای‌ برای‌ آموزگاری‌ یگانه‌ [اردشیری‌]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۳۹
پیراسته‌ فر، عبدالکریم‌: توضیح‌ درباره‌ دبیرستان‌ شاهپور سابق‌ (نامه‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۷
پیروزی‌، شادی‌: از ملاباجی‌ تا روشنک‌ (نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ آموزش‌ و پرورش‌ زنان‌ در گیلان‌)، س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۱۳-۸
تاج‌الدینی‌، شهرام‌: عذر بدتر از گناه‌ (فاجعه‌ افت‌ تحصیلی‌ در گیلان‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد و تیر ۷۶)، ص‌ ۲۸-۲۶
توفیق‌ جهانی‌ یک‌ دانش‌آموز گیلانی‌ (علی‌ فرهنگ‌مهر در المپیاد جهانی‌ فیزیک‌ موفق‌ به‌ کسب‌ مدال‌ نقره‌ شد) / ش‌ ۳۷
جشن‌ ۹۰ سالگی‌ دبیرستان‌ شهید بهشتی‌ (شاپور سابق‌) / ۱۰۵
جشن‌ نودمین‌ سال‌ تأسیس‌ دبیرستان‌ شاهپور سابق‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۴۳
حریری‌، اشرف‌ آقا: بخشی‌ از تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ آستارا. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۱۵-۱۴
حسین‌ نیا، عبدالحمید: برگی‌ از دفتر خاطرات‌ دبیرستان‌ شاهپور رشت‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۳۹-۳۸
خمامی‌زاده‌، جعفر: روایت‌ هشتاد سال‌ تلاش‌ پرثمر در پرورش‌ مردان‌کارآمد و افتخارآفرین‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸) ص‌ ۱۶-۸
دریایی‌ (بیدل‌)، علیرضا: به‌ مناسبت‌ پنجاه‌ و چهارمین‌ سال‌ درگذشت‌ میرزا عبدالله‌ خصالی‌ بنیان‌ گذار فرهنگ‌ نوین‌ محال‌ ثلاث‌ (۱۳۲۲-۱۲۷۶). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶) ،ص‌ ۲۸
فاجعه‌ افت‌ تحصیلی‌ در گیلان‌. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۱۱
قدیمی‌ترین‌ دبیرستان‌ گیلان‌ در کام‌ آتش‌، خبر حریق‌ دبیرستان‌ شهید بهشتی‌ رشت‌ (شاهپور قدیم‌) / ۴۲ و ۴۳
گردهم‌آیی‌ فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموختگان‌ دبیرستان‌ شاهپور / ۵۴
گردهم‌آیی‌ فرهنگیان‌ قدیمی‌ در دبیرستان‌ شاهپور / ۸۹
گیله‌وا: فاجعه‌ افت‌ تحصیلی‌ در گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۱۹-۱۷
~. ۲۰ تا ۲۰ (درخشش‌ ۲۰ دانش‌آموز گیلانی‌ در مسابقات‌ علمی‌، هنری‌ و ورزشی‌ ایران‌ و جهان‌ (سال‌ ۱۳۹۰). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۴۱
مروجی‌، ابراهیم‌: نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ لشت‌نشا. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۲۲-۱۹
مسیحا، عیسی‌: درباره‌ تشکیل‌ اولین‌ کلاس‌ ششم‌ ریاضی‌ در رشت‌. س‌ ۱۷،ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۱
مشفقی‌، بهمن‌: سالنامه‌ معارف‌ گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۵۴
موفقیت‌ یک‌ سرود گیلکی‌ (دبیرستان‌ صدیقه‌ طاهره‌ لشت‌ نشا با اجرای‌ ترانه‌ گیلکی‌ «گوما بؤر» مقام‌ اول‌ استانی‌ را در مسابقات‌ کشوری‌  آورد) / ش‌ ۸۳
نمایشگاه‌ صد سال‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۹
وقوعی‌، رمضانعلی‌: ۹۰ شاخه‌ گل‌، ۹۰ سال‌ افتخار (گزارش‌ جشن‌ نودسالگی‌ دبیرستان‌ دکتر بهشتی‌ [شاپور سابق] رشت‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۴۳

دانشگاه‌ و دانشجو

اسدالله‌پور، کورش‌: یک‌ واحد بزرگ‌ و مجهز دانشگاهی‌ در گیلان‌ در  شرف‌ تعطیلی‌ است‌!. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۴
اعطای‌ جایزه‌ علمی‌ بین‌ المللی‌ به‌ استاد دانشگاه‌ گیلان‌ (خانم‌ دکتر ریحانه‌ سریری‌ در زمینه‌ بررسی‌ آنتی‌ اکسیدانت‌ گیاهان‌ بومی‌) / ۱۰۱
پنجمین‌ اجلاس‌ اتحادیه‌ دانشگاه‌های‌ کشورهای‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر در  دانشگاه‌ کالی‌ می‌ کیا (روسیه‌) / ۶۰
تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های‌ دانشگاهی‌ میان‌ گیلان‌ و گرجستان‌ / ۳۳
چهارمین‌ نمایشگاه‌ هنرهای‌ تجسمی‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ گیلان‌ /  ۷۵
دانشکده‌ هنر و معماری‌ و رشته‌ موسیقی‌ / ۹۰
دانشگاه‌ گیلان‌ میزبان‌ سومین‌ المپیاد ورزشی‌ دانشگاه‌های‌ کشورهای‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر / ۶۹
دومین‌ اجلاس‌ کارشناسی‌ اتحادیه‌ دانشگاه‌های‌ کشورهای‌ ساحلی‌ دریای‌ خزر / ۴۲ و ۴۳
رییس‌ جدید اتحادیه‌ رؤسای‌ دانشگاه‌های‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر / ۶۴
سمپوزیوم‌ بین‌المللی‌ دانش‌ آموختگان‌ ایران‌ در دانشگاه‌های‌ آلمان‌ – رشت‌ / ۸۲
گلشنی‌، عبدالکریم‌: دانشگاه‌ گیلان‌ ۲۰ ساله‌ شد. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۲۰-۱۸
نادری‌ فرد، محمدرضا: کانون‌ دانشجویان‌ و فارغ‌ التحصیلان‌ گیلانی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، ویژه‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۷
همت‌ مردانه‌ دانشجویان‌ گیلانی‌ دانشگاه‌های‌ کشور در بزرگداشت‌ از سالگرد شهادت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۴

راه‌ و حمل‌ و نقل‌

افتتاح‌ پل‌ هوایی‌ رشت‌ – آستراخان‌ /  ش‌ ۳۲
افتتاح‌ خط‌ کشتیرانی‌ میان‌ گیلان‌ و جمهوری‌ داغستان‌ روسیه‌ / ش‌ ۳۲
افزایش‌ ترانزیت‌ کالا با کشتی‌ رو- رو /  ش‌ ۶۲
بارور، محمدتقی‌: (در ارتباط‌ با مقاله‌ کشتی‌ میرزا کوچک‌ خان‌ کجا پهلوگرفته‌ است‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۴
بررسی‌ طرح‌ راه‌ آهن‌ گیلان‌ توسط‌ کارشناسان‌ روسی‌ / ش‌ ۶۲
پورقربان‌، رحمان‌ : دبروز ملت‌پرست‌، امروز قایقران‌، این‌ تراژدی‌ تا کی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌؟.س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۸
پیوستن‌ کشتی‌ «ایران‌ – معین‌» به‌ ناوگان‌ کشتیرانی‌ دریای‌ خزر / ش‌ ۶۴
راه‌ آهن‌ گیلان‌ از قوه‌ تا قوّه‌! (یادداشت‌ مدیر مسئول‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۶
راه‌ اندازی‌ خط‌ کشتیرانی‌ بین‌ بندرهای‌ انزلی‌ و آستاراخان‌  / ش‌  ۴۶
رفت‌ و آمد کشتی‌های‌ مسافربری‌ بین‌ بنادر انزلی‌ و آستاراخان‌  / ش‌ ۶۷
فرودگاه‌ رشت‌ بین‌المللی‌ شد / ش‌ ۳۳
کاظمی‌ ایمن‌آبادی‌، عطاءالله‌: تعریض‌ جاده‌ رشت‌ – قزوین‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۹-۸
کشتی‌ ایران‌ دلیر / ش‌ ۲۷ و ۲۸
کشتی‌ میرزا کوچک‌ خان‌ /  ش‌ ۸ و ۹
مردم‌ گیلانی‌ پیگیر باشند کشتی‌ میرزا کوچک‌ خان‌ کجاست‌؟. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۷-۶
ن‌. ف‌: تغییر تاریخ‌ ساخت‌ جاده‌ قدیم‌ رشت‌ به‌ قزوین‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۶

بلایا، حوادث‌ و اتفاقات‌ مهم‌

پورمحمد علیزاده‌، بهرام‌: حریق‌ بزرگ‌ لشت‌ نشا (از زبان‌ مرحوم‌ آیت‌الله‌ شیخ‌ حسین‌ لیچایی‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۴
تالش‌ انسان‌ دوست‌، فرشته‌: آتش‌ سوزی‌، بیماری‌های‌ مهلک‌ و سیل‌و خشکسالی‌ و… طی‌ سالهای‌ ۱۳۴۰-۱۲۷۰ در استان‌ گیلان‌ و مازندران‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴۶-۴۴
حادثه‌ نیروگاه‌ سیکل‌ ترکیبی‌ رشت‌ / ۳۷
رضازاده‌ شفارودی‌، م‌: به‌ یاد پانزدهمین‌ سال‌ جان‌ باختگان‌ واقعه‌ زلزله‌ گیلان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌  ۳۵-۳۴
فاجعه‌ سیل‌ ماسوله‌ / ۴۹
مرگ‌ یک‌ قهرمان‌ (نادر صفاری‌، کارمند جانباز بانک‌ ملت‌ تهران‌) [ناجی‌ ۵ کودک‌ دانش‌آموز در حادثه‌ فجیع‌ پارک‌ شهر تهران]. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۷
میرابوالقاسمی‌، محمد تقی‌: روستای‌ امامزاده‌ ابراهیم‌ شفت‌ در کام‌ آتش‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۷
نشست‌ گاز کلر در آستارا / ۳۲
نیرومند، فرخ‌: زلزله‌ ویرانگر ۶۹ (نقد و نظر). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۵
هدایتی‌ شهیدانی‌، ایرج‌: زلزله‌ (به‌ مناسبت‌ سومین‌ سالگرد زلزله‌ ویرانگر گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۱

مردم‌شناسی‌ و فرهنگ‌ عامه‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

مقاله‌ ها

آزموده‌، شهرام‌ : تهیه‌ کره‌ به‌ روش‌ سنتی‌ در اسالم‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۳۵
آل‌ یاسین‌: چور چورکا (پستانک‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۷
آئین‌ تیرما سینزه‌ در لنگرود. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۹
احمدزاده‌، محسن‌: باران‌ خواهی‌، آفتاب‌ خواهی‌، ماه‌ گرفتگی‌ و قطع‌ باد در فرهنگ‌ مردم‌ لشت‌ نشا. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۴۰
اسحاق گیلانی‌، محمود : خرس‌ بان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۶
اکرامی‌، نورالدین‌: گزارشی‌ از برگزاری‌ جشن‌های‌ تیرماه‌ سینزه‌ در رامسر. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۹
الهی‌ خورده‌ تاوه‌ (جشنواره‌ فرهنگی‌ – هنری‌ ویشکی‌) / ۹۶
باقری‌، نبی‌الله‌: مراسم‌ عروسی‌ «دره‌ کرین‌». س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ (تیر ۷۴)، ص‌ ۱۷-۱۶
بالایی‌لنگردی‌، علی‌: خرس‌ آبونی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۵
برگزاری‌ آیین‌ تیرماه‌ سینزه‌ در شهر رامسر / ۹۷
برگزاری‌ یک‌ همایش‌ خودجوش‌ در گشت‌ رودخان‌ فومن‌ / ۶۷
بزرگ‌ چنانی‌، سینا: گزارش‌ همایش‌ نگاهی‌ به‌ آداب‌ و سنن‌ لشت‌ نشا و  بزرگداشت‌ استاد پوررضا. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۴۳
بشرا، محمد (درویش‌ گیلانی‌): بن‌ مایه‌های‌ فرهنگ‌ مردم‌ گیلان‌. آب‌ کی‌ سراجور بشه‌،… (پژوهشی‌ درباره‌ی‌ خرِ عادت‌ «مقدس‌ یا نامقدس‌» در فرهنگ‌ مردم‌ گیلان‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)،ص‌ ۱۵-۱۱٫ (قسمت‌ دوم‌)، س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌۱۵-۱۱
~. جان‌ شورکا (آب‌ تنی‌ کردن‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳۲-۲۷
~. چوموش‌ دوزی‌ در گیلان‌ با نگاهی‌ به‌ تقسیم‌ سنتی‌ گوشت‌ در اشکور رودسر و سیاهکل‌ لاهیجان‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۱۷-۱۳
بلوکباشی‌، علی‌: (فرهنگ‌ عامه‌: شیوه‌ و ارزش‌ گردآوری‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۳-۱۲
~. فرهنگ‌ یک‌ پدیده‌ اجتماعی‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۷-۶
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: آبریزگان‌ و آخرین‌ جشن‌ آب‌ پاشان‌ در گیلان‌ و دیلمستان‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ماه‌ ۷۱)، ص‌ ۸-۶
پورجعفری‌، محمدرضا: باد در باورداشت‌ مردم‌ گیل‌ دولاب‌ تالش‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۵
~. باد در باورداشت‌ مردم‌ (واژه‌ها، اصطلاحات‌ و ضرب‌المثل‌ها). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۱
تیزرو، بهزاد: جوکول‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ و اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۶
جشن‌ انار در روستای‌ انبو / ۲۷ و ۲۸
جشنواره‌ انارچینی‌ (در روستای‌ نوده‌ و انبوه‌ از توابع‌ رودبار) / ۱۰۱
جشنواره‌ بادام‌ (در شهر آستانه‌ اشرفیه‌) / ۱۰۱
جشن‌ خرمن‌ / ۵، ۱۴
جشن‌ خرمن‌ در لیچا / ۱۱۰
جشن‌ «نشا و چای‌ چینی‌» در کرج‌ / ۱۱۴
جعفرپور، جلال‌: خواب‌ِ آب‌ و آب‌ در باور گیلانیان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۵
جعفری‌ دوآبسری‌، محمدعلی‌: رابطه‌ها و علقه‌های‌ انسان‌ و حیوان‌ در روستا (قسمت‌ اول‌) اسب‌ و قاطر الاغ‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۴۴ / (قسمت‌ دوم‌) بز و گوسفند و گاو. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲  (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۰ / (قسمت‌ سوم‌) ماکیان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۳۶
حاکی‌، عباس‌: بررسی‌ تطبیقی‌ دو ضرب‌المثل‌ در اشعار شرفشاه‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۶
حجتی‌، کاظم‌: نُب‌، ناو، نُو. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۲۱-۱۸ / (قسمت‌ دوم‌) س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۴۹-۴۵
~. لبله‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۳۷-۳۶
حسین‌پور پروشی‌، حسین‌: درموردمهمان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۲
حسین‌ نیا، عبدالحمید: انبارک‌ و تفسیرهای‌ علمی‌ واژه‌ گیلکی‌لالاشو lâlâšu با لالاشه lâlâše. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌۳۵
خاتمی‌، عیسی‌: توضیح‌ درباره‌ «کتره‌ گیشه‌». س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۷
~. «کتره‌ گیشه‌» (مراسم‌ سنتی‌ جهت‌ بندآمدن‌ باران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۵
خادمی‌، احسان‌الله‌: مراسم‌ کتره‌ گیشه‌ در رضوان‌شهر. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۱
دانای‌ علمی‌، جهانگیر: دستمزد خرمن‌ شر در تنکابن‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۳۳
~. روایتی‌ از گالش‌ نیمکا و گیل‌ نیمکا در تنکابن‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۰
~. سیر و پیاز در فرهنگ‌عامه‌مردم‌تنکابن‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۶
~. شیوه‌های‌ حفاظت‌ از کشتزار در برابر حیوانات‌ و پرندگان‌ (در تنکابن‌)
س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۷-۴۶
~. مراسم‌ آفتاب‌خواهی‌ و باران‌خواهی‌ در تنکابن‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۴
دلیلی‌، بهروز: آئین‌های‌ کشاورزی‌ در شهرستان‌ سیاهکل‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۹
ذبیحی‌، علی‌: نخل‌ گردانی‌ در دهستان‌ چِلاو آمل‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۴۲-۴۰
رحیمیان‌، حسن‌: جشن‌ «تیرمه‌ سیزده‌» و «آرش‌ کمانگیر». س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۲۰-۱۹
رمضانی‌، صفرعلی‌: گزارش‌ آیین‌ کهن‌ سینزه‌ تیرما. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۱-۳۰
رودبارکی‌، بهروز: گالش‌ها و باورداشت‌های‌ آن‌ها درباره‌ هوا و هواشناسی‌ (در غرب‌ استان‌ مازندران‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۴۰-۳۸
~. نظام‌ «کولا» در «کندلوس‌». س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۷
ریحانی‌ شهرستانی‌، مرتضی‌: «ورزا دَوَسْتَن‌». س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۵۷
رئیسی‌، محمد صادق: کنکاشی‌ در ترانه‌های‌ عامیانه‌ رضا خراتی‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۷
~. کنکاشی‌ در ترانه‌های‌ عامیانه‌ (لالایی‌ها). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۵۳-۵۲
~. موری‌ها در مازندران‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۲۵
زاهدی‌، محمد علی‌: باورهای‌ مردم‌ لاهیجان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۳
زمانی‌، طیبه‌: روایتی‌ دیگر از کتره‌ گیشه‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۱
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: راهنمای‌ آوانویسی‌ در فرهنگ‌ عامه‌ مردم‌ شمال‌ ایران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۱۸
~. ادبیات‌ شفاهی‌ مردم‌ شمال‌ ایران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۹
~. قرارها و قراردادها در روستای‌ مربو. س‌ ۳، ش‌ ۳۱، ویژه‌ مردم‌شناسی‌ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۹-۸
سجودی‌، عادل‌: بیتالی‌ (درمان‌ بیماری‌های‌ دام‌ به‌ روش‌ سنتی‌). س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۴۲
سلیمانی‌ وزمتر، فردوس‌: طرز تهیه‌ «کَرَه‌ روعَن‌» در تالش‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۵۱-۵۰
سومین‌ کارگاه‌ بازسازی‌ آیین‌های‌ گیلان‌ (نوروزخوانی‌) / ۱۰۳
سیّدی‌، مهدی‌: بررسی‌ تطبیقی‌ یک‌ حکایت‌ گیلکی‌ (از خراسان‌ به‌ گیلان‌). س‌ ۳، ش‌ ۳۱، ویژه‌ مردم‌شناسی‌ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۲۰
سیف‌پور، رضا: آداب‌ باران‌ خواهی‌، به‌ مناسبت‌ خشکسالی‌ نامیمون‌ سال‌ ۱۳۷۸ گیلان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲۸
شجاعی‌فرد، جواد: فرهنگ‌ عامه‌ مردم‌ شمال‌ ایران‌ (ترانه‌، ضرب‌المثل‌، چیستان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۶
~. فرهنگ‌ عامه‌ مردم‌ شمال‌ ایران‌ (ترانه‌، ضرب‌المثل‌، چیستان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۰
شکوهی‌ راد، میرشمس‌: دنگ‌ [از وسایل‌ برنجکوبی]. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰  (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۳۳-۳۲
شهاب‌ کومله‌ای‌، حسین‌: تعارف‌ در فرهنگ‌ عامه‌ گیلان‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۵-۴۴
شهرستانی‌، بیژن‌: عروسی‌ شغالان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۱
صادقی‌، علی‌: تسبِه‌ (تسبیح‌ و باورداشت‌های‌ مردم‌ مازندران‌ درباره‌ آن‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۵۱-۵۰
~. سه‌ باور مازندرانی‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲۹
طالب‌زاده‌، سعید: باد در باورداشت‌ مردم‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۷
طاهری‌، طاهر: از خلقت‌ تا سنت‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۱۱-۱۰ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۹-۱۸
~. عروسی‌ در توشن‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱، ویژه‌ مردم‌ شناسی‌ (فروردین‌ –  خرداد ۷۴)، ص‌ ۲۷-۲۵
عباسی‌، بیژن‌: آیین‌ «اَستنه‌ تأشی‌» در روستای‌ گُمل‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۸
عباسی‌، هوشنگ‌: یاوری‌ «زندگی‌ تعاونی‌ در روستاهای‌ گیلان‌». س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۲۸-۲۲
~. مردم‌شناسی‌ شهر تاریخی‌ گسکر. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۳۹-۳۷
~. هنر و محیط‌ زیست‌ در فرهنگ‌ فولکلور گیلان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴  (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۴۸-۴۵
عبداللهی‌، فرشته‌: نمادشناسی‌ یا نشان‌شناسی‌ چند مراسم‌ آئینی‌ (در شمال‌ ایران‌ عمدتاً تنکابن‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۱-۴۰
عبدلی‌، علی‌: محرم‌ در تالش‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴۲-۴۱
عکسخانه‌ (عکسی‌ از دکتر منوچهر ستوده‌ برای‌ نشریه‌ با موضوع‌ مردم‌شناسی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۲۲
علوی‌ دیلمی‌، صادق: چند باورداشت‌ دیلمانی‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۸
علیدوست‌، جلال‌: روزی‌ روزگاری‌… «جوکول‌» ی‌ هم‌ بود!. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۵۱
~. گاره‌ دنایی‌ در لسکوکلایه‌ قدیم‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)،
ص‌ ۵۲
عمادی‌، عبدالرحمن‌: بازتاب‌ دو تقویم‌ قدیم‌ ایرانی‌ در دو بازی‌ کودکان‌ شیرازی‌ و دیلمی‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱، ویژه‌ مردم‌شناسی‌ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۱۲-۱۰
~. درباره‌ هواشناسی‌ محلی‌ (یک‌ شعر عامیانه‌ دیلمی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۷
عیسی‌پور، عزیز: ابزار شکار سنتی‌ در تنکابن‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۴
~. گزارشی‌ از روستای‌ یازن‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱، ویژه‌ مردم‌شناسی‌ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. مراسم‌ تیرما سینزه‌ (از جشن‌های‌ کهن‌ مردم‌ شمال‌ ایران‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵۰
غلامی‌، اباذر: چند افسانه‌ در چگونگی‌ متروک‌ ماندن‌ شهر گسکر در جنگل‌ هفت‌ دغنان‌. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۴۸-۴۷
غلامی‌ کفترودی‌، قاسم‌: چند نمونه‌ دلپذیر از فرهنگ‌ ازدواج‌ در گیلان‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۶
فلاح‌، نادعلی‌: مارمه‌ یا مادرمه‌ (مراسم‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۱۱-۹
قاسمی‌ دارستانی‌، فریدون‌: انداختن‌ دندان‌ شیری‌ کودک‌ شب‌ هنگام‌ در لانه‌ مرغ‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۳۷
~. دعای‌ باران‌ (رودبار). س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۶
قائمی‌ کریم‌الله‌ [و] گردی‌، کوهیار: ورف‌ چال‌، نگاهی‌ به‌ آیین‌ «ورف‌ چال‌» و زن‌ شاهی‌ در روستای‌ آب‌ اَسک‌ آمل‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۷-۴۶
قربانی‌ ویشکی‌، امیر: الهی‌ خور دتاوه‌ (خدایا خورشید را بر ما بتابان‌) [مراسم‌ آفتاب‌ خواهی‌ در گیلان]. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. رسم‌ پشم‌ والایی‌ در روستای‌ ویشکی‌ (منطقه‌ اشکور علیا – شهرستان‌ رودسر). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۱-۴۰
قربانی‌، جعفر: چلنگری‌ در لشت‌ نشا. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۳۹
قلیزاده‌ جوریابی‌، هادی‌: باورهای‌ عامیانه‌ در گیلان‌ (لشت‌ نشا). س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۱-۱۷
قهرمانی‌، حمید: باران‌ و باورهای‌ آن‌ در گیلان‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵،  گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۱-۲۰
کاردوست‌، مژگان‌: نذر در لشت‌ نشا. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۵-۱۴
کاکوئی‌، پرویز: روستای‌ من‌ «ازبرم‌» به‌ همراه‌ فهرستی‌ از واژه‌ها و اصطلاحات‌ در دامداری‌ سنتی‌ روستای‌ ازبرم‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۴۳-۴۲
کبیری‌ (سحر)، غلام‌رضا: خاطره‌ تولد یک‌ ترانه‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۲۳-۲۲
کریمی‌، احمدعلی‌، بُز می‌ لافند (ریسمان‌ بافته‌ شده‌ از موی‌ بز). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۵۶
~. در تکمیل‌ مقاله‌ آیین‌های‌ کشاورزی‌ در شهرستان‌ سیاهکل‌. س‌ ۱۵،ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۴۳
~. گوشه‌ای‌ از مراسم‌ عروسی‌ در دیلمان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۷
کنزالاسرار مازندرانی‌ (حکایت‌ مازندرانی‌)، برنهارد دارن‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۴۱
کوچصفهانی‌، رضا: سَمَنَه‌ْ پَچی‌ (سمنو پزان‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۳۹
~. مراسم‌ «گاره‌ خوسان‌» و «عروس‌ بران‌» در کوچصفهان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۴۰
گاره‌سری‌ ، لالایی‌های‌گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ ( مرداد – شهریور ۷۵ )، ص‌ ۴۸
گورگین‌، تیمور: یافته‌های‌ تازه‌ در فرهنگ‌ عامه‌ گیلان‌ (ترانه‌های‌ دو جنسی‌ کدامند؟). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۷-۳۶
گیله‌وا: فرهنگ‌ عامه‌ مردم‌ شمال‌ ایران‌ (مدخل‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵۲
محبوب‌، حسین‌: لکنده‌گیری‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۶
محمودی‌ اطاقوری‌، حسین‌: آئین‌های‌ باستانی‌ (تیرگان‌ یا جشن‌ تیرما سیزده‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۹
~. جشن‌ خرمن‌ یا علم‌ واچینی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد  ۷۳)، ص‌ ۹-۸ و ۲۹
~. سیاگالش‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۳-۴۲
مراسم‌ سنتی‌ عروس‌ بران‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۹-۸
مسعود، موسی‌: تصویر قهرمان‌ اشکوری‌ شاهنامه‌ فردوسی‌ در افواه‌ عامّه‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۱۵
ملک‌زاده‌، عبدالحسین‌: ورزا جنگ‌ (جنگ‌ گاوهای‌ نر) از «هـ . ل‌. رابینو». س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ۲۸، ۳۰
موسایی‌، بهزاد: باران‌ خواهی‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۳
موسوی‌، هاشم‌: معرفی‌ یک‌ کتاب‌ در زمینه‌ مردم‌شناسی‌ «روستای‌ قاسم‌آباد گیلان‌». س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۳۶
مهجوریان‌ نماری‌، علی‌ اکبر:  ورفه‌ چال‌ (یک‌ آیین‌ سنتی‌ در ییلاقات‌ آمل‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۱۶-۱۴
~. دو منزلی‌ و کوچ‌ ییلاقی‌ لیتکوه‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۳۹-۳۸
مهرانی‌، حیدر: «شئال‌ مار عروسی‌» یا «شئالون‌ عروسی‌»؟. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۳۲
~. ضرورت‌ گردآوری‌ و ثبت‌ شتابان‌ فرهنگ‌ عامه‌ (پیشنهاد به‌ گیله‌وا و خوانندگان‌ علاقمند آن‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌  ۴۴-۴۲
مهری‌ آتیه‌، عباس‌: چیستان‌، آموزه‌ای‌ تعلیمی‌ برای‌ نوباوگان‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌  ۳۹-۳۸
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌: (عاشورای‌ قدیم‌ و عاشورای‌ جدید) بر اساس‌ گاهشماری‌ سنتی‌ ساکنان‌ دامنه‌های‌ شمالی‌ و جنوبی‌ البرز. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۵۳-۵۲
میرشکرائی‌، محمد: قصه‌ها و افسانه‌های‌ چای‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۱۳-۱۲
نسودی‌، ناصر: گیلان‌ یُولی‌ = راه‌ گیلان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۱
نظری‌، اسدالله‌: روایت‌ یک‌ بیت‌ شعر فولکلوریک‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۳
نظری‌ خاکشور، محسن‌: روز شادی‌ روز غم‌ (به‌ مناسبت‌ برگزاری‌ آیین‌  باستانی‌ علم‌ واچینی‌ در بقعه‌ شاه‌ شهیدان‌). س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۲۴
نقد و بررسی‌ کتاب‌ «فرهنگ‌ عامیانه‌ زیارتگاه‌های‌ گیلان‌ از محمدتقی‌  پوراحمد جکتاجی‌» در حوزه‌ هنری‌ گیلان‌ / ۱۱۴
نمایشگاه‌ پوشاک‌ محلی‌ / ۹۶
نمایشگاه‌ مردم‌شناسی‌ / ۹۶
نوائیان‌، میثم‌: گالش‌ها، چه‌ کسانی‌ هستند؟. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۳۸
نیک‌مرام‌ ماسوله‌، رحیم‌: ترانه‌ تالشی‌ رعنا. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۲۴
هارای‌ هارای‌ . س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۱۳ و شماره‌های‌ ۱۲، ۱۳، ۱۸
هارای‌ هارای‌ [سر و صدای‌ دست‌فروشان‌  بازارهای‌ روز و هفتگی‌]. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۲۹
هدایتی‌ شهیدانی‌، ایرج‌: علم‌ واچینی‌ در شاه‌ شهیدان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴(مهر – شهریور ۷۲)، ص‌ ۷
همرنگ‌، بهروز: جشن‌ انار در روستای‌ انبوه‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۳۹-۳۸
یعقوبی‌ اشکوری‌، علی‌: مقیاس‌ها در اشکور. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۳۷
[یک‌ دهاتی‌ کوه‌نشین]: علم‌ واچینی‌ یا جشن‌ خرمن‌ سابق‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۱۷

گاهشماری‌ گیلانی‌

بالائی‌ لنگرودی‌، علی‌: تقویم‌ گالشی‌ و موضوع‌ مبدا تاریخ‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۸
پورهادی‌، مسعود: گاهشماری‌ گیلانی‌ و مسایل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۲۸-۲۶٫ (قسمت‌ دوم‌ و پایانی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۳۸-۳۶
عمادی‌، عبدالرحمان‌: گالش‌ شمار (تقویم‌ گالشی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۲۹-۲۷
گیله‌وا: در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟. س‌۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۲۴
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (اسپندارما – نوروزما). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۱۶
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (کورچه‌ ما – اریه‌ ما). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۱
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (تیره‌ ما). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۲
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (مردال‌ ما – شریر ما). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۳
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (امیر ما – اول‌ ما). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۱۹
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (سیاما). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۶
~. در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (دیه‌ ما). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۳
~. نامه‌ دکتر منوچهر ستوده‌ و پاسخ‌ گیله‌وا (در مورد ماه‌های‌ گالشی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۲۹
هومند، نصرالله‌: نکاتی‌ درباره‌ گاهشماری‌ باستانی‌ (خراجی‌) دیلمی‌ (گیلانی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسقند ۸۹)، ص‌ ۳۶-۳۴
~. یادداشتی‌ کوتاه‌ درباره‌ آغاز نوروز دیلمی‌ و جشن‌ تیرگان‌ «تیرماه‌ سیزده‌». س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۱۲-۱۰

نوروزبل‌

امه‌ گب‌ (۱۵۸۴ نوروزبل‌) [به‌ گیلکی]. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۱
بالائی‌ لنگرودی‌، علی‌: تأملی‌ بر «نوروزبل‌» و تقویم‌ مرتبط‌ بر آن‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۴-۲۲
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: «نوروزبل‌» (متن‌ سخنرانی‌ پوراحمد جکتاجی‌ مدیر مسئول‌ گیله‌وا در مراسم‌ نوروزبل‌ ۱۵۸۳). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۱۳-۱۲
~. نوروز بل‌ ۱۵۸۵ مبارک‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۶
حسن‌ پور، امین‌: گزارش‌ «نوروزبل‌»ی‌ دیگر. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۲۸-۲۶
~. نوروزبل‌ ۱۵۸۳ و یک‌ جمع‌بندی‌ چهارساله‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۱۷-۱۶
روح‌ بخشان‌، ع‌: در «ملکوت‌ گیلان‌». س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۲۵-۲۴
شکری‌ ، ابراهیم‌: بل‌ بیگیر بل‌ (شعر). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۰
طلوعی‌، جعفر: نوروزبل‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۲
گیله‌وا: بار دیگر «نوروزبل‌»ی‌ دیگر. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۱۱-۱۰
~. باز «نوروزبل‌» ی‌ شد و سالی‌ دگر آمد. س‌۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۴۲-۱۴۰
~. چند نکته‌ در آسیب‌ پذیری‌ جشن‌ امسال‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۱۵
~. حکایت‌  میزبانی‌ که‌ به‌ مهمان‌ جفا کرد! (تلخ‌ و شیرین‌ نوروزبل‌ ۱۵۸۴) [گزارش‌]. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۰-۱۸
~. نوروزبل‌ (آیین‌ تحویل‌ سال‌ نو گیلانی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. نوروزبل‌ ۱۵۸۵ مبارک‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۶
مرتاض‌ هجری‌، محمد تقی‌: سفر به‌ ملکوت‌ (گزارش‌ نوروزبل‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۰-۲۹
هادی‌پور، یگانه‌: نوروزبل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۴۱

نوروز و آیین‌های‌ نوروزی‌

آقایی‌ دوست‌، محسن‌: چهارشنبه‌ سوری‌ در صومعه‌سرا. س‌ ۸ ، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۷
باقری‌فشخامی‌، محمدرضا: دو آئین‌ نوروزی‌: (از مراسم‌ پیشواز از سال‌ نو در اطراف‌ صومعه‌ سرا). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۱۰
بیابانی‌ درواری‌، غلامحسین‌: آئین‌های‌ نوروزی‌ در گیلان‌ و مازندران‌ /  (نوروزخوانی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۷
~. چند آئین‌ نوروزی‌ در شمال‌ ایران‌، آئین‌ چهارشنبه‌ سوری‌ (از کلیجان‌ رستاق – مازندران‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۸
پرچمی‌،محب‌الله‌: نوروزخوانی‌ (پیشواز از نوروز در گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ ( بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۶
حسن‌زاده‌ شاهخالی‌، علیرضا: عروس‌ گوله‌ی‌ (آئین‌های‌ نوروزی‌ در گیلان‌ و مازندران‌) (روایت‌ اول‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۸-۷ (روایت‌ دوم‌): (روایت‌ مرخال‌ نوده‌ و شاهخال‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۶-۲۴
حسنی‌، سعید: آیین‌ها و مراسم‌ نوروزی‌ در گیلان‌ (شهرستان‌ لنگرود). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۱۲-۹
خوشدل‌، نصرت‌الله‌: دو آئین‌ نوروزی‌: وَرَه‌ دگنی‌ (= بره‌ انداختن‌) (گوشه‌ای‌ از مراسم‌ پیشواز از سال‌ نو در لویه‌ رودبار). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۱۰
~. لالی‌ یِک‌ (مراسم‌ تاب‌ خوری‌ِ دختران‌ِ رودباری‌ در نوروز). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۷-۴۶
~. نوروزی‌ نو سال‌ (روایت‌ رودبار). س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۴
دانای‌ علمی‌، جهانگیر: چند آیین‌ نوروزی‌ در شمال‌ ایران‌، آداب‌ و رسوم‌ عید در تنکابن‌ (خرس‌ آبونی‌) و (مراسم‌ پنجک‌ِ واز). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۸
زاهدی‌، محمد علی‌: نوروزی‌ نو سال‌ (روایت‌ لاهیجان‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۹  (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۴
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: پیره‌ ب‌ُ بو (پیشواز از نوروز در گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۷
شریفی‌، اکبر (رابچره‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۴۱
شمسی‌پور خشتاونی‌، جمشید: نبروزه‌ خونی‌، پیشواز از نوروز در گیلان‌.
س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۶
~. کوله‌ کوله‌ چارشنبه‌ (= چهارشنبه‌ سوری‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۱
شهاب‌ کومله‌، حسین‌: چند آیین‌ نوروزی‌ در کومله‌ی‌ لنگرود. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳۴-۳۳
~. چهارشنبه‌ سوری‌ در کومله‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۴۹-۴۶
صادقی‌، علی‌: برگزاری‌ جشن‌ نوروزی‌ در قائم‌ شهر. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۴
صفری‌ لاسکی‌، علی‌: چند آیین‌ نوروزی‌ در شمال‌ ایران‌ (شال‌ دَگَنی‌) از رستم‌ آباد رودبار. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۸
طاهری‌، طاهر: خروج‌ مختار از پیرسرا، روایتی‌دیگر از چهارشنبه‌ سوری‌ (پیشواز از نوروز در گیلان‌) . س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۱۱
~. فرهنگ‌ زندگی‌ در آیینه‌ نمایش‌ «عروس‌ گولِی‌ْ». س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۱۳-۸
عباسی‌، هوشنگ‌: (آئین‌های‌ نوروزی‌) «عروس‌ گوله‌ی‌». س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۶-۵
~. نشانه‌شناسی‌ جشن‌ها و مراسم‌ نوروزی‌ در گیلان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۵-۹
~. نوروز، میدان‌ مشترک‌ ما ایرانیان‌. س‌ ۶، هنر و پژوهش‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا (اسفند ۷۶)، ص‌ ۲۳ ، ۵-۴
عمادی‌، عبدالرحمن‌ : (پیشواز از نوروز در گیلان‌)  رابرچره‌ ( قسمت‌ اول‌ ). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۹ – ۸ / ( قسمت‌ دوم‌ ). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۶،۸ / ( قسمت‌ سوم‌ ). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۵-۲۴ / ( قسمت‌ آخر ). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۵-۱۴
عیسی‌پور، عزیز: نوروز در روستای‌ «سی‌ بُن‌» تنکابن‌. س‌۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۱۹-۱۸
قاسمی‌ دارستانی‌، فریدون‌: آتش‌ ولی‌ (آئین‌ چهارشنبه‌ سوری‌ در رودبار). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۳۸
لطفی‌، مجید: نوروز در رضوانشهر: س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۳۳

افسانه‌ها

آزموده‌، شهرام‌: کلیله‌ و دمنه‌ تالشی‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۵
ارسو، ع‌ – ح‌: دودو به‌ نرخه‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۴
~. سه‌ تا خاخوران‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۳
~. موزا به‌ موزا. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ ( دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۲۷
بالایی‌ لنگرودی‌، علی‌: سوته‌ زناکُن‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۲۷
~. شکاتم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۱۹
بالایی‌لنگرودی‌، علی‌ [و] خوش‌تراش‌، علی‌: افسانه‌ای‌ گالشی‌: امیرما. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۴۱
بهنام‌، گلرخ‌ (اسپیلی‌): یک‌ متل‌ دیلمانی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۵
پرچمی‌، محب‌ الله‌: سوته‌ برارون‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۴۳
پیرزناک‌ و خوروس‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲۹
تیزرو، بهزاد: ارباب‌ و چوپان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۲۶
حجازی‌، محمود: چوپان‌ بدشانس‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۲۸
~. کاسعلی‌ بمرد ولی‌ خو آرزو به‌ گیل‌ نبرد!. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۴۵
حسن‌زاده‌ شاهخالی‌، علیرضا: داپِر داپِر. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر- مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۷
~. کوکو. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۳۴
خوشدل‌، نصرت‌ الله‌: زرگر و زاهد. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۴۰
~. نیم‌ من‌ بوِ ابن‌ِ پشم‌ِ پانزده‌ (افسانه‌ای‌ از رودبار). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۴۰
~. وقتی‌ نظرشاه‌ مملکت‌ آگِردَه‌ برکّت‌ از میون‌ شوئو (افسانه‌ای‌ که‌ در رودبار رایج‌ است‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵۴
داوودی‌، سنجه‌: دودو مگزینا. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۳
درن‌، برنهارد: (دو حکایت‌ مازندرانی‌: کنزالاسرار مازندرانی‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ماه‌ ۷۱)، ص‌ ۴۹
دوستدار فشتکه‌، سیامک‌: پور قوراب‌ْ زَن‌ْ. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۷
~. حالِه‌ مامدالی‌ ناما ناوردم‌!. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۹
~. خرسٌ‌ نقل‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۶
رنجبر، کورش‌: بولبول‌ سرگشته‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۳۷
رودی‌ : آجار پایه‌، آجار پوشته‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۷-۴۶
~. غول‌ و گیله‌مرد. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۲۶
~. آزاد دار و کویی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیرماه‌ ۷۱)، ص‌ ۲۷
سمیع‌، حسن‌: افسانه‌ی‌ چوچو. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۴۶
صفری‌ لاسکی‌، علی‌: سیا گالش‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۱۸-۱۷
~. شانس‌ وزیر. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۳
عباسی‌ گملی‌، بیژن‌: اول‌ «گیله‌ گوسَنْدِه‌» می‌ شیه‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۷
غ‌ – ع‌ : سه‌ تا خاخوران‌ و انگوشتر. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۲۷
غلام‌ دوست‌، هادی‌: نقل‌ گمه‌ نقلستان‌… سَردی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۲۷
قصه‌ گوی‌ اول‌ (رتبه‌ اول‌ جشنواره‌ قصه‌ گویی‌ سراسر کشور در ایلام‌ از آن‌ محمدرسول‌ حقدوست‌ گردید [خبر] / ۶۰
کاکی‌: سلطان‌ و رعیت‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۴۱-۴۰
گورگین‌، تیمور: صوندوق آهینین‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۳۳
مجلسی‌، رضا: نظری‌ به‌ افسانه‌های‌ گیلان‌ «افسانه‌ خورشید و نوعروس‌» ، «افسانه‌ سگ‌ و شغال‌»، «افسانه‌ پیغمبر و جغد»، روایت‌ ۱ و ۲٫ س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۲۹-۲۸
نیّری‌، ابوالقاسم‌: سیاگالش‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۸
~. (کورپی‌ یوزَرَج‌ْ = جغد و کبک‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳۷
وقوعی‌، رمضانعلی‌: یک‌ روایت‌ قدیمی‌ و کودکانه‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۳

ضرب‌المثل‌ها

(در مواردی‌ که‌ ضرب‌المثل‌های‌ محدودی‌ ارائه‌شده‌، ارجاع‌ فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ شده‌ است‌)

آزموده‌، شهرام‌: اعداد در مثل‌ها و اصطلاحات‌ تالشی‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۶-۴۵
~. پرندگان‌ و ماکیان‌ در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات‌ تالشی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۱ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵۳
~. دام‌ «گاو» در ضرب‌المثل‌های‌ تالشی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴۹
~. ریشه‌یابی‌ چند ضرب‌المثل‌ و اصطلاح‌ تالشی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۷
~. سگ‌ در فرهنگ‌ تالشی‌ها. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵۱ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۷ / (قسمت‌ سوم‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۸
آزموده‌، عباس‌: نامه‌ای‌ دیگر (در مورد ضرب‌المثل‌ مرگ‌ می‌خواهی‌ برو گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ۳۵
آل‌ یاسین‌: ضرب‌المثل‌ها / ۱۲
ابراهیم‌ نژاد، فائیز: ضرب‌المثل‌ تالشی‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲
احمدیان‌، علی‌: چند ضرب‌المثل‌ از طالقان‌ / ۲۹ و ۳۰
باقری‌ فشخامی‌، محمدرضا: ضرب‌المثل‌ها / ۳۳ ، ۴۵
بالایی‌ لنگرودی‌، علی‌: ضرب‌المثل‌ها / ۱۲، ۳۵
بیابانی‌ درواری‌، غلامحسین‌: ضرب‌المثل‌ها / ۲۱
پاک‌ سرشت‌ دیلمی‌، علی‌: ضرب‌المثل‌ها / ۱۴
پرچمی‌، محب‌الله‌: ضرب‌المثل‌ها / ۱۵
پرمهریابنده‌، احمد: ضرب‌المثل‌ها / ۲۱
تمیمی‌، فاطمه‌: ضرب‌المثل‌ها / ۱۸
تیزرو، بهزاد: ضرب‌المثل‌ها / ۲۱
جلیل‌پور، ابوالقاسم‌: مثل‌های‌ آهنگین‌ گیلکی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۲۹
جوادی‌ حسنعلی‌ده‌، ابراهیم‌: ضرب‌المثل‌ها / ۲۱
حجازی‌، محمود: ضرب‌المثل‌ها / ۱۲
حدادی‌ سیاهکلی‌، مهرداد: ضرب‌المثل‌های‌ سیاهکل‌ / ۲۴ و ۲۵، ۳۳، ۴۵
خوشدل‌، نصرت‌الله‌: ریشه‌یابی‌ ضرب‌المثل‌ها (قاطِر دارُن‌ هوادارِن‌. الاغ‌ دارُن‌ خدا دارِن‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۸
~. ضرب‌المثل‌ها (دَوُله‌ یا مَتَرسَک‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۵
~. ضرب‌المثل‌هایی‌ از رودبار / ۱۵، ۳۳
~. کاسب‌ پا بایتا بشکسته‌ بیبو (یک‌ ضرب‌المثل‌ رودباری‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۴۶
دعایی‌، محمد: سگ‌ در ضرب‌المثل‌های‌ گیلکی‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۳۴-۳۲
~. اصطلاحات‌ و ضرب‌ المثل‌ها. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۴۱-۴۰
دهقان‌، محمود: مرگ‌ می‌خواهی‌ برو گیلان‌ (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۴
رازقی‌، ابوالفتح‌: مرگ‌ می‌خواهی‌ برو گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۶۰
رمضانی‌ جیرکُلی‌، کامیاب‌: ضرب‌المثل‌ها / ش‌ ۱۵
رمضانی‌، نورالدین‌: ضرب‌المثل‌هایی‌ از پایین‌ اشکور / ۴۵
رئیسی‌، محمد صادق: ضرب‌المثل‌هایی‌ از نور مازندران‌ / ۴۵
زاهدی‌، محمد علی‌: ضرب‌المثل‌ها / ۱۲
سلیمی‌ آسیابر، فریدون‌: ضرب‌المثل‌هایی‌ از منطقه‌ دیلمان‌ / ۵۲
شعبانی‌ ششکل‌ جیرسویی‌، محمد: ضرب‌المثل‌ها / ۱۴
عبدالله‌ پور، محمدرضا: ضرب‌المثل‌ها / ۱۵، ۱۸، ۵۵
علومی‌ دیلمی‌، سید صادق: ضرب‌المثل‌ها / ۱۲
عیسی‌پور، عزیز: «اسب‌» در ضرب‌المثل‌های‌ گیلان‌ (تنکابن‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۸
~. ضرب‌المثل‌هایی‌ از تنکابن‌ / ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۱، ۵۲
~. مرگ‌ می‌خواهی‌ برو گیلان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۴۱
قربانی‌نژاد، بهزاد: ضرب‌المثل‌ها / ۱۸، ۲۱
کریمی‌، احمدعلی‌: ضرب‌المثل‌ها / ۲۱
کوچصفهانی‌، رضا: ضرب‌المثل‌ها / ۵۲
گورگین‌، تیمور: کَلَک‌ِ مرغابی‌ (جُستاری‌ تازه‌ درباره‌ یک‌ ضرب‌المثل‌  گیلکی‌ و بازتاب‌ آن‌ در ادبیات‌…). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۱۵-۱۴
ماشابا، جعفر: حیوان‌ در ضرب‌ المثل‌های‌ لنگا. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۲
محمدی‌، نادر: ضرب‌المثل‌ها / ۱۵
مرتضوی‌ کسمایی‌، سیده‌ آمنه‌ [و] همتائی‌، فرزاد: سی‌ و چند ضرب‌ المثل‌ گیلکی‌ در منطقه‌ی‌ کسما و حومه‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۱٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۳۱٫ (قسمت‌ سوم‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۳۱ – ۳۰
مرگ‌ خایی‌ بوشو… (ضرب‌المثل‌). س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳۸
مرگ‌ می‌خواهی‌ برو گیلان‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۲
مقصودی‌، نازعلی‌: ضرب‌المثل‌ها / ۴۵
نصیرپور، معصومه‌: ضرب‌المثل‌هایی‌ از خمام‌ / ۴۵
نوربخش‌، علیرضا: (مکان‌ در مثل‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۹-۳۸ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۶
نوزاد،فریدون‌: مرگ‌ می‌خواهی‌ برو گیلان‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۵-۳۴
هدایتی‌ شهیدانی‌، ایرج‌: ضرب‌المثل‌ها (آب‌ در درفک‌ و لعنت‌ بر یزید). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۶
یزدانخواه‌، محمد: ضرب‌المثل‌های‌ گیلکی‌ (چند مثل‌ از صومعه‌سرا –  قسمت‌ اول‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۴۵٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۱۷٫ (قسمت‌ سوم‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳۰

چیستان‌ها

آزموده‌، شهرام‌: هَنَکی‌ ایسه‌،هَنَکی‌ نیه‌ (چیستان‌ تالشی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۴
بابایی‌، ناصر: چیستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۴
پاک‌ سرشت‌ دیلمی‌، علی‌: چیستان‌هایی‌ از دیلمان‌. س‌۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۳
پرچمی‌، محب‌الله‌: چیستان‌هایی‌ از لاهیجان‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۳
پورغفوری‌، بازعلی‌: چند چیستان‌ تالشی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۲
دعایی‌، محمد: هَنَکی‌ ایسه‌، هَنَکی‌ نیه‌ (چیستان‌ از لشت‌ نشا). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ و آذر ۷۲)، ص‌ ۳۴ و س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۴۱-۴۰
رمضانی‌، نورالدین‌: چیستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۸
رنجبر، کوروش‌: چیستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۸
شعبانپور برفجانی‌، هومان‌: چند چیستان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۶
صفری‌ سرامرزی‌، علی‌ : چیستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۴
صفری‌ لاسکی‌، علی‌ : چیستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۸
مرادیان‌، بیژن‌ : هَنَکی‌ ایسه‌، هَنَکی‌ نیه‌ (چیستان‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۳۲

ترانه‌ها

پرچمی‌، محب‌ الله‌: طنز و سادگی‌ در دوبیتی‌های‌ عامیانه‌ گیلان‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۲۸
پورخلیلی‌، عقیل‌: دوبیتی‌های‌ گیلکی‌ تنکابنی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۴۱-۴۰
ترانه‌های‌ اصیل‌ مازندرانی‌ (در ارتباط‌ با انگور و لیمو و نارنج‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۷
تیزرو، بهزاد: ترانه‌های‌ فولکلوریک‌ (شاتُیک‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۹
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: ترانه‌های‌ عامیانه‌: نمونه‌هایی‌ دلکش‌ از سرایندگان‌ ناشناخته‌ به‌ همراه‌ یک‌ نمونه‌ از ترانه‌ عامیانه‌ از اشکور. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۲۱-۲۰
ماشابا اوجی‌ (ماشا)، جعفر: سه‌ ترانه‌  فولکلوریک‌ از «لنگا» ی‌ تنکابن‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳۰
نیکمرام‌ ماسوله‌، رحیم‌: دوبیتی‌های‌ فولکلوریک‌ تالشی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۳)، ص‌ ۳۱
~. دوبیتی‌های‌ تالشی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۲۲
~. هل‌ هلابو [ترانه‌ تالشی‌، محلی‌ ماسوله‌ای]. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳۲-۳۱

بازیها

آزموده‌، شهرام‌: پلا پَرچینِه‌ مزا (بازی‌ پلو پختن‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۳
باباخانی‌، کامران‌: سولنگه‌ بازی‌ (در روستای‌ لشکان‌ اشکور). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵۶
بالایی‌لنگرودی‌، علی‌: دودو دوشندو. س‌ ۴، س‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۲۹
جشنواره‌ بازی‌های‌ محلی‌ / ۹۵
چراغی‌، رحیم‌: آتش‌ واره‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۱۹، ۳۸
~. آغوز بازی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۲، ۳۳، ۴۱
قسمت‌ دوم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۶
قسمت‌ سوم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۴
قسمت‌ چهارم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۵
~. ای‌ عنبر – دوعنبر. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۱
~. دو بازی‌ با سرانگشتان‌ دست‌. ۱ – اَن‌ کَچَلِه‌ی‌ / ۲ – کوت‌ – کوتِه‌ی‌ آی‌ مورغانه‌ کونِه‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. کوت‌ْ کوتِه‌ ی‌ – کوتْلا کوتِه‌ ی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۷
~. مورغانه‌ جنگ‌ (پیشواز از نوروز در گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۱۱-۱۰
خاتمی‌، عیسی‌: اینک‌ نا (بازی‌ سنتی‌ دختربچه‌ها). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۰
رمضانی‌ جیرکلی‌، نورالدین‌: دو روایت‌ دیگر از آغوزبازی‌(گرکن‌ بازی‌) (آغوز بازی‌ در روستای‌ جیرکل‌ از اشکور پایین‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۴۰
ربیع‌زاده‌، تیمور: سه‌ بازی‌ از لاکان‌. ۱ – ایست‌ – آزاد / ۲ – پستی‌ – بلندی‌ / ۳ – مِخ‌ – سِخ‌ (میخ‌ – سیخ‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۸
سقطچی‌لنگرودی‌، علی‌: دَرار مَرار. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۴۶
شمسی‌پور، جمشید: لپه‌ مزا (توپ‌ بازی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۴
صفری‌ لاسکی‌، علی‌: روایت‌ دیگر یک‌ بازی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۵
غلامی‌، اباذر: (بازی‌های‌ محلی‌ گیلان‌ از کپورچال‌ تا آبکنار) آغوز هشتک‌ یا جفت‌ و تک‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۷
~. اَشتالی‌ توشک‌ بازی‌ (بازی‌ با هسته‌ هلو). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۴۲
~. پیت‌بازی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۵۱
~. تاب‌بازی‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۹
~. چَلَرا – چَلَری‌ . س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۳
~. چَل‌ گردانی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۴۴
~. خربیست‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۴۶
~. خَرَف‌ جنگ‌ (جنگ‌ سرخس‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۳۱
~. دولّا دولّا. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳۲
~. کاسه‌ بازی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. کب‌ْ گُوت‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۴۱
~. کتل‌ بازی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. کُلمه‌سیاه‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۲۲
~. گاژدهان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۳۴
~. گولّی‌بازی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۳۹
~. هَشتک‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۳۱
فاخته‌، مریم‌: روایتی‌ دیگر از بازی‌ «کوت‌ْ کوتِه‌ ی‌ کوتْلا کوتِه‌ ی‌». س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۸
قربانزاده‌، محسن‌: هفت‌ سنگ‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۳
~. تب‌ کشی‌ (از تنکابن‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵۱
محمدی‌، نادر: الکی‌ پادشا. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۴
~. کوتره‌ بازی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۶
وارسته‌، فرهاد: کشتی‌ هاچین‌ (آغوزبازی‌ رایج‌ در خمام‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۴۰
یعقوبی‌ اشکوری‌، علی‌: یک‌ بازی‌ از روستای‌ کیاسه‌ (بازی‌ سِنْگِه‌ رُو رُو). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۵۶

پرندگان‌ در باور مردم‌

آزموده‌، شهرام‌: نامهای‌ تالشی‌ پرندگان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۵
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: پرندگان‌ در باور مردم‌ گیلان‌ و دیلمستان‌
(بیلی‌ = اردک‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۳۳
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (جینجیره‌ جیس‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۸
~.  پرندگان‌ در باور مردم‌ (حج‌ حجی‌ = پرستو). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۹
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (درنا،ماهیخوار). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۳
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (دمبلاسکنی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۲۹
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (شانه‌ به‌ سره‌ی‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۵
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (کشکرت‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۲
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (کوکو = فاخته‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۱۷-۱۶
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (کولکافیس‌ = چرخ‌ ریسک‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۳
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ [چندین‌ پرنده‌ دیگر]. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵۵-۵۴
باقری‌ فشخامی‌، محمدرضا: پرندگان‌ در باور مردم‌ (کشکرت‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۲
بهنام‌، گلرخ‌ : جیسکلو جیسکو، جیل‌ بکن‌ جیل‌ بکن‌ بهاره‌!!!. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۷
خوشدل‌، نصرت‌ الله‌: پرندگان‌ در باور مردم‌ (شانه‌ بَسر). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۵
~. پرندگان‌ در باور مردم‌ (در مورد کوکو= فاخته‌) به‌ روایت‌ مردم‌ رودبار. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۱
~. جِیست‌، جِیست‌ حِج‌ جِری‌ جِری‌ جیست‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۲
دریایی‌ «بیدل‌»، علیرضا: پرندگان‌ در باور مردم‌ (کوکو به‌ روایت‌ مردم‌ تنکابن‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۲۰
دو توضیح‌ درباره‌ «ابیا» (فریدون‌ نوزاد و میرشمس‌ شکوهی‌ راد) و «نزیه‌» اندر حلالی‌ و حرامی‌ گوشت‌ ابیا (بهمن‌ مشفقی‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)،ص‌ ۴۱-۴۰
سلیمی‌ آسیابر، فریدون‌: یک‌ باورداشت‌ عامیانه‌ در مورد پرنده‌ سینه‌ سرخ‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۸
مشهدی‌، پرویز: پرندگان‌ در باور مردم‌ (کوکو = فاخته‌) به‌ روایت‌ تنکابن‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۱
نوزاد، رضا: کولکاپیس‌ و نفته‌ کونه‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۴۱

زبان‌ شناسی‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

مقاله‌ها

احمد پناهی‌ (پناهی‌ سمنانی‌)، محمد: واژه‌های‌ همسان‌ در سمنانی‌ و گیلکی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۲۹
اقبالی‌فرد، مهرداد: نقش‌ و جایگاه‌ زبان‌ گیلکی‌ در جامعه‌ امروزی‌ گیلان‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۱
بازرگانی‌، هنگامه‌: زبان‌ گیلکی‌ و کودکان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۶۰
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: دو تذکر کوچک‌ درباره‌ یک‌ فرهنگ‌ بزرگ‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۸
~. نکته‌ها! [درباره‌ توضیح‌ و تصحیح‌ برخی‌ واژه‌های‌ گیلکی‌ در متون‌تاریخی‌ و چاپ‌ جدید]. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۱ و ۴۴
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: زبان‌ گیلکی‌ و مفاهیم‌ زبان‌، گویش‌ و لهجه‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۱۰-۸
~. زبان‌های‌ گیلان‌ (متن‌ سخنرانی‌ پوراحمد جکتاجی‌ مدیر مسئول‌ مجله‌ گیله‌وا در کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌، تهران‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۳۲-۲۹
حاکی‌، عباس‌: واژه‌شناسی‌ شرفشاه‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۲۹-۲۸، ۳۵
~. واژه‌شناسی‌ شرفشاه‌، «جیبَستَن‌». س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۲۲ ، ۳۶
~. واژه‌شناسی‌ شرفشاه‌ «خراستن‌». س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۲۸
~. واژه‌شناسی‌ شرفشاه‌ «خریوستن‌». س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. واژه‌شناسی‌ شرفشاه‌، «دخورستن‌». س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۲
حسن‌ پور، امین‌: وضعیت‌ غیر کلاسیک‌، راه‌ حل‌ غیر کلاسیک‌ می‌طلبد (نقدی‌ در حوزه‌ زبان‌ گیلکی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۱۳-۹
حسین‌نیا، عبدالحمید: آیا گویش‌ گیلکی‌ در شرف‌ زوال‌ است‌؟ گیلکی‌ لهجه‌ است‌ یا گویش‌ یا زبان‌؟. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۳۱-۳۰
رادی‌، اکبر: زبان‌ معیار «گیله‌وا» زبان‌ چه‌ عصری‌ است‌؟. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۱۵-۱۴
رنجبر، محمود: حدید مدید نقله‌: نگاهی‌ به‌ کتاب‌ فرهنگ‌ زبانزدهای‌رامسر. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۳)، ص‌ ۱۹-۱۶
~. فرهنگ‌ زبانزدهای‌ رامسر (نقد کتاب‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۵۲-۵۰
روحانی‌،مجتبی‌: باور سوم‌ (تُو مُلِج‌ْ). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۴
رهبر، ابراهیم‌: ترجمه‌ گیلکی‌ در مجله‌ نارساست‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌۲۷
زبان‌ گیلکی‌ و زبان‌های‌ هم‌ خانواده‌ی‌ ایرانی‌ / ۱۰۶
زرگری‌، جاویدان‌: واژه‌های‌ روسی‌ در زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۷
سادات‌اشکوری‌، کاظم‌: توملج‌ یا تولمج‌ (پسوند «ج‌» و «جی‌» در نام‌ مکان‌های‌گیلان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹و۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)،ص‌ ۳۵
سپهری‌، هوشنگ‌: باز هم‌ «درباره‌ زبان‌ گیلکی‌» به‌ همراه‌ توضیح‌ گیله‌وا. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور، انتشار مهر ۸۹)، ص‌ ۴۹-۴۷
سجادیه‌، محمدعلی‌: اهمیت‌ واژگان‌ گیلکی‌ در شناخت‌ ژرفنای‌ فرهنگ‌ ایران‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۵-۱۴
~. پسوند لم‌ در زبان‌ گیلکی‌ (دریچه‌ای‌ به‌ آغاز شهرنشینی‌ در جهان‌) و (توضیح‌ گیله‌وا). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۳۵٫
~. پیرامون‌ واژه‌های‌ روسی‌ در زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷  (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌۲۹
~. کندوکاوی‌ در گویش‌ گیلکی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۳۵-۳۴
شاهومیان‌، آ: شباهت‌ ارمنی‌ و گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۸
شجاعی‌فرد، ایرج‌: نامواژه‌های‌ جغرافیا. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)،ص‌ ۱۶-۱۵
~. نامواژه‌های‌ جغرافیایی‌ گیلان‌، زونگا. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۱۵-۱۴ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۱۸، ۳۳
~. آیا می‌توان‌ با نیم‌ زبان‌های‌ گیلکی‌ نبشت‌؟. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۳-۳۲، ۳۵
~. نامواژه‌های‌ جغرافیای‌ گیلان‌، اِزبَرَم‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۶
~. نامواژه‌های‌ جغرافیایی‌ گیلان‌: اَج‌ بیشه‌ – اَج‌ بوزایه‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۶٫
~. نامواژه‌ها: درباره‌ خاستگاه‌ الموت‌، دلفک‌، دلخونی‌، رشت‌ و پژوهش‌های‌ پیوسته‌ به‌ آن‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ و بهمن‌،انتشار اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. نامواژه‌ها: درباره‌ی‌ نامواژه‌ی‌ دلفک‌ و نامواژه‌ی‌ دلخونی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۱
~. نامواژه‌ها: درباره‌ نامواژه‌ی‌ رشت‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۹
شهرستانی‌، بیژن‌: بازتاب‌ پویایی‌ جهان‌ در زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۶  (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ۲۳-۲۲
صادقی‌ کماچالی‌، جواد: چند نکته‌ در مورد زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۳)، ص‌ ۴۵
صدرنوری‌، بهمن‌: پرداخت‌هایی‌ بر شناسائی‌ لهجه‌های‌ ایرانی‌ (در شناخت‌ آرتور کریستنسن‌ و کتاب‌ او). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۸-۳۶ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۵-۲۴
ضرورت‌ تدریس‌ ادبیات‌ گیلکی‌ در دانشگاه‌ گیلان‌ / ۲۷ و ۲۸
طباطبائی‌، میراحمد: تحلیل‌ لغوی‌ واژه‌ گیلکی‌ «ویشتا». س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۱
~. تحلیلی‌ درباره‌ واژه‌ «شوئن‌». س‌ ۵ ، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۱۹
~. تحلیلی‌ درباره‌ واژه‌ گیلکی‌ «پَرچین‌». س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۹
~. تحلیلی‌ درباره‌ واژه‌ «وَهَشْتَن‌ْ». س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۱۳
~. درباره‌ واژه‌ «آلغ‌» (عقاب‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۹
~. دو واژه‌ گیلکی‌ «ونگ‌ زن‌ – تام‌ زن‌». س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۱
عبدلی‌، شاهین‌: حرف‌ تعریف‌ در زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۷-۴۶
عبدلی‌، علی‌: زبان‌ واحد ادبی‌ برای‌ تالشان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌  (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۵-۳
~. نگاهی‌ به‌ وضعیت‌ کنونی‌ زبان‌ تالشی‌ و (متن‌ سخنرانی‌ دکتر علی‌ عبدلی‌ در اولین‌ سمینار گیلان‌شناسی‌). س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۶-۴
~. واژه‌نامه‌ دانش‌آموزی‌ تالشی‌ – ترکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر۷۲)، ص‌ ۳۷
عمادی‌، اسداللّه‌: درآمدی‌ بر ادبیات‌ نوشتاری‌ تبری‌ و شعر گفتاری‌ مازندران‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۳۱-۳۰
غلامی‌، فامیل‌: نوئه‌ سورون‌ میبارک‌! (یک‌ متن‌ تالشی‌ لنکرانی‌). س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۱۱
فرهنگ‌ گویش‌ رامسری‌ (تألیف‌ جلیل‌ غدیری‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۴۳
فرهنگ‌ لغات‌ تالشی‌ (پژوهشی‌ از دکتر رفیعی‌ در عرصه‌ زبان‌ شناسی‌) / ۹۲
فرهنگ‌ موضوعی‌ تالشی‌ به‌ فارسی‌ (پژوهش‌ مشترک‌ زبان‌شناسی‌ از دکتر محرم‌ رضایتی‌ و ابراهیم‌ خادمی‌) / ۹۲
فلاحتی‌، محمدرضا: بررسی‌ پدیده‌ اعتبار پنهان‌ در زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۱۶-۱۴
فلاحتی‌، محمدرضا: زبان‌ غالب‌ در گیلان‌ (تحقیقی‌ در تجزیه‌ و تحلیل‌  حوزه‌ای‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۱۲-۱۰
~. گیلکی‌ در حال‌ تغییر یا نابودی‌، بررسی‌ زبان‌شناسی‌ عوامل‌ مؤثر در تغییر زبان‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۱۱-۹
فلاحتی‌، محمدرضا [و] نعمتی‌، آزاده‌: بررسی‌ زبانشناختی‌ و ساختاری‌  مفهوم‌ اتباع‌ (در فارسی‌ و گیلکی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ –  خرداد ۸۲)، ص‌ ۱۲-۱۱
کارگاه‌ بین‌المللی‌ آموزش‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ / ۵۴
کریم‌، محمد مهدی‌: تیشه‌ به‌ ریشه‌ (پیامدهای‌ حاصل‌ از تکلم‌ فارسی‌ در کودکان‌ شمالی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۱۱
کریمی‌، احمدعلی‌: کنایه‌ در زبان‌ گیلکی‌ و نمونه‌های‌ کاربردی‌ آن‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۱۷-۱۶
کوچکی‌، کریم‌: کُنیه‌های‌ درختی‌ و القاب‌ گیاهی‌ در شمال‌ ایران‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۹-۷
کوچکی‌ زاد، فرامرز: بررسی‌ فرهنگ‌های‌ زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۳-۳۲
گلستانی‌، عباس‌: درباره‌ی‌ زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۲۲-۱۵
~. زبان‌ گیلکی‌ بر لبه‌ تیغ‌ زبان‌ معیار. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۰-۱۶
گلشنی‌، اسماعیل‌: پِلِه‌ گِل‌ (در معنی‌ آن‌ و پاسخ‌ گیله‌وا). س‌ ۱، ش‌ ۸ و (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۲
گیله‌وا: تنوع‌ لهجه‌ در متون‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۱۹، ۳۵
~. مدخلی‌ بر همایش‌ گوناگونی‌ زبان‌ها، تهران‌ – کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌ (۴-۹ خرداد ۱۳۸۷) [با همکاری‌ سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و بخش‌ همکاری‌ و فعالیت‌ فرهنگی‌ سفارت‌ فرانسه]. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۲۸
مرکز لهجه‌شناسی‌ گیلان‌ / ۱۵
مشفقی‌، بهمن‌: به‌ درک‌ زبان‌ گیلکی‌ همت‌ کنیم‌ نه‌ نفی‌ آن‌!. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۲
موسوی‌، حسین‌: پیرامون‌ وجه‌ تسمیه‌ چمارسرا. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۶
مولائی‌، غلام‌: واژه‌های‌ اصیل‌ گیلکی‌ فراموش‌ می‌شوند. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۳)، ص‌ ۴۴
مهرداد، جعفر : کنزاللغات‌ و زبان‌ گیل‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱) ، ص‌ ۲۷، ۲۸، ۳۳
میرهاشمی‌، حنان‌ [و] نمیرانیان‌، کتایون‌: زبان‌ شما هیچ‌ عیبی‌ ندارد. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۳۶-۳۴
نجبائی‌: با دوستان‌ تنکابنی‌ [نامه‌ای‌ از یک‌ تنکابنی‌ برای‌ تنکابنی‌های‌ دیگر در مورد چند واژه‌ از تنکابن‌ که‌ در گیله‌وا چاپ‌ شد]. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۱
نخستین‌ همایش‌ ادبی‌ زبان‌ مادری‌ / ۱۰۸
ن‌، سیما: (نامه‌ای‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ در مورد زبان‌ گیلکی‌ در محیط‌ خانواده‌) . س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۵
نقد و بررسی‌ کتاب‌ دستور زبان‌ گیلکی‌ در دانشگاه‌ گیلان‌ (اثر جعفر بخش‌زاد محمودی‌) / ۹۳
نقد و بررسی‌ کتاب‌ ویژگی‌های‌ ساختاری‌ زبان‌ گیلکی‌ (گویش‌ رشتی‌)  تألیف‌ مسعود پورهادی‌ در دانشگاه‌ گیلان‌ / ۸۳
همایش‌ ادبی‌ زبان‌ مادری‌ / ۱۱۲
همایش‌ زبان‌ و ادبیات‌ گیلکی‌ در دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ رودسر / ۱۰۸
همایش‌ منطقه‌ای‌ بررسی‌ زبان‌ و ادبیات‌ گیلکی‌ / ۱۰۹
یزدان‌ پناه‌ لموکی‌، طیار: واژه‌ نامه‌ بزرگ‌ تبری‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۳-۴۲

آیین‌ نگارش‌ گیلکی‌

بخش‌زاد محمودی‌، جعفر: «الف‌» در آخر کلمات‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۸-۱۷
پوراحمد جکتاجی‌، محمد تقی‌: پیشینه‌ طرح‌ مسأله‌ خط‌ گیلکی‌ (پرونده‌ ی‌ «خط‌ گیلکی‌»). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۳۳
پورهادی‌، مسعود: خط‌ و فاصله‌ (پرونده‌ ی‌ «خط‌ گیلکی‌»). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. نکته‌ای‌ در نگارش‌ گیلکی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۲۸
حسن‌ پور، امین‌: گیلکی‌ را چه‌ گونه‌ باید نوشت‌؟ (پرونده‌ ی‌ «خط‌ گیلکی‌»). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۳۸
~. نوشتن‌ در گیلکی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۲۱
حسینی‌، فرزام‌: زندگی‌ یا مرگ‌، بحث‌ در این‌ است‌ (پرونده‌ی‌ «خط‌ گیلکی‌»). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۳۲
روشن‌، محمد: دستور املای‌ گیلکی‌ و پاسخ‌ گیله‌وا. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۷
کریمی‌، بهرام‌: رسم‌ الخط‌ زبان‌ گیلکی‌ بر سر یک‌ راهی‌ (پرونده‌ ی‌ «خط‌ گیلکی‌»). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۴۱-۳۹
گلستانی‌، عباس‌: خط‌ در زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۲۰-۱۵
~. زبان‌ معیار (پرونده‌ ی‌ «خط‌ گیلکی‌»). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد –  شهریور ۹۰)، ص‌ ۳۷-۳۶
گیله‌وا: چند نکته‌ در مورد املای‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیرماه‌ ۷۱)، ص‌ ۴
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ (طرح‌ مسأله‌: آیین‌ نگارش‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۹
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌، نیم‌ زبر یا فتحه‌ نیمه‌ باز. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۹
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌، حذف‌ تنوین‌ در گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۲۰
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌، حذف‌ «واو معدوله‌» در گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۲۰
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌، حرف‌ اضافه‌ (جه‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۵
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌، الف‌ کوتاه‌ یا مقصوره‌، س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۶
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۴
~. پیشنهاد شما چیست‌؟ دستور املای‌ گیلکی‌، کلمات‌ عربی‌ دخیل‌ در گیلکی‌ را چگونه‌ بنویسیم‌؟ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۷ /  (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۱۳
~. تنوع‌ سبک‌ نگارش‌ در گیله‌وا. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیرماه‌ ۷۱)، ص‌ ۱۹
~. گیلکی‌ نویسی‌، گیلکی‌ خوانی‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌  ۶

واژه‌ها و اصطلاحات‌

آزموده‌، شهرام‌: واژه‌های‌ تالشی‌ در برنجکاری‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار ۱ (آذر ۷۳)، ص‌ ۴۱، ۴۲
احمدی‌، عباس‌: اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ اسب‌ در گیلان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۴۱
باباخانی‌ لشکانی‌، کامران‌: گنجینه‌ واژه‌های‌ گیلکی‌ (از اشکور علیا). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵۰
بارور، محمدتقی‌: اصطلاحات‌ ماهیگیران‌ و کرجی‌بانان‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱  (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۷
~. لغات‌ و اصطلاحات‌ صید و صیادی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۷
بخش‌ زاد محمودی‌، جعفر: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۴ و ۳۵
پرچمی‌، محب‌ الله‌: آخرین‌ یادگار (چند اصطلاح‌ و کنایه‌ در زبان‌ گیلکی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۳۹ /  [قسمت‌ دوم‌ و پایانی]. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۳۵
تائب‌ ، حسن‌ :بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۱۳
تیزرو، بهزاد: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۰
حدادی‌ سیاهکلی‌، مهرداد: گنجینه‌ واژه‌های‌ گیلکی‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۱۳
دریایی‌، علیرضا: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۷
دوستدار، سیامک‌: اصطلاحات‌ چوبکابندی‌ [دررفتگی‌ استخوان]. س‌ ۳،ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۸
~.  چند واژه‌ درباره‌ رودخانه‌ و انوع‌ آن‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۲۹
رمضانیان‌ خسمخی‌ ، عبدالحسین‌: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن – اسفند ۷۱)، ص ‌۳۶ / (قسمت‌‌دوم‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳۳
رمضانی‌ گوایی‌، مسلم‌: اصطلاحات‌ دام‌ و دامداری‌ (تقسیم‌ انواع‌ دام‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۹-۳۸
شجاعی‌ فرد، جواد: واژه‌های‌ معماری‌ بومی‌ در سیاهکل‌ و دیلمان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۵
شهرستانی‌،بیژن‌: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۸
عباسی‌، بیژن‌: واژه‌های‌ پیرامون‌ «برف‌ و باران‌» (در روستای‌ گُمُل‌ لاهیجان‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۴۵
علیدوست‌، جلال‌: چند اصطلاح‌ در مورد آبیاری‌ سنتی‌ مزارع‌ برنج‌ در  لسکوکلایه‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳۵
عمادی‌، کریم‌: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۲
قلی‌زاده‌، کریم‌: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۶
قلی‌زاده‌ دارستانی‌ ، بابک‌ : لغات‌ و اصطلاحات‌ زیتون‌ و زیتون‌کاری‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۹ / (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۳۵
کوگاهی‌، علی‌: بانک‌ لغات‌ گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۷ و ۵۰
معنی‌ واژه‌های‌ به‌ کار رفته‌ در اشعار گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۳۹

علوم‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

کلیات‌

اختراع‌خودروی‌ هوشمندبرقی‌جهان‌ توسط‌ یک‌ مبتکر جوان‌ گیلانی‌ / ۱۰۶اعطای‌ جایزه‌ علمی‌ بین‌المللی‌ به‌ استاد دانشگاه‌ گیلان‌ (خانم‌ دکتر ریحانه‌ سریری‌ در زمینه‌ بررسی‌ آنتی‌ اکسیدانت‌ گیاهان‌ بومی‌) / ۱۰۱
اعطای‌ لوح‌ شهروند افتخاری‌ گیلان‌ به‌ پروفسور «می‌ چیو یانو» کوشیارشناس‌ ژاپنی‌ / ۹۶
انجمن‌ ترویج‌ علم‌ گیلان‌ /  ۲۲ و ۲۳
باقری‌، محمد: ادای‌ دین‌ به‌ پروفسور احمد سلیم‌ سعیدان‌ / ۱۵
~. انتشار متن‌ عربی‌ کتاب‌ احکام‌ نجوم‌ کوشیار اثر پروفسور می‌ چیو یانو با ترجمه‌های‌ انگلیسی‌ و چینی‌ آن‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۱۴
~. ماشین‌ کار دائم‌، کیمیای‌ علم‌ مکانیک‌ (آشنایی‌ با صنعتگر مبتکری‌ از گیلان‌، جعفر آتشکاری‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۱۱-۱۰
پروفسور رضا در رشت‌ / ۱۲
تجلیل‌ از دکتر علی‌ زرگری‌ / ۵۲
تشکیل‌ کانون‌ ستاره‌شناسی‌ / ۳۷
توفیق‌ یک‌ پژوهشگر گیلانی‌ در کسب‌ جایزه‌ علمی‌ از انجمن‌ شیمی‌ دانان‌ اتریش‌ (دکتر ابراهیم‌ رزازی‌) / ۶۴
جشن‌ تولد شصت‌ سالگی‌ دکتر محمد باقری‌ (ستاره‌ شناس‌) / ۱۱۲
جشنواره‌ علمی‌، فرهنگی‌ روز جهانی‌ نجوم‌ / ۸۸
چهره‌های‌ برجسته‌ علمی‌: دکتر محمدرضا اسپهبد. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ -اسفند ۸۳)، ص‌ ۱۵
حضور دانشمندان‌ نجوم‌ در رشت‌ (پروفسور کلاویو چکوتی‌ و همسر ایشان‌ واندا ایمبیمبو) / ۷۳
دانشمندان‌ سال‌ کشور (دکتر محمد باقر منهاج‌ و شادپورملک‌ پور) / ۸۰
در بلندای‌ کهکشان‌، از گیلان‌ یک‌ نشان‌ (حضور معنوی‌ یک‌ بانوی‌ گیلانی‌ در سیاره‌ زهره‌[ونوس‌] / دکترآذراندامی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴۱-۴۰
دو سخنرانی‌ درباره‌ کوشیار گیلانی‌ / ۱۲
دیدار با دکتر محمدباقر منهاج‌ دانشمند برگزیده‌ علمی‌ جهان‌ / ۷۹
رصدخانه‌ در ماسوله‌ / ۲۱
سمپوزیوم‌ بین‌المللی‌ دانش‌ آموختگان‌ ایرانی‌ در دانشگاه‌های‌ آلمان‌ – رشت‌ / ۸۲
شاهی‌ شاوون‌، ربابه‌: معرفی‌ گیاه‌ حشره‌ خوار. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۱۴
شبان‌، ذبیح‌ الله‌: استاد دکتر محمود بهزاد پدر زیست‌شناسی‌ نوین‌ ایران‌ درگذشت‌. س‌ ۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۳۳ – ۳۲
عرفان‌ اسماعیلی‌ و مدال‌ جهانی‌ المپیاد نجوم‌ / ۹۷
مدال‌ طلا و نقره‌ برای‌ مخترعان‌ گیلانی‌ (مهندس‌ مهدی‌ و علی‌ فرض‌پور ماچیانی‌) / ۱۰۳
مفاخر لشت‌ نشا: ۱ – پروفسور  بهمن‌ مهری‌ ۲ – پروفسور حسین‌ نوحدانی‌. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌تشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۵-۴
نخستین‌ ساعت‌ آفتابی‌ آنالماتیک‌ ایران‌ / ۶۶
نسل‌ کوشیار / ش‌ ۱۳
نصب‌ ۴ تندیس‌ از مشاهیر علمی‌ گیلان‌ در باغ‌ سبزه‌ میدان‌ رشت‌ [پروفسور فضل‌ الله‌ رضا – پروفسور مجید سمیعی‌ – پروفسور حسن‌ اکبرزاده‌ – دکتر محمود بهزاد] / ۷۱
همایش‌ بین‌ المللی‌ تاریخ‌ علم‌ در ایران‌ و سخنرانی‌ پژوهشگران‌ خارجی‌ درباره‌ کوشیار گیلانی‌ / ش‌ ۴۸
همایش‌ علمی‌ انجمن‌ نجوم‌ ثاقب‌ (سخنران‌ همایش‌ دکتر محمود بهزاد) / ۷۲
همایش‌ علمی‌ پژوهشی‌ بزرگداشت‌ ریاضی‌دانان‌ گیلان‌ (پروفسور دکتر اکبرزاده‌ و دکتر شیدفر) / ۸۱

پزشکی‌

بالایی‌ لنگرودی‌، علی‌: گزیده‌ آئین‌ نامه‌ پزشکی‌ تجربی‌ لنگرود. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۹
برپایی‌ یک‌ کنگره‌ جهانی‌ در رشت‌ ( جراحی‌ قاعده‌ جمجمه‌ با تلاش‌های‌ پروفسور مجید سمیعی‌) / ۴۶
بزرگداشت‌ دکتر ابوالحسن‌ ضیاء ظریفی‌ (از مفاخر پزشکی‌ گیلان‌) / ۱۱۱
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: خونخواران‌ غیرتاریخی‌ در گیلان‌ (ساس‌ – پشه‌ – شپش‌ – کک‌ – کنه‌ – زالو). س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۳)، ص‌ ۱۹-۱۸
پزشکان‌ مشهور گیلان‌ [خبر کتاب] / ش‌ ۸ و ۹
پویان‌، ناصر: استادان‌ گیلانی‌ دانشگاه‌ گندی‌ شاپور. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۱۴
~. پزشکی‌ و پزشکان‌ گیلان‌ (از زمان‌های‌ قدیم‌ تا عصر حاضر). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۳
~. عمادالدین‌ محمود گاوان‌ (به‌ مناسبت‌ پانصد و بیستمین‌ سال‌ شهادت‌ او). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۲۱-۲۰
تائب‌، حسن‌: باقله‌ زاله‌ (فاویسم‌ = فابیسم‌). س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌  ۳۲-۳۰
~. بجاردانه‌ (حساسیت‌ پوستی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار ۱ (آذر ۷۳)، ص‌ ۳۶-۳۵
~. چی‌ سوجان‌ یا دراکولا. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۱۹-۱۸
~. خالو زاله‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۹
~. قورباغا توشک‌ (بیماری‌ پوستی‌ شایع‌ میان‌ شالیکاران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۵
تجلیل‌ از پروفسور مجید سمیعی‌ پزشک‌ محقق‌ ایرانی‌ در آلمان‌ / ۶۳
جلیل‌ پور، ابوالقاسم‌: پزشک‌ و نویسنده‌ کوچصفهانی‌، همشهری‌ افتخاری‌ مردم‌ سنندج‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۴۲
حاصل‌ سفر (در مورد سفر دکتر علی‌ فروحی‌ به‌ دعوت‌ مؤسسه‌ پزشکی‌ ولکام‌ به‌ کشور انگلستان‌) / ۴۴
حسین‌ نیا، عبدالحمید: تراکئوستومی‌ در افسانه‌های‌ اساطیری‌ گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۱
~. تیغ‌ ماهی‌ در گلو. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. طب‌ جغرافیایی‌ (بیماری‌های‌ شایع‌ گوش‌، گلو، بینی‌ در گیلان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۳-۴۲
~. فاسیولازیس‌ (شیوع‌ انسانی‌ کرم‌ کبد گوسفند در گیلان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۹
~. «فل‌» یا سبوس‌برنج‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۴
~. گاز دشکف‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۵۸
~. مقدمه‌ای‌ بر طب‌ جغرافیایی‌ گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۲۸
~. ویژگی‌های‌ تشریحی‌ در آنتروپولوژی‌ مردم‌ گیلان‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۲۵-۲۴
دکتر داداشی‌: وزارت‌ بهداشت‌ متولی‌ سلامت‌ است‌ (گفتگو با دکتر داداشی‌، ریاست‌ بهداشت‌ استان‌ گیلان‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۴۱-۴۰
دراکولا. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۸
رشت‌، میزبان‌ بزرگترین‌ جراحان‌ مغز و اعصاب‌ جهان‌ (پروفسور سمیعی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۷
روحانی‌، صدرا: روش‌ مبارزه‌ با «ساس‌» در گذشته‌ (نقد و نظر). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۵
رهبر طارمسری‌، مرتضی‌: از بیماری‌های‌ خاص‌ می‌توان‌ جلوگیری‌ کرد (گفتگو با دکتر مرتضی‌ رهبرطارمسری‌، معاونت‌ درمان‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ استان‌ گیلان‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۳۹-۳۸
سجادیه‌، محمد علی‌: بیماری‌ «پادی‌» Padi در چشم‌ پزشکی‌ و رابطه‌ آن‌ با پادنگ‌ (طب‌ جغرافیایی‌ گیلان‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۵
~. بیماری‌ تراخم‌ در صفحات‌ شمال‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۷
سخنرانی‌ علمی‌ – پزشکی‌ دکتر انوش‌ برزگر / ۵۰
سفر تحقیقاتی‌ دکتر علی‌ فروحی‌ / ۴۰ و ۴۱
سومین‌ کنفرانس‌ منطقه‌ای‌ آسیا – اقیانوسیه‌ پیشگیری‌ از سرطان‌ در رشت‌. / ۸۲
فتحی‌، قاسم‌: شلتوک‌ در مجرای‌ گوش‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۲۹
فروحی‌، علی‌: پزشکان‌ نامی‌ گیلان‌، دکتر اسماعیل‌ مرزبان‌ [امین‌ الملک‌]. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۲۰-۱۸
~. پزشکان‌ نامی‌ گیلان‌، دکتر منصور باور. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۲۱
~. پزشکان‌ نامی‌ گیلانی‌، دکتر موسی‌ خان‌ فیض‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۳۷
موحدی‌، محمدمهدی‌: ترس‌ از زایمان‌ و زایمان‌های‌ پردرد در شمال‌ ایران‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۳-۳۲
نخستین‌ عمل‌ پیوند مغز استخوان‌ در شرایط‌ سرطان‌ خون‌ حاد [در معرفی‌دکتر نورانی‌ خجسته‌] / ۱۳
نقوی‌ جورشری‌، محمد علی‌: بیماری‌های‌ شایع‌ کودکان‌ در گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۳۱-۳۰

کشاورزی‌، دامداری‌

پرتو، افشین‌: برنج‌ و کاربرد آن‌ پس‌ از درو. س‌ ۳، ش‌ ۲۶ ، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۳۲-۲۹
~. تاریخچه‌ ورود چای‌ به‌ ایران‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۱۱-۹
پسته‌ گیلان‌ / ش‌ ۱۴
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌ : آب‌ برای‌ زمین‌های‌ تشنه‌… . س‌ ۲، ش‌ ۱۸(اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۹
جشنواره‌ اسبچه‌ خزر / ۶۹
جشنواره‌ چای‌ / ۵۲
خاتمی‌، اسماعیل‌: چشم‌ اندازی‌ به‌ آینده‌ برنجکاری‌ در گیلان‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۶-۳۴
~. سه‌ لبخند برنج‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۷-۶
~. نگرشی‌ نو بر شالیکاری‌ گیلان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶ ، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۸-۷
خروج‌ بی‌رویه‌ دام‌ از گیلان‌ / ۴۹
دهقان‌، محمود: برنج‌ و سه‌ سند از دوران‌ قاجار. س‌ ۳ ، ش‌ ۲۶، ویژه‌  شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۲۱-۱۶
روز ملی‌ گل‌ در باغ‌ وطن‌ آبادی‌ رشت‌ / ۹۵
عباسی‌، هوشنگ‌: حدیث‌ تلخکامی‌ شالیکاران‌ سیه‌ روزگار. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ و آذر ۷۵)، ص‌ ۳۷-۳۴
~. شالیکاری‌، گدابهار و خشکسالی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۱۳-۱۰
عبداللهی‌، ایرج‌: کشت‌ برنج‌ در تالش‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸ ، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۳-۱۱
فاخته‌ جوبنه‌، قربان‌: شالیزارهای‌ سوخته‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (مهر – شهریور ۷۲)، ص‌ ۱۸-۱۶
کتابی‌، احمد: پژوهشی‌ در اسامی‌ برنج‌های‌ ایران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۱۴-۱۳ و ۳۳
کنگره‌ بین‌المللی‌ چای‌ در تهران‌ و لاهیجان‌ / ۵۳
کوچصفهانی‌، رضا: شالیکاران‌ در چنبره‌ سلف‌ خرها و رباخوارها. س‌ ۶، ش‌۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۳۹
گیلان‌، صادرکننده‌ بزرگ‌ گل‌ و گیاه‌ / ۵۳
لطفی‌، مجید: مراحل‌ کشت‌ برنج‌ و اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در رضوانشهر و پره‌ سر. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۳۸-۳۶
محمدصالحی‌، محمد صالح‌: تغییرات‌ و مشخصات‌ برنج‌های‌ بومی‌ گیلان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار (آذر ۷۳)، ص‌ ۱۲-۹
مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ استان‌ گیلان‌، قطب‌ کشاورزی‌ ایران‌ و برنج‌ کشور چرا تعطیل‌ است‌؟. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۹
نادری‌، سعید: عوامل‌ تخریب‌ و نابودی‌ جنگل‌های‌ گیلان‌ (گفتگو با دکتر سعید نادری‌، عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ گیلان‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴  (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۳۷-۳۶

آشپزی‌

بلوطی‌، محسن‌: حلوای‌ نوروزی‌ (آبکنار): ۱) دنگ‌ حلوا ۲) حلوای‌ شیشه‌ای‌ ۳) حلوای‌ تمشتان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ۴۵
جشنواره‌ سه‌ روزه‌ غذاهای‌ سنتی‌ گیلان‌ / ۷۹
جشنواره‌ غذاهای‌ سنتی‌ (با حضور ۶ استان‌ گیلان‌ – مازندران‌ – گلستان‌ – اردبیل‌ – زنجان‌ و قزوین‌ در شهر رشت‌) / ۱۰۱
دعایی‌، محمد: شیرینی‌های‌ نوروزی‌ (طرز تهیه‌ دو نوع‌ شیرینی‌ خانگی‌ در ایام‌ عید) «کلاچی‌ مِئن‌ پور» و «سنگاسین‌». س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۱
سلمانی‌ سیاه‌ بلاش‌، سکینه‌: «بپوته‌ لاسّه‌ نئون‌» (نان‌ برنجی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۱
سبف‌ پور، ر.: آشپزخانه‌ گیلانی‌ (انارابیج‌). س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷ )، ص‌ ۲۸
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (اناردانه‌ مسما). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۴۶
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (باقلا وابیج‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۴
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (جوکول‌ پلا). س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۶
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (دیبیجا). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۲۹
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (سیر ولک‌ کوکو) و (بِه‌ غرمه‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵۷
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (شاکوکو). س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۳۲
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (شیرین‌ تره‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۸
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (شیوید غرمه‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۷
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (کویی‌ تره‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۴۸
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (ماهی‌ فیبیج‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۹
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (مالا وَبیج‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۴۳
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (نازخاتون‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۷
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (نان‌ برنجی‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۹
~. آشپزخانه‌ گیلانی‌ (وابشته‌ بج‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۸)، ص‌ ۲۸
علی‌ دوست‌، احمد: وجه‌ تسمیه‌ میرزا قاسمی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۳۳-۳۲

هنر

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

خبرها

آسمان‌ آبی‌، نمایشگاه‌ پوستر و کاریکاتور از آثار فرامرز دلجوی‌ توحیدی‌ و محسن‌ نعمت‌ خواه‌ / ۴۷
برنامه‌ نقالی‌ (استاد ولی‌ الله‌ ترابی‌ نقال‌ تالشی‌) / ۴۵
پوستر از زلزله‌ گیلان‌ / ۱، ۱۳
تکریم‌ از هنرمندان‌ پیشکسوت‌ لاهیجانی‌ و سیاهکلی‌ / ۷۳
جشنواره‌ی‌ هنرهای‌ زیبا / ۷۴
چاپ‌ دو پوستر جدید (از مهدی‌ نصیری‌) / ۳ و ۴
خاک‌ در فیروزه‌ (نمایشگاهی‌ از وحیده‌ جاهدفرد / سفال‌) / ۹۹
دولت‌ عشق‌ (اولین‌ نمایشگاه‌ هنرمندان‌ جانباز سراسر کشور) / ۹۳
رویدادهای‌ فرهنگی‌ هنری‌ گیلان‌ در مجتمع‌ فرهنگی‌ هنری‌ خاتم‌ الانبیاء رشت‌ / ۵۷
سلسله‌ سخنرانی‌ درباره‌ فلسفه‌ هنر (سخنرانی‌ دکتر بهزاد حکمت‌ و دکتر خشایار دیهیمی‌) / ۶۹
شمع‌ و سفال‌ ساناز داوردوست‌ / ۸۷
فعالیت‌های‌ مجموعه‌ فرهنگی‌ سردار جنگل‌ دربرگزاری‌ نمایشگاه‌های‌ هنری‌ / ۳۹
مجتمع‌ خاتم‌ الانبیای‌ رشت‌، خاستگاه‌ جشنواره‌ها / ۵۵
مجتمع‌ خاتم‌ الانبیای‌ رشت‌ خاستگاه‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ / ۵۶
مجتمع‌ فرهنگی‌ هنری‌ خاتم‌ الانبیا و مدیریت‌ جدید / ۶۶
نمایشگاه‌ آثار هنرجویان‌ هنرستان‌ جهان‌ دانش‌ / ۸۸
نمایشگاه‌ پوسترهای‌ مکتب‌ لهستان‌ / ۵۸
نمایشگاه‌ تهذیب‌ (فاطمه‌ آذری‌) / ۷۱
نمایشگاه‌ چهره‌هایی‌ از مشاهیر هنری‌ معاصر / ۱۰۶
نمایشگاه‌ شیشه‌ (از آثار محمد مظلوم‌ زاده‌) / ۶۲
نمایشگاه‌ گروهی‌ «آثار ما» (شیما شبان‌، شیدا شبان‌، غلامرضا شبان‌، مهناز سنچولی‌، الهام‌ وصال‌) / ۱۰۳
نمایشگاه‌ لاله‌های‌ زهرایی‌ (نمایشگاه‌ ماکت‌ جنگی‌، وسایل‌ شهدا و محصولات‌ فرهنگی‌ و مذهبی‌ و عکس‌ شهدا) / ۸۹
نمایشگاه‌ هنر چیدمان‌ (مازیار فلاح‌ پور) / ۸۸
همایش‌ فرهنگی‌ – هنری‌ در لشت‌ نشا / ۹۶
همایش‌ فرهنگی‌ و هنری‌ در مازندران‌ / ۳۴
هنرمندان‌ گیلانی‌ در جمهوری‌ آذربایجان‌ / ۱۰

معماری‌

احیاء بافت‌ قدیم‌ ساغری‌ سازان‌ / ۴۹
افراخته‌، حسن‌: برنامه‌های‌ توسعه‌ و ضرورت‌ بهسازی‌ خانه‌های‌ روستایی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۹-۶
بازغی‌، فرشید: تلاشی‌ برای‌ تعریف‌ هویت‌ شهر رشت‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۹-۶ و (قسمت‌ دوم‌:نظرها و پیشنهادها). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۲۳-۱۹ و (قسمت‌ سوم‌ : نظرهاو پیشنهادها- بخش‌ پایانی‌ ). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴  (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۴-۱۲
باقری‌، محمد: در جستجوی‌ هویت‌ معماری‌ شهر رشت‌ (از میان‌ نامه‌ها) و [توضیح‌ گیله‌وا]. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۶
تخریب‌ و بازسازی‌ یک‌ مسجد قدیمی‌ (مسجد لاکانی‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۶
جشنواره‌ تابستانی‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ (نمایشگاه‌ معماری‌) / ۹۶
حق‌ شناس‌، بهزاد: (با تأمل‌ تخریب‌ کنیم‌) لزوم‌ توجه‌ به‌ معماری‌ گذشته‌ و بومی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ و بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۲
خطر انهدام‌ ساختمان‌های‌ قدیمی‌ دولتی‌ در گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۲-۱۱۱
دارامقدم‌، کوچک‌: (سفال‌ مغلوب‌ ایرانیت‌) لزوم‌ توجه‌ به‌ معماری‌ گذشته‌ و بومی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ ( دی‌ و بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۲
درباره‌ مسجد لاکانی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر و مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۲
در شناخت‌، حفظ‌ و احیای‌ معماری‌ بومی‌ گیلان‌ [چند خبر خوش‌ و ناخوش‌ دیگر : ۱ –  ثبت‌ دبیرستان‌ فروغ‌ رشت‌ در فهرست‌ آثار ملی‌ کشور ۲ – مرگ‌ و زندگی‌ یک‌ خانه‌ دیگر (خانه‌ کاشانی‌) ۳ – «هوخ‌ تیف‌» قدیمی‌ترین‌ کارخانه‌ چای‌ سازی‌گیلان‌ ۴- خانه‌ علی‌ کوچک‌ (بازرگانی‌) در چند قدمی‌ تخریب‌ کامل]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۴۳-۴۲
در شناخت‌، حفظ‌ و احیای‌ معماری‌ بومی‌ گیلان‌. ۱) خبرهای‌ خوش‌ و  ناخوش‌ نجات‌ خانه‌ بازرگانی‌ از خطر تخریب‌ ۲)تخریب‌ مدرسه‌ حاج‌ سمیع‌ ۳) سرنوشت‌ حمام‌های‌ قدیمی‌ شهر رشت‌ «حمام‌ حاجی‌» ۴) حمام‌ حاج‌ آقا بزرگ‌ ۵) حمام‌ قدیمی‌ چکوشلار ۶) حمام‌ پیرسرا. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۵۳-۵۲
روشنا.م‌: خانه‌ی‌ آقا، نماد ۲۰۰ ساله‌ی‌ یک‌ شهر. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۳۷-۳۶
ریحانی‌ شهرستانی‌،مرتضی‌: زیگبَل‌ دَوَدی‌ (سربندی‌ خانه‌های‌ روستایی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۸
سلیمانی‌ وزمتر، فردوس‌: کاربرد «کَوَل‌ Kaval» و «پَرس‌ Pares» در فرهنگ‌ معماری‌ تالش‌. س‌ ۱۵،ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۵-۳۴
شبان‌، ذبیح‌الله‌: (معیارها را برهم‌ نریزیم‌) لزوم‌ توجه‌ به‌ معماری‌ گذشته‌ و بومی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ و بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۲
طیاح‌، ساویز: باغ‌ سازی‌ نه‌ پارک‌ سازی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، انتشار خرداد ۸۱)، ص‌ ۴۳-۴۲
عظیمی‌ دوبخشری‌، ناصر: آسیب‌شناسی‌ سازمان‌یابی‌ فضا در استان‌ گیلان‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۱۰-۸
قلی‌زاده‌، هادی‌: اولویت‌ طرح‌ زیباسازی‌ حاشیه‌ی‌ رودخانه‌ی‌ اُشمک‌. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۳۸
مرتاض‌ هجری‌، محمدتقی‌: معماری‌ بومی‌ شمال‌ و تأثیر آن‌ بر معماری‌ ایران‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۱۹-۱۸
موحد، هادی‌: ما راویان‌ قصه‌های‌ رفته‌ از یادیم‌… . س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۱۲
ناجزی‌، [خانم‌ دکتر…]: در توضیح‌ و تکمیل‌ مقاله‌ موزه‌ زیبایی‌ که‌ فرو ریخت‌!. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۴۱
نعیمی‌، عباس‌: مُورفولوژی‌ شهری‌ لشت‌ نشا. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۱۴-۱۲
نمایشگاه‌ معماری‌ / ۹۶
واهانیان‌، روبرت‌: بازسازی‌ خانه‌ اولین‌ شهردار رشت‌ برای‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌ (گفت‌ و شنودی‌ با مهندس‌ روبرت‌ واهانیان‌، آرشیتکت‌ و مهندس‌ ناظر بازسازی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۱۹-۱۸
~. مدخلی‌ بر معماریهای‌ باشکوه‌ رشت‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۲۱-۱۹

نقاشی‌ و طراحی‌

الف‌ – مقاله‌ها

آماده‌، افشین‌: در ازدحام‌ آفرینه‌های‌ رنگ‌ و بوم‌ (گزارشی‌ از نمایشگاه‌ جمعی‌ نقاشان‌ گیلانی‌ به‌ همت‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌). س‌ ۹،ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۲۹-۲۸
دو هنرمند و نقاش‌ لشت‌ نشایی‌ با دو سبک‌ متفاوت‌ (نعمت‌ لاله‌ئی‌  و علی‌ معصومی‌). س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ی‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۳۲
ذوالقدری‌، یعقوب‌: با هنرمندان‌ گیلانی‌ (حسین‌ مسعودی‌، ماکت‌ ساز آثار هنری‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمنت‌ – اسفند۷۳)، ص‌ ۲۷
رضازاده‌، مهدی‌: چهار چرخ‌ تنهایی‌ (دل‌ مویه‌ای‌ برای‌ شهین‌ بارور). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۷
ر.لاهیجی‌، محمدرضا: مضامین‌ خیر و شر در کوچه‌ای‌ پرسپکتیو شده‌! (به‌ همراه‌  مدخلی‌ از گیله‌وا در مورد همایش‌ بزرگداشت‌ استاد حسین‌ محجوبی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۳
سخنی‌ با نقاشان‌ و طراحان‌ گیلانی‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۹
سقراطی‌، امیر: نگاهی‌ به‌ روند هنرهای‌ تجسمی‌ در گیلان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۳۹-۳۶
طالبی‌، فرامرز: یادآر ز شمع‌ مرده‌ یاد آر (به‌ یاد آرتوش‌ میناسیان‌، هنرمند پرآوازه‌ ارمنی‌ گیلان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۱۷
عبدالغنی‌، محمود: بازتاب‌ یک‌ خبر هنری‌ در نشریات‌ مراکش‌ (چاپ‌ر باط‌) از سوی‌ یکی‌ از منتقدان‌ هنری‌ مراکش‌ (ترجمه‌ از عربی‌) [درا رتباط‌ با حسین‌ شاه‌ محمدی‌، نقاش‌]. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)،ص‌  ۱۳
علی‌ دوست‌، احمد: استاد حبیب‌ محمدی‌ در بوم‌ خاطره‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۰-۳۸
~. دریای‌ بی‌ کرانه‌، یادی‌ سزاوار از استاد نقاشی‌ رضا فروزی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۳۷-۳۶
غبار راه‌ [مستعار]: از میان‌ نامه‌ها (خاطراتی‌ از استاد حبیب‌ محمدی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۶
مرتاض‌ هجری‌، محمدتقی‌: رفتنش‌ بی‌خبر بود (به‌ انگیزه‌ درگذشت‌ ناباورانه‌ امیرحسین‌ رسایل‌، نقاش‌ – اسفند ۲۱ – تیر ۸۲). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۲۹
~. «سلان‌ سر» از بام‌ گیلان‌ تا بوم‌ نقاشی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۲۴
لاله‌ای‌، نعمت‌: اسماعیل‌. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۹
میرزانژاد موحد، هادی‌: آن‌ طرف‌ِ کوه‌ خبرِ زیادی‌ نبود…، بخشی‌ از متن‌ سخنرانی‌ «آیدین‌ آغداشلو» در بزرگداشت‌ شصتمین‌ سال‌ تولد نقاش‌، رشت‌ – آذر ماه‌ ۷۹٫ س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۱۳-۱۲
~. یادمان‌ حبیب‌ محمدی‌ «به‌ مناسبت‌ برپایی‌ نمایشگاهی‌ از آثار نقاش‌ در آتلیه‌ پویا». س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۱۳
نقره‌ کار،م‌: آب‌ + رنگ‌ (نگاهی‌ به‌ زندگی‌ عباس‌ پورملک‌ آرا، هنرمند و نقاش‌ گیلانی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۸-۲۶
نیّری‌، صفورا: شادابی‌ حیات‌ در تابلوهای‌ حسین‌ محجوبی‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۱-۲۰ و ۲۳

ب‌ – خبرها
آتلیه‌ کاج‌ و نمایشگاه‌ گروهی‌ نقاشی‌ / ۶۲
آثار دو نقاش‌ گیلانی‌ در تهران‌: محسن‌نعمت‌ خواه‌ و علیرضا درویشی‌ / ۵
آیدین‌ آغداشلو در رشت‌ / ۶۰
از آبی‌ تا سبز، نمایشگاه‌ نقاشی‌ / ۸ و ۹
افتتاح‌ خانه‌ هنر پروین‌ / ۹۲
انتقال‌ آثار استاد حبیب‌ محمدی‌ به‌ موزه‌ رشت‌ / ۴۴
انجمن‌ هنرهای‌ تجسمی‌ / ۴۶
باد بهاری‌ (نمایشگاه‌ نقاشی‌ زهرا پروین‌) / ۷۱
با لهجه‌ رنگ‌ (نمایشگاه‌ گروهی‌ از نقاشان‌ گیلانی‌) / ۸۵
برگزاری‌ نمایشگاه‌های‌ نقاشی‌ / آرامش‌ گمشده‌ (عباس‌ کریم‌پور)، نمایشگاه‌ نقاشی‌ در لشت‌ نشا (علی‌ معصومی‌ و…)، نمایشگاه‌ نقاشی‌ کودکان‌ در لاهیجان‌ (به‌ همت‌ محمود ثناجویان‌) / ۱۱۰
برگزیدگان‌ مسابقه‌ نمایشگاه‌ طراحی‌ و نقاشی‌ «نگاره‌» و آثار سه‌ تن‌ از هنرمندان‌ برگزیده‌ شده‌: کارولین‌ فرقان‌ پرست‌، معصومه‌ رضازاده‌، نگین‌ موسوی‌ / ۴۷
پرندگان‌ شوریده‌ و مغموم‌ در نمایشگاه‌ احمد نصرالهی‌ / ۲۴ و ۲۵
تابلوهای‌ حسین‌ طوسی‌ در نمایشگاه‌ تنکابن‌ / ۸ و ۹
تولد و تکامل‌ و غرور، نمایشگاه‌ آثار سه‌ تن‌ از هنرمندان‌ نقاش‌ گیلانی‌ افشین‌آماده‌ – پیام‌ستایش‌ – مرتضی‌زاهدی‌ / ضمیمه‌ش‌ ۴۵،ویژه‌جوان‌
جشنواره‌ استانی‌ نقاشی‌ گیلان‌ / ۹۳
چهارمین‌ نمایشگاه‌ هنرهای‌ تجسمی‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ گیلان‌ /  ۷۵
حضور نقاش‌ گیلانی‌ در اینترلیت‌ از آثار علیرضا درویشی‌ / ۴۵
داریوش‌ رمضانی‌ و موفقیت‌های‌ بین‌المللی‌ / ۹۷
دومین‌ جشنواره‌ نقاشان‌ گیلان‌ / ۱۰۳
دیپلم‌ افتخار جشنواره‌ کتاب‌ بولونیا به‌ طراح‌ گیلانی‌ (مرتضی‌ زاهدی‌) / ۷۴
رنگ‌… دیرپایی‌ رنگ‌ (نمایشگاه‌ نقاشی‌ محمد زحمتکش‌) / ۱۱۲
رویای‌ سبز (نمایشگاه‌ نقاشی‌ ناصر رمضانی‌) /  ۱۰۱
روی‌ بوم‌ هوای‌ بارانی‌ (نمایشگاه‌ نقاشی‌ گروهی‌ از نقاشان‌ برجسته‌) / ۱۱۲
سایه‌های‌ بیدار (نمایشگاهی‌ از آثار نقاشی‌ زهرا پروین‌) / ۸۸
طراحی‌های‌ سیاه‌ قلم‌ (نمایشگاه‌ طراحی‌ سیاه‌ قلم‌ محیا بهزاد و هنرجویان‌) / ۹۲
طرح‌های‌ سیاه‌ قلم‌ / ۱۱
طرح‌های‌ مدادی‌ از چهره‌های‌ ماندگار (ربابه‌ غروی‌) /  ۸۴
معصومی‌، علی‌: یک‌ برداشت‌ از دو تصویر / ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲،ویژه‌ لشت‌نشا ۲
موفقیت‌ هنرمندان‌ جوان‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ هنرهای‌ تجسمی‌ شیراز / ۴۹
موفقیت‌ هنرمندان‌ جوان‌ گیلانی‌: مرتضی‌ زاهدی‌ و افشین‌ آماده‌ / ۴۴
نمایشگاه‌ آثار گرافیک‌ جلال‌ فرید سکاچایی‌ / ۵۳
نمایشگاه‌ انفرادی‌ یاسمن‌ گلشنی‌. نقاش‌ و هنرمند گیلانی‌ در پاریس‌ / ۴۶
نمایشگاه‌های‌ زمستانه‌ در خانه‌ی‌ هنر پروین‌ (نقاشی‌ مجید جمشیدی‌) / ۹۷
نمایشگاه‌ طراحی‌ و نقاشی‌ علیرضا اکرمی‌ / ۵۹
نمایشگاه‌ طراحی‌ علی‌ باغبان‌ / ۷۱
نمایشگاه‌ طراحی‌ مژگان‌ ثابت‌ کار / ۷۳
نمایشگاه‌ طرح‌های‌ مرتضی‌ زاهدی‌ در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۶۹
نمایشگاه‌ عکس‌ و نقاشی‌ (هنرجویان‌ رشته‌ گرافیک‌ هنرستان‌ گهر) / ۸۳
نمایشگاه‌ گرافیست‌های‌ جوان‌ (محدثه‌ موقر – سامره‌ معظم‌ – سامره‌ تقی‌پور – مژگان‌ دانشور) / ۷۲
نمایشگاه‌ گروهی‌ «آثار ما» (شیما شبان‌ – شیلا شبان‌ – غلامرضا شبان‌ – مهناز سنچولی‌ – الهام‌ وصال‌) / ۱۰۳
نمایشگاه‌ گروهی‌ در آتلیه‌ کاج‌ / ۶۳
نمایشگاه‌ گروهی‌ نقاشی‌ / ۶۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ خانه‌ معاصر / ۶۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ دو تن‌ از نقاشان‌ هنرمند بابلی‌ / ۳۹
نمایشگاه‌ نقاشی‌ و تصویرسازی‌ / ۵۴
نمایشگاه‌ نقاشی‌ شاهین‌ آروین‌ / ۸۱ ، ۹۹
نمایشگاه‌ نقاشی‌ افشین‌ آماده‌ /  ۹۸
نمایشگاه‌ نقاشی‌ مهناز پسیخانی‌ / ۱۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ علیرضا درویشی‌ در آلمان‌ /  ۳۵ ، ۳۷
نمایشگاه‌ نقاشی‌ آبرنگ‌ و رنگ‌ روغن‌ محمدرضا.ر.لاهیجی‌ / ۳۴، ۳۷، ۴۷
نمایشگاه‌ نقاشی‌ کودک‌ و نوجوان‌ / ۹۱
نمایشگاه‌ نقاشی‌ گروهی‌ / ۱۰۳
نمایشگاه‌ نقاشی‌ (بهارک‌ وثوقی‌) / ۱۱۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ شهلا همایونی‌ / ۴۰ و ۴۱
نمایشگاه‌های‌ نقاشی‌ از: فتانه‌ ابراهیم‌ زاده‌ – پرویز ساجدین‌ -آزاده‌ گیوتاش‌ – الهام‌ عشقی‌ گنبکی‌ / ۱۰۴
نمایشگاه‌ نقاشی‌ آثار سامره‌ اسماعیل‌نژاد /  ۸۷
نمایشگاهی‌ از دو نقاش‌ گیلانی‌ (حامد بهروزکار – احمد منتظری‌) / ۹۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ (نائره‌ پاسخی‌ – مریم‌ نظری‌ – شادی‌ صالحی‌) / ۸۰
نمایشگاه‌ نقاشی‌ گروهی‌ (به‌ همت‌ گروه‌ هنرهای‌ تجسمی‌ خانه‌فرهنگ‌ گیلان‌ با آثاری‌ از: محمود ثناجویان‌ – نسرین‌ فلاحتی‌ – شهلا باقری‌- مهسا سروش‌ نیا – فرزانه‌ سرمستی‌ – شیرین‌ اسماعیل‌زاده‌ و آنا آگاه‌) / ۱۰۳
نقاشی‌های‌ پرویز روزبه‌ / ۶۰، ۹۳
نمایشگاه‌ نقاشی‌ خانه‌ معاصر / ۶۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ خسرو روشن‌ / ۹۱، ۱۰۷
نمایشگاه‌ نقاشی‌ علیرضا طیاری‌ / ۳۴، ۵۹
نمایشگاه‌ نقاشی‌ معصومه‌ عباسی‌ / ۵۴
نمایشگاه‌ نقاشی‌ مازیار عمادزاده‌ / ۹۷
نمایشگاه‌ نقاشی‌ فرزین‌ فخریاسری‌ / ۹۷
نمایشگاه‌ نقاشی‌ (فرشته‌ قنبری‌ پورطالمی‌) / ۷۴
نمایشگاه‌ نقاشی‌ نسرین‌ فلاحتی‌ / ۱۰۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ (راحبه‌ کشاورز) /  ۱۰۱
نمایشگاه‌ نقاشی‌ سحر گلچین‌ /  ۸۹
نمایشگاه‌های‌ آثار استاد محجوبی‌ / ۵، ۱۵، ۳۸، ۴۷، ۶۶، ۶۹، ۷۱، ۸۲، ۸۵، ۹۲
نمایشگاهی‌ از نقاشی‌ فرزانه‌ محجوبی‌ در مؤسسه‌ آشیان‌ نقش‌ و مهر / ۶۸
نمایشگاه‌ نقاشی‌ مرتاض‌ هجری‌، مرتضی‌ کریمی‌ و خانم‌ روشن‌ضمیر (گوجی‌) / ۶۸
نمایشگاه‌ نقاشی‌ مرتاض‌ هجری‌ / ۸۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ علی‌ معصومی‌ / ۸۱
نمایشگاه‌ نقاشی‌ در گالری‌ پویا (نقاشی‌ احمد منتظری‌ و حامد بهروزکار) / ۹۳
نمایشگاه‌ نقاشی‌ فرانک‌ میررمضانی‌ / ۱۰۳
نمایشگاه‌ نقاشی‌ پندار ناصرشریف‌ / ۹۳
نمایشگاه‌ نقاشی‌ محسن‌ نعمت‌ خواه‌ / ۶۴، ۷۹، ۹۲
نمایشگاه‌ نقاشی‌ پریا وطن‌خواه‌ / ۹۲

خوشنویسی‌

آیه‌های‌ نور بر بوم‌ عشق‌ (آثار سهم‌الدین‌ زمانی‌ شامل‌ ۴۰ تابلو نقاشی‌ و خط‌ قرآن‌ کریم‌) / ۹۲
اولین‌ نمایشگاه‌ تخصصی‌ خط‌ ثلث‌ (آثاری‌ از سهیل‌ لطفی‌ و هنرجویان‌) / ۹۱
خوشنویسان‌ گیلان‌: مرتضی‌ باقری‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۵۴
خوشنویسان‌ گیلان‌: حسین‌ بلادی‌ چولابی‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۵۰
خوشنویسان‌ گیلان‌: رضا جوادی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳۸
خوشنویسان‌ گیلان‌. محمود رحمان‌ نژاد. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۹
خوشنویسان‌ گیلان‌: محمد رسول‌ ساران‌ فومنی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ -آذر ۷۲)، ص‌ ۴۶
خوشنویسان‌ گیلان‌: اشرف‌ السادات‌ سیّددانش‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۵۰
خوش‌ نویسان‌ گیلان‌: ایرج‌ فلاح‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵۷
خوشنویسان‌ گیلان‌: محمدرضا مطلق‌ زاده‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۹
خوشنویسان‌ گیلان‌: کریم‌ مولاوردیخانی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳۸
نمایشگاه‌ آثار خوشنویسی‌ (امیر میرراضی‌) / ۱۲، ۴۵، ۶۰
نمایشگاه‌ آثار خوشنویسی‌ (ستار خواجه‌ تاش‌) / ۹۲
نمایشگاه‌ آثار خوشنویسی‌ کامل‌ قلی‌پور / ۹۳
نمایشگاه‌ بزرگ‌ خوشنویسی‌ (انجمن‌ خوشنویسان‌ ایران‌) / ۸۷
نمایشگاه‌ خط‌ ذوالفقارپور / ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳
نمایشگاه‌ خوشنویسی‌ (ستار خواجه‌ تاش‌ – علیرضا نوربخش‌) / ۱۰۵
نمایشگاه‌ خوشنویسی‌ (فرشته‌ جعفریان‌ – اعظم‌ آوخ‌) / ۸۰
نمایشگاه‌ خوشنویسی‌ (محمد اکبری‌فر) / ۷۳
نمایشگاه‌ خوشنویسی‌ و گرافیک‌ (بهمن‌ شیرافکن‌) / ۷۴
نمایشگاه‌ خط‌ شاعره‌ گیلانی‌ در آمریکا (طاهره‌ شارمی‌) / ۷۳
گردهم‌آیی‌ خوشنویسان‌ ایران‌ / ۶۴
نمایشگاه‌ آثار خوشنویسان‌ ایران‌ در بندرانزلی‌ / ۱۵
نمایشگاه‌ نقاشی‌ خط‌ یوسف‌ رضایی‌ / ۵۱
نی‌ سور – ۱، انجمن‌ خوشنویسان‌ ایران‌، شعبه‌ رشت‌ / ۳ و ۴
هشتمین‌ نمایشگاه‌ خوشنویسی‌ کامل‌ قلی‌پور / ۱۰۸

کاریکاتور

بازگشت‌ به‌ خویش‌ در نگارخانه‌ مارلیک‌ (نمایشگاه‌ کاریکاتور سیده‌ اشرف‌ معراجی‌ – نمایشگاه‌ نقاشی‌ گروهی‌ صمد حسنی‌، احمد مستشاری‌، مرتضی‌ منصف‌ – نمایشگاه‌ طراحی‌ و نقاشی‌ ویدا کریمی‌ و آزاده‌ عظیمیان‌) / ۶۷
جکتاجی‌، ماکان‌ ؛ وارثی‌، کیوان‌: چوملیس‌، انتقاد تصویری‌ (کاریکاتور). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۵۴
جنبش‌ کاریکاتوریستان‌ / ۵۹
درخشش‌ کاریکاتوریست‌ گیلانی‌ در مسابقه‌ بین‌المللی‌ کاریکاتور ترکیه‌ (مجید امینی‌) / ۸۳
رتبه‌ سوم‌ جهانی‌ برای‌ سید امیر سقراطی‌ / ۹۶
سقراطی‌، امیر: اردشیر محصص‌ و جادوی‌ خط‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۳۶-۳۴
سومین‌ نگاه‌، نمایشگاه‌ کاریکاتور اسپندانه‌ (با تلاش‌ اکبر نبی‌چنانی‌ – کیوان‌ وارثی‌ – سید امیر سقراطی‌ و کاریکاتوریست‌ مهمان‌ ماکان‌(علی‌) پوراحمد جکتاجی‌) / ۴۵
سید امیر سقراطی‌ در فهرست‌ صد و یک‌ کاریکاتوریست‌ چهره‌ بزرگ‌ جهان‌ CRN) شعبه‌ اروپای‌ شمالی‌ در کشور رومانی‌) / ۹۴
کاریکاتور با موضوع‌ آزاد / ۸۸
کتاب‌ از نگاه‌ من‌ (انجمن‌ کاریکاتور و گروه‌ گرافیک‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌) / ۹۱
گروه‌ کاریکاتور «پا» / ۵۴
لحظه‌های‌ ناب‌ خوشبختی‌ (نمایشگاه‌ کاریکاتور حوزه‌ هنری‌ گیلان‌ از آثار چهار جوان‌ کاریکاتوریست‌ گیلانی‌: ماکان‌ پوراحمد جکتاجی‌ – سید امیر سقراطی‌ – کیوان‌ وارثی‌ و علی‌رضا صدیقی‌) / ۷۵
موفقیت‌ کاریکاتوریست‌ جوان‌ گیلانی‌ در جشنواره‌های‌ خارجی‌ در چین‌ و لهستان‌ (محمد بابایی‌) / ۸۰
موفقیت‌ کاریکاتوریست‌ گیلانی‌ (مجید امینی‌) / ۷۴
موفقیت‌ کاریکاتوریست‌ گیلانی‌ (علیرضا ترکیبی‌) / ۳۹
موفقیت‌ هنرمند گیلانی‌ در جشنواره‌ دانشجویی‌ کاریکاتور(آرش‌ بدرطالعی‌) / ۶۷
موفقیت‌ هنرمند گیلانی‌ [فرامرز توحیدی] در نمایشگاه‌بین‌المللی‌ کاریکاتور ایران‌ / ۱۴
نبی‌ چنانی‌، اکبر: زندگی‌نامه‌ کاریکاتوریست‌ لشت‌نشایی‌. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۶
نمایشگاه‌ آثار طنز مرتضی‌ حقیقت‌خواه‌ / ۴۰ و ۴۱
نمایشگاه‌ کاریکاتور / ۵۴
نمایشگاه‌ کاریکاتور (پرویز ساجدین‌) / ۶۲، ۶۸
نمایشگاه‌ کاریکاتور سید امیر سقراطی‌ (نهمین‌ نمایشگاه‌ انفرادی‌ وی‌ در خانه‌ کاریکاتور تهران‌) / ۷۶ و ۷۷
نمایشگاه‌ کاریکاتور (سید علی‌ معراجی‌ – سیده‌ اشرف‌ معراجی‌) / ۵۸
نمایشگاه‌های‌ کاریکاتور (سعید صادق‌پور – برادران‌ معراجی‌ -امین‌ باقری‌) / ۶۳
نمایشگاه‌های‌ کاریکاتور / طنز سیاه‌ در فضای‌ روشن‌ / ۴۵
نمایشگاه‌ کاریکاتور گروهی‌ / ۸۸
نمایشگاه‌ کاریکاتور هنرمندان‌ گیلانی‌ در فرهنگسرای‌ بهمن‌ (تهران‌) / ۷۵
نمایشگاه‌ گروهی‌ کاریکاتور / ۳۳
نمایشگاه‌ گروهی‌ کاریکاتور، گروه‌ اسپندانه‌ (از آثار: اکبر نبی‌ چنانی‌، امیر سقراطی‌، کیوان‌ وارثی‌، ماکان‌ پوراحمد جکتاجی‌، امین‌ سقراطی‌ و پرویز ساجدین‌) / ۳۷، ۴۰ و ۴۱
نمایشگاه‌ گروهی‌ کاریکاتوریست‌های‌ گیلان‌ / ۱۱۷

صنایع‌ دستی‌

بالائی‌ لنگرودی‌، علی‌: چه‌ سود از گذشته‌، جز خاطره‌ (گفتگو با عبدالکریم‌ رضوانی‌ فر از تفنگ‌ سازان‌ قدیمی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵۷
بخشی‌، غلامحسین‌: به‌ مناسبت‌ ۲۰ خرداد روز جهانی‌ صنایع‌ دستی‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۳۸
تهیدست‌، فاطمه‌: (در ارتباط‌ با فوت‌ استاد مهدی‌ فرودی‌ و رشته‌ هنری‌ او – قلابدوزی‌ [رشتی‌ دوزی]) و پاسخ‌ گیله‌وا. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۳۸
~. رشتی‌ دوزی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۴۳٫رشتی‌دوزی‌ (قسمت‌ پایانی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۶
~. یادی‌ از روان‌ شاد استاد هدایت‌ فومنی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۳۳
جعفرپور، جلال‌: نگاهی‌ به‌ صنایع‌ دستی‌ لیالستان‌ لاهیجان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۳۹-۳۸
روابط‌ عمومی‌ صنایع‌ دستی‌ گیلان‌: مدخلی‌ بر صنایع‌ دستی‌ گیلان‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۳۵
شفیقی‌، شهریار:، نقش‌ها و نمادها در گلیم‌های‌ عنبران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۵-۳۴
شکوری‌، چنگیز: شالبافی‌ هنر دیرین‌ تالشان‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ (تیر ۷۴)، ص‌ ۱۳-۱۲
غبرائی‌، طاهره‌؛ قنوعی‌ رستگار، مرضیه‌ و مریم‌: با هنر گلدوزی‌، گل‌ در اتاقتان‌ می‌شکفد!. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۴۶
فرودی‌، مهدی‌: قلابدوزی‌، هنری‌ که‌ به‌ حمایت‌ مسئولان‌، سخت‌ نیازمند است‌ (ساعتی‌ با مهدی‌ فرودی‌، پیر قلابدوزان‌ شهر رشت‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۴۱-۴۰
قالی‌ دستباف‌ گیلان‌ / ۱۴
کوچانی‌، م‌: کاشی‌ و کاشیکاری‌ در گیلان‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۳، ۳۱
گیله‌وا: با صنایع‌ دستی‌ خود مهربان‌ باشیم‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۴۱
~. صنایع‌ دستی‌ شهرستان‌های‌ گیلان‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴- فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۴۳
~. گیلان‌ و ۴۰۰۰۰ صنعتگر صنایع‌ دستی‌. س‌ ۱۳،ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۳۹
~. وقتی‌ که‌ هنر صنایع‌ دستی‌ مظلوم‌ واقع‌ می‌گردد!. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۱۹
محمدی‌ دعویسرایی‌، محمد: گفتگوی‌ تمدن‌ها روی‌ فرش‌ ایرانی‌ (گفتگو با محمد محمدی‌ دعویسرایی‌ مبتکر و متخصص‌ طراحی‌ وبافت‌ قالیچه‌های‌ دورویه‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌۳۳-۳۲
نظرخواه‌، حمید: هفته‌ صنایع‌ دستی‌ گیلان‌ / ۷۸
نوزاد،فریدون‌: گلیم‌ گیلان‌ و رنگ‌ آن‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۱
نمایشگاه‌آثار معرق و مینیاتور (فراهانی‌وگروهی‌ هنرمند این‌ دو رشته‌) / ۷۲
نمایشگاه‌پوشاک‌محلی‌ (جشنواره‌تابستانی‌موزه‌میراث‌روستایی‌گیلان‌) / ۹۶
نمایشگاه‌ پوشاک‌ محلی‌ و صنایع‌ دستی‌ (سیده‌ زهرا همتی‌) / ۸۲
نمایشگاه‌ تذهیب‌ (فاطمه‌ آذری‌) / ۷۱
نمایشگاه‌ چوب‌ و معرق (از آثار حسین‌ کریمی‌) / ۹۱
نمایشگاه‌ صنایع‌ دستی‌ / ۸۷
نمایشگاه‌صنایع‌دستی‌ (جشنواره‌تابستانی‌موزه‌میراث‌روستایی‌گیلان‌) / ۹۶
نمایشگاه‌ گل‌ چینی‌ (خانم‌ اکبری‌ نژاد) / ۸۸
نمایشگاه‌ لباس‌های‌ سنتی‌ گیلان‌ (سیده‌ زهرا همتی‌) / ۶۲
نمایشگاه‌ هنرهای‌ دستی‌ و سنتی‌ (منیره‌ نعیمی‌ گورابی‌) / ۷۳

عکس‌

آلبوم‌های‌ عکس‌ عبدالله‌ کیوانی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۵
ارائه‌ عکس‌هایی‌ از «تخت‌ جمشید» (مرداویج‌ توکلی‌) / ۷۳
ارگ‌ غم‌ (نمایشگاهی‌ با یاد قربانیان‌ طبیعت‌ و غفلت‌) / ۷۵
از پس‌ آن‌ روزها… (نمایشگاه‌ عکس‌ سینمایی‌ خسرو جلالی‌عکاس‌ مستندساز) / ۶۹
از زمستان‌ با تصویر (سه‌ عکس‌ از مجسمه‌های‌ یخی‌) / ۶۳
انجمن‌ عکاسان‌ جوان‌ انزلی‌ / ۱۹ و ۲۰
او هم‌ از «دوستان‌ ما» ست‌! (انتقاد در مورد نمایشگاه‌ جلوه‌های‌ سرزمین‌ سبز). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۴۱
اهدای‌ جوایز عکاسی‌ / ۱۲
با نینوای‌ فلسطین‌ / ۶۶
«به‌ بیانی‌ ساده‌» نام‌ نمایشگاه‌ عکس‌ (کفایت‌ آریایی‌ فر) / ۷۱
پاییز اشکور (درباره‌ عکس‌ روی‌ جلد شماره‌ ۱۱۴) / ۱۱۵
پورشهرانی‌، مریم‌: ششمین‌ نمایشگاه‌ عکس‌ نور و هفته‌ فیلم‌ جوان‌، پربار اما کم‌ شور / ۵۲
تندیس‌ جشنواره‌ی‌ برادوی‌ مسکوی‌ لهستان‌ نصیب‌ عکاس‌ گیلانی‌ (شباب‌ گلچین‌) / ۹۶
توفیق‌ عکاسان‌ گیلانی‌ در مسابقه‌ بین‌المللی‌ عکس‌ کارائیب‌ (سید حسین‌ حدائقی‌ – شباب‌ گلچین‌ و شهاب‌ گلچین‌) / ۷۵
جشنواره‌ عکس‌ میراث‌ ماندگار / ۷۴
«جلوه‌های‌ سرزمین‌ سبز» / ۱۸، ۳۲، ۳۳
جلوه‌های‌ سرزمین‌ سبز گیلان‌ (نمایشگاه‌ عکس‌ عبدالله‌ کیوانی‌) / ۹۲
جلیلی‌، علی‌رضا: حقیقت‌ ماندن‌ (برای‌ آشنایی‌ با کار عکاس‌ هنرمند مسعود پورجعفری‌). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌گیله‌وا، هنروپژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۴۲
چند خبر عکاسی‌ / ۲۱
حضور یک‌ عکاس‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ کن‌ فرانسه‌ [محمد (شباب‌) گلچین‌ کوهی‌] / ۱۰۹
سومین‌ نمایشگاه‌ سالانه‌ عکس‌ و نور / ۲۹ و ۳۰
«سی‌ عکس‌، سی‌ عکاس‌» / ۶۴
طبیعت‌ سبز گیلان‌ در تبریز به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شد / ۲۹ و ۳۰
طبیعت‌ (نمایشگاه‌ عکس‌: عاطفه‌ مجیدی‌ نژاد – آرش‌ میرهادی‌ – فرزان‌ نصر) / ۹۰
عکاسخانه‌ شهر / ۳۳
عکس‌های‌ بدون‌ عنوان‌ (چهار عکاس‌ گیلانی‌: سید محمود اریب‌ – محمد حسن‌ امینی‌ – الوند رضازاده‌ – مسعود ایرانی‌ پور) / ۷۵
کوهنوردی‌ و طبیعت‌ (گروه‌کوهنوردی‌کاشی‌خزر و نمایشگاه‌عکس‌) / ۱۰۲
گذری‌ بر مدار سبز، نمایشگاه‌ گروه‌ عکس‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۶۸
گیله‌وا: درباره‌ عکس‌ روی‌ جلد، دست‌ بانی‌ درد نکند. س‌ ۱۱، ش‌۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۱۲
ما هیچ‌، ما نگاه‌، نمایشگاه‌ عکس‌ از چهار عکاس‌ گیلانی‌ / ۵۹
ملک‌ مدنی‌، کریم‌: «دوستان‌ ما» (در راستای‌ برگزاری‌ اولین‌نمایشگاه‌ عکس‌ کانون‌ عکاسان‌ گویای‌ گیلان‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد۷۳)، ص‌ ۲۶
موفقیت‌ جهانی‌ یک‌ عکاس‌ گیلانی‌ «محسن‌ رضایی‌» / ۴۵
موفقیت‌های‌ پی‌ در پی‌ یک‌ عکاس‌ «کریم‌ ملک‌ مدنی‌» / ۱۹ و ۲۰
نمایش‌ آثار دو عکاس‌ گیلانی‌ در لهستان‌ (شباب‌ گلچین‌ و سیدحسین‌ حدائقی‌) / ۷۳
نمایشگاه‌ تصویرسازی‌ موسی‌ علیجانی‌ / ۱۰۴، ۱۱۳
نمایشگاه‌ سالانه‌ عکس‌ ایران‌ / ۷۶ و ۷۷
نگاه‌ سبز (نمایشگاهی‌ از عکس‌های‌ احمد نصیری‌) / ۶۵، ۸۷
نمایشگاه‌ عکس‌، از آثار مسعود پورجعفری‌ / ۳۸
نمایشگاه‌ عکس‌ از آثار علی‌رضا جلیلی‌ و حسین‌ وهابی‌ /  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
ویژه‌ جوان‌، ۴۶
نمایشگاه‌ عکس‌ (پیر دوفور – امیر انوشفر – علی‌ استفاده‌جو) / ۱۰۵
نمایشگاه‌ عکس‌ انتزاع‌ (از عکس‌های‌ صفورا رفیعی‌ نژاد) / ۹۱
نمایشگاه‌ عکس‌ رقص‌ انار (آثاری‌ از سید مازیار سیدنژاد و ساهره‌ سکوتی‌) / ۱۰۸
نمایشگاه‌ عکس‌ طبیعت‌ (محمد حسن‌ امینی‌) / ۱۰۷
نمایشگاه‌ عکس‌ «جور دیگر باید دید» (نمایشگاه‌ گروهی‌) / ۹۱
نمایشگاه‌ عکس‌ ردپای‌ زندگی‌ (نمایشگاهی‌ از عکاسان‌ گیلانی‌ محمد کاظمی‌ – محمدرضا ساعی‌ و افشین‌ آماده‌) / ۱۰۴
نمایشگاه‌ عکس‌ رنگ‌ سفر (جمعی‌ از عکاسان‌ گیلانی‌) / ۸۰
نمایشگاه‌ عکس‌ در ماسوله‌ / ۲۷ و ۲۸
نمایشگاه‌ عکس‌ روستا در روستا / ۲۴ و ۲۵
نمایشگاه‌ عکس‌ روسیه‌ / ۸۳
نمایشگاه‌ عکس‌ زلزله‌ گیلان‌ / ۱۲
نمایشگاه‌ عکس‌ (علی‌ طیار – مسیح‌ افشار – ماکان‌ مدبری‌) / ۱۰۱
نمایشگاه‌ عکس‌ کوروش‌ رنجبر / ۹۵
نمایشگاه‌ عکس‌ گروهی‌ (هدیه‌ احمدی‌ – نیما اسماعیل‌ پور -سهراب‌ حسینی‌) / ۹۳
نمایشگاه‌ عکس‌ ماسوله‌ (محمد حسن‌ امینی‌) / ۹۴
نمایشگاه‌ عکس‌ (محمد جعفری‌) / ۶۹
نمایشگاه‌ عکس‌: مسعود پورجعفری‌ – رضا خاکپور طالقانی‌ -فرشاد آذرهوشنگ‌ / ۴۴
نمایشگاه‌ عکس‌ و نقاشی‌ (هنرجویان‌ رشته‌ گرافیک‌ هنرستان‌ گهر) / ۸۳
نمایشگاه‌های‌ عکس‌ و نقاشی‌: نمایشگاه‌ عکس‌ گروهی‌ (محمد حسن‌ امینی‌ – حسین‌ حدائقی‌ – کوروش‌ رنجبر – محمد زوارجلالی‌ – شهرام‌ شراره‌ – علیرضا عزتی‌ – کریم‌ ملک‌ مدنی‌) و نمایشگاه‌ نقاشی‌ (آزیتا پورصفر – محسن‌ قنبردوست‌ – مهدی‌ شهبازی‌) و نمایشگاه‌ عکس‌ علی‌ جعفری‌ شباب‌ گلچین‌ با عنوان‌ «در همسایگی‌ نگاه‌» / ۱۱۱
نمایشگاه‌ عکس‌، نگاه‌ دوم‌ (علیرضا جلیلی‌ – هومن‌ فاخته‌) / ۱۱۳
نمایشگاه‌ گروهی‌ تصویرسازی‌ / ۱۰۴
نمایشگاه‌ گروه‌ عکس‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ (گذری‌ بر مدار سبز) / ۶۸
نمایشگاه‌ نوروزانه‌ عکس‌ / ۱۰۸
نمایشگاه‌ و مسابقه‌ عکس‌ عاشورا / ۷۶ و ۷۷
وهم‌ سایه‌ها (نمایشگاه‌ عکس‌ چهار عکاس‌ هنرمند ولایت‌: کریم‌ ملک‌ مدنی‌ – کوروش‌ مهدی‌ زاده‌ – شباب‌ گلچین‌ – محمد زوارجلالی‌) / ۷۱
همسفر باد (سوغات‌ تصویری‌ عکاسان‌ گیلانی‌ از مناطق‌ کویری‌) / ۶۹
هنرنمایی‌ عکاس‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ یونسکو (شباب‌ گلچین‌) / ۵۵
هنوز در سفرم‌ (نمایشگاهی‌ از عکاس‌ گیلانی‌ ریحانه‌ ناصح‌) / ۹۹
یازدهمین‌ نمایشگاه‌ عکس‌ کمیسیون‌ ملی‌ یونسکو در ایران‌ / ۵۸

موسیقی‌

الف‌ – مقاله‌ها

آواز نسل‌ سرگشته‌ (نگاهی‌ به‌ زندگی‌ و آثار فرامرز دعائی‌ خواننده‌لشت‌نشایی‌). س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌لشت‌نشا۲ (اسفند ۸۹)، ص‌۱۳
اسحاقی‌گُرجی‌، محمدصادق: گفتاری‌ چند درباره‌ موسیقی‌ مازندران‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶) ، ص‌ ۵۱-۴۹
امیری‌، ایران‌: از روایت‌ دیگران‌ تا واقعیت‌ امیری‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۳۵-۳۲
با هنرمندان‌ مهاجر (یادی‌ از بهمن‌ شکیبی‌، آهنگساز و نوازنده‌ ویلن‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۴۱-۴۰
پوررضا، فریدون‌. (توضیح‌ کارشناس‌ موسیقی‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۵
~. موسیقی‌ در لشت‌نشا. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۱۱-۹
~. دیلمان‌، پیر ولایت‌، گیلان‌ جفت‌برار (به‌ بهانه‌ برگزاری‌ همایش‌ اخیر دیلمان‌شناسی‌ – اشاراتی‌ به‌ موسیقی‌ دیلمان‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۳۱-۳۰
حسین‌ زاده‌، بهمن‌: درباره‌ مقاله‌ موسیقی‌ گیلان‌ بین‌ سالهای‌ ۴۲ تا ۴۶٫ س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۵
خاطرات‌ هنرمندان‌، این‌ شماره‌ با جمشید کهربائی‌ (خواننده‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴۰-۳۷
خوشدل‌ ، نصرت‌اله‌: اثر موسیقی‌ در رشد بوته‌ برنج‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۶ (آذر ۷۳)، ص‌ ۳۴
دانای‌ علمی‌، جهانگیر: سازهای‌ بهاری‌ (آشنایی‌ با «یُز پوشلی‌» و «گاگور» دو ساز ساده‌ محلی‌ تنکابن‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲و۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۹-۴۸
دریامج‌، داریوش‌: تاسیانی‌ (خاطره‌ای‌ از استاد ویسانلو). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۴۴
ربوخه‌ بابک‌: برای‌ اعتلای‌ موسیقی‌ گیلان‌ (پاسخی‌ به‌ مقاله‌موسیقی‌ جشنواره‌ فجر). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۸
~. رنجنامه‌ای‌ به‌ بهانه‌ کنسرت‌ عاشورپور. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۲۱-۲۰
رمضانی‌، صفر: ویژگی‌ ساز و آواز گالشی‌ در موسیقی‌ گیلان‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۳۱-۳۰٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۱-۴۰٫ (قسمت‌ سوم‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۵-۳۴
شمس‌ محمدی‌، ابوالحسن‌: در شناخت‌ هنرمندان‌ ولایت‌(میرغلامرضا سیرنگ‌، موسیقیدان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)،ص‌ ۴۷
صومعه‌ سرایی‌،م‌: موسیقی‌، زندگی‌ است‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۹
عباسی‌، هوشنگ‌ : زیباکناری‌ صدای‌ در مه‌ مانده‌. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۲
عسکری‌، عبدالمجید: آواها و نواهای‌ فولکلوریک‌ گیلان‌ زمین‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۷
علیجانی‌، موسی‌: اجرای‌ آوازهای‌ اصیل‌ گیلکی‌ در تالارهای‌ باشکوه‌ تهران‌ (به‌ بهانه‌ کنسرت‌ استاد فریدون‌ پوررضا با همراهی‌ گروه‌ گیل‌ چاووشان‌ به‌ سرپرستی‌ بابک‌ ربوخه‌ در تالار فرهنگ‌ ). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۰
علی‌ دوست‌، احمد: پژواک‌ غرور، خاطره‌ای‌ از نخستین‌ اجرای‌ سرود ملی‌ «ای‌ ایران‌، ای‌ مرز پرگهر». س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۳-۱۰
علیزاده‌، داریوش‌ : موسیقی‌، طبیعت‌ و محیط‌ زیست‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۴۳-۴۲
علیزاده‌، عادل‌ : آوای‌ خزر در گوش‌ مرمره‌ با صدای‌ ناصر مسعودی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۱۷
~. بگویم‌ بنفشه‌ گول‌ … یاد که‌ می‌افتی‌؟. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۳۶
~. گیلان‌ و دستگاه‌ شور. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۸-۴۶
فخری‌ نژاد، میرداود: در شناخت‌ هنرمندان‌ بومی‌ و گمنام‌ (اسدالله‌ نوری‌، هنرمند دیلمانی‌، نوازنده‌ نی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۱۶
قربان‌ زاده‌، احمد: … برای‌ روزگار رَجَز خواند و رفت‌ (در سوگ‌ فریدون‌ پوررضا). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۲۹-۲۸
کوچصفهانی‌، رضا: اینجا گیلان‌ است‌! س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. در حاشیه‌ اجرای‌ موسیقی‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ موسیقی‌ فجر ۷۶٫ س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۲۱
~. گزارش‌ یک‌ دیدار (یادی‌ از هنرمند پیشکسوت‌ کاسعلی‌ اکبرپور). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۲
~. گستره‌ تالار وحدت‌ به‌ وسعت‌ ایران‌ بود (در تجلیل‌ از ۵۰ سال‌ تلاش‌ هنری‌ نغمه‌ خوان‌ ولایتمان‌، ناصر مسعودی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۱۱
~. موسیقی‌ محلی‌ گیلان‌ را چه‌ می‌شود؟. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۲۹
~. یادی‌ از نادر گلچین‌ (نامه‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۴۲
کوچکی‌زاد، کریم‌: گذری‌ بر موسیقی‌ بندرانزلی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۳۹
محمدی‌ واجارگاه‌، رقیه‌: ریشه‌ یابی‌ نمادهای‌ فرهنگی‌ بومی‌ در رقص‌ قاسم‌ آبادی‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۴۰-۳۸
(قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۴۴-۴۲
مریانی‌.ع‌: نقد نوار موسیقی‌ ونگاونگ‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۳-۱۲
معرفی‌ گروه‌ها و هنرمندان‌ موسیقی‌ (گروه‌ موزیک‌ شهرداری‌ رشت‌ به‌ سرپرستی‌ حسن‌ طاعتی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۲۳
ملت‌ پرست‌، عبدالله‌: موسیقی‌ تالش‌ جلوه‌گر آرزوهای‌ زندگی‌. س‌ ۳،  ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۷
میرزایی‌، شاهرخ‌: از واقعیت‌ امیری‌ تا روایت‌ دیگران‌. (ناگفته‌های‌ زندگی‌ استاد امیری‌ به‌ بهانه‌ ششمین‌ سال‌ مرگ‌ وی‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۴۷ و ۲۳-۲۰
~. پیرمرد چشم‌ ما بود. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۴۴-۴۳
~. توضیحی‌ درباره‌ مقاله‌ موسیقی‌ گیلان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۶
~. موسیقی‌ گیلان‌ بین‌ سالهای‌ ۴۲ تا ۴۶٫ س‌ ۸ ، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۰-۲۸ و (قسمت‌ دوم‌): س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۳۷-۳۵
نزهت‌ سرشت‌، حمید: در معرفی‌ هنرمندان‌ جوان‌ و کانون‌های‌ فرهنگی‌ آزاد «امیر زیباکناری‌» آهنگساز، خواننده‌ و مدیر کانون‌ موسیقی‌ زیبا. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۳-۲۲
ن‌. ش‌: نقدی‌ بر «نقد نوار موسیقی‌ ونگاونگ‌». س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۱۴-۱۳
ویسانلو، منوچهر: از میان‌ نامه‌ها (اشاراتی‌ در مورد موسیقی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۵۳
هدهدی‌ آبکنار، سعید: نقاره‌ و نقاره‌ خانه‌ در ایران‌ و گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۳۸-۳۶

ب‌ : آهنگ‌های‌ محلی‌

آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: پاچ‌ لیلی‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۹
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: جونی‌ جونی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۳۴
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: دیلمان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۲۷ – ۲۶
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: زیور. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳۵
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: سیمای‌ جان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۲، ۴۳
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: آهنگ‌ محلی‌ مازندرانی‌ (عزیز جون‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۳۳
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: کُریشیم‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۵ و س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۲۳
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: نوروزخوانی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۵
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: للی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۵
آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: هی‌ یار. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۴۹-۴۸ [و] س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۲۳

ج‌ – خبرها

این‌ مهندس‌ عاشورپور است‌ که‌ می‌خواند / ۷۳
بازگشت‌ هنرمند به‌ وطن‌ [عاشورپور] / ۱۵
برنامه‌های‌ ویژه‌ موسیقی‌ (رضا ایمان‌ طلب‌ با برنامه‌ «مقدمه‌ای‌ بر شناخت‌ موسیقی‌ ایران‌») / ۹۴
بزرگداشت‌ اشکان‌ سیگارچی‌ (هنرمند جوان‌ و نوازنده‌ سنتور) / ۹۳
بعد از ۲۵ سال‌ خاموشی‌، صدای‌ فرامرز دعایی‌ خواننده‌ خوش‌ صدا از رادیو رشت‌ / ۷۵
به‌ یاد استاد امیری‌ فلاح‌ / ۳۴
به‌ یاد استاد بنان‌ / ۵۲
به‌ یاد ایرج‌ بسطامی‌ / ۸۱
تأسیس‌ اولین‌ انجمن‌ صنفی‌ هنرمندان‌ موسیقی‌ گیلان‌ / ۶۷
تجلیل‌ از استاد پرویز مشکاتیان‌ به‌ وسیله‌ی‌ گروه‌ موسیقی‌ چکاد(به‌ سرپرستی‌ مرتضی‌ سعیدی‌ راد) / ۸۹
تحلیل‌ موسیقی‌ و فیلم‌ (به‌ کوشش‌ محمدرضا صفاکار) / ۹۰
تقدیر از خواننده‌ ترانه‌های‌ گیلکی‌ (فرامرز دعایی‌) / ۷۹
جشنواره‌ سرود و آهنگ‌های‌ انقلابی‌ بومی‌ / ۲۴ و ۲۵
جشنواره‌ی‌ نواهای‌ حماسی‌ کشور و اجرای‌ گروه‌ موسیقی‌ گیل‌ اوخان‌ (به‌ سرپرستی‌ کیانوش‌ علی‌پور) / ۹۷
چهار ترانه‌ گیلکی‌ / ۱
خواستگاری‌ بهار (موفقیت‌ ناصر مسعودی‌ با ترانه‌ خواستگاری‌ بهار در جشنواره‌ تولیدات‌ مراکز صدا و سیمای‌ کشور) / ۸۹
رویای‌ هستی‌ (آواز موسی‌ علیجانی‌، پیانو بردیا صدرنوری‌ در تهران‌) / ۵۴
سیری‌ در موسیقی‌ ایران‌ / ۸۳
شب‌ موسیقی‌ گیلان‌ / ۹۶
شورآفرینان‌ هنر موسیقی‌ گیلان‌ / ۲۷ و ۲۸
قلمنوا با بم‌ (نمایشگاهی‌ در حمایت‌ از استاد محمدرضا شجریان‌ در ایجاد باغ‌ موزه‌ هنر بم‌) / ۹۵
فعالیت‌ هنرمندان‌ گیلماز در وین‌، پایتخت‌ موسیقی‌ جهان‌ / ۵۷
گردهم‌آیی‌ نوازندگان‌ شرق گیلان‌ (به‌ مناسبت‌ چهلمین‌ روز درگذشت‌ استاد ابراهیم‌ شریف‌پور) / ۸۹
گروه‌ گیتار کلاسیک‌ رشت‌ / ۱۸
گروه‌ موسیقی‌ پرند / ۶۴
گروه‌ نکیسای‌ گیلان‌ / ۲۷ و ۲۸
گیتار برای‌ ستاره‌ هالی‌ / ۱۱
مراسم‌ سالگرد هنرمند فقید عبدالله‌ ملت‌ پرست‌ / ۴۲ و ۴۳
موسیقی‌، خیال‌، اندیشه‌ / ۹۸
موسیقی‌ و شعر گیلان‌ در تالار اقوام‌ (گروه‌ گیل‌ اوخان‌ به‌ سرپرستی‌ کیانوش‌ علی‌پور، گروه‌ ال‌ دار به‌ سرپرستی‌ ناصر وحدتی‌، گروه‌ دیلمان‌ داد به‌ سرپرستی‌ صفرعلی‌ رمضانی‌ و گروه‌ ماسوله‌ به‌ سرپرستی‌آرمین‌ فریدی‌) / ۹۶
موفقیت‌ یک‌ پیانیست‌ جوان‌ (احمد صیانتی‌) / ۶ و ۷
ناصر وحدتی‌ و اجرای‌ ترانه‌های‌ فولکلوریک‌ گیلان‌ / ۷۲
نخستین‌ برنامه‌ پژوهشی‌ موسیقی‌ با سخنرانی‌ خدایار آران‌ و تکنوازی‌ رضا ایمان‌ طلب‌ / ۸۷
نکوداشت‌ پیش‌ کسوتان‌ موسیقی‌ گیلان‌ / ۸۱
ویژگی‌های‌ موسیقی‌ محلی‌ گیلان‌ / ۲۲ و ۲۳
همایش‌ بوم‌ سرود مازندران‌ / ۵۸
همایش‌ موسیقی‌ / ۶۲
همایش‌ موسیقی‌ در لاهیجان‌ (با سرپرستی‌ محمد جمشیدی‌) / ۸۴
همایش‌ موسیقی‌ در لاهیجان‌ و سیاهکل‌ (با سرپرستی‌ محمد جمشیدی‌) / ۱۰۴
یاد یاران‌ (همایش‌ همراه‌ با موسیقی‌ و سرودهای‌ انقلابی‌ و مداحی‌) / ۹۳

د – کنسرت‌ها
آوازهای‌ شالیزاران‌ گیلان‌ در سوئیس‌ (تنظیم‌ صادق چراغی‌، خواننده‌ ناصر وحدتی‌) / ۸۳
آواهای‌ کُلهَت‌ و بیجار (کنسرت‌ بزرگ‌ فولکلور گیلان‌ گروه‌ آماردبه‌ خوانندگی‌ ناصر وحدتی‌ و سرپرستی‌ شهرام‌ شفیعی‌ و همکاری‌هنرمندان‌ چاووش‌ در لاهیجان‌) / ۷۶ و ۷۷
اجرای‌ آثار برامس‌ و بتهوون‌ (کنسرت‌ تکنوازی‌ – پیانو از احمد صیانتی‌) / ۸۱
اجرای‌ آوازهای‌ فولکلوریک‌ گیلکی‌ (ناصر وحدتی‌) / ۷۸
اجرای‌ کنسرت‌ استاد پوررضا (گروه‌ موسیقی‌ لیله‌ کوه‌) / ۶۹، ۷۳، ۹۶
با صدای‌ ناصر مسعودی‌ در کرانه‌ی‌ دریای‌ عمان‌ / ۶۹
جشنواره‌ تابستانی‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ (کنسرت‌ پژوهشی‌ استاد فریدون‌ پوررضا) / ۹۶
جشنواره‌ موسیقی‌ محلی‌ گیلان‌ (با ۶ گروه‌ موسیقی‌ چکاد – تالش‌ – دیلمان‌ – هزاردستان‌ – گیل‌ چاووشان‌ – دل‌ انگیزان‌) / ۹۵
دل‌ انگیزان‌ و کنسرتی‌ دیگر (سرپرست‌ گروه‌ آذرنوش‌ قلی‌پور) / ۹۴
کنسرت‌ آواز محمد منتشری‌ استاد آواز ایران‌ / ۷۲
کنسرت‌ گیلکی‌ گروه‌ هم‌ آوایی‌ تاسیان‌ / ۱۰۹
کنسرتی‌ برای‌ بانوان‌ (با سرپرستی‌ مهین‌ نظرزاده‌) / ۷۴
کنسرت‌ بزرگ‌ گیتار کلاسیک‌ پاپ‌ فلامنکو در کرج‌ / ۶۰
کنسرت‌ به‌ نفع‌ زلزله‌ زدگان‌ قزوین‌ / ۶۷
کنسرت‌ پژوهشی‌ موسیقی‌ (استاد کیوان‌ ساکت‌ و پیانوی‌ علی‌ احمدزاده‌) / ۸۰
کنسرت‌ پژوهشی‌ موسیقی‌ ایران‌ (سلمان‌ محمدی‌ – آذرپیرا) / ۷۱، ۷۹
کنسرت‌ پژوهشی‌ موسیقی‌ گالشی‌ (با اجرای‌ صفرعلی‌ رمضانی‌) / ۸۹
کنسرت‌ پیانوی‌ مهرآور (بردیا صدرنوری‌) / ۵۹
کنسرت‌ تصنیف‌های‌ ایرانی‌ (موسی‌ علیجانی‌ و…) / ۵۸
کنسرت‌ خاطره‌انگیز احمد عاشورپور / ۶۹
کنسرت‌ «سازی‌» عادل‌ علیزاده‌ / ۵۸، ۷۲
کنسرت‌ سنتی‌ (اجرای‌ دف‌ با هنرنمایی‌ استاد فهیم‌) / ۸۸
کنسرت‌ فریدون‌ پوررضا در کلن‌ آلمان‌ / ۵۵
کنسرت‌ گروه‌ پرنیان‌ / ۵۵
کنسرت‌ گروه‌ چکاد (به‌ سرپرستی‌ مرتضی‌ سعیدی‌ راد) / ۱۰۲
کنسرت‌ گروه‌ رستاک‌ در رشت‌ / ۱۱۳
کنسرت‌ گیتار کلاسیک‌ / ۵۵
کنسرت‌ موسیقی‌ گیلکی‌ /  ۱۹ و ۲۰
کنسرت‌ موسیقی‌ (کاری‌ از آرش‌ عشقی‌ با صدای‌ حمید بامدادی‌) / ۷۱
کنسرت‌ موسیقی‌ دلنوازان‌ (به‌ سرپرستی‌ نادر رضایی‌) / ۹۵
کنسرت‌ موسیقی‌ سنتی‌ به‌ مدیریت‌ محمد جمشیدی‌ / ۷۶ و ۷۷
کنسرت‌ موسیقی‌ سنتی‌ پرند (موسیقی‌ عرفانی‌) / ۹۰
کنسرت‌ موسیقی‌ شورانگیزان‌ (به‌ سرپرستی‌ محمد رنجبر معاف‌) / ۹۵
کنسرت‌ موسیقی‌ گروه‌ بیداد (به‌ سرپرستی‌ امیر ادراکی‌) / ۶۷
کنسرت‌ موسیقی‌ گروه‌ خنیا (به‌ سرپرستی‌ کیوان‌ پورعبدالرحیم‌) / ۸۳
کنسرت‌ گروه‌ موسیقی‌ واهیل‌ برگزار شد / ۱۱۰
کنسرت‌ موسیقی‌ گیلکی‌ (مرتضی‌ پیله‌ور جاوید) / ۱۹ و ۲۰، ۲۱
کنسرت‌ موسیقی‌ محلی‌ گیلان‌ (گروه‌ گیل‌ اوخان‌) / ۶۵
کنسرت‌ موسیقی‌ معاصر (به‌ رهبری‌ کیوان‌ میرهادی‌) / ۷۴
کنسرت‌ موسیقی‌ ناصر وحدتی‌ / ۷۵
گروه‌ غزل‌ و کنسرت‌ موسیقی‌ ایرانی‌ / ۸۰
گروه‌ کُر آزاد گیلان‌ (به‌ سرپرستی‌ موسی‌ علیجانی‌) / ۶۷
گروه‌ موسیقی‌ شورانگیز / ۵۵
نسیم‌ نرم‌ آواز (با خوانندگی‌ محمد خوشحال‌ و احساس‌ سپهری‌ و اشعار محمد فارسی‌) (گروه‌ موسیقی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌) / ۷۳
همایش‌ موسیقی‌ در لاهیجان‌ / ۸۴
هم‌ صدا (برنامه‌ شعر و موسیقی‌ حوزه‌ هنری‌ گیلان‌) / ۸۳
هنرنمایی‌ گروه‌ شمشال‌ (به‌ سرپرستی‌ حسین‌ حمیدی‌) / ۶۷

هـ – کاست‌ها و CD ها
آوازهای‌ سرزمین‌ خورشید (از محمد نوری‌) / ۳ و ۴
آوای‌ شمال‌ (با صدای‌ رحیم‌ نیکمرام‌ ماسوله‌) / ۶۱
درد عشق‌ (کاست‌ موسیقی‌، آهنگساز احمد علی‌ راغب‌ و خواننده‌ بهرام‌ گودرزی‌) / ۲
«سرنوشت‌» امیر زیباکناری‌ و ادامه‌ی‌ راه‌ پدر / ۶۷
شورم‌ نقش‌ (آلبوم‌ موسیقی‌ ناصر وحدتی‌) / ۱۰۵
منظومه‌ دوم‌ پیردار منتشر شد (از هلاکو خلعتبری‌، شاعر رامسری‌) / ۹۱
مولوم‌ (معرفی‌ یک‌ CD از موسیقی‌ تالشی‌ با صدای‌ رحیم‌ نیکمرام‌ ماسوله‌ خواننده‌ ترانه‌های‌ تالشی‌) / ۱۰۳
می‌ گیلان‌ ، تازه‌ترین‌ نوارکاست‌ فریدون‌ پوررضا / ۳۷
ونگاونگ‌، معرفی‌ نوارکاست‌ تصنیف‌ و آواز تالشی‌ با صدای‌ هادی‌ حمیدی‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۱۸

تئاتر

الف‌ – مقاله‌ها

آل‌ بویه‌، غلام‌رضا: نگاهی‌ به‌ نمایش‌ بانوی‌ سپیده‌دم‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۱، ۳۵
آی‌ آدم‌ها (نوشته‌ و تهیه‌ نادر زکی‌ پور شاعر و به‌ کارگردانی‌ عادل‌ علیزاده‌ هنرمند موسیقی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۴۷
بدر طالعی‌، مسعود : تئاتر جوان‌ گیلان‌ در بستر ناامنی‌!. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)
رادی‌، اکبر: تاتر دانشگاهی‌ ایران‌ (پبام‌ به‌ جشنواره‌ بین‌المللی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۲۱
رجبی‌، مهدی‌: تاریخچه‌ تئاتر در لشت‌ نشا. س‌ ۱۹، ضممیه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۹-۳۸
طالبی‌، فرامرز: دایی‌ نمایشی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۱۳-۱۲ و ۴۴
طیاری‌، محمود : چراغ‌ سبز، بیرق سفید. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۳، ۳۱
~. در انتظار اولیس‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۲، ۳۱
موسایی‌، بهزاد: فاطمه‌ نشوری‌، نخستین‌ زن‌ تئاتر گیلان‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۵-۴۴
~. نخستین‌ گام‌های‌ نمایش‌ در گیلان‌ (به‌ مناسبت‌ چهل‌ و هفتمین‌ سالگرد درگذشت‌ محمدحسن‌ خان‌ ناصر از بنیان‌ گذاران‌ هنر نمایش‌ در گیلان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۶-۴۳
نمایشی‌، ابوالقاسم‌: پدر، در خاطر پسر به‌ مناسبت‌ هفتادمین‌ سالگرد هنرمند بزرگ‌تئاترگیلان‌،دایی‌نمایشی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵۲

ب‌ – خبرها

آمیزقلمدون‌، نوشته‌ اکبر رادی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۵
اجرای‌ نمایش‌ مرگ‌ در پاییز، نوشته‌ اکبر رادی‌ / ۵۱
«افسون‌ معبد سوخته‌» در پنجمین‌ جشنواره‌ی‌ تئاتر بانوان‌ ( نوشته‌ نغمه‌ ثمینی‌ و کارگردانی‌ امیر بدرطالعی‌ و بازیگری‌ شهرام‌ حمدوی‌) / ۹۰
انجمن‌ نمایش‌ رشت‌ / ۳ و ۴ ،۳۲
بازیگران‌ جوان‌ گیلانی‌ و حضوری‌ موفق‌ در پایتخت‌ (عباس‌ میرمعنوی‌ – کامبیز کاشفی‌ – امیر بدرطالعی‌). ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌
بانوی‌ سپیده‌ دم‌ / ۵
برگزاری‌ سه‌ جشنواره‌ تئاتر در یک‌ ماه‌ / ۵۹
بزرگداشت‌ انوش‌ نصر (هنرمند پیشکسوت‌ تئاتر و نمایش‌)  / ۹۱
بنیاد هنری‌ فرهنگی‌ تئاتر و سینمای‌ گیلان‌ / ۱۶ و ۱۷
بوی‌ باران‌ لطیف‌ است‌ (نمایشنامه‌ اکبر رادی‌ و کارگردانی‌ رضا میرمعنوی‌) / ۶۲، ۶۴
بهروز بقایی‌ و کارهای‌ تازه‌ / ۱۲
پلکان‌، اثر اکبر رادی‌ / ۵۲
تئاتر جهانی‌ «اکو» در رشت‌ / ۷۴
تئاتر خانه‌ی‌ فرهنگ‌ و چند اجرای‌ جدید (نمایش‌ ترانه‌ای‌ برای‌ هاسمیک‌ نوشته‌ و کار امیر بدرطالعی‌ و جلسه‌ «یادمان‌ فرهنگ‌توحیدی‌» نویسنده‌ و کارگردان‌ و بازیگر فقید گیلانی‌ و جلسه‌ی‌ تئاترعروسکی‌ با حضور شهرزاد مبرهن‌ (کارشناس‌ رشته‌ تئاتر عروسکی‌) / ۹۴
تئاتر مکان‌، طراحی‌ صحنه‌ (با سخنرانی‌ رامین‌ سلیمان‌پور) / ۹۸
توفیق‌ اجرای‌ نمایش‌ آیینی‌ (عروس‌ گوله‌) در نهمین‌ جشنواره‌ نمایشهای‌ سنتی‌ و آیینی‌ / ۴۶
چهارمین‌ جشنواره‌ تئاتر منطقه‌ای‌ کشور در رشت‌ / ۳ و ۴
چهره‌ به‌ چهره‌ (نمایش‌ علی‌ حاج‌ علی‌ عسگری‌) / ۹۰
خانه‌ عروسک‌ (شاهکار هنریک‌ ایبسن‌ به‌ کارگردانی‌ محمدرضا حسین‌زاده‌) / ۱۰۷
خرمشهر (نمایشنامه‌ به‌ کارگردانی‌ صداقتی‌) / ۸۸
خبرهای‌ تئاتر / ۳۴
خبری‌ از گیلانیان‌ خارج‌ از کشور. نمایش‌ مبارک‌ نه‌… حاجی‌ فیروز (به‌ کارگردانی‌ غلامرضا آل‌ بویه‌) / ۴۰ و ۴۱
دو نمایش‌ موفق‌ «کلاه‌» و «ایجگره‌» / ۲۷ و ۲۸
رانده‌ شده‌ (نمایشنامه‌ به‌ کارگردانی‌ مژدهی‌) / ۸۸
رضا میرمعنوی‌ و ادیپ‌ شهریار / ۵۸
زیر گنبد دوار، در رابطه‌ با تأتر دانش‌ آموزی‌ / ۱۳
سخنرانی‌ علی‌ حلوی‌ «نقش‌ کارگردان‌ در هدایت‌ بازیگر» / ۹۱
سوسن‌ تسلیمی‌ در سوئد / ۵
عروس‌ باران‌ (نمایشنامه‌، نویسنده‌ و کارگردان‌ علیرضا پارسی‌) / ۹۲
فرزند زمین‌، نمایشنامه‌ای‌ به‌ کارگردانی‌ رضا نیک‌ روش‌ / ۸۸
فصل‌ عاشق‌ شدن‌ پروانه‌ها (اجرای‌ نمایش‌ به‌ یاد عارف‌ عباسی‌) / ۸۱
فعالیت‌های‌ هنری‌ غلامرضا آل‌ بویه‌ در آلمان‌ / ۹۳
«قصه‌های‌ درگوشی‌» (کاری‌ برگزیده‌ نوشته‌ امیر رضا کوهستانی‌به‌ کارگردانی‌ مهدی‌ طاهرپور در ششمین‌ جشنواره‌ تئاتر بسیج‌) / ۹۰
گروه‌ نمایشی‌ آذرخش‌، اجرای‌ نمایشنامه‌ آهسته‌ با گل‌ سرخ‌ نوشته‌ اکبر رادی‌ /  ۳ و ۴
گل‌ اطلسی‌ و شب‌ کور (دو نمایش‌ به‌ کارگردانی‌ غلامرضا آل‌ بویه‌) / ۸۵
مار نقره‌ و شیروانی‌ در باد، دو نمایشنامه‌ از محمود طیاری‌ / ۲
محمود طیاری‌ و نخستین‌ دوره‌ انتخاب‌ آثار برگزیده‌ ادبیات‌ نمایشی‌ در ایران‌ / ۸۵
مراسم‌ سالگرد یک‌ هنرمند، به‌ مناسبت‌ دومین‌ سالگرد درگذشت‌ زنده‌یاد احمد بدرطالعی‌ / ۲
مسحوری‌ (نمایشنامه‌ به‌ کارگردانی‌ پورجعفری‌) / ۸۸
ملودی‌ شهر بارانی‌ (نوشته‌ اکبر رادی‌ و کارگردانی‌ هادی‌ مرزبان‌) / ۹۰
موفقیت‌ یک‌ نمایشنامه‌نویس‌ گیلانی‌ (نمایشنامه‌ چهارشنبه‌ خاتون‌،کار فرهاد پاک‌ سرشت‌ / ۲۴ و ۲۵
نقد و تحلیل‌ آثار درام‌ نویسان‌ با حضور خسرو مرادی‌ / ۹۱
نمایش‌ «شهربانو» به‌ کارگردانی‌ رضامیرمعنوی‌ در جشنواره‌ بین‌ المللی‌ ماه‌ (تالار اندیشه‌ تهران‌) / ۷۵
نمایش‌ آثار طیاری‌ در باکو / ۱۰
نمایشنامه‌ درخت‌ نوشته‌ میرداود فخری‌ نژاد /  ۱۹ و ۲۰
هفته‌ همایش‌ تئاتر گیلان‌ / ۲۷ و ۲۸
هفدهمین‌ جشنواره‌ تئاتر گیلان‌ / ۸۵
هیأت‌ مدیره‌ جدید انجمن‌ نمایش‌ رشت‌ / ۸۲
یکصدسالگی‌ تئاتر گیلان‌ / ۹۹

ج‌ – دو چرا برای‌ این‌ که‌ …

دو سوال‌ از طرف‌ گیله‌ وا و پاسخ‌ اهالی‌ نمایش‌
دو چرا برای‌ این‌ که‌: (۱ – چرا جشنواره‌های‌ استانی‌ و منطقه‌ای‌ در قوام‌ و دوام‌ هنرنمایش‌ ناموفق‌ بوده‌اند؟ ۲ – چرا نمایش‌ در گیلان‌ با آن‌ سابقه‌ درخشان‌، از تب‌ و تاب‌افتاده‌ است‌ و راه‌ چاره‌ چیست‌؟. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۳۵
امیری‌، عباس‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۶
انصاری‌، حمیدرضا / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۱
بیداویسی‌، علی‌ / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۲-۱۱
پارسی‌، علیرضا / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۶
پاک‌ سرشت‌، فرهاد / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۶
پورسیفی‌، حبیب‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۷
تمیزکار، جواد / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۲
توحیدی‌، فرهنگ‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۷
جعفرخواه‌، افشین‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۸-۳۷
حسن‌پور، محمد / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۲
حقانی‌فر، محمدعلی‌ / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۳-۱۲
حیدرزاده‌، فرزانه‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۸
دریامج‌، فریده‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۸
صادق حسنی‌، محمد علی‌ / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۳
طیاری‌، محمود / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۸
علیجانی‌، موسی‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۹-۳۸
فخری‌نژاد، میرداوود / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۳
فرمند، محمد علی‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۹
فلاح‌ شجاعی‌، مجید / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۴-۱۳
قدیمی‌، جلیل‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۳۹
کهن‌ قنبریان‌، علی‌ اصغر / ش‌ ۴۶، ص‌ ۱۴
موسایی‌، بهزاد / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۴۰-۳۹
میر معنوی‌، رضا / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۴۰
میلانچی‌، حسین‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۴۰
نادری‌، نگار / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۵-۱۴
نصر، انوش‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۴۱-۴۰
نوزاد، فریدون‌ / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۴۱
واله‌، جعفر / ش‌ ۴۵ ، ص‌ ۴۱
وزیری‌، اردشیر / ش‌ ۴۶ ، ص‌ ۱۵

تعزیه‌

با کاروان‌ واقعه‌ (پنج‌ شب‌ سوگواره‌ مذهبی‌) [به‌ همراه‌ نمایش‌ «تولد دیگر» از علیرضا پارسی‌ و نمایش‌ «با صدای‌ فرات‌» از علی‌ حاج‌ علی‌عسگری‌ و نمایش‌ «خورشید کاروان‌» از ندافی‌ و نمایشی‌ از فرضی‌نژاد] /۸۱
پرشاد، منوچهر: اجرای‌ تعزیه‌های‌ گیلان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۴۵
~. از رشت‌ تا ترینیداد (اشاراتی‌ درباره‌ تعزیه‌ گیلان‌ از زبان‌ پروفسور پیتر.جی‌. چلکووسکی‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۴
تعزیه‌ در گیلان‌ / ۴۲ و ۴۳
جلیل‌پور، ابوالقاسم‌: خاطرات‌ «باغبانی‌» و تعزیه‌ خوانی‌ در کوچصفهان‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۳۹-۳۸
درگذشت‌ استاد تعزیه‌ گیلان‌ (عنایت‌ الله‌ صمصام‌ فرزنداسدالله‌خان‌ صمصام‌ استاد تعزیه‌ گیلان‌) / ۴۶
سومین‌ همایش‌ دوستداران‌ مکتب‌ ذوالفنون‌ و بزرگداشت‌ استاد عزت‌ الله‌ صمصام‌ / ۱۰۸
کوچصفهانی‌، رضا: یادی‌ از تعزیه‌ آرای‌ خفته‌ در خاک‌ شهر ما(حاج‌ امیرخان‌ انصاری‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۳۴
گروه‌ تعزیه‌ مسلم‌ بن‌ عقیل‌ / ۲۲ و ۲۳

سینما

آی‌ آدم‌ها (نوشته‌ و تهیه‌ نادر زکی‌پور شاعر و به‌ کارگردانی‌ عادل‌ علیزاده‌ هنرمند موسیقی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۴۷
بزرگی‌، سمیرا: باشو غریبه‌ ی‌ کوچک‌ (نی‌ ناکی‌ – نقد فیلم‌). س‌ ۱۸، ش‌۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. تپه‌های‌ مارلیک‌ (نقدی‌ بر مستند تپه‌های‌ مارلیک‌/ نویسنده‌ وکارگردان‌: ابراهیم‌ گلستان‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌۵۱-۵۰
~. چهل‌ منبر (نقد و بررسی‌ فیلم‌ چهل‌ منبر به‌ کارگردانی‌ آرش‌ یزدانی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. خانه‌ ی‌ مادری‌ام‌ مرداب‌ (نقد فیلم‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۳۷
~. سیزیف‌ چای‌ می‌نوشد (نقد فیلم‌ سیزیف‌ چای‌ می‌نوشد / نویسنده‌ و کارگردان‌: مهدی‌ دانش‌ رفتار). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۴۳-۴۲
~. قطعه‌ زمستانی‌ (نقدی‌ بر فیلم‌ قطعه‌ زمستانی‌ کارگردان‌ فرهاد مهران‌فر). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۱-۴۰
~. گیلانه‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳۸
~. مالا (نی‌ ناکی‌ – نقد فیلم‌) (فبلم‌ مالا نگاهی‌ به‌ وضعیت‌ ماهیگیران‌دریای‌ کاسپین‌ دارد). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۴۴-۴۳
پنجره‌ در جشنواره‌ی‌ بهزیستی‌ و جشنواره‌ فرانسه‌ (فیلم‌ پنجره‌ساخته‌ هنرمند گیلانی‌ موسی‌ علیجانی‌) / ۹۳
پورجعفری‌، اسماعیل‌: گزارشی‌ از دومین‌ جشنواره‌ سینمای‌ جوان‌ (منطقه‌ ۳ کشور). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۲
جشنواره‌ سینمای‌ جوان‌، چموش‌های‌ پدربزرگ‌ / ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
جشنواره‌ سینمایی‌ در رشت‌ / ۱۴
جشنواره‌ فیلم‌ امید / ۶۹
جشنواره‌ فیلم‌ مستند در کیش‌ و درخشش‌ سه‌ فیلمساز گیلانی‌ (چرخ‌ گردون‌ رضا مجلسی‌ – الماس‌ آبی‌ کورش‌ فرزانگان‌ – صدای‌ ماه‌فرحناز شریفی‌) / ۷۵
حضورفعال‌ و گسترده‌ هنرمندان‌ انجمن‌ سینمای‌ جوانان‌ ایران‌ – دفتر رشت‌ / ۴۴
حضور یک‌ سینماگر جوان‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ بین‌المللی‌ کن‌ فیلم‌ قلب‌ ساخته‌ سعید مجاوری‌ / ۳ و ۴
داوری‌ موسی‌ علیجانی‌ در فستیوال‌ فیلم‌ لوکانیای‌ ایتالیا / ۱۱۵
درخشش‌ هنرمندان‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ در جشنواره‌های‌ جهانی‌ (سه‌ فیلم‌ از رضا مجلسی‌ در جشنواره‌های‌ فیلم‌های‌ مردم‌شناسی‌ صربستان‌) / ۹۰
درخشش‌ یک‌ کارگردان‌ گیلانی‌ در جشنواره‌ی‌ سراسری‌ عذرا(زهرا عبداللهی‌ خراطی‌) / ۷۴
دو شب‌ با بهرام‌ بیضایی‌ / ۱۳
دومین‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ سینمای‌ جوانان‌ در رشت‌ / ۱۳
رژه‌ بر خاک‌ پوک‌ / ۱۵
زندگی‌ و دیگر هیچ‌، فیلمی‌ از عباس‌ کیارستمی‌ / ۸ و ۹
زیر درختان‌ زیتون‌، فیلمی‌ از عباس‌ کیارستمی‌ / ۲۷ و ۲۸
عمیدی‌، سیمین‌: در جوابیه‌ نقد فیلم‌ «قطعه‌ زمستانی‌ نوشته‌ سمیرا بزرگی‌، س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۰» (بازتاب‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۴۲
فراسوی‌ فاصله‌ (کانون‌ فیلم‌ و اقدام‌ به‌ چاپ‌ آلبوم‌ – نشریه‌) / ۷۶ و ۷۷
فرهنگ‌ مردم‌ در مستند تالش‌ / ۵۱
فیلم‌ پنجره‌ در فستیوال‌ لوکونیای‌ ایتالیا (ساخته‌ موسی‌ علیجانی‌) / ۹۰
فیلم‌ «ماهی‌» در فستیوال‌ بین‌المللی‌ انسی‌ (ساخته‌ محمود فخری‌ نژاد) / ۹۰
فیلم‌ مستند اردشیر محصص‌ / ۵۲
فیلم‌ مستند «اُمیا» (ساخته‌ محسن‌ نظری‌ خاکشور از عکاسان‌ و مستندسازان‌ گیلانی‌) / ۶۵
کانون‌ فیلم‌ رشت‌ / ۵۹
گزارشی‌ از سومین‌ جشنواره‌ سینمای‌ جوان‌ – منطقه‌ ۳ (گرگان‌) / ۲۴ و ۲۵
محصصی‌، محمد سعید: دست‌ نگهدارید! اول‌ شناخت‌. (به‌ بهانه‌ی‌ نمایش‌ مجموعه‌ی‌ «پس‌ از باران‌». س‌ ۱۰،ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۳۷-۳۶
۴۵۱ مروری‌ بر آثار مهرداد اسکویی‌ (فیلم‌ ساز) / ۱۱۳
مقام‌ نخست‌ جهان‌ برای‌ فیلم‌ کوتاه‌ «کسوف‌» (ساخته‌ میرمحمود فخری‌نژاد نقاش‌ و فیلمساز گیلانی‌) / ۶۱
موسیقی‌، خیال‌، اندیشه‌ / ۹۸
موشک‌ کاغذی‌ به‌ کارگردانی‌ فرهاد مهران‌فر و جشنواره‌ زلین‌ / ۴۸
موشک‌ کاغذی‌، فیلم‌ برگزیده‌ پانزدهمین‌ جشنواره‌ فیلم‌ فجر (ساخته‌ فرهاد مهران‌فر) / ۳۹
موفقیت‌های‌ پی‌ در پی‌ یک‌ فیلم‌ (زندگی‌ و دیگر هیچ‌ ساخته‌عباس‌ کیارستمی‌) ۲
موفقیت‌ سینماگران‌ جوان‌ شمالی‌ در جشنواره‌ فیلم‌ یونیکا / ۱۵
موفقیت‌ فیلم‌ «پنجره‌» ساخته‌ هنرمند گیلانی‌ موسی‌ علیجانی‌ در جشنواره‌ی‌ بهزیستی‌ و جشنواره‌ Alcimo فرانسه‌ / ۹۳
نشست‌ ویژه‌ گروه‌ سینمای‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۰
نمایش‌ فیلم‌ پرچین‌ (در آشنایی‌ با ارسلان‌ ساسانی‌ سینماگر وموسیقی‌شناس‌) / ۹۸
نمایش‌ فیلم‌های‌ زهرا عبداللهی‌ / ۹۱
نمایشگاه‌ تصویرسازی‌ موسی‌ علیجانی‌ / ۱۱۳
نمایشگاه‌ گروهی‌ تصویرسازی‌ / ۱۰۴
نمایشگاه‌ گروهی‌ در آتلیه‌ کاج‌ / ۶۳
نهمین‌ هفته‌ فیلم‌ و عکس‌ / ۶۶
و قصه‌ مرا پایانی‌ نیست‌ (ساخته‌ رضا مجلسی‌) / ۶۳
هفته‌ فیلم‌ و عکس‌ / ۳۴، ۳۸

ورزش‌

اکرامی‌، سید نورالدین‌: پهلوان‌ سلیمان‌ یلی‌، پهلوان‌ نامی‌ غرب‌ مازندران‌ (در پاسداشت‌ نام‌ و یاد پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌ مردی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۰-۴۸
اولین‌های‌ شطرنج‌ کشور / ۱۳
برترین‌های‌ ورزش‌ گیلان‌ / ۱۹ و ۲۰، ۲۱، ۳۳، ۳۴
برترین‌های‌ ورزش‌ گیلان‌ (درخشش‌ کاراته‌ کارهای‌ گیلانی‌ در مالزی‌ – طلای‌ کاراته‌ جهان‌ در گیلان‌) / ۶۵
برومبورژه‌، کریستین‌: گاوبازی‌ یا ورزا جنگ‌ (ترجمه‌ آرزم‌ عثماوندانی‌، زهرا). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۳۱-۳۰
بقایی‌ فرد، محمدعلی‌: پهلوان‌ علی‌ اصغر بشارتی‌ معروف‌ به‌ معین‌ بشارتی‌ (با چهار مدال‌ طلا و یک‌ برنز در مسابقات‌ پیشکسوتان‌ جهان‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۵-۴۴
~. پوریای‌ ولی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۶
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۲
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ صفر آزموده‌ «کمالی‌»). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۱
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ عسکرعلی‌ حسن‌زاده‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ حیدر تلیکانی‌ معروف‌ به‌حیدر مازندرانی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۴۱
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ دکتر حسین‌ ملکی‌ واجارگاه‌ و پهلوان‌ رضاشاه‌ منصوری‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۴۱
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ رحیم‌ جفاکش‌ کنف‌ گورابی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۹
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ هوشنگ‌ ملکی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۲
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ سالار ولی‌ زاده‌ دورود خانی‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۵
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌ مردی‌ (پهلوان‌ کاس‌ آقا قلعه‌ کلی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۴۲
~. پهلوانان‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ (پهلوان‌ حسین‌ صفری‌ کیگاسری‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۶
بهترین‌های‌ ورزش‌ گیلان‌ در ایران‌ و جهان‌ (درخشش‌ رزمی‌ کار گیلانی‌ در انگلیس‌ [داود موسوی] و طلای‌ جهانی‌ کشتی‌گیر گیلان‌ [علی‌ اصغر بشارتی‌] / ۶۸
بهرنگ‌ فکرآزاد (قهرمان‌ رشته‌ کیک‌ بوکسینک‌ جهان‌) / ۱۱۳
پورجعفری‌، اسماعیل‌: همیشه‌ قهرمان‌ (به‌ بهانه‌ برگزاری‌ مسابقات‌ بین‌المللی‌ وزنه‌ برداری‌ جام‌ نامجو). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۳-۱۲
پیش‌کسوتان‌ ورزش‌ کشتی‌ در گیلان‌ (محمد تقی‌ غبرایی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۳۷
تجلیل‌ از یک‌ کوهنورد گیلانی‌ (آرمان‌ حداد) / ۱۰۵
تندیس‌ محمود نامجو قهرمان‌ نام‌ آور جهان‌ / ۶۹
توفیق‌جهانی‌یک‌ورزشکارگیلانی‌ (سیدعلی‌میرمیران‌ووشوکارگیلانی‌) / ۴۶
جشنواره‌ فرهنگی‌ – ورزشی‌ روستایی‌ و عشایری‌ گیلان‌ در اسالم‌ تالش‌ / ۴۹
جشنواره‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ جام‌ پارسیان‌ (واجارگاه‌، ۱۳ مرداد ۱۳۸۵). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۴۲
حسین‌زاده‌، عظیم‌: از میان‌ نامه‌ها (خاطراتی‌ در مورد ورزش‌ گیلان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – دی‌ ۷۸)، ص‌ ۴۷
حضور یک‌ ورزشکار گیلانی‌ در المپیک‌ بارسلونا / ۲
خبرهای‌ ورزشی‌ (اعتراض‌ قایقرانان‌ ملی‌ پوش‌ گیلانی‌) / ۵۶
درخشش‌ رزمی‌ کار گیلانی‌ در انگلیس‌ (داود موسوی‌) / ۶۸
درخشش‌ کاراته‌ کار گیلانی‌ در ژاپن‌ (مازیار فرید خمامی‌ کاراته‌کار گیلانی‌) / ۲۷ و ۲۸
درخشش‌ وزنه‌بردار گیلانی‌ (محمود حاکم‌ زاده‌) / ۱۰
رجبی‌ ، مهرداد: ساخت‌ پناهگاه‌ شاه‌ معلم‌ ماسوله‌ نقطه‌ عطفی‌ درورزش‌ کوهنوردی‌ گیلان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۳-۴۲
رجبی‌، محمدرضا: گسترش‌ ورزش‌ کوهنوردی‌ در گیلان‌ و توجه‌ به‌ مسایل‌ مهم‌ در صعودهای‌ سبک‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۴۷-۴۶
سه‌ مدال‌ طلای‌ جهانی‌ از آن‌ قهرمانان‌ گیلانی‌ / ۵۹
صعود بانوی‌ کوهنورد گیلانی‌ به‌ قله‌ شاه‌ داغ‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ (خانم‌ مریم‌ دوستدار عضو گروه‌ کوهنوردی‌ بانوان‌ مریان‌ رشت‌) / ۸۴
طلای‌ جهانی‌ کشتی‌ گیر گیلان‌ (علی‌ اصغر بشارتی‌) / ۶۸
علی‌ دوست‌، احمد: اولین‌ مدال‌ طلای‌ المپیک‌ ایران‌ (در نکوداشت‌ نام‌ و یاد جهان‌ پهلوان‌ محمود نامجو). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۱۸-۱۶
کاپیتان‌ قایقران‌، خداحافظ‌ / ۴۷
کشتی‌ گیله‌ مردی‌ / ۵
مرگ‌ پهلوان‌ (پرویز خودش‌) پهلوان‌ نامدار ورزش‌ سنتی‌ لافندبازی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۴۳
مروجی‌، ابراهیم‌: جوانان‌ برگزیده‌ گیلان‌ (حامد زیکساری‌، قهرمان‌ کاراته‌ در جهان‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۴۲
مسابقات‌ بین‌المللی‌ جام‌ نامجو / ۱۴
مسابقات‌ کشتی‌ گیله‌مردی‌ / ۲۷ و ۲۸
مشفقی‌، بهمن‌: پیش‌کسوتان‌ ورزش‌ کشتی‌ در گیلان‌ (نقد و نظر خوانندگان‌). س‌۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۴
مصاحبه‌خبرنگارخردسال‌گیلانی‌باقهرمان‌بزرگ‌وزنه‌برداری‌جهان‌ (مصاحبه‌سیداحمدساداتی‌بارضازاده‌قهرمان‌ وزنه‌برداری‌ جهان‌) /۸۰
موفقیت‌ جانبازان‌ گیلانی‌ در المپیک‌ معلولین‌ جنگی‌ (انگلستان‌) / ۱۳
موفقیت‌ جهانی‌ یک‌ کوهنورد گیلانی‌ (آرمان‌ حداد) / ۱۱۷
نونهال‌ گیلانی‌ قهرمان‌ شطرنج‌ جهان‌ (آرین‌ غلامی‌ در مسابقات‌ جهانی‌ زیر هشت‌ سال‌ ترکیه‌) / ۱۰۷
هیأت‌ کوهنوردی‌ گیلان‌ / ۲۷ و ۲۸
یاد گیله‌مرد قهرمان‌ «محمود نامجو» / ۴۶
یک‌ اول‌ دیگر از گیلان‌ (قهرمانی‌ ابراهیم‌ مهربان‌ در مسابقات‌ کشتی‌) / ۱۵

تمبر

اشراقی‌، مهران‌ : (تمبر استاد دکتر محمد معین‌). به‌ مناسبت‌ بیست‌ و ششمین‌ سالگرد درگذشت‌ استاد. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد-شهریور ۷۶)،ص‌۴۳
~. (تمبرهای‌ خیریه‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۱
~. تمبرشناسی‌ گیل‌ماز، لباسهای‌ محلی‌ مازندران‌. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۲۸
~. (جام‌ طلای‌ مارلیک‌ به‌ همراه‌ یک‌ قطعه‌ عکس‌ از تمبر). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ و آذر ۷۶)، ص‌ ۱۴
~. (لباسهای‌ محلی‌ گیلان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۵
~. تمبرمیرزا کوچک‌ خان‌ جنگلی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۹
~. تمبر و سورشارژپستی‌ در دوره‌ انقلاب‌ جنگل‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۲۱
~. تمبر یادبود به‌ مناسبت‌ افتتاح‌ سد سفیدرود. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳(خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۰
~. مهرهای‌ پستی‌ گیلان‌ (قسمت‌ اول‌) س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۹
(قسمت‌ دوم‌) س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۸ / (قسمت‌ سوم‌) س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۳۳ / (قسمت‌ چهارم‌) س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۰ / (قسمت‌ پنجم‌) س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۵
اولین‌ نمایشگاه‌ تمبر در گیلان‌، از کلکسیونر بین‌المللی‌ مهران‌اشراقی‌ / ۳۸
دومین‌ نمایشگاه‌ تمبر و میراث‌ (مهران‌ اشراقی‌) [به‌ مناست‌ هفته‌ میراث‌ فرهنگی‌ و روز جهانی‌ موزه‌] / ۹۴
سومین‌ نمایشگاه‌ تمبر در گیلان‌ / ۵۰
معرفی‌ یک‌ کلکسیونر جوان‌ تمبر «مهران‌ اشراقی‌». س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۹
نمایشگاه‌ تمبر، سکه‌ و اسناد تاریخی‌ در لاهیجان‌ / ۱۰۹
نمایشگاه‌ تمبر (مهران‌ اشراقی‌) / ۸۳
نمایشگاه‌ تمبر خیریه‌ رشت‌ (مهران‌ اشراقی‌) / ۹۷
نمایشگاه‌ تمبرهای‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ (مهران‌ اشراقی‌) / ۸۵
نمایشگاه‌ گیل‌ تجار (نمایشگاه‌ تمبر مهران‌ اشراقی‌) / ۸۹

ادبیات‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

خبرها

آلبوم‌ گیلکی‌ اویراوخان‌ (از یوسف‌ رضوی‌ صیاد شاعر گیلکی‌سرا) / ۹۵
ابراهیم‌ رهبر در شب‌ داستان‌ خوانی‌ دورتمند / ۴۵
از حراء تا عرش‌ (انجمن‌ شعر و ادب‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌) / ۸۸
اسدی‌، تیساپه‌: شب‌ شعر مازندرانی‌ (یادواره‌ امیر پازواری‌) / ۴۷
انجمن‌ شعر و ادب‌ روستا / ش‌ ۶ و ۷
اویی‌ (نام‌ کاستی‌ از شعرهای‌ گیلکی‌ امیر فخرموسوی‌) / ۶ و ۷
با نینوای‌ فلسطین‌ (همایش‌ شعر به‌ مناسبت‌ حمایت‌ از فلسطین‌) / ۶۶
بررسی‌ روند مدرنیسم‌ در شعر امروز گیلان‌ (با سخنرانی‌ دکتر علیرضانیکویی‌ مدرس‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ گیلان‌ و سعید صدیق‌ شاعر و منتقد) / ۹۸
بررسی‌ دو کتاب‌ رقیه‌ کاویانی‌ در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ (بانو – ترانه‌های‌ مهتابی‌) / ۸۹
برنامه‌ شعرخوانی‌ در موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ / ۹۳
پیشکسوتان‌ شعر گیلکی‌ (به‌ همت‌ حوزه‌ هنری‌ گیلان‌) / ۵۸
تجلیل‌ از فعالان‌ شعر و ادب‌ بندر انزلی‌ / ۱۰۸
جشنواره‌ سراسری‌ شعر گیلکی‌ / ۵۶
جشنواره‌ شعر ایران‌ ما (سه‌ تن‌ از ده‌ تن‌ شاعر و هنرمند این‌جشنواره‌: هوشنگ‌ ابتهاج‌ – بهمن‌ صالحی‌ و بیژن‌ نجدی‌ بودند) / ۸۳
جشنواره‌ ادبی‌ دکتر محمد معین‌ / ۸۰
جشنواره‌ شعر گیلکی‌ (در آستانه‌ اشرفیه‌) / ۸۴
جلسات‌ هفتگی‌ نقد و بررسی‌ شعر / ۴۶
جلسه‌ی‌ شعرخوانی‌ گیلکی‌ / ۹۹
در سایه‌ غزل‌ (کنگره‌ شعر، کاری‌ از حوزه‌ هنری‌ گیلان‌) / ۷۴
دفتر شعر سعید صدیق‌ (برنده‌ جایزه‌ شعر مسابقات‌ ادبی‌ مجله‌ کارنامه‌) / ۷۵
دکترای‌ افتخاری‌ برای‌ پژوهشگر گیلانی‌ (علی‌ عبدلی‌) / ۱
دکتر جلال‌ ستاری‌ در آلمان‌ / ۵۵
دومین‌ جشنواره‌ سراسری‌ شعر گیلکی‌ / ۵۹
دومین‌ فصل‌ شعر گیلکی‌ در آستانه‌  / ۱۰۶
دومین‌ همایش‌ شعر جوان‌ گیلان‌ / ۶۴
دومین‌ همایش‌ شعر گیلکی‌، با صدای‌ گرم‌ فریدون‌ پوررضا / ۸۶
ردپای‌ باران‌ (همایش‌ شعر گیلکی‌ انجمن‌ ادبی‌ لنگرود) / ۸۳
سخنرانی‌های‌ شمس‌ لنگرودی‌ در خارج‌ از کشور / ۳۸
سخنرانی‌ دکتر شمیسا و «فرمالیسم‌ روسی‌» / ۴۸
سمینار بررسی‌ فرهنگ‌ و ادبیات‌ گیلان‌ / ۱۳
سمینار فرهنگ‌ و ادبیات‌ گیلکی‌ / ۸ و ۹
سومین‌ جشنواره‌ سراسری‌ شعر گیلکی‌ / ش‌ ۶۶
شاعران‌ برگزیده‌ی‌ گیلانی‌ در جشنواره‌های‌ ادبی‌ کشور / ۱۱۳
شب‌ شعر در خانه‌ی‌ گیلان‌ / ۹۴
شب‌ شعر کوچصفهان‌ / ۸۱
شب‌ شعر گیلکی‌ لنگرود / ۸۱
شب‌ شعر گیلکی‌ در دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ تهران‌ / ۲۷ و ۲۸
شب‌ شعر گیلکی‌ / ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۴۲ و ۴۳، ۴۴
شب‌ شعر مازندرانی‌ [یادواره‌ امیر پازواری] / ۴۶
شب‌ شعر مهدی‌ اخوان‌ لنگرودی‌ در وین‌ / ۳۷
ششمین‌ همایش‌ شعر گیلکی‌ (در بزرگداشت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌در گوراب‌ زرمخ‌) / ۱۱۱
ششمین‌ همایش‌ شعر گیلکی‌ [آستانه‌ اشرفیه] / ۱۰۳
شعر بومی‌ اقوام‌ ایرانی‌ در پژوهشکده‌ی‌ مردم‌شناسی‌ / ۹۹
صادقی‌، علی‌: برگزاری‌ عصری‌ با شعر مازندرانی‌ در قائم‌ شهر / ۶۰
صدمین‌ جلسه‌ی‌ کارگاه‌ نقد شعر گیلکی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌(گروه‌ گیلان‌شناسی‌) / ۹۴
صد و نوزدهمین‌ جلسه‌ی‌ کارگاه‌ نقد و بررسی‌ شعر گیلکی‌ / ۹۸
صدیقی‌، علی‌: درخشش‌ شعر بومی‌ شمال‌ در گردهمایی‌ سه‌روزه‌ بزرگداشت‌ نیما / ۳۵
فراخوان‌ جشنواره‌ جایزه‌ ادبی‌ دکتر معین‌ / ۷۶ و ۷۷
فعالیت‌های‌حوزه‌هنری‌گیلان‌ (شبانه‌های‌ سبز) و مراسم‌ شب‌ شعر سوره‌ / ۴۴
کارگاه‌ نقد شعر، گروه‌ گیلان‌شناسی‌ خانه‌ فرهنگ‌ / ۸۵
کاشانه‌ تیمور (تیمور گورگین‌) / ۷۴
کنگره‌ بزرگداشت‌ فیاض‌ لاهیجی‌ / ۱۳
کنگره‌ حزین‌ لاهیجی‌ / ۳۷
نقد و بررسی‌ شعر انقلاب‌ (با حضور حمیدرضا شکارسرایی‌) / ۹۳
نقد و بررسی‌ کتاب‌ شال‌ بامو (نوشته‌ نقاش‌ گیلانی‌ فریده‌ لاشایی‌) / ۷۶ و ۷۷
نقد و بررسی‌ مجموعه‌ شعر گیلکی‌ «اویتا من‌» ( سروده‌ محسن‌ آریاپاد) در حوزه‌ هنری‌ گیلان‌ / ۱۰۲
نمایشگاه‌ آثار فرهنگی‌ شاعران‌ و نویسندگان‌ / ۷۹
همایش‌ بررسی‌ شعر گیلکی‌ / ۵۴
همایش‌ چهارمین‌ فصل‌ شعر گیلکی‌ / ۱۱۰
همایش‌ روز جهانی‌ حافظ‌ / ۶۸
همایش‌ شعر استانی‌ (باز باران‌) / ۸۲
همایش‌ شعر خمام‌ / ۸۴
همایش‌ شعر در لشت‌ نشا / ۱۰۳
همایش‌ شعر (یک‌ آسمان‌ ستاره‌) / ۸۱

مقاله‌ ها

آفرینه‌های‌ شعری‌ سعید صدیق‌ (نقد دو کتاب‌ صدیق‌ به‌ نام‌های‌ «من‌ آسمان‌ خودم‌ را سروده‌ام‌» و «بی‌ وطنی‌ وطن‌ ندارد») / ۹۴
افشار، ایرج‌: سلیم‌ طهرانی‌ در گیلان‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۹
اکسیر، اکبر: طایر خیال‌ (شاعر آینه‌ و گل‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۲۹
امجدی‌، جلیل‌: شمس‌ کسمایی‌ زن‌ پیشگام‌ شعر نو. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۸-۶
باباچاهی‌، علی‌: شعر نیما به‌ سوی‌ لحنی‌ گفتاری‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۱۱-۸
بررسی‌ روند مدرنیسم‌ در شعر امروز گیلان‌ (با سخنرانی‌ دکترعلیرضا نیکویی‌، مدرس‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ گیلان‌ و سعید صدیق‌ شاعر ومنتقد) / ۹۸
بیزارگیتی‌، مسعود: روایت‌ اخلاق و ساختار اثر (نقد کتاب‌های‌ «تشخیص‌» و «ابوالهول‌» اثر فرخ‌ لمعه‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲۶
~. «صدای‌ من‌ در ساحل‌ تمامی‌ سرزمین‌هاست‌» به‌ بهای‌ نشر کتاب‌ «هوا را از من‌ بگیر خنده‌ات‌ را نه‌» [گزینه‌ شعرهای‌ عاشقانه]. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)،ص‌ ۱۳-۱۲
تجربه‌ کار، گیتی‌: مواردی‌ از برتری‌های‌ شاهنامه‌ بر ایلیاد. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۱۵-۱۴
جشنواره‌ ادبی‌ دکتر محمد معین‌ و اعلام‌ نفرات‌ و آثار برگزیده‌ جشنواره‌ / ۸۰
جلسه‌ی‌ داستان‌نویسی‌ (با حضور محمود بدرطالعی‌ و نقد داستان‌های‌ «در ایستگاه‌» و «برویم‌ خانه‌ عمو») / ۹۱
جوادیان‌ کوتنایی‌، محمود: نقد و بررسی‌ کتاب‌ (شعر امروز مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۹
چراغی‌، رحیم‌: استقلال‌ شاعری‌. س‌ ۷، ضمیمه‌ ش‌ ۴۹، ویژع‌دریایی‌ لنگرودی‌ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۳
~. عشق‌ سوم‌ طاهباز. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌، ۸۴)، ص‌ ۱۵-۱۴
حیدری‌، محمدابراهیم‌: چه‌ کسی‌ با زبان‌ فارسی‌ نامهربان‌ است‌؟ (بازتاب‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۳۳
دانش‌ آراسته‌، مجید: احساس‌ غبن‌ (برداشت‌ آخر از داستان‌ نویسی‌ امروز). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۳
در سایه‌ غزل‌ (کنگره‌ شعر به‌ نام‌ در «سایه‌ غزل‌»، کاری‌ از حوزه‌ هنری‌ گیلان‌) / ۷۴
روحانی‌، صدرا: حکیم‌ خاقانی‌ شروانی‌ و حدیث‌ گیلان‌ و گیلانی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۲۱
رئیسی‌، محمدصادق: آسیب‌شناسی‌ نگاه‌ و نقد. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۴۴-۴۳
س‌. آماردوس‌: تاریخ‌ شفاهی‌ به‌ روایت‌ محمدشمس‌ لنگرودی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۱۹-۱۸
شجاعی‌فرد، جواد: شعر شاعر را چگونه‌ می‌بینید (پاسخ‌ جواب‌جواد شجاعی‌ فرد و شعری‌ از او). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌،هنر و پروهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۲۹
صدراشکوری‌، محمدقلی‌: نقش‌ بیرون‌ پرده‌ «آئینه‌ و آواز»(نقد و نظر). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۹
صدیقی‌، علی‌: جهان‌ِ نادیدنی‌ در داستان‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶،ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۵-۳۴
صمدی‌ ، حسین‌: گلایه‌ای‌ درباره‌ کتابنامه‌ مازندران‌ (نقد و نظر خوانندگان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۷
طالبی‌، فرامرز: در جستجوی‌ «فخر» گم‌ شده‌ (نگاهی‌ به‌ کتاب‌ گیلان‌ استان‌ آخر، نوشته‌: م‌.پ‌.جکتاجی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۸۳-۸۱
طاهری‌، طاهر: خلط‌ مفاهیم‌ در مباحث‌ فرهنگی‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۱۱-۱۰
عابدیان‌، ابوالقاسم‌: گیلان‌ و گیلانی‌ در آثار نیما (به‌ جهت‌ تقارن‌ با ۱۳ دی‌ سالگرد درگذشت‌ نیمایوشیج‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۱۳
~. من‌ شاعر زبان‌ تاتی‌ هستم‌ (نیما یوشیج‌). س‌ ۱،ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۶،۷،۶
عابدی‌، کامیار: تجلیل‌ زنده‌ یاد استاد سعید نفیسی‌ از محافل‌ ادبی‌ رشت‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۲
~. فرهنگ‌ شاعران‌، دانشمندان‌ و عارفان‌ گیلان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۰
عباسی‌، هوشنگ‌: ققنوس‌ها در آتش‌ می‌میرند! (در مورد هنرمندانی‌ که‌ خودسوزی‌ کردند). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۸-۶٫ (قسمت‌ دوم‌) ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۵
عبدلی‌، ع‌: ادبیات‌ برون‌ مرزی‌ ایران‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۷،۱۳
عصری‌ با قصه‌ (در جلسه‌ قصه‌ حوزه‌ هنری‌، کتاب‌ سپیدرود زیر سی‌ سه‌ پل‌ مجموعه‌ داستان‌ کیهان‌ خانجانی‌) / ۸۵
عظیمی‌ دوبخشری‌، ناصر: ممکن‌ است‌ اشتباه‌ کرده‌ باشم‌! (بازتاب‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۴۳-۴۰
عظیمی‌، محمد: فقدان‌ حافظه‌های‌ بومی‌ – تاریخی‌ در بیان‌ مدعی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۱
عمادی‌، عبدالرحمن‌: شَروه‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۷-۳۴
فرید مجتهدی‌، نیما: کالبدشکافی‌ دغدغه‌ی‌ یک‌ پژوهشگر (نقدی‌ بر مقاله‌ «مشکلی‌ به‌ نام‌ جواهرده‌ یا ده‌ جواهر»). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۷-۴۶
قربانی‌، احد: نقد را آئینی‌ است‌ (در مورد مقاله‌ امیر پازواری‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۴-۲۲
کوچصفهانی‌، رضا: تأملی‌ در حفظ‌ ذخائر فرهنگی‌ استان‌، حافظ‌شناسی‌ در گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۴۳
گروه‌ داستان‌ و نقد ادبی‌ (نقد و بررسی‌ مجموعه‌ داستان‌ «پشت‌ سطرهای‌ نامرئی‌» نوشته‌ ساسان‌ رضایی‌) / ۹۴
گروه‌ شعر فارسی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۲۳
گزارش‌ برنامه‌ اولین‌ سمینار بررسی‌ فرهنگ‌ و ادبیات‌ گیلان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۳-۳۲
گلشنی‌، اسماعیل‌: خاطره‌ نانوشته‌ای‌ از خطی‌ بر دیوار. س‌ ۱۰، ش‌۶۳ (شهریور- مهر ۸۰)، ص‌ ۳۶
گلشنی‌، عبدالکریم‌: زیبایی‌های‌ گیلان‌ در اشعار پاول‌ فلمینگ‌ (شاعر آلمانی‌ قرن‌ هفدهم‌ میلادی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۱۷-۱۶
~. زیبایی‌های‌ گیلان‌ در شعر «آدام‌ اولئاریوس‌» (سیّاح‌ آلمانی‌ و مترجم‌ گلستان‌ سعدی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۲
موسایی‌، بهزاد: قربانی‌ مخمصه‌ زندان‌های‌ شاه‌ و «تعهد ادبی‌» [به‌ بهانه‌ی‌ خاموشی‌ جعفر کوش‌ آبادی‌ در چهارم‌ بهمن‌ ۱۳۸۸ به‌ همراه‌ شعری‌ از او (برخیز کوچک‌ خان‌)]. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۱۱-۹
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌: داستان‌ سرایان‌ گیلانی‌ و شب‌های‌ بلند زمستان‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۱۵-۱۴
میرزانژاد موحد، هادی‌: بشکن‌ دلم‌ که‌ رایحه‌ درد بشنوی‌… (یادی‌ از دکتر عطاءالله‌ فریدونی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۷
~. فرصتی‌ برای‌ هیچکس‌، در متن‌ و حاشیه‌ی‌ «همایش‌ بررسی‌ ادبیات‌ اقلیمی‌» در رشت‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۰)، ص‌ ۳۲-۳۰
نقد و بررسی‌ دو مجموعه‌ شعر علیرضا پنجه‌ای‌ (پیامبر کوچک‌ و شب‌ هیچ‌ وقت‌ نمی‌خوابد) / ۱۰۲
نقد و بررسی‌ شعر انقلاب‌ (با حضور حمیدرضا شکارسرایی‌) / ۹۳
نقد و بررسی‌ عشق‌ اول‌ (سروده‌ شاعر گیلانی‌ علیرضا پنجه‌ای‌) / ۹۲
نقدوبررسی‌ فصل‌تلخ‌ (مجموعه‌داستان‌ فصل‌ تلخ‌ نوشته‌ سعید تغابنی‌) / ۱۰۴
نقد و بررسی‌ «موسیو یعنی‌ ویلن‌» نوشته‌ فرامرز طالبی‌ / ۹۰
نگاهی‌ به‌ آثار شمس‌ لنگرودی‌ / ۸۳
وطن‌ آبادی‌، محمدعلی‌: یادی‌ دیگر از دکتر یوسف‌ ولی‌زاده‌ (به‌ همراه‌ دو شعر). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۰
وندادیان‌، بهروز: به‌ رمزی‌ دست‌ یافته‌ایم‌ (در مورد شعر). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۰
همایش‌ پژوهش‌های‌ ادبی‌ / ۹۹
همایش‌ جستارهایی‌ در داستان‌نویسی‌ / ۸۸
یزدان‌ پناه‌، طیار: نگاهی‌ به‌ «خاطرات‌ برای‌ شیفتگان‌». س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴۹-۴۸

شعر گیلکی‌

الف‌ – مقاله‌ها

آریاپاد، محسن‌: بهابخشی‌ِ همسان‌ به‌ هنرِ شنیداری‌ و نوشتاری‌ِ شعرِ گیلکی‌ (نگرشی‌ بر «باد بامو دُرشین‌ باورد» کتاب‌ شعر گیلکی‌ مسعودپورهادی‌ – نقد کتاب‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌۲۳-۲۰
~. دتاوسه‌ لَچگی‌ (بلندای‌ تابناک‌) [چکیده‌ی‌ نگرشی‌ بر شعرهای‌ گیلکی‌ غرب‌ گیلان‌ چاپ‌ شده‌ در گیله‌وا]. س‌ ۱۷،ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۶۳-۵۸
~. شعر گیلکی‌ امروز پذیرشگاه‌ گفتار، تراوشگاه‌ پندار (پهلوخوانی‌ِ شعرِ ابراهیم‌ شکری‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۲۳-۲۱
اخوان‌ لنگرودی‌، مهدی‌: شعر و ادبیات‌ گیلکی‌ از نگاه‌ شاملو. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۳۷
اکرامی‌، سید نوری‌: رعنا (کندوکاوی‌ پیرامون‌ شعر رعنا و شخصیت‌های‌ اصلی‌ داستان‌ و متنی‌ دیگر از این‌ قطعه‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۰-۲۸
امیدی‌ سیاهکلی‌، الف‌: نامه‌های‌ رسیده‌ (درباره‌ ترانه‌ رعنا). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۷
باقری‌، محمد: دستنوشته‌ای‌ از شعرهای‌ گیلکی‌ در سن‌ پترزبورگ‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۱۲-۱۰
بخشی‌زاد محمودی‌، جعفر: عروض‌ و قافیه‌ در اشعار گیلکی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۳۹٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۵٫ (قسمت‌ سوم‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۷٫ (قسمت‌ چهارم‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۷
برگزاری‌ دویستمین‌ نشست‌ کارگاهی‌ شعر گیلکی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۱۱۵
برنجی‌، پیمان‌: شب‌ گیلان‌ (گزارشی‌ از گردهم‌ آیی‌ بزرگ‌شاعران‌ گیلکی‌سرا، ۲۶ مهر ۸۲، رشت‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)،ص‌ ۳۱-۲۷
بزرگ‌ چنانی‌، سینا: شعر گیلکی‌، پیچیدگی‌ تصنعی‌ یا کلیشه‌های‌ تکراری‌ (با نگاهی‌ به‌ شعرهای‌ گیلکی‌ شاعران‌ لشت‌ نشا). س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. در جستجوی‌ زبانی‌ تازه‌ (نگاهی‌ به‌ جهان‌ شعری‌ هوشنگ‌ عباسی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۲۹-۲۸
بشرا(درویش‌ گیلانی‌)، محمد: نگاه‌ تا سر مژگان‌ و اِنکار…! (پاسخی‌ در نقد کتاب‌ هرای‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۳۱-۲۹
بیانیه‌ سومین‌ همایش‌ شعر گیلکی‌ (گزارش‌ کوتاه‌ از سومین‌جشنواره‌ سراسری‌ شعر گیلکی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۷)،ص‌ ۳۴
بیزارگیتی‌، مسعود: درنگی‌ کوتاه‌ بر «نسیم‌ نرم‌ آواز». س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۵۶-۵۴
~. موقعیت‌ شناختی‌ شعر معاصر گیلکی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶ ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۹-۶
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: خلاصه‌ سخنرانی‌ پوراحمد جکتاجی‌ مدیر مسئول‌ مجله‌ گیله‌ وا به‌ زبان‌ گیلکی‌، گزارش‌ سومین‌ همایش‌ شعر گیلکی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌، ۱۳۸۵، رشت‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۱۹-۱۸
پورشعبان‌، حامد: منظومه‌ها رأس‌ هرم‌ شعر گیلکی‌ [به‌ بهانه‌انتشار منظومه‌های‌ گیلکی‌ رحیم‌ پورسیاهکلی]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹(فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۲۱-۲۰
پورکریمی‌، لیلا: یآسه‌ (نگاهی‌ بر مجموعه‌ شعر گیلکی‌ سیامک‌ یحیی‌زاده‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۲۴
پورهادی‌، مسعود: بحثی‌ پیرامون‌ محورهم‌ نشینی‌ و جانشینی‌ درشعر گیلکی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۲۱-۲۰
~. شاهراه‌ها چشم‌ می‌ گشایند! (خوانش‌ شعر گیلکی‌ از حسین‌ طوافی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۱۷-۱۶
~. ورزاهای‌ مست‌ِ «سایه‌ دیمه‌»ها (معرفی‌ کتاب‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۳۱-۳۰
پیله‌ور خمامی‌، مهرداد: رویکردی‌ جهانی‌ در شعر گیلکی‌ و نگاهی‌ به‌ «شعر بی‌نیشان‌» از محسن‌ آریاپاد. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۲۳-۲۲
تپوری‌، بمون‌: نگاهی‌ به‌ آیین‌ نقد دوستداران‌ امیر افسانه‌ای‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۲-۴۰
جوادیان‌ کوتنایی‌، محمود: پیوند پایدار شعر و موسیقی‌ تبری‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۱۳، (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۳۳
چراغی‌، رحیم‌: چرا شعر، چرا شعر گیلکی‌!. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۵
~. استقلال‌ شاعری‌. س‌ ۷، ضمیمه‌ ش‌ ۴۹، ویژه‌ دریایی‌ لنگرودی‌ (آبان‌۷۷)، ص‌ ۳
حاکی‌، عباس‌: بررسی‌ در وزن‌ اشعار پیرشرفشاه‌ دولائی‌. س‌ ۱، ش‌ ۲(مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۶-۲۴
~. تقطیع‌ عروضی‌ اشعار گیلکی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۶٫ (قسمت‌ دوم‌) (تقطیع‌ شعر افراشته‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۱٫ (قسمت‌ سوم‌) (تقطیع‌ شعر افراشته‌). س‌ ۴، س‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۴۷-۴۶
~. جایگاه‌ تاریخی‌ شعر گیلکی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعرگیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۱۲-۱۰
~. چهاردانه‌ (نقد و نظر). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۴۵
حرف‌های‌مان‌ را با جهان‌ در میان‌ می‌گذاریم‌ (گردهم‌ نشینی‌: محمد فارسی‌، پیمان‌ نوری‌، وارش‌ فومنی‌، بهرام‌ علیزاده‌ و رحیم‌ چراغی‌) [بررسی‌ دفتر شعر دونیا / تُوقایی‌ کوگا]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۱۸-۱۴
حسینی‌، فرزام‌: وضعیتی‌ که‌ هیچ‌ وضعیت‌ نیست‌ (درباره‌ وضعیت‌ امروز شعر گیلکی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۲۰-۱۹
رنجبر پوپا، جلال‌: دوشنبه‌ شب‌ شیرین‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۳۳-۳۲
شفیقی‌، شهریار: اشعار گیلان‌ و مازندران‌ در آثار فریدریش‌ روکرت‌ – شاعر آلمانی‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۳،۹،۸
شکری‌، ابراهیم‌: پیرامون‌ چهارمین‌ همایش‌ شعر گیلکی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
شکوری‌، چنگیز: نگاهی‌ به‌ ادبیات‌ تالش‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۳
شکوری‌، فرامرز: سل‌ کول‌ توسه‌ دار [نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ شعر گیلکی‌ اباذر غلامی] (نقد کتاب‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۳۵-۳۴
شمس‌ لنگرودی‌، محمد: دفاع‌ از شعر گیلکی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۱-۱۰
صالح‌ پور، محمدتقی‌: جای‌ «نقد و معرفی‌» ی‌ کتاب‌های‌گیلکی‌، کجاست‌؟!. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۰-۳۹
ضیابری‌، ن‌: شب‌ شعر گیلکی‌ به‌ مناسبت‌ روز صالح‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ ( مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۸
طبری‌، ونوشه‌: گذری‌ در «سر تلار» (نگاهی‌ به‌ منظومه‌ بلند «سر تلار» سروده‌ تبری‌ محمود جوادیان‌ کوتنایی‌ از مجموعه‌ «نوج‌»). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۴۷-۴۶
طیاری‌، محمود: بین‌ شاخهای‌ دو ورزا (در مورد محمد بشرا و اشعار او). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۳۱-۳۰
عباسی‌، هوشنگ‌: بهار در شعر گیلکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۱)، ص‌ ۷-۶، (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۱)، ص‌ ۲۱-۲۰
~. پژوهش‌ شاعرانه‌ (نگاهی‌ به‌ منظومه‌ «عاروس‌ دامات‌ سنگ‌ سییاببن‌»). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۴۵-۴۴
~. شاعران‌ ولایت‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۸
~. شاعران‌ ولایت‌ (اصغر امیرزاده‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۴
~. شاعران‌ ولایت‌ (رفعت‌ الله‌ امیریگانه‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۸
~. شاعران‌ ولایت‌ (حجت‌ خواجه‌ میری‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۳
~. شاعران‌ ولایت‌ (مصطفی‌ علی‌ اکبری‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۹
~. شاعران‌ ولایت‌ (حمید فرحناک‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۴۰
~. شاعران‌ ولایت‌ (حسن‌ فرضی‌پور). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۴۰
~. شاعران‌ ولایت‌ (محمد کاظم‌ کاظم‌پور. س‌ ۳، ش‌ ۲۰ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۲۸
~. شاعران‌ ولایت‌ (بهرام‌ گلعلی‌پور). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۱
~. شاعران‌ ولایت‌ (محمد باقر ملایی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۷
~. شاعران‌ ولایت‌ (علی‌ نافعی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ -اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۳
~. شاعران‌ ولایت‌ (یگانه‌ هادی‌پور). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۱
عمادی‌، عبدالرحمن‌: فریاد دیلمان‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۲۷-۲۶
فارسی‌، محمد: در قلمرو آئینه‌ نگرش‌ و بینش‌ (نگاهی‌ به‌ اشعار علی‌ اکبر مرادیان‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۰
کارگاه‌ شعر گیلکی‌ و سخنرانی‌ با موضوع‌ اختیارات‌ شاعر دراوزان‌ عروضی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۴۳
کوچکی‌، کریم‌: معرفی‌ برگی‌ از نسخه‌ خطی‌ اشعار گیلکی‌ خان‌ احمد گیلانی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۳۰-۲۸
کیانپور، الهام‌: راه‌ بوشو رافایی‌… (نگاهی‌ بر مجموعه‌ شعر گیلکی‌ محمد ابراهیم‌ سمیع‌). س‌ ۱۸، ش‌۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۳۳-۳۲
گورگین‌، تیمور : منظومه‌ ( قراقوش‌ / سروده‌ محمدقلی‌ صدر اشکوری‌) [کاری‌ نو در اعتلای‌ ادبیات‌ گیلکی‌]. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵۷-۵۶
گیله‌وا و شعر گیلکی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵) ، ص‌ ۵-۴
موسوی‌، میرعماد: «اوجا» به‌ «ایجگره‌» ی‌ «نوغان‌ دار» برفراز «لیله‌کو!». س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌(بهار ۸۷)، ص‌ ۱۸-۱۴
مهرانی‌، حیدر: نقد و بررسی‌ منظومه‌ آقادار اثر زنده‌یاد شیون‌ فومنی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۲۲-۲۰
~. نوغاندار (نقد و بررسی‌ منظومه‌ «نوغاندار» سروده‌ زنده‌یاد محمدولی‌ مظفری‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۳۲-۳۰، (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۰-۲۸
مهری‌ آتیه‌، عباس‌: والااندیشی‌ در شعر گیلکی‌ (بررسی‌ اجمالی‌ شعرهای‌ گیلکی‌ شرق گیلان‌ چاپ‌ شده‌ در گیله‌وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۶۷-۶۴
میرباذل‌، علی‌: آن‌ من‌ دیگر (نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ شعر گیلکی‌ «اویتامن‌» سروده‌ محسن‌ آریاپاد). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۳۸-۳۷
نوری‌، پیمان‌: تکانه‌های‌ مبارک‌ در شعر نوین‌ گیلکی‌. س‌ ۱۷، ش‌۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۲۸-۲۵
~. عاشق‌ دیروز و تکرار (نقد کتاب‌ هرای‌ سروده‌ محمد بشرا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ۲۰-۱۸
نوری‌، شیون‌: نگاهی‌ به‌ دیوان‌ تبری‌ نیمایوشیج‌ (روجا در محاق و خاطره‌). س‌ ۹،ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۴۱-۴۰
نوزاد،فریدون‌: گیلان‌ در شعرامیرپازواری‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۱۷
نوگپ‌ (کاست‌ نوگپ‌ مجموعه‌ چند سروده‌ مازندرانی‌ از محمود جوادیان‌ کوتنایی‌ با صدای‌ شاعر) / ۹۴
وحدتی‌، ناصر: گاب‌ دکفته‌ بازار (در ارتباط‌ با شیون‌ فومنی‌ و اشعارش‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۱۷

ب‌ – هسا شعر

آریاپاد، محسن‌: باورِ بی‌ داور،داورِ بی‌ باور (چشم‌ اندازی‌ برمجموعه‌ شاعران‌ هسا شعر). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۲۲-۱۸
آریانفر، محمدرضا: هسا شعر (تکانه‌ پلک‌ نور در تاریکی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۳۵-۳۲
ابومحبوب‌، احمد: توضیحی‌ درباره‌ هساشعر و اساشعر. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۲
~.  هسا شعر (شعر نو مازندران‌). س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۱۷-۱۶
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: بخش‌هایی‌ از نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ هساشعر. س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳۴
پنجه‌ای‌، علیرضا: پاس‌ِ پروازِ ققنوس‌ از خاکسترِ زبان‌ «نگاهی‌ به‌ وضعیت‌ زبان‌ گیلکی‌ و هساشعر». س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۱۱ – ۱۰
چراغی‌، رحیم‌: ادبیات‌ شفاهی‌ و هساشعر. س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲،ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۱۷-۱۳
خالقی‌، ضیاءالدین‌: جوهر باید بر آتش‌ِ زبان‌ پخته‌ شود (بحثی‌ پیرامون‌ِ هسا شعر، زبان‌، شعرکوتاه‌ و باقی‌ قضایا). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴- فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۲۴-۲۲
~. نگاهی‌ به‌ «هساشعر». س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۴۰-۳۸
داودی‌، محمد: اِسا شعر (هسا شعر مازندران‌). س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳۳
دهقانی‌ رحیم‌آبادی‌، لقمان‌: هساشعر، هویتی‌ برتر در معنی‌ و فرم‌شعر گیلکی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۱۵-۱۲
ر – چ‌ : درآمد، تازه‌ترین‌ آواز قومی‌. س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳
~. درباره‌ «پاس‌ پرواز ققنوس‌…» (جواب‌ به‌ انتقاد). س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۱۲
روحانی‌، مجتبی‌: هسا شعر جلوه‌ای‌ از «امتزاج‌ تصاویر». س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۱
سجادیه‌، محمدعلی‌: درباره‌ هسا شعر (نقد و نظر). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۹
سلیمانی‌ وزمتر، فردوس‌: سفری‌ بر دل‌ ابر و خون‌ خورشید! (یادداشتی‌ بر «هساشعر»های‌ جمشید شمسی‌ پور در مجموعه‌ گیلان‌ نامه‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۳۱-۳۰
شجاعی‌ فرد، جواد: تکامل‌ جهشی‌ (هسا شعر تازه‌ترین‌ آواز قومی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۱۹
شمس‌ لنگروی‌، محمد: در حاشیه‌ «هساشعر». س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۵
صالح‌پور، محمدتقی‌: بخش‌هایی‌ از نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ هساشعر. س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳۴
~. من‌ و «هسا شعر» و «تحریف‌» به‌ جای‌ «تعریف‌»!. س‌ ۴، ش‌ ۳۴، (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۱-۲۰
صدیقی‌، علی‌: گذر از پندارهای‌ کهنه‌ (نگاهی‌ جامعه‌ شناختی‌ به‌ شعر بومی‌ گیلان‌ «هساشعر»). س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۷-۶
عباسی‌، هوشنگ‌: بخش‌هایی‌ از نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ هساشعر. س‌۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳۴
عبدلی‌، شاهین‌: پرسش‌ هایی‌ درباره‌ هساشعر. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۳
عظیمی‌، محمد: آسیب‌شناسی‌ شعر بومی‌ مازندران‌ و تأملی‌ در اساشعر. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۳۳-۳۲
فتوحی‌ ابوابی‌، ناهید «آیدا»: آرمیده‌ بر روی‌ حوصله‌ی‌ هسا شعر. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۴۴
قاسم‌پور گیلانی‌، علیرضا: هسا شعر، شعری‌ ژورنالیستی‌…. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ ( بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۲۴
قربان‌ زاده‌، محسن‌: بازی‌ با لفظ‌ فراموش‌ کردن‌ هدف‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۲۴
قمی‌ اویلی‌، موسی‌: اسا شعر (هسا شعر مازندران‌). س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳۳
قیصری‌، جلیل‌: اِسا شعر  (هسا شعر مازندران‌). س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳۳
~. ایجاز، یکی‌ از شاخه‌های‌ بارز اساشعر. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴- فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۲۴
~. هسا و اساشعر و شیوه‌های‌ امپر سیونیستی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۲۱
کریمی‌، احمدعلی‌: آرایه‌ی‌ «اسناد مجازی‌» و «حس‌آمیزی‌» در «هسا» و «اَسا» شعر. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۲۲-۲۰
کفشگر، علی‌: هسا و اساشعر (شعری‌ موجز، مملو از تصویر). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۲۶
کلوری‌، ج‌ – م‌: درباره‌ هساشعر (نقد و نظر). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۴۰
گیله‌وا: بیانیه‌ هساشعر. س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۳
~. جواب‌ به‌ توضیح‌ ابومحبوب‌ در ارتباط‌ با (توضیحی‌ درباره‌ هساشعر و اساشعر). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۳
~. جواب‌ به‌ توضیح‌ شاهین‌ عبدلی‌ در ارتباط‌ با (پرسشهایی‌درباره‌ هساشعر). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۳
~. جواب‌ در ارتباط‌ با مقاله‌ صالح‌ پور (من‌ و هساشعر و تحریف‌ به‌ جای‌ تعریف‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۱
~. جواب‌ به‌ مقاله‌ دکتر روحانی‌ (هسا شعر جلوه‌ای‌ از امتزاج‌ تصاویر). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۲-۲۱
~. گزارشی‌ از برگزاری‌ نمایشگاه‌ هسا شعر (در دانشکده‌کشاورزی‌ دانشگاه‌ گیلان‌). س‌ ۳، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌۵۵-۵۴
~. هساشعر در چیستا. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۲۰
مرادی‌، غلامرضا: چهار یادداشت‌ پیرامون‌ هساشعر. س‌ ۴، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ویژه‌ هساشعر (شهریور ۷۴)، ص‌ ۹-۸
مسیحا، عیسی‌: هسا شعر و تک‌ بیتی‌های‌ سنتی‌ (نقد و نظر). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۶
نجاتی‌، فریدون‌: ابهام‌ در مورد هساشعر. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۲
همایش‌ اساشعر تبرستان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵-۴

داستان‌ گیلکی‌

الف‌ – داستان‌ها

اسلام‌ پرست‌، محمود: توقایی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۲۶-۲۵
~. جغلگی‌ بو، گوشنگی‌… . س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۲۴-۲۴
~. سیاسال‌، بوسوخته‌ سال‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۳۰-۲۸
~. گرمشٌ‌ باد. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۲۶
~. لنگابد. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۲-۲۱
~. نام‌ اَویر. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۲۵-۲۴
بزرگی‌، سمیرا: دیوار. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۵
~. باروئن‌ بوار بوار… . س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۳۵
~. ورزشٌ‌ زنگ‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۳۳-۳۲
بشرا، محمد: پاچٌ‌ کاکولی‌ کرات‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۳۱-۳۰
بشردوست‌، علیرضا: اولٌ‌ شیک‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۷۹-۷۸
~. چار تا آجور. س‌۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)،ص‌ ۳۹-۳۸
~. چقد جنگلا خوسی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۲۵
~. سانه‌ سنگان‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. سقٌ‌ ریشه‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. سیا عینک‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. قارداران‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۳۶
~. قرنطینه‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۲۸-۲۶
~. مولاسرا. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۱۱-۱۰
بوبرد، شاپور: من‌ و سیاکلاچ‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)،ص‌ ۴۳-۴۲
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌ : گولٌ‌ نرگسٌ‌ بو. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۲۵
~. مستوره‌ چی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. مشتٌ‌ یحیی‌. س‌ ۲۰، شش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۵۲-۵۰
پورهادی‌، مسعود: انگاره‌.  س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۳۳
~. بادرنگانٌ‌ بو. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. حیکایت‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۹ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. سسٌ‌ سیم‌ سوتا به‌ سنّار. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. شبٌ‌ بداشته‌ هوا. س‌۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ۳۰-۲۹
~. شریرما جیجاکه‌ ورزان‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۴-۲۳
~. کلمه‌ان‌، تاریکی‌، تامتولی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۲۴
~. کیشکرت‌ (۱) / گاو گوواله‌ (۲). س‌۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. لله‌ کله‌ گوم‌ گومه‌، روخان‌ کوله‌ کولاگیفته‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۲۹
~. مرا با بپایم‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد- تیر ۸۷)، ص‌ ۲۶
~. هتو پاماله‌ دره‌ تا. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۲۷
ثابت‌، سارا: رویا. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۱۱
~. غریبه‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۲۹
جهری‌، محمدحسن‌: آقاجان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. بازارمَج‌. س‌ ۱۵،ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. بالون‌ هوایی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۲۳-۲۲
~. بیلاوارث‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. عرض‌ حال‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. گاب‌ دَکَفته‌ بازار. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۱۹-۱۸
~. گرمشٌ‌ باد. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۲۸
~. گولٌ‌ بنفشه‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. لافندباز. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۲۹-۲۸
حسن‌ پور، امین‌: فردا. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۲۷
~. وأرگنئه‌ آدمؤن‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۴۰
دانش‌ آراسته‌، مجید: شاپِه‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۲۷-۲۶
رأفت‌، جمال‌: ایتا کوچی‌ قصّه‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)،ص‌ ۲۹-۲۸
~. چی‌ بفأمستی‌ از زندگی‌؟. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۲،۱۳
~. کاس‌ مار. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۲۱-۲۰
ر – ش‌ «گیل‌ آوایی‌»: قاقابو…. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۳۱-۳۰
سالستان‌، فرامرز: مشدی‌ چانکش‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۳۰
سببی‌، شهرام‌: لافندباز. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌  ۷۴)، ص‌ ۳۳-۳۲
سواررخش‌، احمد: ماهه‌ چی‌ بیگیفته‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳۵
سیامک‌، سین‌: پاسگاه‌ حیاط‌ دیمه‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۲۹
~. شغل‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۲۸-۲۷
~. صارایی‌ تان‌ (۱). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۲۳
~. (۲). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۳۸
~. (۳). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۲۶
~. (۴). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۳۱
~. (۵). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۳۷
~. سیوایی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۳۲
~. کلله‌ مایی‌ خور. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۹
شجاعی‌ فرد، جواد: آخرٌ سفر بَبُون‌. س‌۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۳۲
شریفی‌، فرحناز: پنجمی‌ راه‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۹-۱۸
~. نقطه‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۲۵-۲۴
شفاعی‌، رضا: جوخوفته‌ داد…. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)،ص‌ ۲۸-۲۶
طیاری‌، محمود: ایتا شاخه‌ گل‌ محمدی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. باقلا باغٌ‌ مَتَرس‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. پاپا پلنگی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۶، ۲۳-۲۲
~. پالتو. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۲۷-۲۴
~. پروانه‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۲-۲۰
~. پنبه‌ رسه‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۶-۲۴
~. پیله‌ برفی‌ سال‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۴۵،۴۱-۴۰
~. تی‌ دستامرا فادن‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. کج‌ کلاه‌ خان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۲۴-۲۲
~. کُلَشکَن‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. مینا. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر  ۷۲)، ص‌ ۲۶-۲۴
~. هجری‌ قمری‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۲۹-۲۸
عظیمی‌، غلامحسن‌: آسیه‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۳۲-۳۰
~. جوکولٌ‌ بومره‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۲۷-۲۶
غلام‌ دوست‌، حبیب‌ ا…: فوقوس‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۷۷-۷۶
~. لاجونٌ‌ سلٌ‌ کول‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۲۷
~. نهار ئبه‌ سیرواویجأی‌ چاکؤنأم‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۰-۱۹
غلام‌ دوست‌، هادی‌: آخ‌ بیجار کولؤنٌ‌ سرگول‌!. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. ازه‌ دار. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۱۹-۱۸
~. اَلّا تی‌تی‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۳-۲۲
~. اَلی‌ بیلی‌ کؤی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. اَنی‌ تنهام‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. اوچَن‌ دَنه‌ بولوش‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۲۶-۲۴
~. بهارٌ عطر. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۳۳
~. بیلی‌ – بیلی‌ مأر. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۲۶-۲۴
~. پورپورٌ شئال‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۵
~. پئیزٌ ولگ‌ ریز. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۲۳
~. تَک‌ دَخوشته‌ گوء. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. تشکه‌ بوخورده‌ تسبیح‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. تَله‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۱
~. تؤ. س‌ ۲۰: ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۴۹
~. جیل‌ بکن‌، جیل‌ بکن‌ بهاره‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خردا ۷۹)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. جیل‌ گیر جیل‌ گیرئون‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۳۱
~. حاج‌ حاجی‌، تی‌ عید موبارک‌ ببی‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. حُرمَتی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. دِلْوَر. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. رنگاگیته‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. زنگ‌ آوْ. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. روغن‌ خوری‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. زرخال‌. س‌ ۱۴، س‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۲۴-۲۲
~. زردٌ تی‌ تیئن‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌  ۸۸)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. سراجئوری‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۱۷-۱۶
~. سفال‌ دَچین‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. شئال‌ واِ . س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. شوبو کی‌ تی‌ جولا قُربؤن‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۲
~. شئونه‌ بَسَرای‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۷
~. غاز. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۲۵-۲۴
~. عزاسره‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. کَبْتَری‌ کَبْتَرَی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۲۹-۲۸
~. کلاجی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۲۶
~. کُووی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر  ۸۰)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. کوه‌ توکالی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۲۵
~. گورشابو. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۲۵-۲۴
فتوحی‌ ابوابی‌، ناهید: ایتا کشه‌ گب‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۲۵
~. تی‌ اَمونٌ‌ یادٌ مره‌. س‌ ۱۰، ش‌  ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۳۱-۳۰
فخریاسری‌، فرزین‌: جنگل‌ و میز. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۲۹
~. راز. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۲۵
قانع‌، علی‌: آخر داستان‌…. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. آقاجان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۳۵-۳۴
~. بهارٌ امره‌ اَمون‌ دره‌…. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مردا ۷۹)، ص‌ ۲۴
~. شوارْتز. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. عشقٌ‌ عکسا اوسادم‌!!!. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. عَسک‌!. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۲۴
~. ماهرخ‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۲۸-۲۶
~. مریم‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۷۵-۷۴
~. مسافر. س‌ ۱۵،ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۲۸
~. یک‌ تا صد و یک‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۱۸-۱۶
کوگایی‌، علی‌: سِئقَلی‌.س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۴۱
گیلانی‌، کوچک‌: سگ‌ زندگی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۲۱-۲۰
مدبرنیا، سینا: زالاش‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذ ۸۹)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. من‌ و وارش‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۲۳-۲۲
مرادیان‌ گروسی‌، علی‌ اکبر: خودا ته‌ را قوت‌ بده‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۲۷-۲۵
~. سگ‌، سگا گیره‌…. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۳۱
~. یادٌ او روزان‌…. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۶۵-۶۴
مقدسیان‌، نرگس‌: پلکان‌ سر. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۲۷
~. خونٌ‌ بو. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۳۳
~. دس‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۵۳
~. کورقوقو. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۳۶
مهاپا: تی‌تی‌ دار. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۳۲
~. جنین‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۲۸
~. سلام‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۲۵
~. لاکو. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۳۳
~. … وای‌ لوتکا دریا بوشو. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۳۳
~. هفت‌ تومان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۵۳
نظرخواه‌، حمید: اَمای‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۳۲
~. باهارٌ کورکی‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۳۱
نوری‌، پیمان‌: دانشگاه‌ آزاد. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۳۱-۳۰
ورتوان‌، ساسان‌: بی‌ حؤرمت‌ پیرزناک‌ [ترجمه‌]. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۸-۷

ب‌ – نقد و بررسی‌ داستان‌ گیلکی‌

بزرگی‌، سمیرا: گزارش‌ جلسات‌ داستان‌ گیلکی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۳۵-۳۴
بوبرد، شاپور: «مشتٌ‌ یحیی‌» ساخته‌ نشد، متولد شد (یادداشتی‌ بر داستان‌ مشتٌ‌ بحیی‌ نوشته‌ م‌.پ‌.جکتاجی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳۵
پورهادی‌، مسعود: وقایع‌ اتفاقیه‌ی‌ داستان‌ گیلکی‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستان‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۴، ۵، ۲۴
تنفس‌ با زبان‌ مادری‌ (مروری‌ بر آثار نویسنده‌ گیلانی‌ هادی‌ غلام‌ دوست‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۴۸
جلیل‌پور، ابوالقاسم‌: زرخال‌ (نقدی‌ بر مجموعه‌ داستان‌ گیلکی‌ زرخال‌، نوشته‌ هادی‌ غلام‌دوست‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳۴-۳۳
چایچی‌، کامیار: نوستالژی‌ فرهنگ‌ بومی‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۲۶
حسن‌پور، امین‌: بحران‌ روایت‌ حاشیه‌ای‌ بر داستان‌ گیلکی‌«حیکایت‌» نوشته‌ مسعود پورهادی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ -اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. تبار قصه‌نویسی‌ گیلکی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۳۰
~. خالی‌ کردن‌ زیر پای‌ متن‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳۶
~. زرخال‌ِ هادی‌ غلام‌ دوست‌ (گیجیک‌ ۲). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۲۷
~. شریر ما جیجاکه‌ ورزان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۲۷
~. صد سال‌ تنهایی‌ (اشاره‌ای‌ به‌ داستان‌های‌ گیلکی‌ چاپ‌ شده‌ گیله‌وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۷۳
~. ماه‌ پری‌ نخستین‌ رمان‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۱
~. نیم‌ نگاهی‌ به‌ داستان‌ «فوقوس‌» نوشته‌ حبیب‌ الله‌ غلام‌ دوست‌.  س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۵
روشن‌، محمد: بنفشه‌ گول‌ (معرفی‌ و نقد مجموعه‌ داستان‌های‌ گیلکی‌ از محمد حسن‌ جهری‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. پیله‌ برفی‌ سال‌ (معرفی‌ و نقد کتاب‌ محمود طیاری‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۳۸-۳۶
شجاعی‌ فرد، ایرج‌: رقص‌ زبان‌ با ک‌ ل‌ گپ‌ (در مورد گفته‌های‌ محمود طیاری‌) [همراه‌ پاسخ‌ گیله‌وا]. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۵۹-۵۸
فروزی‌، رحیم‌: از میان‌ نامه‌ها (اطلاعاتی‌ در مورد رمان‌ ماه‌ پری‌ به‌ زبان‌ اصلی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۴۱
کریمی‌، احمد علی‌: زیبایی‌شناسی‌ و مقایسه‌ ی‌ دو داستان‌ گیلکی‌از داستان‌های‌ گیله‌وا. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۲۱-۲۰
مرادی‌، غلامرضا: قصه‌ نویسی‌ گیلکی‌ و خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌(گزارش‌ برگزاری‌ پنجاهمین‌ نشست‌ کارگاه‌ نقد و بررسی‌ داستان‌ گیلکی‌).س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۴۳-۴۲
معرفی‌ کتاب‌ بنفشه‌ گول‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۱۹
مقدسیان‌، نرگس‌: داستان‌های‌ وهمناک‌ (با نگاهی‌ به‌ داستان‌ زالاش‌ اثر سینا مدبرنیا). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۳۴
یک‌ خواننده‌ حرفه‌ای‌: سرخوشی‌های‌ راوی‌ (نقدی‌ بر کتاب‌ پیله‌ برفی‌ سال‌ نوشته‌محمودطیاری‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۹

سایر آثار ادبی

الف‌ – متون‌ گیلکی‌

اقبالی‌ فرد، مهرداد: راستٌ‌ گب‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۰
ایته‌ دیپلمه‌ بیکار: درده‌ دیل‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۴۸
ای‌ دهره‌ بدسان‌ (ارائه‌ قدیمی‌ترین‌ نمونه‌ نثر سیاسی‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ ). س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۱-۲۰
ای‌ نفر قدیمی‌ رشتی‌ (دو تا خاطره‌ جه‌ شهریور ۱۳۲۰) [مقاله‌ به‌ زبان‌گیلکی‌]. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۰
بارور، محمدتقی‌: دردٌ دیل‌ دکتر معینٌ مره‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر۷۱)، ص‌ ۱۰ و ۳۸
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: پله‌ گل‌ (سخنرانی‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ در مراسم‌ یادمان‌ زنده‌یاد احمد عاشورپور). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۳۱-۳۰
~. پیشاشو گب‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۳
پیراندللو، لوئیجی‌ : پیچا، نَسبَر، ستاره‌ (واگردان‌: عزیز تی‌ تی‌ پریزاد). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ۲۶-۲۴
جدول‌ گیلکی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۴۹
حسن‌ پور، امین‌: سرآخر گب‌. س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستان‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۳۵
دس‌ فارس‌ بوبو./ س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۰
ضیاءپور، جلیل‌: نامه‌ استاد جلیل‌ ضیاءپور به‌ دامون‌ (به‌ زبان‌ گیلکی‌). س‌ ۸ ، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۲۳-۲۲
کوتام‌ خوس‌.الف‌: کله‌ گب‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۶
گیله‌وا: معلمانه‌ جه‌ خائیم‌ زاکانا، جه‌ الان‌ محقق‌ باموجید [متن‌ گیلکی]. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۸
~. هنده‌ پاییز بامویو زمستان‌ نی‌ در پیش‌ [درباره‌ سید علی‌ زیباکناری]. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۲۱ و ۲۴
وختٌ‌ ره‌ بوگوفتیدی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۲۷
یک‌ نفر قدیمی‌ رشتی‌: خانه‌ تکانی‌ عید (نامه‌های‌ رسیده‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۸

ب‌ – نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های‌ گیلکی‌

اجرای‌ نمایش‌ گیلکی‌ «ئیجگره‌» / ۱۱
بشرا، محمد: حَلَه‌ دازا نیافته‌ بو، ملاقه‌ مرا به‌ دسا دایی‌…؟!. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۳۹-۳۶
~. منم‌، اَبجی‌ سرم‌ (گیلکی‌ نمایشنامه‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۳۷-۳۴
پورهادی‌، مسعود: ایتا کُول‌ آواز (فیلمنامه‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۳۳-۳۰
~. او شب‌ کی‌ ماه‌ تِغه‌ گیر بکوده‌ (فیلمنامه‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. سه‌ تاگاره‌ (فیلمنامه‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۳۷
توحیدی‌، فرهنگ‌: دفینه‌. س‌ ۵ ، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۳۹-۳۶
~. عرضحال‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. بالماسکه‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۳۲-۳۰
~. بالماسکه‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۳-۳۰
~. ورزا کوله‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۳۱-۳۰
شال‌ ترس‌ ممد (نمایشنامه‌  گیلکی‌، نویسنده‌ و کارگردان‌ سیدمحمود فخرموسوی‌ از شاعران‌ گیلکی‌ سرا) [خبر]. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۱۰
گاب‌ دکفته‌ بازار / ۳۴
گاب‌ دکفته‌ بازار (دومین‌ نمایشنامه‌ منظوم‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌) / ۳۷
گیلکی‌ نمایشنامه‌ (اولی‌ پرده‌) و (دومی‌ پرده‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۲۲
نمایش‌ گیلکی‌ چی‌ فیکری‌ بوکودم‌ چی‌ بوبوسته‌ (نویسنده‌،طراح‌، کارگردان‌ علی‌اصغر کهن‌قنبریان‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)،ص‌ ۱۷

داستان‌ فارسی‌

بدر طالعی‌، محمود: پُشت‌ و رو. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۸
خانجانی‌، کیهان‌: دستمال‌ آبی‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۶-۱۴
رادی‌، اکبر: جاده‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۴۷-۴۲
رضائی‌ راد، ساسان‌: یک‌ روز بارانی‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ویژه‌ نوروزی‌، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۸-۳۷
رهبر، ابراهیم‌: برادر غمگین‌ ماه‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌  ۳۵-۳۴
~. خون‌ شاعر. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (مهر – شهریور ۷۲)، ص‌ ۲۳
~. زمان‌ ایستاده‌ است‌ (شرح‌ توصیفی‌ نمایشی‌ آیینی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۰
~. سایه‌ دست‌ (برداشت‌ آخر از داستان‌ نویسی‌ امروز). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۳
~. گاوها چرا در چرا یک‌ چشم‌ شدند. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۵۲
شریفی‌، فرحناز: عقربه‌های‌ برفی‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۶-۳۵
علی‌ عمو: داستان‌ مهمان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۳-۲۲
غلام‌دوست‌، هادی‌: خوشحالی‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ ، هنر و پژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۳۹
فتوتی‌،محمدحسن‌: گنجشک‌هادربالکن‌ (نوشته‌مجیددانش‌آراسته‌ / چاپ‌ اول‌/ ۱۳۸۹/انتشارات‌ فراز). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر-آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۴۱

طنز

جایزه‌ کتاب‌ طنز سال‌ به‌ دو هنرمند گیلانی‌ (اکبر اکسیر و ناصر غیاثی‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۹
حیدری‌، محمدابراهیم‌: حکایت‌ کنند که‌… (در مورد بلدیه‌ رشت‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۴۶
~. حکایت‌ کنند که‌…. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۱۲
~. حکایت‌ کنند که‌…. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور، انتشار مهر ۸۹)، ص‌ ۱۷
~. حکایت‌ کنند که‌…. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۵
طنزهای‌ نژادبخش‌ (نوشته‌ نویسنده‌ و طنزپرداز گیلانی‌ – اصغر نژادبخش‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۷
تونگوله‌چی‌: تونگوله‌ کای‌ تونگولای‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌۷۲)، ص‌ ۲۹
~. تونگوله‌ کای‌ تونگولای‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۵
~. تونگوله‌ کای‌ تونگولای‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۱
~. تونگوله‌ کای‌ تونگولای‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۲۶
مورچه‌ رشتی‌: ایسمال‌ نفتی‌ و محله‌ جَغَلان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۲۷-۲۶

شاعران‌

(ارجاع‌ اشعار به‌ شماره‌ نشریه‌)

آ
آتشک‌، منوچهر ۸۷ ، ۹۳ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳
آریاپاد، محسن‌  ۷۱ ، ۷۳ ، ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۵، ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۱۴
آرین‌فرد،علی‌  ۶۷
آلیانی‌،فرخ‌  ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۴ ، ۸۷ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۹
آیینی‌، اسماعیل‌  ۶۸

الف‌
احمدی‌، جمال‌  ۱۰۴
احمدی‌، حسن‌  ۸۶
احمدی‌، حسین‌  ۹۳ ، ۱۰۹
احمدی‌، عباس‌  ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۴، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴
احمدی‌زاده‌، محسن‌  ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۴ ، ۱۰۶، ۱۱۰، ۱۱۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
احمدی‌نژاد، حسین‌  ۴۴ ، ۴۷ ، ۵۳ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۴ ، ۱۰۱، ۱۱۰
اخوات‌، محمدعلی‌ (وارش‌ فومنی‌)  ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۵۱ ، ۷۲ ، ۷۳
ادهم‌، ایوب‌   ۹۲
ارض‌ پیما لشکاجانی‌، احمد  ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۵ ، ۷۴
اسدالله‌ پور، کورش‌  ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ۵۱ ، ۵۷ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۸، ۷۴ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ۱۱۴
اسماعیل‌زاده‌، نیما  ۴۶
اسماعیلی‌، حبیب‌  ۶۴، ۶۸ ، ۷۵ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۶ ، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۷
اصغری‌، جواد ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
اصغری‌ زرکلامی‌، مرتضی‌  ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۶ ، ۴۸ ، ۵۸
افراشته‌، محمدعلی‌ ۱۰ ، ۱۱ ، ۳۱ ، ۵۶ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۸۵
اقدامی‌، هوشنگ‌ (هـ.الف‌.چمن‌) ۶۶ ، ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۴ ، ۸۷ ، ۹۶، ۱۱۵
اکبرنژاد، ابوالفضل‌ ۵۶
الهامی‌، محمد  ۶۶
امیدوار توچایی‌، محمدرضا ۶۱، ۹۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۵
امیدی‌ سراوانی‌، مهرداد ۶۴، ۸۸
امیرزاده‌،اصغر ۲۱ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۴۵ ، ۴۷ ، ۵۱ ، ۵۴ ، ۵۸ ، ۶۷ ، ۷۱، ۷۴ ، ۸۷
امیریگانه‌، رفعت‌الله‌ ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۶۹ ، ۸۱ ، ۸۵ ، ۱۰۱
امینیان‌، مسعود ۵۳
امینی‌ مهر، مسعود  ۱۱۶
ایاز آملی‌، حشمت‌ الله‌  ۶۷

ب‌
بابایی‌، کامبیز  ۳۲
بابایی‌پور، محمد (دریایی‌ لنگرودی‌)  ۲ ، ۶ و ۷ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۷و۲۸ ، ۲۹و۳۰ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۹
باب‌ خسرو، اکبر  ۵۰
بارور، محمدتقی‌   ۱۵ ، ۱۹ و ۲۰، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۵۲ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۶۰ ، ۶۵ ، ۶۷ ، ۸۲ ، ۸۷، ۹۱، ۹۴ ، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۱۴
بازغی‌، فرشید  ۱۰۰
بافکر لیالستانی‌، محسن‌  ۳۵ ، ۳۶ ، ۴۹ ، ۵۲ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۳ ، ۹۴
باقری‌، یعقوب‌  ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶
بالایی‌ لنگرودی‌، علی‌  ۲۲ و ۲۳ ، ۳۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵ ، ضمیمه‌ ش‌ پاینده‌، ۶۲ ، ۷۴
بحری‌، کیاوش‌ ۷۵ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۹ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵، ۱۱۱، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ۱۱۴
بخش‌زاد محمودی‌، جعفر  ۲ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۶ ، ۴۸ ، ۵۱ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۹۳ ، ۹۴، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۸
بخشی‌زاد، منوچهر  ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۳ ، ۷۹ ، ۸۴ ، ۹۴ ، ۹۹ ، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۱۳
بدرکوهی‌، مهوش‌  ۶۰، ۶۶
بشرا، محمد  ۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۸۸ ، ۸۹، ۱۰۰ ، ۱۰۲، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۴
بشردوست‌، علی‌ رضا  ۳۴ ، ۶۴ ، ۶۷
بهره‌ ور، مجید  ۱۰۸
بهنام‌، گلرخ‌  ۵۹ ، ۹۸
بیزارگیتی‌، مسعود  ۴۷

پ‌
پاریاو، کبری‌ ۶۵ ، ۷۳ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۸۵
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود  ۱۲ ، ۲۲ و ۲۳ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۳ ، ۳۶
پرتو، افشین‌   ۳۵ ، ۳۶
پرچمی‌، محب‌ الله‌   ۸ و ۹
پرکار، زهرا ۱۱۴، ۱۱۸
پرمهر یابنده‌، احمد  ۲۹ و ۳۰
پرهیزکار، اردشیر (بوران‌)  ۱ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۹ ، ۴۰ و ۴۱ ، ۴۸ ، ۵۰ ، ۶۲ ، ۹۹
پژمان‌، الف‌  ۳۹
پگاه‌، ابراهیم‌  ۵ ، ۸ و ۹ ، ۱۱ ، ۳۹ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۰ ، ۶۱ ، ۸۰ ، ۸۷ ، ۹۵
پنجه‌ای‌، علی‌ رضا  ۳۴ ، ۳۷ ، ضمیمه‌ ۴۸ ، ۵۹ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۶
پورابراهیم‌ صیقلانی‌، محسن‌  ۷۵
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌ ← جکتاجی‌،م‌.پ‌
پوراسماعیل‌، محسن‌ ۱۱۶
پورکریمی‌،لیلا ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۹ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۲۰
پورمحمد علیزاده‌، بهرام‌ ۴۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، ۶۴،۶۸،۱۱۰
پوروهاب‌، جعفر  ۲۱
پورهادی‌، مسعود  ۶ و ۷ ، ۳۷ ، ۵۵ ، ۵۸ ، ۶۰ ، ۶۳ ، ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۸۰،۸۲ ، ۸۵ ، ۸۹ ، ۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۸
پیرکاری‌، محمدتقی‌ (پیر)  ۳ و ۴ ، ۱۵
پیکرستان‌، رضا   ضمیمه‌ ش‌ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۹ ، ۵۲ ، ۵۶ ، ۶۲ ، ۶۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۲۰
پیله‌ور، مهرداد   ۳۹ ، ۴۸ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۵ ، ۸۶، ۸۹ ، ۹۴ ، ۹۷، ۱۰۶ ، ۱۰۹ ، ۱۱۴

ت‌ – ث‌
تبری‌، الهام‌  ۶۰
ترخان‌، زهرا  ۳۶
ترنیان‌، رضا  ۷۶ و ۷۷
تقوی‌ زردره‌، حسین‌  ۳۹
توچایی‌، غلامرضا  ۶۴ ، ۶۵ ، ۷۴ ، ۸۵، ۸۸ ، ۹۱
تیزرو، بهزاد  ۷۴
ثابت‌ قدم‌، علی‌ ۵۲

ج‌
جراح‌زاده‌، منوچهر  ۳۳ ، ۳۹ ، ۴۰ و ۴۱
جکتاجی‌، م‌.پ‌  ۱ ، ۶ و ۷ ، ۱۴ ، ۲۲ و ۲۳ ، ۲۷ و ۲۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۵۰ ، ۵۵ ، ۵۷ ، ۶۰ ، ۷۱ ، ۷۳ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۸، ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴
جلیل‌ پور، ابوالقاسم‌  ۸۹ ، ۹۴ ، ۹۸ ، ۱۰۳
جوادیان‌ کوتنایی‌، محمود  ۱۶ و ۱۷ ، ۲۱ ، ۵۲ ، ۱۰۰
جوکار، سمانه‌  ۸۸
جهری‌، محمدحسن‌  ۱۹ و ۲۰ ، ۲۲ و ۲۳ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ۴۹ ، ۷۳ ، ۹۵ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۴ ، ۱۰۷
جیلانی‌، فاطمه‌  ۲۱

چ‌
چراغی‌، رحیم‌  ۱۱ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۹ ، ۵۵ ، ۵۷ ، ۵۹ ، ۶۵ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۱۸
چراغی‌، رضا ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵ ، ۴۸ ، ۶۹، ۸۴ ، ۹۵

ح‌
حاکم‌زاده‌، مسعود  ۵۹ ، ۶۴ ، ۶۶ ، ۷۳ ، ۸۹
حبیبی‌، محمد اسماعیل‌  ۶۴
حجازی‌، محمود  ۲۷ و ۲۸
حسن‌پور، امین‌  ۸۳
حسن‌پور، عباس‌  ۶۶
حسن‌زاده‌ شاهخالی‌، علیرضا  ۱۵ ، ۲۱ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲
حسنی‌، یوسف‌  ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۷ ، ۹۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
حسین‌زاده‌، بهمن‌  ۹۳
حسینی‌، حمید  ۴۲ و ۴۳ ، ۴۷
حقیقت‌خواه‌، زهرا  ۲۹ و ۳۰ ، ۳۲
حکمتی‌، علیرضا  ۳۶
حکمتی‌، م‌.  ۱۴
حیدری‌ فخر، اسدالله‌   ۹۲
حیدری‌نژاد، مهرداد ۵۵

خ‌
خادمی‌، احسان‌الله‌  ۲۱ ، ۲۴ و ۲۵ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۱۰۱
خاکی‌ کلاچایی‌ ← قربانی‌، محمدرضا
خالقی‌، ضیاءالدین‌  ۳۶ ، ۴۲ ، ۴۳
خان‌زاده‌ لیسه‌رودی‌، ابراهیم‌ ۹۱
خلعت‌بری‌، هلاکو  ۹۳ ، ۹۶
خلیلی‌پور، علی‌  ۸۲ ، ۹۷
خمامی‌، مسعود ← پورهادی‌، مسعود
خواجه‌ میری‌، حجت‌ (خواجه‌ رشتی‌)  ۶ و ۷ ، ۱۸ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۸، ۴۲ ، ۴۳ ، ۶۵
خورشیدی‌، محسن‌  ۸۹
خوش‌بخش‌ فومنی‌، محمود  ۸۹ ، ۹۴، ۱۲۰
خوشحال‌ شرفشادهی‌، یزدان‌  ۱۰۶
خیرخواه‌، محمدرضا  ۱۶ و ۱۷ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۱ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۵۴ ، ۵۸ ، ۶۴ ، ۸۲ ، ۹۴ ، ۹۶

د – ذ
داودی‌، محمد  ۲۷ و ۲۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲
دایی‌ منتظری‌ ← منتظری‌، ابوالقاسم‌
دریایی‌، معین‌الدین‌  ۲۱
دریایی‌ لنگرودی‌ ← بابایی‌پور، محمد
دعایی‌، آذر  ۵۴ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
دعایی‌، فرزاد  ۲۱ ، ۲۴ و ۲۵ ، ۳۲ ، ۴۷ ، ۶۷ ، ۹۱ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۷، ۱۰۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
دعایی‌، محمد  ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۶ ، ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۴ ، ۶۶، ۶۸، ۷۲ ، ۷۴ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۶، ۸۸ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۶ ، ۹۸ ،۹۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۰،۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۹
دلخوش‌نواز، هاشم‌  ۴۷
دهقانی‌ رحیم‌آبادی‌، لقمان‌  ۶۸ ، ۶۹
ذکی‌پور، نادر ۳و۴ ، ۱۶و۱۷، ۲۱ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۶، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰، ۹۷

ر
ربیعی‌، صادق  ۳۸، ۴۴
رجب‌زاده‌، کریم‌  ۳۴ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۵۱ ، ۶۳
رجبی‌، بهمن‌  ۶۳
رحمتی‌، رمضان‌ (شول‌)  ۱۶ و ۱۷ ، ۲۱ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۳۲ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۴۲ و ۴۳، ۴۵ ، ۵۰ ، ضمیمه‌ ش‌ پاینده‌ ، ۶۲ ، ۸۸ ، ۹۴ ، ۹۷، ۱۰۸، ۱۱۲
رحمتی‌ برفجانی‌، جواد  ۳۹ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۶
رستمی‌، محمدتقی‌  ۴۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۳ ،۵۴ ، ۵۶ ، ۵۹ ، ۶۲ ، ۷۱، ۷۳
رستمی‌، محمدعلی‌  ۶۲
رضوی‌، حسین‌  ۲۹ و ۳۰ ، ۴۶ ، ۵۲ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
رضوی‌، یوسف‌  ۷۵، ۱۱۱
رضوی‌ اسپیلی‌، سعید  ۷۴
رفان‌، عفت‌ ۲۱
رمضانی‌، حسین‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
رمضانی‌، صفرعلی‌  ۶۷
رمضانی‌ گوایی‌، مسلم‌ ۱۱۵
رمضان‌زاده‌ چافچایی‌، زهره‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
رنجبر، اکبر ۱۱۹
رنجبر، کورش‌  ۳۷ ، ۳۹ ، ۴۴
روحانی‌، مجتبی‌ (م‌.مندج‌)  ۲ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۵، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰، ۵۷
ریاضی‌ رشتی‌، محمدرضا [منعم]  ۳ و ۴
ریحانی‌، علی‌  ۲۷ و ۲۸
ریحانی‌، مرتضی‌  ۳۲، ۵۱، ۱۱۲
رئوفی‌، هادی‌  ۹۴ ، ۹۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
رییسی‌، محمدصادق  ۳۶ ، ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۸ ، ۵۰ ، ۵۵ ، ۱۰۰

ز
زاهد ویشکایی‌، غلامرضا  ۸۴ ، ۸۷ ، ۹۳ ، ۹۶ ، ۹۹ ، ۱۰۱، ۱۱۰
زاهدی‌، محمدعلی‌  ۶ و ۷ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۳۸ ، ۴۶ ، ۵۶
زراعتی‌، جمشید  ۸۳
زرندیان‌، عزت‌الله‌  ۱ ، ۶ و ۷ ، ۱۰ ، ۲۴ و ۲۵ ، ۳۲
زمانی‌، مظاهر  ۱۹ و ۲۰، ۴۶
زیباکناری‌، علی‌  ۵، ۳۲، ۳۶

س‌
س‌.د.بنفشه‌ گول‌  ۲۲ و ۲۳
س‌.سیامک‌ ← یحیی‌زاده‌، سیامک‌
ساکت‌، محمد   ۹۴ ، ۹۵
ساکن‌ نویری‌، محمدرسول‌  ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۱۹
سالاری‌، مهیار   ۴۸
سببی‌، شهرام‌   ۱۰۶
ستوده‌، اکبر   ۹۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۱۴
ستوده‌، حسن‌   ۱۰۴ ، ۱۰۶
سحرخیز، محمود   ۴۵
سدهیان‌، محمدرضا   ۹۳
سرتیپ‌ پور، جهانگیر   ۸ و ۹ ، ۱۵ ، ۳۷
سروش‌ گیلانی‌ ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۸۸ ، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۱۰
سلیمانی‌روشن‌ ، سیامک‌   ۹۲، ۱۱۰
سلیمی‌ آسیابر، فریدون‌   ۲۴ و ۳۵ ، ۳۲ ، ۴۸ ، ۶۴ ، ۶۶ ، ۸۵ ، ۸۸
سلیمی‌، هادی‌   ۸۵ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۸ ، ۱۰۱
سمیع‌، محمدابراهیم‌  ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۷، ۱۱۱، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ۱۱۴
سیف‌پور، رضا  ۴۹ ، ۶۴

ش‌
شادرام‌، الهام‌  ۷۳
شادفومنی‌، اسماعیل‌   ۱۵ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۶۶
شاکری‌، حجت‌ الله‌   ۱۹
شجاعی‌فرد، جواد   ۱ ، ۳ و ۴ ، ۶ و ۷ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۴ ، ۴۹
شریفی‌، محمد   ۳۹ ، ۵۱ ، ۷۵ ، ۹۸ ، ۱۰۰
شعبانی‌ ششکلی‌، محمد   ۴۸
شفاعی‌، رضا (گیله‌وایی‌)   ۴۰ و ۴۱
شفیقی‌، مریم‌   ۱۴ ، ۲۲ و ۲۳ ، ۳۶
شکری‌، ابراهیم‌ ۵۴، ۵۷، ۶۶ ، ۷۳ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۶ ، ۸۹ ، ۹۱ ، ۹۴، ۹۵، ۹۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۴، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۵
شکوری‌ (آبکناری‌)، فرامرز  ۳۰ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ۶۲ ، ۶۶ ، ۶۸ ، ۹۱ ، ۹۹، ۱۱۳
شکیبایی‌ لنگرودی‌، ابراهیم‌ (عاصی‌)  ۲۴ و ۲۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰ ، ۶۵
شمس‌ لنگرودی‌، محمد   ۵۷ ، ۶۱ ، ۶۳
شمس‌ معطر، محمد   ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۵۳
شمسی‌پور، جمشید  ۲۹ و ۳۰ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ۹۲
شهاب‌ کومله‌، حسین‌  ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۴ ، ۵۷ ، ۶۰ ، ۶۱ ، ۶۴ ، ۶۷ ، ۶۹ ، ۷۶ ، ۷۷، ۸۰ ، ۸۳ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۵ ، ۹۸ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۹
شهدی‌ لنگرودی‌، محمد   ۸ و ۹
شیون‌ فومنی‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، ۱۰۵
شیون‌ نوری‌ ← حسن‌پور، عباس‌   ۶۶
شیخ‌ الاسلامی‌، مسعود ۵۳

ص‌
صابر گیلانی‌، صالح‌   ۳۳ ، ۶۶
صادقی‌ سرشت‌، حسینعلی‌  ۲۱ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۸ ، ۶۴ ، ۶۷ ، ۶۹ ، ۱۰۳، ۱۱۳، ۱۱۹
صبوری‌، علی‌  ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۹ ، ۴۰ و ۴۱ ، ۴۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ۵۰ ، ۵۹ ، ۶۲، ۶۵ ، ۶۹ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۸ ، ۱۰۵، ۱۱۷، ۱۲۰
صدراشکوری‌، محمدقلی‌  ۱۴ ، ۲۴ و ۲۵
صدیق‌، علیرضا  ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۳ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۴ ، ۱۰۱ ، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶
صدیقی‌، کامبیز  ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۸
صفایی‌، بهمن‌  ۲۱ ، ۲۴ و ۲۵ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۴ ، ۴۶ ، ۴۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
صفایی‌سندی‌، رضا ۳۷، ۳۸، ۴۰ و ۴۱ ،۴۶ ، ۴۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۴
صفرنژاد، فریده‌  ۹۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ۱۰۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵
صفری‌ لاسکی‌، علی‌  ۲۱ ، ۲۷ و ۲۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱

ط‌ – ظ‌
طالب‌زاده‌، حسین‌  ۳۵ ، ۷۳ ، ۸۰
طاهرزاده‌، هادی‌  ۷۴ ، ۹۵
طوافی‌، حسین‌  ۷۶ و ۷۷ ، ۸۳، ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۱۹
طیاری‌، محمود  ۶ و ۷ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۶ ، ۴۴
ظهیری‌ توچایی‌، غلامرضا ۵۷ ، ۵۸

ع‌
عباسی‌، ابراهیم‌ ۴۴
عباسی‌، جمشید  ۷۴
عباسی‌، هوشنگ‌  ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۹ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۵ ، ۴۸ ، ۵۰ ، ۶۰ ، ۶۱ ، ۷۲، ۷۵، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۵ ، ۹۷ ، ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۱۴
عباسیه‌ کهن‌، محمد  ۶۶
عذرخواه‌، محمد ۱۱۱
عرفان‌، عفت‌  ۸۴
عسگرزاده‌، بهروز  ۸۰، ۸۳، ۹۶
عظیمی‌، غلامحسن‌  ۱ ، ۳ و ۴ ، ۸ و ۹ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۲ و ۲۳ ، ۲۶ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ۴۹، ۵۳، ۵۴ ، ۵۸ ، ۶۱ ، ۶۳ ، ۶۶ ، ۷۰ ، ۸۷ ، ۹۶ ، ۹۸ ، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۰
علی‌ اکبری‌، مصطفی‌ ۱۱، ۱۵، ۲۱، ۲۷ و ۲۸، ۸۷
علی‌ پناه‌، بهمن‌  ۶۷
علیزاده‌، بهرام‌ ← پورمحمد علیزاده‌، بهرام‌
علیزاده‌، زهرا ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۸
عمادی‌، اسدالله‌  ۳۸ ، ۶۳
عمادی‌، عبدالرحمان‌ ۳ و ۴

غ‌
غریب‌ زاده‌، ناجی‌ ۶۱
غلام‌ دوست‌، حبیب‌الله‌  ۹۳، ۱۰۳
غلامعلی‌ زاده‌، رضا  ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
غلامعلی‌ زاده‌، علی‌  ۹۶، ۱۱۱
غلامی‌، اباذر  ۳۶ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۷۱ ، ۸۳ ، ۸۵ ، ۹۴
غلامی‌ کفترودی‌، قاسم‌  ۵
غلامی‌نژاد، جعفر  ۲۱ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۴۷

ف‌
فارسی‌، محمد  ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۶ و ۱۷ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۶ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ و ۴۱ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۵ ، ۵۷ ، ۶۳ ، ۶۵ ، ۷۳ ، ۸۲، ۱۱۴، ۱۱۷
ف‌.پ‌  (شانکی‌)  ۳۸
فتوحی‌ ابوابی‌، ناهید  ۳۲ ، ۴۷ ، ۸۲، ۱۱۳
فدایی‌، حسین‌  ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۷
فرحناک‌، حمید  ۲۲ و ۲۳ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲
فرخی‌ کلده‌، محمد (روشن‌ گیلانی‌)  ۴۶
فرض‌پور، حسن‌  ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۸ ، ۷۲ ، ۱۰۱
فروحی‌، علی‌  ۱۶ و ۱۷
فرید مجتهدی‌، نیما  ۹۹
فریدونی‌، عطاءالله‌  ۳۲
فقیه‌ محمدی‌، سعید  ۵۳، ۶۱

ق
قائمی‌، جمشید  ۲۴ و ۲۵ ، ۴۸
قاسمی‌، داود  ۳۵ ، ۴۸
قاسمی‌ دارستانی‌، فریدون‌  ۲۹ و ۳۰ ، ۳۹ ، ۴۵ ، ۴۸ ، ۵۸ ، ۹۴، ۱۱۰
قربانی‌، احد  ۶۳
قربانی‌، محمدرضا (خاکی‌ کلاچایی‌)  ۴۷ ، ۷۴ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۷۹ ، ۹۳
قربانی‌ نودهی‌، نورالله‌ (نوری‌)  ۴۷ ، ۶۲ ، ۷۰
قرقرچی‌ [نام‌ مستعار]  ۸ و ۹
قریشی‌، جلال‌   ۶۸ ، ۷۳ ، ۷۶ و ۷۷
قلی‌ زاده‌، بابک‌  ۳۶ ، ۴۲ و ۴۳، ۴۶
قمی‌ اویلی‌، موسی‌ ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲
قیصری‌، جلیل‌  ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۲۴ و ۲۵ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۲ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۹ ، ۴۲ ، ۴۴ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۳ ، ۵۵ ، ۵۷ ، ۶۱، ۶۳ ، ۶۷ ، ۹۳ ، ۱۰۰

ک‌
کارگر، سیروس‌   ۲۹ و ۳۰ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۶ ، ۶۷ ، ۸۱ ، ۸۴ ، ۸۶، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱، ۹۳، ۹۷ ، ۱۰۰ ، ۱۰۴، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ۱۱۴
کارگر، فرزین‌  ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶
کاسی‌ نودهی‌، رامین‌  ۸۷
کاظم‌ پور، محمد کاظم‌   ۲۹ و ۳۰ ، ۴۷ ، ۶۱ ، ۷۵ ، ۸۰ ، ۸۵ ، ۸۶، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ۱۱۴
کاکی‌  ۱ ،  ۸ و ۹
کاویانی‌، رقیه‌  ۵۶
کرمان‌ ساروی‌، کیوان‌  ۵۳ ، ۶۷ ، ۱۰۰
کریم‌، علیرضا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۶۲ ، ۷۱ ، ۸۰
کریمی‌ جویباری‌، جعفر  ۱۹ و ۲۰
کریمی‌ کلاشمی‌، محمدباقر  ۵۳ ، ۵۴ ، ۷۰
کسمایی‌، میرزا حسین‌ خان‌  ۳۶
کشتکار، شهلا  ۶۳
کفشگر، علی‌  ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۴
کیانپور، الهام‌  ۱۰۱ ، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۸

گ‌
گلستانی‌، عباس‌  ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۴
گلعلی‌ پور، بهرام‌   ۱۶ و ۱۷ ، ۱۰۴ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷، ۱۱۰
گورگین‌، تیمور  ۱۵ ، ۲۴ و ۲۵ ، ۵۹ ، ۶۲ ، ۷۱ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۳ ، ۹۸ ، ۱۰۳، ۱۰۵
گیله‌وایی‌، ر.ش‌ ← شفاعی‌، رضا

ل‌
لاهیجی‌، محمدامین‌ ← م‌.راما
لشت‌ نشایی‌، محمدباقر  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
لطفی‌ نوایی‌، محمد  ۳۵
لورائی‌، فریبا  ۵۷

م‌
مبلغ‌ ناصری‌، سعید  ۵۱ ، ۵۷
محمدزاده‌، سمانه‌  ۸۸ ، ۸۹
محمدزاده‌ کمساری‌، محمد ۱۱۷
محمدی‌، مسعود  ۴۹
محمدی‌ پور، فرامرز  ۴۷ ، ۶۰ ، ۶۵ ، ۷۴
محمودی‌، حسنعلی‌ ←  سروش‌ گیلانی‌
مدبرنیا، سینا  ۵۴، ۱۰۹، ۱۱۶
مدهوش‌، رضا  ۴۷ ، ۵۱ ، ۵۲
م‌.راما  ۳۶
مرادی‌، آذر  ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۴
مرادی‌، غلامرضا  ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۴۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، ۶۳ ، ۱۰۳
مرادیان‌، روشنک‌  ۵۴ ، ۶۲ ، ۹۱
مرادیان‌، علی‌ اکبر  ۱۳ ، ۱۶ و ۱۷ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۵، ۴۸ ، ۵۳ ، ۶۳ ، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۹ ، ۸۲ ، ۹۰، ۱۱۴
مژدهی‌، بهرام‌  ۱۱۲، ۱۱۴
مستعار، مرتضی‌  ۳۹
مسیحا، علی‌ محمد  ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
مشک‌ افشان‌، زهرا  ۳۵ ، ۳۶
مظفری‌، محمدولی‌  ۱ ، ۵ ، ۱۱ ، ۳۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۵
مظفری‌ بلوچی‌، سعید  ۱۰۶، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
معاصر، علی‌   ۶۱
معتدل‌، عطاءالله‌  ۸۱
معتدل‌، فاطمه‌  ۶۶
معصومی‌، علی‌  ۳۲ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۱ ، ۶۴ ، ۷۴ ، ۸۴ ، ۸۶، ۸۸ ، ۹۱، ۹۳ ، ۹۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۴، ۱۱۴
مقدسیان‌، حمید  ۴۷ ، ۵۰ ، ۵۸ ، ۶۰ ، ۶۲ ، ۶۴ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۸۲ ، ۸۹، ۱۰۵
مقدسیان‌، مجید  ۶۰ ، ۶۸ ، ۷۴ ، ۸۱
مقصدی‌، رضا  ۳۶ ، ۳۸ ، ۷۶ و ۷۷، ۱۱۸
ملایی‌، محمدباقر  ۱۴
ملائی‌ شیجانی‌، رضا  ۱۵ ، ۳۸ ، ۴۷ ، ۸۳
ملکی‌ قاضیانی‌، محمد ابراهیم‌  ۶۴ ، ۶۶ ، ۷۳ ، ۷۵ ، ۸۷ ، ۹۰ ، ۹۴ ، ۹۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۰
منتظری‌ ،ابوالقاسم‌ (دایی‌)   ۳۳ ، ۴۷ ، ۵۳ ، ۵۷ ، ۹۲
منصف‌، مرتضی‌  ۶۶ ، ۶۹ ، ۸۹
موسوی‌، میرعماد  ۱۱۱
مولاوردیخانی‌، کریم‌   ۲ ، ۶ و ۷ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۴۶ ، ۴۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، ۱۰۵
مؤمن‌پور، ابراهیم‌   ۳۵
مؤمنی‌  طارمسری‌، غلامعلی‌   ۸۰ ، ۸۶، ۸۹ ، ۹۴ ، ۹۸ ، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۹
مهدی‌پور عمرانی‌، روح‌ الله‌   ۵۱ ، ۶۶ ، ۷۹ ، ۸۸
مهدوی‌ سعیدی‌، محمدرضا  ۴۹
مهدی‌پور، علی‌  ۱۶ و ۱۷
مهدی‌ زاده‌، محرمعلی‌  ۲۴ و ۲۵
مهرداد، جعفر  ۱ ، ۵۷
مهری‌ آتیه‌، عباس‌   ۱۳ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۴۴
میرباذل‌، علی‌ (منصور)  ۶ و ۷ ، ۱۸ ، ۲۷ و ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۳۴ ، ۶۵ ، ۶۷ ، ۷۰
میرزایی‌، مجید  ۳۲، ۱۰۱
ن‌
نافعی‌، علی‌   ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۳۲ ، ۳۳
نامدار، محمود  ۳۶
نجدی‌، بیژن‌  ۵۱
نجف‌ زاده‌ بارفروش‌، محمدباقر  ۹۱، ۹۴
نصیرپور، معصومه‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
نظرخواه‌، حمید  ۵۹ ، ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۴ ، ۶۸ ، ۷۱ ، ۷۴ ، ۸۲ ، ۸۷ ، ۹۰ ، ۹۴، ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۴
نمکچیان‌، یاسین‌  ۴۹
نوذری‌، نریمان‌  ۸۳ ، ۹۱، ۱۰۸، ۱۱۰
نوروزی‌، سرور  ۶۴
نوروزی‌، کاظم‌  ۶۱ ، ۶۶
نوری‌، پیمان‌  ۱۶ و ۱۷ ، ۴۰ و ۴۱ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۵ ، ۶۶ ، ۶۸ ، ۷۰ ، ۷۴، ۷۵ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۷ ، ۹۰، ۱۰۲، ۱۱۴، ۱۲۰
نوزاد، فریدون‌   ۲ ، ۳۲
نیک‌ بخت‌، حمیدرضا ۱۲۰
نیک‌ بخش‌، عبدالحسین‌ (نیک‌)  ۴۲ و ۴۳ ، ۴۶ ، ۵۶ ، ۶۲ ، ۶۵ ، ۶۹
نیما یوشیج‌  ۲۶

و
وارش‌ فومنی‌ ← اخوات‌، محمدعلی‌
واقف‌ کوهی‌، رمضان‌   ضمیمه‌ ش‌ ۳۲
واله‌، محمدجعفر ۵ ، ۱۲
وثوقی‌ رودبنه‌ای‌ ، حسین‌  ۲۹ و ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ۴۶ ، ۵۵
ورتوان‌، ساسان‌  ۶۵ ، ۶۷ ، ۷۳ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۷ ، ۹۰ ، ۹۳، ۹۵
ورنوس‌، بیژن‌  ۶۶
وندادیان‌، بهروز  ضمیمه‌ ش‌ ۳۲ ، ۵۱

هـ
هادی‌پور، یگانه‌   ۱۲ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۳۲ ، ۴۵
هدایتی‌ شهیدانی‌، ایرج‌  ۱۲
هیراد، ف‌   ۸۷

ی‌
یحیی‌ زاده‌، سیامک‌ ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۱۴
یگانه‌ لشکریانی‌، بیژن‌   ۴۷ ، ۵۲
یمینی‌، کریم‌  ۱۶ و ۱۷ ، ۴۵ ، ۴۸ ، ۵۷ ، ۶۲ ، ۷۹
یوسف‌ زاده‌ لاکانی‌، بهمن‌  ۵ ، ۲۱
یوسفی‌، مرضیه‌  ۱۸
یوسفی‌ نوری‌، قنبر  ۳۴ ، ۵۵ ، ۶۶

ترجمه‌ به‌ گیلکی‌

ابراهیمی‌، اصغر   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
بخشیان‌، سولماز  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
بدرکوهی‌، مهوش‌  ۶۶، ۷۲
پوری‌، احمد  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
دلفک‌  ۲۹ ، ۳۰ ، ۶۱ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۹ ، ۸۰ ، ۸۹، ۱۰۳
صادقی‌ کماچالی‌، جواد ۸۹
مباشر، محمدرضا  ۳۶
ورتوان‌، ساسان‌  ۶۳

تالشی‌

آزموده‌، شهرام‌  ۶۳
امیری‌، همت‌  ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
بختیاری‌، فرزاد  ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
بهزاد چروده‌، اردشیر  ضمیمه‌ ش‌ ۱۸
پاشنا، غفار  ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
پاکزاد، موسی‌  ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
پورغفوری‌، بازعلی‌   ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
تولیش‌، خانعلی‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۸
جوادی‌، رفعت‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۸
حاجی‌ بابایی‌، مهرزاد   ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
حسینی‌ نژاد، نهضت‌   ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
خادمی‌، رحیم‌   ضمیمه‌ ش‌ ۲۵
خادمی‌ ارده‌، ابراهیم‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
دارسرایی‌، فردوس‌   ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
ذبیحی‌، سید عثمان‌  ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
سلیمانی‌ وزمتر، فردوس‌   ۷۰ ، ۷۶ و ۷۷ ، ۸۹ ، ۱۰۰
سنگتراش‌، سیروس‌   ضمیمه‌ ش‌ ۲۵
شفیقی‌، احسان‌  ۲۲ و ۲۳
شفیقی‌ عنبرانی‌، شهریار   ۱۲ ، ۱۵ ، ۳۲
شفیقی‌، هارون‌   ۳۳
شمسی‌پور، جمشید  ضمیمه‌ ش‌ ۱۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵ ، ۲۹ و ۳۰ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۲ و ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰ ، ۵۳ ، ۵۵، ۵۷ ، ۵۸ ، ۶۱ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۷ ، ۷۱ ، ۸۰ ، ۸۶، ۹۰ ، ۱۰۰، ۱۰۹
شهبازی‌، مسعود  ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
عاشوری‌، نبی‌الله‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱
کامل‌ جلیلی‌، محمد  ضمیمه‌ ش‌ ۲۵
نقشبندی‌، جمال‌الدین‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۸
نوروزی‌، کاظم‌  ۶۱
وحدانی‌، حسن‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۸

فارسی‌

ابتهاج‌، هوشنگ‌  (هـ. الف‌. سایه‌)  ۴۹
اخوان‌ ثالث‌، مهدی‌  ۹۱
اسدالله‌ پور، کورش‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
باغساز، سمیه‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
باقری‌، محمد   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
بلگوری‌، غلامرضا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
بوستانی‌، سعید  ۸۶
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود  ۳۹ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
پنجه‌ای‌، علیرضا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
پورشعبان‌، حامد ۱۱۸
پورشعبان‌، طاهر  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
پورمحسن‌، مجتبی‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
پورمحمدعلی‌ زاده‌، بهرام‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
پیروزی‌، شادی‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
پیله‌ور، اکبر  ۴۵
جراح‌ زاده‌، منوچهر  ۷۳
جلالی‌، عبدالرضا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
جواهری‌، محمدعلی‌ (رواهیچ‌) ۱۰۶
جورشری‌، حسن‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
چانچو (مستعار)  ۱۰۴
چراغی‌، رضا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵ ، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
حسین‌نژاد، میثم‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
حسینی‌، پرویز  ۴۵
خداجو، علی‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
خوش‌تراش‌، حسین‌  ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
خوشه‌ چین‌، علی‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
درتاج‌، حسین‌  ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
دعایی‌، محمد  ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
ربیعی‌، سمیه‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
رجب‌زاده‌، کریم‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸ ، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
رجبی‌، بهمن‌   ۶۳
رحمانی‌، نصرت‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
رمضانعلی‌ پور، حسن‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
رئوف‌، افشار  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
سلمانپور، سیلوانا  ۶۹
سلمانی‌، سکینه‌ (آرامش‌)  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
شکوری‌، چنگیز  ۱۸
شمس‌ معطر، محمد  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
شفیع‌زاده‌، فتح‌الله‌ ۱۱۹
شیون‌ فومنی‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، اوروشواره‌ شیون‌
صالح‌پور، محمدتقی‌   ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
صالحی‌، بهمن‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، ۶۸
صفاخواه‌، بهشته‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
صفرنژاد جورشری‌، بابک‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
طلوعی‌ برازنده‌، محمد   ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
طیاری‌، محمود   ۶ و ۷، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
عبادی‌پور، سحر   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
علی‌زاده‌، محمدتقی‌ (شعله‌)  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
عندلیب‌، آرش‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
غلامی‌، اباذر  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
فرض‌پور، بهرام‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
قانع‌، سامان‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
قربان‌ زاده‌، احمد   ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
کارگر، سیروس‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
کاویانی‌، رقیه‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
کریم‌، علیرضا   ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
کسمایی‌، جعفر  ۵۲
کفشگر، علی‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
گلچین‌ گیلانی‌   ۱۸
محمدی‌ پور، فرامرز  ضمیمه‌ ش‌ ۵۰
مدد، رضا   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
مرادی‌، غلامرضا   ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
مرادیان‌، علی‌ اکبر   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ۷۰
مستمند، پریچهر   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
مسرت‌، وجیه‌ الله‌  ۴۲ و ۴۳
مشیری‌، فریدون‌  ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲
م‌.ع‌.  ۹۹
معتدل‌، ع‌  ۱۰۲
معتدل‌، عطاءالله‌  ۸۱
مقصدی‌، رضا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ۸۶
مکان‌، شیدا  ضمیمه‌ ش‌ ۴۵
مولاوردیخانی‌، کریم‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۸
میرزانژاد موحد، هادی‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶ ، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
میرزایی‌، مجید   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
میرهاشمی‌، کبری‌   ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
نیرثابتی‌، پرگل‌   ضمیمه‌ ش‌ ۴۶
نیما یوشیج‌   ۲۶
هدایتی‌، سونا  ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰
هنری‌، میرسعید ۱۰۴
یعقوبی‌، محمدحسن‌  ضمیمه‌ ش‌ ۴۶

تاریخ‌

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

گیلان‌ از نظر شاعران‌، نویسندگان‌ و هنرمندان‌ کشور

افشار، ایرج‌ . س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ -اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۹
پناهی‌ سمنانی‌ . س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۷
تقیان‌، لاله‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۶
جرداق، جرج‌: جرج‌ جرداق نویسنده‌ و شاعر مشهور لبنان‌ در گیلان‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۱
حاکمی‌، اسماعیل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۸
خلیلی‌، محمد. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۶
صدارت‌، ابوالقاسم‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۱۱
صداقت‌ کیش‌: جمشید. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۸
عاطفی‌، حسین‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۸
قاضی‌زاده‌، علی‌ اکبر. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۷
کاسب‌، عزیزالله‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۸
موسوی‌ گرمارودی‌، علی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۲۸
همایونی‌، صادق. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۷

گیلان‌ شناسی‌

آرزم‌ عثماوندانی‌، زهرا: مطالعات‌ مربوط‌ به‌ گیلان‌ و مازندران‌ (گیلماز) در نشریات‌ رسیده‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۰ و س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۱۵
آیین‌ پژوهش‌ و تقدیر از پژوهشگران‌ / ۶۹
امیرانتخابی‌، شهرام‌: گزارش‌ نخستین‌ همایش‌ تالش‌شناسی‌ در ارمنستان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۱۷-۱۴
ایزدی‌، سرور: باز هم‌ پیرامون‌ مرکز پژوهشی‌ گیلان‌شناسی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۹-۱۸
برگزاری‌ سخنرانی‌های‌ علمی‌ در زمینه‌ گیلان‌شناسی‌ / ۵۵
پرتو، افشین‌: استان‌شناسی‌ «گیلان‌» [سخنی‌ درباره‌ی‌ کتاب‌ استان‌شناسی‌ گیلان‌ (کتاب‌ درسی‌ سال‌ دوم‌ دبیرستان‌)]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳۵-۳۴

~. در حاشیه‌ گزارش‌ سفر ارمنستان‌ (طرح‌ گشایش‌ رشته‌ گیلان‌شناسی‌ در دانشگاه‌ ایروان‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۳
پروفسور کریستیان‌ برومبورژه‌ با گیلان‌ و ایران‌ خداحافظی‌ کرد / ۱۰۱
پژوهشکده‌ گیلان‌شناسی‌ / ۳۳
پژوهشکده‌ گیلان‌شناسی‌ در محاق اعتبار / ۴۹
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: سخنرانی‌ مدیر مسئول‌ گیله‌وا در انجمن‌ ایران‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ [در ارتباط‌ با گیلان]. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۹
جشنواره‌ میراث‌ مشترک‌ اقوام‌ حاشیه‌ی‌ دریای‌ خزر و آسیای‌ میانه‌ / ۸۸
دوازدهمین‌ همایش‌ مهرورزان‌ گیلان‌ پژوه‌ / ۱۰۸
دومین‌ همایش‌ بین‌المللی‌ تالش‌شناسی‌ (ایروان‌ ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳۸
رحمدل‌، غلامرضا: پیرامون‌ مرکز پژوهشی‌ گیلان‌شناسی‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳۱-۳۰
روشن‌، محمد: پیرامون‌ مرکز پژوهشی‌ گیلان‌شناسی‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۰
سپهری‌، سروش‌: طرح‌ ایجاد مراکز گیلان‌شناسی‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور- مهر ۷۱)، ص‌ ۳۶-۳۴
سلسله‌ همایش‌ مهرورزان‌ گیلان‌ پژوه‌ / ۱۰۴
فراخوان‌ مقاله‌ نخستین‌ همایش‌ علمی‌ «فرهنگ‌ و تمدن‌ تالش‌» ۲۴-۲۳ اردیبهشت‌ ۱۳۸۳ / ۷۴
فرهنگستان‌ گیلان‌ / ۶۲
گردهمایی‌ معرفی‌ طرح‌های‌ پایان‌ یافته‌ شورای‌ پژوهشی‌ و مراکز تحقیقاتی‌ / ۶۵
گروه‌ گیلان‌شناسی‌ خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ و جلسات‌ متنوع‌ / ۹۰
گزارش‌ برگزاری‌ همایش‌ فرهنگ‌ گیلان‌ زمین‌ (تهران‌، دانشکده‌علوم‌ اجتماعی‌ دانشگاه‌ تهران‌ ۵ و ۶ تیر ماه‌ ۸۰). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ -آذر ۸۰)، ص‌ ۴۱-۴۰
گیلان‌ شناسان‌ و پژوهشگران‌ گیلان‌ پیگیر باشند (طلسم‌ ساختمان‌ پژوهشکده‌ گیلان‌شناسی‌ کی‌ می‌شکند؟) / ۸۱
گیلان‌شناسی‌ در اروپا / ۳۷
مرکز پژوهشی‌ گیلان‌شناسی‌ / ۵
معرفی‌ طرح‌های‌ پایان‌ یافته‌ شورای‌ پژوهشی‌ / ۶۰
میزگرد گیلان‌شناسی‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۱۹
نمایشگاه‌ آثار و طرح‌های‌ پژوهشی‌ / ۶۰
نمایشگاه‌ طرح‌های‌ پژوهشی‌ و آثار تحقیقاتی‌ مراکز پژوهشی‌ استان‌ گیلان‌ / ۶۵
نهمین‌ همایش‌ مهرورزان‌ گیلان‌ پژوه‌ / ۱۰۷
همایش‌ پژوهشگران‌ و معرفی‌ پژوهش‌های‌ برتر استان‌ / ۶۰
همایش‌ پژوهش‌های‌ هنری‌ و فرهنگی‌ / ۱۰۲
همایش‌ تات‌شناسی‌ / ۵۴
همایش‌ دیلمان‌شناسی‌ / ۸۴
همایش‌ فرهنگ‌ گیلان‌ زمین‌ در دانشکده‌ علوم‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ تهران‌ / ۶۲
همایش‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ تالش‌ / ۷۸
همایش‌ فرهنگی‌ استان‌ گیلان‌ (۲۸ تیر ۸۰) / ۶۳
همایش‌ فرهنگی‌ بنیاد فرهنگ‌ گیلان‌ / ۸۳
همایش‌ گیلان‌شناسی‌ (همایش‌ مؤسسه‌ مهرورزان‌ گیلان‌ پژوه‌ با موضوع‌ «آب‌ و آبیاری‌ در گیلان‌) / ۱۰۵
همایش‌ اشکورشناسی‌ / ۱۱۵
همایش‌ لنگرودشناسی‌ / ۶۷
یوسف‌ پور، محمدکاظم‌: گرگ‌ دهن‌ آلوده‌ یوسف‌ ندریده‌ (درحاشیه‌ میزگرد گیلان‌شناسی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)،ص‌ ۳۹

مقاله‌ها

آزموده‌، شهرام‌: خوری‌ سو کجایی‌ست‌؟. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۵۳
افشار، ایرج‌: انزلیج‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۷
~. حسین‌ کرد شبستری‌ در رشت‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۱
~. ذوالفقار کرمانی‌ رسّام‌ نقشه‌ رشت‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۳
افراخته‌، حسن‌: فومن‌ (پیشینه‌ جغرافیایی‌ و تحولات‌ کارکردی‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۱۶-۱۴
اکبرزاده‌، سروش‌ : خیابان‌ استادپورداود، باشد یا نباشد؟ (حقیقت‌ در محاق تصور!). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۲۰-۱۸
~. رشت‌ را فراموش‌ نکنیم‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۶
اکرامی‌، نورالدین‌: نام‌ها و نامگذاری‌های‌ مناطق‌ روستایی‌ و جنگلی‌ شمال‌ ایران‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۳۵-۳۴
اکسیر، اکبر: حالا حکایت‌ ما،… [در مورد آستارا]. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۳
~. تلاشی‌ ارجمند در تدوین‌ دایره‌المعارف‌ آستارا (معرفی‌ کتاب‌ آستارا در گذرگاه‌ تاریخ‌ تألیف‌ اشرف‌ آقا حریری‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۷
~. نظری‌ بر تاریخ‌ جامع‌ آستارا و حکام‌ نمین‌ (نقدی‌ بر کتاب‌ تاریخ‌ جامع‌ آستارا و حکام‌ نمین‌ تألیف‌ بهروز نعمت‌ اللهی‌ «آستارایی‌»). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۳۹
امیری‌، علی‌: شعبان‌ جعفری‌ و زورخانه‌های‌ لاهیجان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۲۱-۱۷
~. مردی‌ برای‌ تمام‌ فصول‌ (یادی‌ از میرزا اسدالله‌ خان‌ منتصرالملک‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۱۷-۱۵
امینی‌، ایرج‌ [و] گرانمایه‌، علی‌: نامه‌هایی‌ از لندن‌ و پاریس‌ [درباره‌ مقاله‌ امین‌ الدوله‌ و حافظه‌ تاریخی‌]. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۵۳-۵۲
امین‌، حسن‌: تاریخ‌ نگاری‌ محلی‌ در ایران‌. س‌ ۱۸،ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۱۳
بخش‌زاد محمودی‌، جعفر: هفتاخانان‌ یا هفداغانان‌. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۵۰-۴۹
بزرگی‌، سمیرا: تاریخ‌ تحولات‌ اجتماعی‌ – اقتصادی‌ گیلان‌، نگاهی‌ نو،تألیف‌ دکتر ناصر عظیمی‌ [معرفی‌ کتاب‌]. س‌ ۲۰ ، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳۳-۳۲
بشیری‌، مطهر: خلف‌ آباد یا خلیفه‌ آباد. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۰
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: چشم‌ – همچشمی‌های‌ تاریخی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۱۷
~. حکایت‌های‌ «جنگ‌ زنجیر». س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۳۶
~. دیگ‌ جوش‌های‌ تاریخی‌! (داستان‌ شورش‌ پسر عم‌ سلطان‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۹
~. قابوس‌ وشوم‌ گیر و تکرار اشتباه‌!. س‌ ۲،ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۵
پرتو، افشین‌: خیزش‌ کالنجار سلطان‌ «عادلشاه‌». س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۸-۶
~. در جستجوی‌ خاستگاه‌ بویهیان‌. س‌ ۱، ش‌ ۶و۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۱
~. مردآویج‌ زیاری‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۳۸-۳۷
~. مرز دوشیزه‌ (تلاش‌ برای‌ رهیابی‌ به‌ گوشه‌هایی‌ از تاریخ‌ گیلان‌در لابلای‌ منظومه‌ی‌ عاشقانه‌ی‌ ویس‌ و رامین‌ سروده‌ی‌ فخرالدین‌ اسعد گرگانی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۳۵-۳۲
~. نگاهی‌ به‌ گیلان‌ در دایره‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌. س‌ ۲۰، ش‌۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۳۲-۳۱
پورجعفری‌، محمدرضا: تالش‌ نام‌ قوم‌…. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۸
پورعبدیان‌، علی‌: «تیمور لنگ‌ در طالش‌». س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۴-۱۳
پیشوا پور، فریدون‌: درباره‌ نقد کتاب‌ «جدال‌ زندگی‌» . س‌ ۸، ش‌۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۵
چراغی‌، رحیم‌: کوچصفهان‌، عروس‌ بی‌ خانمان‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ۳۳-۳۲، ۳۸
~. گوشه‌ای‌ از رخدادهای‌ تاریخ‌ گیلان‌ در عصر صفوی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۳۲-۳۱
~. نوروزِخون‌ در گیلان‌ِ بعد از الحاق. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۱۰-۹
حاکمی‌، علی‌: دو تیره‌ از قوم‌ کاس‌ (کاس‌ پی‌ و کاس‌ سی‌). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۰-۸
حریری‌ آستارایی‌، اشرف‌ آقا: جنبش‌ها و حرکت‌های‌ ضد فئودالی‌ در منطقه‌ تالش‌ و آستارا (همزمان‌ با آغاز نهضت‌ مشروطیت‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۲۱-۲۰
~. محل‌ واقعی‌ مدفن‌ شیخ‌ زاهد گیلانی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۵۰
حسین‌ نیا، عبدالحمید: از بندر حسن‌ کیاده‌ تا بندر کیاشهر. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۲-۳۰
حکیمی‌ آسیابری‌، ناهید: آه‌ که‌ دیلمان‌ (نامه‌ای‌ از یک‌ آموزگار روستایی‌ کوه‌ نشین‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۴۵
خدیوی‌ فرد، سارا: گیلان‌ و مازندران‌ در ماهی‌ که‌ گذشت‌ [خلاصه‌ خبرهای‌ مهم‌ منطقه‌ که‌ در سال‌ دوم‌ و سوم‌ مجله‌ هر شماره‌ در یک‌ یا دو صفحه‌ پیگیری‌ می‌شد و از شماره‌ ۱۶ تا شماره‌ ۳۰ ادامه‌ یافته‌ است‌.]
خسروی‌، خسرو: درباره‌ «کوتم‌» و «آناهیتا» (نقد و نظر). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۷-۳۶
خوشحال‌، فرامرز: جنبش‌های‌ اجتماعی‌ در ایران‌ پس‌ از اسلام‌ (مؤلف‌ رضا رضازاده‌ لنگرودی‌) [معرفی‌ کتاب‌]. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)،
ص‌ ۴۴
~. سهم‌ گیلان‌ و نویسندگان‌ گیلانی‌ در جلد پنجم‌ دانشنامه‌ جهان‌ اسلام‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۱۵
درباره‌ آستارا (نقد و نظر). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۵
در هزاره‌های‌تاریخ‌ (نمایشگاهی‌ازآثاروجداول‌تاریخی‌رضادستیاران‌) / ۷۱
دریاگشت‌، محمدرسول‌: در قلمرو گیلان‌ (تاریخ‌، فرهنگ‌، ادبیات‌و کتاب‌شناسی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۳۵و شماره‌های‌ ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳
دهقان‌، محمود: تشکیل‌ اولین‌ انجمن‌ شهر رشت‌ در یک‌ قرن‌پیش‌ «بازخوانی‌ سندی‌ از دوران‌ مشروطیت‌». س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷- فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۷-۶
رابینو، هـ  .ل‌: چند پیشنهاد به‌ جوانان‌ ایالات‌ ایرانی‌ سواحل‌ دریای‌ خزر یا چگونگی‌ گذشتن‌ اوقات‌ فراغتم‌ در ایران‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۱۲-۱۰
رازپوش‌، شهناز: جستانیان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۱۵-۱۴
رجب‌زاده‌، هاشم‌: شین‌جو سوزوکی‌ ژاپنی‌ در گیلان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰(خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۷-۵
رجبی‌، مهدی‌: چگونگی‌ بوجود آمدن‌ شهری‌ بنام‌ لشت‌ نشا. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۱۳-۱۲
رحیمیان‌، عنایت‌ الله‌: سر بر کدام‌؟ رامسر یا سخت‌ سر (در حاشیه‌ خبر مربوط‌ به‌ وجود مواد رادیواکتیو  در خاک‌ و آب‌ و هوای‌ رامسر). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۹
~. شیخ‌ زاهد گیلانی‌ (نظری‌ دیگر و تازه‌ بر مدفن‌ شیخ‌ زاهد گیلانی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۲۵-۲۴
رمضانی‌ گوائی‌، مسلم‌: تول‌ لات‌ یا طول‌ لات‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۴
روحانی‌، صدرا: دُشمگیر!، نه‌ وُشمگیر. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۲۳
روحانی‌، مجتبی‌: رودسر، شهر کوکه‌ها. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۹-۲۸
روشنایی‌ بعد از تاریکی‌ (یادی‌ از حاجی‌ رضا مطبعه‌ پدر صنعت‌ نوین‌ چاپ‌ در گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۶
روشن‌ ضمیر، کریم‌: کرگانرود. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۵-۱۴
سبحانی‌، حبیب‌: جلال‌ آل‌ احمد در تالش‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌(فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۳ و ۵ و ۶
~. نقش‌ تالش‌ در تأسیس‌ دولت‌ صفوی‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۳ و ۸-۷
سجادیه‌، محمدعلی‌: سخنی‌ چند پیرامون‌ تمدن‌ مارلیک‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۳
سجادیه‌، محمدعلی‌ [و] حسین‌ نیا، عبدالحمید: از جلگه‌ پست‌ گیلان‌ تا بام‌ بلند تبت‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۷
سرتیپ‌پور، جهانگیر: زینل‌ خان‌ (قهرمانان‌ حماسی‌ شمال‌ ایران‌). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۹،۱۶
~. مرزبان‌ دیلمی‌ (قهرمانان‌ حماسی‌ شمال‌ ایران‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۲
سلمانی‌، ی‌: گشت‌ و گذار در متون‌ [در ارتباط‌ با تالش]. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۸
سماپور، ذبیح‌ الله‌: آستارا، دروازه‌ مدرنیسم‌ و پیشانی‌ فرهنگ‌ وتمدن‌ اسلامی‌ ایران‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۷-۴۶
سیدرئیسی‌ رودسری‌، حسن‌: رودسر، شهر چارچراغها. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۱۵-۱۴
~. رودسر، شهر چارچراغها. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۰
سیدی‌، مهدی‌: «پیرولی‌» پوریای‌ ولی‌ نیست‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۱
سیف‌، احمد ؛ ترجمه‌ افسانه‌ منفرد: طاعون‌ سال‌ ۱۸۷۷ و اقتصاد گیلان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۵۶،۳۹-۳۷
شایسته‌، فریدون‌: از میان‌ نامه‌ها [در پاسخ‌ به‌ مقاله‌ ارتشبد محمد خاتمی‌، مرگ‌ یا خودکشی‌ مندرج‌ در شماره‌ ۶۹]. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۶-۴۵
~. پاسخ‌ به‌ نقد ترور ابتهاج‌ الملک‌ گرگانی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷) ، ص‌ ۶۰
~. تحقیق‌ یا تحریف‌؟ (نگاهی‌ انتقادی‌ به‌ محتوی‌ کتاب‌ «تاریخ‌ تالش‌» اثر علی‌ عبدلی‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. جایگاه‌ گیلان‌ در انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۱۵-۱۰
~. درآمدی‌ بر پیوندهای‌ تاریخی‌ گیلکان‌ و تالشان‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰(مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۱۷-۱۵
~. عصیان‌ و سرکشی‌ امیره‌ دوباج‌ (مظفر سلطان‌) در دوره‌ شاه‌ طهماسب‌ صفوی‌ [چهره‌های‌ نخبه‌ و نکته‌های‌ باریک‌ در تاریخ‌ گیلان‌]. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۳۶-۳۴
~. نگاهی‌ به‌ کتاب‌ «کتاب‌شناسی‌ توصیفی‌ – تحلیلی‌ گیلان‌ در عصرصفوی‌» (نگارش‌ دکتر عباس‌ پناهی‌، چاپ‌ نخست‌ / ۱۳۹۰ / انتشارات‌فرهنگ‌ ایلیا). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳۵-۳۴
شبان‌، ذبیح‌ ا…: آوازی‌ در اوکتاوبلند (به‌ مناسبت‌ تولد عیسی‌ بن‌ مریم‌ و سال‌ نو میلادی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۲۱
~. پاسخ‌ به‌ نقد مقاله‌ گیل‌ گمش‌، کهن‌ترین‌ منظومه‌ حماسی‌ بشر. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۵-۴۴
~. درخت‌زندگی‌ یا درخت‌زیتون‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۳۷
~. گیل‌ گمش‌ (کهن‌ترین‌ منظومه‌ حماسی‌ بشر). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۵-۳۴
شجاعی‌ فرد، ایرج‌ :  درباره‌ «کاس‌ پی‌» و «کاس‌ سی‌». س‌ ۱، ش‌۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳۰-۲۹
~. سخنان‌ استاد در همایش‌ تاریخ‌ البرز. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۱۷
شهاب‌ کومله‌، حسین‌: کومله‌ شهری‌ با طلای‌ سبزینه‌های‌ چای‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۳۸
شهرستانی‌، بیژن‌: دیلمان‌ یا دیله‌ مُن‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۳۴-۳۲
صالحی‌ دوبخشری‌، محمد حسین‌: دو نکته‌ دیگر پیرامون‌ ترور ابتهاج‌الملک‌ (بازتاب‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۱-۵۰
صدر اشکوری‌، محمدقلی‌: ماکان‌ کاکی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۹
~. نکاتی‌ از جنبش‌ دهقانی‌ سالهای‌ ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ در شرق گیلان‌ وماهیت‌ و نقش‌ حزب‌ جنگل‌ چالوس‌ و سرکوب‌ آن‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۴۹-۴۸
صمدی‌، حسین‌: آزرمی‌ دخت‌ گران‌ گوشوار (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۹
~. ابراهیم‌ بن‌ ابله‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۸
~. ابراهیم‌ اول‌ مرعشی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۱۶
~. ابن‌ اسفندیار (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۷
~. اردشیر برزگر (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۰
~. اسکندر چلاوی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۷
~. اسکندر رستمداری‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۲ و ۴۵
~. اسکندر چهارم‌ رستمداری‌ و ابراهیم‌ دوم‌ مرعشی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۲۳
~. اسکندر روزافزونی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۰
~. اشرف‌ مازندرانی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۹
~. اشرف‌ دوم‌ رستمداری‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و۲۰ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۱
~. اشرف‌ سوم‌ رستمداری‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۲۶
~. افراسیاب‌ چلاوی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۳۹
~. امیر پازواری‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳۹
~. اولیاءالله‌ آملی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۱)، ص‌ ۹
~. اویس‌ اول‌ پادوسبانی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۷
~. اویس‌ دوم‌ پادوسبانی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۰
~. باحرب‌ لارجانی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۱۵
~. بدر طبری‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۵۰
~. بهرام‌ روزافزونی‌ (نامداران‌ مازندران‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۰
~. بیژن‌ چلاوی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۱۸
ضیاء پور، جلیل‌: وجه‌ تسمیه‌ شهر رشت‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ۱۱-۱۰
طالبی‌، فرامرز: گزارش‌ سفر مظفرالدین‌ شاه‌ به‌ رشت‌ و انزلی‌ در روزنامه‌ حبل‌ المتین‌ (مکتوب‌ از انزلی‌ و رشت‌ ابوذر وقایع‌ نگار). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ۴۲-۴۰
~. گیلان‌ از نظر ظهیرالدوله‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۲۹ ، ۱۷-۱۶
~. گیلان‌، چاه‌های‌ نفت‌، ماهی‌ و مرغابی‌ و دوش‌ بخارچشم‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۱۰-۷
طالع‌، هوشنگ‌: گیلان‌ در نوشته‌های‌  جهانگردان‌ اروپایی‌. (از صفویان‌ تا اواخر قاجاریان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۱۱-۸، (قسمت‌ دوم‌ ). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۹-۶
طویلی‌، عزیز: انزلی‌ را فراموش‌ نکنیم‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸- فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۶-۴۵
~. تالش‌ و هشت‌پر در کتب‌ درسی‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۰-۹
عابدی‌، کامیار: مشاهیر تالش‌ تألیف‌ علی‌ عبدلی‌ [نقد و بررسی]. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱ (خرداد – تیر ۷۴)، ص‌ ۱۹
عاشوری‌، نبی‌ الله‌: راههای‌ سنگفرش‌ معروف‌ به‌ شاه‌ عباسی‌ در تالش‌. س‌ ۶،ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۳۷-۳۵
عباسی‌، بیژن‌ : قلعه‌ی‌ تاریخی‌ فیروزکوه‌ و دشت‌ کل‌ مازی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۱۲-۱۰
عباسی‌، هوشنگ‌: امین‌ الدوله‌ و حافظه‌ تاریخی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ۳۹-۳۸
~. توسعه‌ لشت‌ نشا در دو دهه‌ آخر واپسین‌ سده‌ (با نگاهی‌ به‌ سفرنامه‌ میرزا علی‌ خان‌ امین‌ الدوله‌). س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۸-۶
~. طوایف‌ اژدر و چپک‌ (دو طایفه‌ سلحشور و جنگجو که‌ در همسایگی‌ هم‌ و در شمال‌ غربی‌ شهرستان‌ رشت‌ در شرق سفیدرود و در منطقه‌ لشت‌نشا سکونت‌ داشتند). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۰-۸، (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴۲-۴۰
~. لشت‌ نشا، پایتخت‌ عادلشاه‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)،ص‌ ۳۶-۳۴ و (قسمت‌ دوم‌) س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۴۴-۴۲
عظیمی‌ دوبخشری‌، ناصر: تاریخ‌ نوین‌ گیلان‌ چگونه‌ آغاز شد؟. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۱۱-۶
~. در یک‌ دست‌ : « کُنستی‌ توسیون‌» و در دست‌ دیگر: بمب‌ و باروت‌ (آب‌ از سرچشمه‌ گِل‌ آلود شد!) (به‌ مناسبت‌ یکصد و پنجمین‌ سالگرد انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۲۶-۱۶
~. گیلان‌، ریشه‌ها: گیلان‌ در عصر سنگ‌ (قسمت‌ اول‌ – به‌ همراه‌ مدخل‌ گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۱۰-۶ تاقسمت‌ سیزدهم‌: س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ به‌ صورت‌ سلسله‌ مقاله‌ در هر شماره‌.
~. جمعیت‌ تاریخی‌ گیلان‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۱۴-۱۱ و (قسمت‌ دوم‌)، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۱۳-۱۰
علی‌ دوست‌، احمد: درباره‌ تسبیح‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۱
~. کاشف‌ السلطنه‌ چایکار (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۴
عمادی‌، عبدالرحمن‌: علی‌العرش‌بودن‌ِ گیلانیان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۹-۶
عوض‌پور، مجید: تالش‌ نام‌ قوم‌…. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۸
عون‌اللهی‌، سیدآقا: آرامگاه‌ شیخ‌ زاهد گیلانی‌ در کجاست‌؟. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۱۰-۸
~. آستارا. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۱۳-۱۲
فاخته‌ جوبنه‌، قربان‌: یادی‌ از انقلاب‌ گیلان‌ برای‌ اعاده‌ مشروطیت‌ در ایران‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۸-۶
قصه‌ کوی‌ و برزن‌ ما. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۵-۳۴
کوچصفهانی‌، رحیم‌: خاندان‌ امین‌ الدوله‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴۳
کوچصفهانی‌، رضا: نهر «آمارجو» صحیح‌ است‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۳
کوچکی‌،کریم‌: علی‌ العرش‌ بودن‌ گیلانیان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد- شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۱
کولاییان‌، درویش‌ علی‌: شباهت‌ نژادی‌ (ژنتیک‌) مردم‌ جنوب‌ قفقاز با مردم‌ گیلان‌ و مازندران‌!. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۱۴-۱۲
~. گیل‌، گیلک‌، گیلکی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۶-۵
~. کوه‌ اِسپروز کجاست‌؟ س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۵۳-۵۰
گلشنی‌، عبدالکریم‌: گیلکان‌ و دیلمیان‌ درارّان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۱۶
گیلان‌ از نظر جهانگردان‌ (آرامگاه‌ خواهر امام‌ واقع‌ در رشت‌). س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳۳
گیله‌وا: نشانه‌هایی‌ از گیلان‌ در گوشه‌ کنار ایران‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۲۷
لطفی‌، مجید: ریشه‌ی‌ اسمی‌ رضوانشهر. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌- خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۷
لوشان‌ شهر یک‌ بام‌ و دو هوا. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۴۰
ماندگار، ح‌: نگاه‌ دوم‌ به‌ خاطرات‌ اردشیر آوانسیان‌ (نقد و بررسی‌ کتاب‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۲۵-۲۴
مروجی‌، ابراهیم‌: اعتصاب‌ جنجالی‌ درشکه‌ چیان‌ در رشت‌ (مقارن‌ ورود اولین‌ تاکسی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)،ص‌ ۱۸-۱۶
~. بازتاب‌ نشر قرضه‌ ی‌ ملی‌ در رشت‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴- فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۱۸-۱۶
~. به‌ بهانه‌ سالگرد خلع‌ ید از شرکت‌ سابق‌ نفت‌ و یادی‌ از حاج‌ تائب‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۲۱
~. تجمع‌ مردم‌ رشت‌ در اعتراض‌ به‌ انتخابات‌ تحمیلی‌ مجلس‌ پانزدهم‌. س‌ ۱۴،ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۸
~. سخنی‌ چند در باب‌ عمده‌الملک‌ دادور (بازتاب‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۲-۴۱
مشفقی‌، بهمن‌: توضیح‌ و تصحیح‌! [در مورد کاشف‌ السلطنه]. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۶
~. در همین‌ قشنگ‌ رشت‌ اتفاق افتاد!. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌- خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۱
~. سبزترین‌ روز سال‌ [در مورد کاشف‌ السلطنه]. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۶
موسوی‌، حسین‌: درباره‌ تمدن‌ گیل‌ ماردان‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۴۸
~. در مورد اقوام‌ ماساگت‌ (نظریه‌هایی‌ از تاریخ‌ باستان‌ گیلان‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۳۵
~. دریای‌ کاسان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۶
~. کوشانیان‌ و خاستگاه‌ آنان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)،ص‌ ۴۰-۳۷، (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۲۰-۱۸
~. گیل‌ ماردان‌ (خداوندان‌ تمدن‌ مارلیک‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۳۳-۳۰
موسوی‌، مصطفی‌: درباره‌ سپیدرود (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۶-۴۵
مهدوی‌، حسین‌: حمراء دیلم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۹
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌: دلیرمردانی‌ که‌ به‌ بیگانه‌ «نه‌» گفتند (به‌ یاد نودمین‌ سال‌ شهادت‌ چهارتن‌ از شهدای‌ مشروطیت‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۲-۳۰
میرمعینی‌ آرتیمانی‌، شجاع‌: حماسه‌ جهان‌ معرفت‌ در ذکر بی‌اعتباری‌ مجعولات‌ تاریخی‌ و شیوه‌ هایی‌ غیرعلمی‌ تاریخ‌ نویسی‌ در تاریخ‌ایران‌ (یادکردی‌ از آخرین‌ فرمانروایان‌ مستقل‌ گیلان‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۴۱-۴۰
~. (معین‌، ش‌ [آرتیمان]) : کارکیا احمد آرتیمانی‌، آخرین‌ سردار جنبش‌ علویان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۹
میرشکرایی‌، محمد: دماوند و البرز، در اسطوره‌های‌ ایرانی‌ (به‌ مناسبت‌ ثبت‌ کوه‌ دماوند در فهرست‌ میراث‌ طبیعی‌ ملی‌ ایران‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۱۱-۹
میرزا نژاد موحد، هادی‌: سبزه‌ میدان‌، باغی‌ برای‌ تمام‌ فصول‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۲۴-۱۸
نخستین‌ همایش‌ مشروطه‌ گیلان‌ در خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۸۴
نظامی‌، محمدطاهر: درباره‌ مقاله‌ خداوندان‌ تمدن‌ مارلیک‌ (بازتاب‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۴۵
نظری‌ به‌ اهمیت‌ تأسیس‌ بانک‌ ملی‌ در استان‌ گیلان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۴۲-۴۰
نوائیان‌، میثم‌: نشانه‌ هایی‌ از مادرسالاری‌ در گیلان‌ باستان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳۸-۳۷
نوروزپور، کامبیز: ردپای‌ حکومت‌ «کوهدم‌» (تاریخ‌ و افسانه‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۳
نوزاد، فریدون‌: کاشف‌ السلطنه‌ چایکار. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ ( شهریور – مهر ۷۲)،ص‌۱۵ [و] س‌۲، ش‌ ۱۹و۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌۳۵
~. قصه‌ کوی‌ و برزن‌ ما، کُفرآباد (کرف‌ آباد – نقره‌ دشت‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۲۳
~. قصه‌ کوی‌ و برزن‌ ما، چمارسرا. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۳
~. قصه‌ کوی‌ و برزن‌ ما، مدیریه‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۲۱
نیک‌ بخش‌ خمیران‌، عبدالحسین‌: درباره‌ جنگل‌ هفت‌ دغنان‌ وگور «خوری‌سو». س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۴
واهانیان‌، روبرت‌: آلفرد نوبل‌ و رشت‌ (تحقیقی‌ پیرامون‌ وجه‌ تسمیه‌ خیابان‌ و اداره‌ سابق‌ نفت‌ نوبل‌ در رشت‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۵۲-۵۱
~. تاریخچه‌ی‌ قدیمی‌ترین‌ نقشه‌ شهر رشت‌ به‌ روایت‌ مجموعه‌اسناد عبدالوهاب‌ خان‌ آصف‌الدوله‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۸۷)، ص‌ ۳۳-۳۲
~. رشت‌ را فراموش‌ نکنیم‌ (اشاراتی‌ مستند در مورد سال‌تأسیس‌ شهرداری‌ رشت‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۲۲-۲۰
~. قدیمی‌ترین‌ نقشه‌ شهر رشت‌ (یک‌ سند علمی‌ است‌ یا یک‌میراث‌ فرهنگی‌؟) [به‌ همراه‌ یک‌ قطعه‌ عکس‌ از نقشه‌ و سخن‌ گیله‌وا]. س‌۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۳۳-۳۲
هاشمی‌، محمد: درباره‌ نام‌ سپیدرود (نقد و نظر خوانندگان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۰
هدی‌، محمد: شاهکار! صدرالاشراف‌ (در انتخابات‌ دوره‌ ششم‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌، رشت‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌۷۶)، ص‌ ۵۰
~. عقده‌های‌ تاریخی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۲۸ – ۳۱
همایش‌ انقلاب‌ مشروطه‌ گیلان‌ / ۸۹
همایش‌ تاریخ‌ البرز / ۵۳
همرنگ‌، بهروز: گاو نماد باروری‌ و زایش‌ (در فرهنگ‌ باستانی‌ کرانه‌های‌ جنوبی‌ دریای‌ خزر). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۱۶-۱۳
هولمز، ویلیام‌ ریچارد ؛ ترجمه‌ شبنم‌ حجتی‌ سعیدی‌: سفر به‌ ساحل‌ خزر. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۹-۶
یادآر ز شمع‌ مرده‌ یاد آر «بنای‌ یادبود شهیدان‌ راه‌ آزادی‌بازسازی‌ می‌شود.» (بازتاب‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۳۴
یزدان‌ پناه‌، طیار: پژوهشی‌ از تازه‌های‌ تاریخ‌ و ادب‌ مازندران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌  ۷۳)، ص‌ ۳۳-۳۲
یک‌ روز کار اجتماعی‌ (برگی‌ از کتاب‌ منتشر نشده‌ تاریخ‌ انقلاب‌ جنگل‌ تألیف‌ محمدعلی‌ گیلک‌). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۷
یمینی‌، عبدالعظیم‌: نگرش‌های‌ زشت‌ در نوشته‌های‌ زیبا [درباره‌ وقایع‌شهریور ۲۰ و حوادث‌ ۱۳۳۲]. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌۲۵-۲۴
یوسفدهی‌، هومن‌: ارتشبد محمد خاتمی‌ (مرگ‌ یا خودکشی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ۲۵-۲۴
~. حاج‌ ملّا رفیع‌ شریعتمدار گیلانی‌ (گوشه‌ای‌ از تاریخ‌ معاصر گیلان‌ و معرفی‌ رجال‌ برجسته‌ آن‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۱۴-۱۲
~. نمایندگان‌ گیلان‌ در مجلس‌ قانونگذاری‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۳۶-۳۴ [این‌ پژوهش‌  با همکاری‌ مدیرمسئول‌ گیله‌وا و نویسنده‌ به‌ صورت‌ سلسله‌ مقاله‌ (هر مقاله‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ای‌ از مجلس‌) در ۳۶ قسمت‌ و تا سال‌ ۱۸ ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸) حدود ۹ سال‌ ادامه‌ داشته‌، در شماره‌های‌ زیر چاپ‌ شده‌ است] / ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸،۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۷، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵و ۱۰۶
یوسفی‌، مجید: نگاهی‌ به‌ دو کتاب‌ تازه‌ چاپ‌ «خاطرات‌» و «جدال‌زندگی‌». س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۴۹-۴۸
یوسفی‌نمین‌، سیده‌ شهناز: آرامگاه‌ حضرت‌شیخ‌ زاهد قُدّس‌ روحه‌ در هیلیله‌ کران‌ آستارا. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌۵۱

نهضت‌ جنگل‌

الف‌ – مقاله‌ها

ادبیات‌ جنگلی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۶
ادبیات‌ نهضت‌ جنگل‌، دو شعر از تیمور گورگین‌ و علی‌اکبر مرادیان‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۲۱
اسناد و خاطرات‌ جنگل‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۶
اسلام‌ پرست‌، محمود: درباره‌ حسین‌ خان‌ لله‌ (نقد و نظر). س‌ ۶، ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵۵
اصغرنیا، محمدحسن‌: اگر میرزا گیلک‌ نبود؟. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۵
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: دو پناهنده‌ از «کمیته‌ مجازات‌» در نهضت‌جنگل‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۴۵-۴۳
پرتو، افشین‌: نگاهی‌ به‌ کتاب‌ خاطرات‌ سعدالله‌ خان‌ درویش‌ (رییس‌مجاهدین‌ نظامی‌ نهضت‌ جنگل‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳۱-۳۰
پورنصری‌ نژاد، محمود: تندیس‌ دکتر حشمت‌ جنگلی‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۲۶-۲۵
جکتاجی‌، م‌.پ‌: رابین‌ هود شمال‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۹-۸
دریاگشت‌، محمدرسول‌: برگ‌های‌ جنگل‌ (نامه‌های‌ رشت‌ و اسناد نهضت‌ جنگل‌، گردآورنده‌ ایرج‌ افشار). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۲۵
دهقان‌، محمود: اسناد پراکنده‌ درباره‌ نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۹، ۴۵
~. یادداشتی‌ بر یک‌ عکس‌ تاریخی‌ و چاپ‌ نشده‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۲۴-۲۳
دیلمی‌، پژمان‌: ایران‌ سرخ‌، بلشویکها در گیلان‌ ۱۹۲۱-۱۹۲۰ (معرفی‌ کتاب‌ به‌ زبان‌ روسی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۱۳
رضوانی‌، محمد اسماعیل‌: تاریخ‌ انقلاب‌ جنگل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۱۰، ۴۴
رمضانی‌ جیرکلی‌، نورالدین‌: اقامت‌ کوچک‌ خان‌ در جیرکل‌ اشکور (نقد و نظر). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۷
رواسانی‌، شاپور: میرزا، رهبری‌ فسادناپذیر. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۶-۴
~. میرزا کوچک‌ جنگلی‌ پیش‌ از ورود ارتش‌ شوروی‌ به‌ ایران‌ (ندرانزلی‌) خواستار استقرار جمهوریت‌ در ایران‌ بود (بازتاب‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذ ۸۵)، ص‌ ۴۰
روشار، فیلیپ‌ ؛ روح‌ بخشان‌، ع‌ : اصلاح‌طلبی‌ و سنت‌ (جنبش‌ جنگل‌ از ۱۲۹۴ تا ۱۳۰۰ ش‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۱۲-۸
زارع‌، صفر: نقدی‌ بر کتاب‌ نهضت‌ جنگل‌ و اوضاع‌ فرهنگی‌ – اجتماعی‌ گیلان‌ و قزوین‌ «واقعه‌ خشکبیجار». س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۴۳ – ۴۲
سبحانی‌، حبیب‌: جلال‌ آل‌ احمد در تالش‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌(فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۳، ۵، ۶
شایسته‌، فریدون‌: مجاهدت‌ نامه‌ی‌ مردی‌ از نهضت‌ جنگل‌ (محمد حسن‌خان‌ پاپروسی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۷-۱۶
~. نکته‌ای‌ پیرامون‌ ترور ابتهاج‌ الملک‌ گرگانی‌ در دوران‌ نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۲۰
~. نگاهی‌ به‌ کتاب‌ میلاد زخم‌ (نوشته‌ دکتر خسرو شاکری‌، (نگاهی‌ به‌جنبش‌ جنگل‌ و جمهوری‌ شوروی‌ سوسیالیستی‌ در ایران‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶(مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۳۶-۳۵
شبان‌، ذبیح‌ ا…: میرزا یوسف‌ خان‌ شفتی‌ (شبان‌) [بخشی‌ از وقایع‌ منتشر نشده‌ جنگل]. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر۸۲)، ص‌ ۱۹-۱۶
صابری‌، طلعت‌: معرفی‌ پارک‌ و بلوار میرزا کوچک‌ خان‌ جنگلی‌ دراصفهان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۳۵-۳۴
عباسی‌، هوشنگ‌: دهقانان‌، نهضت‌ جنگل‌ و مسئله‌ لشت‌نشا. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۲۲-۱۷
ع‌.ع‌: اسناد و خاطرات‌ نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۱۹
عبدلی‌، علی‌ : اسناد پراکنده‌ جنگل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۵
عظیمی‌ دوبخشری‌، ناصر: انقلاب‌ جنگل‌، مشروطه‌ یا جمهوری‌؟(به‌ مناسبت‌ صدمین‌ سال‌ انقلاب‌ مشروطه‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر  ۸۵)، ص‌ ۱۲-۸
~. جغرافیای‌ سیاسی‌ جنبش‌ و انقلاب‌ جنگل‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۱۴-۹ و تا (قسمت‌ هفتم‌ – پایانی‌)به‌ صورت‌ سلسله‌ مقاله‌ در شماره‌های‌ ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲
~. گسست‌ از فرهنگ‌ سیاسی‌ مشروطه‌ در انقلاب‌ جنگل‌ و پی‌ آمدهای‌ آن‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۱۴-۸
~. منشأ تئوریک‌ شکست‌ انقلاب‌ جنگل‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۹-۶٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۱۴-۸
غلامی‌ کفترودی‌، قاسم‌: سربازان‌ گمنام‌ جنگل‌ (خاطرات‌ صفرعلی‌ رهنما). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۰-۹
فاخته‌ جوبنه‌، قربان‌: اقدامات‌ فرهنگی‌، رفاهی‌ و عمرانی‌ در نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۸-۶
~. مقدمه‌ای‌ بر تشکیل‌ جمهوری‌ شوروی‌ ایران‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۹ و ۸-۵
کیافر، نوری‌: آزادگان‌ گمنام‌ و یادی‌ از گائوک‌ آلمانی‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۱۱-۱۰
گرانمایه‌، علی‌: «جمهوری‌ گیلان‌» یا «جمهوری‌ ایران‌» (به‌ مناسبت‌ هفتاد و چهارمین‌ سال‌ تأسیس‌ جمهوری‌). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۷-۶
گُردی‌، کوهیار: مقایسه‌ای‌ میان‌ مرام‌نامه‌ی‌ اجتماعیون‌ نهضت‌ جنگل‌ (۱۲۹۹ خورشیدی‌) و اعلامیه‌ی‌ جهانی‌ حقوق بشر (۱۹۴۸ میلادی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۴۶-۴۲
گیله‌وا: سخن‌ کز دل‌ برون‌ آید نشیند لاجرم‌ بر دل‌ (توضیح‌ گیله‌ وا در رابطه‌ با مقاله‌ «اگرمیرزاگیلک‌نبود». س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۵
~. شرح‌ کامل‌ محاکمه‌ اعدام‌ دکتر حشمت‌ جنگلی‌ (برگرفته‌ از کتاب‌ تازه‌ انتشار تاریخ‌ انقلاب‌ جنگل‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۸، ۲۳
~. عاقبت‌ آزادگی‌ و وطنخواهی‌ (برگرفته‌ از دیوان‌ اشعار شادروان‌ محمد تقی‌ بهار «ملک‌ الشعرا» تهران‌، امیرکبیر، ۱۳۵۸). س‌ ۶، ش‌ ۴۵(آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۱۸
~. میرزا، قهرمان‌ فرهنگی‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۳
مدرس‌، علی‌: انقلاب‌ جنگل‌ به‌ روایت‌ اسناد. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۹-۶
مشهوری‌، محمدمهدی‌: آن‌ روی‌ سکه‌ (مروری‌ کوتاه‌ بر علل‌ روابط‌ عثمانی‌ با نهضت‌ جنگل‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۱۱-۹
مهراد، احمد: اسناد پراکنده‌ درباره‌ نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۹
مهربان‌، رسول‌: نقدی‌ بر مقاله‌ انقلاب‌ جنگل‌: مشروطه‌ یا جمهوری‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۴۲-۴۱
مهرداد، جعفر: فاجعه‌ مهاجرت‌ اهالی‌ رشت‌ به‌ تهران‌ (روزشمار تاریخی‌ برهه‌ای‌ از انقلاب‌ جنگل‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)،ص‌ ۲۰-۱۸
~. فاجعه‌ مهاجرت‌ اهالی‌ رشت‌ و «سفرنامه‌ شهیدی‌» (قسمت‌ اول‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۲۴-۲۲٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۲۴-۲۲٫(قسمت‌ سوم‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۲)، ص‌ ۱۱-۱۰٫ (قسمت‌ چهارم‌ و پایانی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۴۴-۴۲
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌: سروها استاده‌ می‌میرند (به‌ مناسبت‌ هفتاد و پنجمین‌ سال‌ شهادت‌ دکتر حشمت‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۷-۶
~. ضرورت‌ جمع‌ آوری‌ و بازشناسی‌ اسناد نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۷
نوزاد، فریدون‌: تاریخ‌ را تحریف‌ نکنیم‌ (در ارتباط‌ با مقاله‌ کمیته‌ مجازات‌ در نهضت‌ جنگل‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۰
واهانیان‌، روبرت‌: تصحیح‌ تاریخ‌ (سالروز دقیق‌ شهادت‌ دکتر حشمت‌ ۲۱ اردیبهشت‌ ماه‌ است‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۵
وکیلی‌، ابوالفضل‌: نظری‌ به‌ قالیچه‌ میرزا کوچک‌ خان‌ جنگلی‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۱۲-۹
هادی‌ پور، یگانه‌: پس‌ مجاهد. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – مهر ۷۲)، ص‌ ۱۰

ب‌ – خبرها و گزارش‌ها

آرشیو عکس‌ نهضت‌ جنگل‌ / ۷۴
برگزاری‌ مراسم‌ هم‌اندیشی‌ کنگره‌ بازشناسی‌ نهضت‌ جنگل‌ / ۶۲
بزرگداشت‌ هشتاد و هشتمین‌ خاطره‌ی‌ نهضت‌ جنگل‌ / ۹۷
جمعیت‌ گیلانی‌های‌ مشهد و بزرگداشت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ / ۶۹
حیدری‌، محمدابراهیم‌: به‌ بهانه‌ نصب‌ تندیس‌ کوچک‌ خان‌ در ابتدای‌ یکی‌ از بلوارهای‌ بزرگ‌ تبریز. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۷
سرود سردار جنگل‌ به‌ طریقه‌ ارکستر سمفونیک‌ / ۳۷
طرح‌ توسعه‌ و تجهیز آرامگاه‌ مبارز راه‌ آزادی‌ میرزا کوچک‌ خان‌ جنگلی‌ / ۳ و ۴
نگره‌ بازشناسی‌ نهضت‌ جنگل‌ و بزرگداشت‌ کوچک‌ جنگلی‌ دررشت‌ برگزار می‌شود / ۶۱
مراسم‌ هشتادمین‌ سال‌ شهادت‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ در رشت‌ و تهران‌ / ۶۴
مهربان‌، پویا: گرامیداشت‌ سالگرد شهادت‌ کوچک‌ جنگلی‌ / ۵۵
مهمتر از یک‌ خبر (درباره‌ کنگره‌ میرزا کوچک‌ خان‌) / ۳۸
نصب‌ تندیس‌ دکتر حشمت‌ / ۶۵
نهضت‌ جنگل‌ در آینه‌ مطبوعات‌ استان‌ها. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴۱
نهضت‌ جنگل‌، موضوعی‌ همیشگی‌ و تازه‌ / ۲۲ و ۲۳
هفتاد و سومین‌ سالگرد شهادت‌ کوچک‌ خان‌ / ۱۵
هشتاد و پنجمین‌ سالروز شهادت‌ میرزا کوچک‌ خان‌ / ۸۵
یادواره‌ میرزا کوچک‌ خان‌ (انجمن‌ قلم‌ آستانه‌ اشرفیه‌) / ۱۰۷

اسناد و مدارک‌ و نسخ‌ خطی‌

آشنایی‌ با گنجینه‌ اسناد ملی‌ ایران‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۸ (خرداد – تیر ۸۳)، ص‌ ۵-۴
آشوغ‌: سه‌ نسخه‌ خطی‌ از تاریخ‌ شمال‌ ایران‌ در کتابخانه‌ ترکمنستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۴
افتتاح‌ مرکز اسناد و مدارک‌ نهضت‌ جنگل‌ در خانه‌ کوچک‌ جنگلی‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۱۵
افشار،ایرج‌: آرشیو عکس‌ و اسناد گیله‌وا. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۸ ۲
باقری‌، محمد [و] رجبی‌، مهرداد: شکایت‌ اهالی‌ لشت‌ نشا در مورد خرید ابریشم‌ (سند تاریخی‌). س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌نشا (شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۵-۴۴
پیرامون‌ مرکز اسناد منطقه‌ای‌ گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۵۹
پیشنهاد ایجاد مرکز اسناد ملی‌ در گیلان‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۷-۶
چند بار گفتیم‌ و باز می‌گوییم‌ (پیشنهاد ایجاد مرکز اسناد منطقه‌ای‌ گیلان‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۵-۱۱۴
خبر فرهنگی‌ (اعزام‌ هیأت‌ پژوهشی‌ به‌ باکو به‌ جهت‌ شناخت‌ اسناد نهضت‌ جنگل‌). س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۴
دهقان‌، محمود: سندی‌ بازیافته‌ از انقلاب‌ مشروطیت‌ گیلان‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۲۵-۲۴
صمدی‌، حسین‌ [و] درگاهی‌، زین‌ العابدین‌: چند سند از جنبش‌ امیر مؤید سواد کواهی‌ (باوند). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۴۰-۳۸
گلشنی‌، عبدالکریم‌: تصویری‌ از مفاخرالملک‌ در تلگرام‌ فرماندار (اسناد تازه‌ یاب‌ و چاپ‌ نشده‌ از نهضت‌ جنگل‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۲۳-۲۲
گیله‌وا: در معرفی‌ ویژه‌ نامه‌ اسناد. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌  – خرداد۸۹)، ص‌ ۴۷
موسایی‌، بهزاد: دو سند تازه‌یاب‌ درباره‌ی‌ جمعیت‌ اتفاق و ترقی‌ گیلان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۱۴-۱۳
نگاره‌ها و نگاشته‌های‌ دیرمان‌ (همایش‌ کاربرد سند درپژوهش‌های‌ تاریخی‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۷
نمایشگاه‌ اسناد مشروطه‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۴۴
مایشگاه‌ اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ نهضت‌ جنگل‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۴ و س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۰
نمایشگاه‌ نسخ‌ خطی‌ (علی‌ نجف‌ زاده‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۶
~. روزی‌ روزگاری‌ رشت‌ [رائه‌ یک‌ سند در مورد بلدیه‌ رشت‌]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۹-۸
یک‌ خبر بسیار خوش‌ فرهنگی‌: ایجاد مرکز اسناد و مدارک‌ شهر رشت‌ / ۱۰۹

خاطرات‌

تدین‌، عطاءالله‌: عیّاره‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۴۵
ثبت‌ و ضبط‌ خاطرات‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۲۶
جلیل‌پور رودکُلی‌، ابوالقاسم‌: باقلا باغ‌، کوکنار و صندوق رأی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۳۹-۳۸
~. در نکوداشت‌ نام‌ و یاد یک‌ ارمنی‌ گیلانی‌ (ادوارد شاه‌ نظریان‌، مؤسس‌ سینما و اولین‌ کارخانه‌ برنجکوبی‌ در کوچصفهان‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ۳۳
جوادی‌، شفیع‌: خاطراتی‌ از بندر انزلی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۰-۱۸
~. سفری‌ به‌ کرانه‌ی‌ مرداب‌ انزلی‌ «عمارت‌ پونل‌ – کاخ‌ خوشتاریا». س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۴-۳۲
جوادی‌، محمود: در غربت‌ غرب‌، غریب‌ از هم‌ چرا؟. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۵۳-۵۲
حبیبی‌ بی‌ بالانی‌، علی‌: مشهدی‌ صفر خوک‌ کش‌ (خاطرات‌ اشغال‌ شهریور ۱۳۲۰). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۴
~. «یانکی‌ها» در «بی‌ بالان‌». س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۱۷
ذوالقدر، احمد: از میان‌ نامه‌ها (خاطره‌ای‌ از تاریخ‌ معاصر). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۸
سایه‌وار، ع‌.م‌: یک‌ نامه‌ و چندین‌ نکته‌ (در مورد لنگرود قدیم‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۵
سمیعی‌، عنایت‌: شخص‌ فرد متن‌ (هر ورقش‌ دفتری‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌-  اسفند ۸۰)، ص‌ ۳۸
شجاعی‌ فرد، جواد: بیست‌ و هشتم‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۳۸-۳۶
شکوهی‌ راد، میرشمس‌: دو خاطره‌ اندر غنای‌ طبع‌ مردم‌ گیلان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۴۷-۴۶
~. خانه‌ زاما. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۳۹-۳۸
صراف‌، ایرج‌: پرسه‌ در شهر خاطره‌های‌ کودکی‌ و یک‌ پرس‌ و جو (میره‌ ک‌ قبر سر). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۵
علی‌ دوست‌، احمد: از دفتر ایّام‌ به‌ حافظه‌ تاریخ‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۳-۴۱
~. سفری‌ به‌ آفاق خیال‌ [در ارتباط‌ با روایت‌ «پرسه‌ در شهر خاطره‌های‌ کودکی‌ شماره‌ ۴۳ و ۴۴ گیله‌وا از دکتر ایرج‌ صراف‌»]. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۴۲-۴۰
~. نکته‌هایی‌ از نهانخانه‌ی‌ حافظه‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۴۶-۴۴
غلامی‌ کفتروی‌، قاسم‌: خاطرات‌ یک‌ سریاز گیلانی‌ (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۹-۲۸
کوچانی‌، م‌: افراشته‌ – افلاطونی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۵۱-۵۰
گورگین‌، تیمور: رنج‌ سال‌های‌ دوری‌ از زادگاه‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۳۳
لطفی‌، مجید: اعدام‌ سه‌ نفر با دو چوبه‌ دار (از دارالحکومه‌ «شفارود» تا دادگاه‌ «ارده‌ رودکنار» رضوانشهر). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد- شهریور ۸۸)، ص‌ ۵۵-۵۴
مسعودی‌، عباس‌: یادداشت‌های‌ مسافرت‌ به‌ گیلان‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۹-۵
میرزایی‌، شاهرخ‌: از قدیم‌ و ندیم‌…. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۴۳-۴۲
میرمعینی‌، شجاع‌: طور سینین‌ را چه‌ شد؟. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۳۷-۳۵
هدی‌، محمد: تکذیب‌ سخن‌ شاه‌ به‌ وسیله‌ یک‌ گیلانی‌ عالی‌ مقام‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۴۷

عکس‌های‌ تاریخی‌

آرشیو عکس‌ و سند گیله‌وا. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۳۹
توضیحاتی‌ در مورد عکس‌ پشت‌ جلد این‌ شماره‌ (قایق‌های‌ پل‌خشتی‌ لنگرود). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۱۷
توضیحاتی‌ در مورد عکس‌ پشت‌ جلد این‌ شماره‌ (عکس‌ پیربازار – پیش‌ بندر رشت‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد۷۲)، ص‌ ۱۳
توضیح‌ درباره‌ عکس‌ پشت‌ جلد (عکس‌ عمارت‌ حکومتی‌ رشت‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ص‌ ۴۱
حمام‌ سنگی‌ [انزلی‌]. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۱۵
درباره‌ عکس‌های‌ پشت‌ جلد. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۵۶
دورنمای‌ شهر لاهیجان‌، ۱۲۸۹ خورشیدی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۲۲
سیاهکل‌، اطاق صحرا (حیاط‌ مدرسه‌ مشیر) اواخر قاجاریه‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۱۸
شاملی‌ راد، علیرضا: تصحیح‌ زیرنویس‌ یک‌ عکس‌ تاریخی‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۶
شمس‌ محمدی‌، ابوالحسن‌: توضیح‌ درباره‌ یک‌ عکس‌ تاریخی‌(انتظام‌ سلطان‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۹
گلشنی‌، اسماعیل‌: عکس‌ سال‌ تحصیلی‌ ۲۰-۱۳۱۹ دبیرستان‌ قاآنی‌ رشت‌ – کلاس‌ پنجم‌ (سوم‌ متوسطه‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۵۸
گلشنی‌، عبدالکریم‌: به‌ مناسبت‌ جشن‌ فارغ‌ التحصیلی‌ پایان‌ دوره‌ دوم‌ اولین‌ کلاس‌های‌ زبان‌ روسی‌ رشت‌ ۱۴ مرداد ۱۳۲۵ (عکس‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۳
گیلان‌ عصر قاجار به‌ روایت‌ تصویر (پل‌ منجیل‌ سرراه‌ رشت‌ به‌ تهران‌ – پل‌ پیربازار سر راه‌ رشت‌ به‌ انزلی‌ – رشت‌ – انزلی‌ – دفتربازرگانی‌ خارجی‌  –  امام‌ هاشم‌ سر راه‌ رشت‌ به‌ تهران‌ و جاده‌کوهستانی‌تهران‌ به‌ رشت‌ و…). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ -اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۶ ۳-۳۳
نمای‌ عمومی‌ شهر بندرانزلی‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲و۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۴۹

میراث‌ فرهنگی‌

اداره‌ کل‌ میراث‌ فرهنگی‌ گیلان‌: پاسخ‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ گیلان‌ در خصوص‌ حریق‌ عمارت‌ امین‌ الدوله‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۴۲
اسلام‌ پرست‌، محمود: اشاره‌ای‌ درباره‌ مرمت‌ آرامگاه‌ استاد پورداوود. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴۵
بازرگانی‌، هنگامه‌: آی‌ آدم‌ها! (حکایت‌ خانه‌ی‌ مادری‌ با بیش‌ از یک‌ قرن‌ و اندی‌ سن‌ و سال‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۳
بازسازی‌ آرامگاههای‌ مشاهیر گیلان‌ / ۱۱
بازگشایی‌ پل‌ قدیمی‌ لوشان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۱
بزرگداشت‌ میراث‌ فرهنگی‌، میراث‌ طبیعی‌ و کشاورزی‌ / ۱۰۹
ثمره‌ خوش‌ یک‌ حرکت‌ خوب‌ جمعی‌ (بنای‌ یادبود شهیدان‌ راه‌ آزادی‌ به‌ مردم‌ شهر رشت‌ اهدا شد) / ۶۶
جماعتی‌ کلده‌، نسرین‌: مناره‌ کلده‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۴۵
چند خبر از میراث‌ فرهنگی‌ گیلان‌ / ۵۴
حفاری‌ غیر مجاز در محوطه‌ی‌ بقعه‌ی‌ آقا سید محمدرضا در لشت‌ نشا / ۱۰۴
خاکپور، مینو: انهدام‌ یک‌ گونه‌ نادر معماری‌ (تخریب‌ حمام‌های‌ قدیمی‌ شهر رشت‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۴۱
خانجان‌ زاده‌، رهام‌: نامه‌ یک‌ نوجوان‌ ۱۵ ساله‌ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و توضیح‌ گیله‌وا / ۱۰۱
خبرهای‌ خوش‌ از میراث‌ فرهنگی‌ گیلان‌ / ۱۱۵
دانای‌ علمی‌، جهانگیر: تاریخچه‌ ساخت‌ پل‌ بزرگ‌ تنکابن‌ (پل‌ چشمه‌ کیله‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۲۵
~. از میان‌ نامه‌ها (در مورد باغ‌ عمارت‌ سپهسالار تنکابنی‌ در تنکابن‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۶
در ماتم‌ شهرک‌ پلکانی‌ / ۲۷ و ۲۸
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: ماسوله‌ زیباست‌، اما…. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۲۰-۱۹
سرای‌ میخچی‌ رشت‌ در خطر تخریب‌ (یادداشت‌ مدیر مسئول‌). س‌ ۲۰، ش‌۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۱۴-۱۳
عباسی‌، بیژن‌: پل‌ و کاروانسرای‌ بلور دکان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۴۳
عباسی‌، هوشنگ‌: آتش‌ در خانه‌ (در باب‌ سوختن‌ عمارت‌ میرزا علیخان‌ امین‌ الدوله‌ در لشت‌ نشا). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)،ص‌ ۲۳-۲۲
علیزاده‌، بهرام‌: ردی‌ از میراث‌ اسلاف‌، جریان‌ پیدا شدن‌ سنگ‌ قبر بانی‌مسجد جامع‌ لشت‌ نشا. س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا (اسفند ۸۹)، ص‌ ۳۲
عیسی‌ پور، عزیز: به‌ حفظ‌ میراث‌ فرهنگی‌ خود پای‌ بند باشیم‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۳۷
فهرست‌ اماکن‌ باستانی‌ و بناهای‌ تاریخی‌ گیلان‌ ثبت‌ شده‌ در فهرست‌ آثار ملی‌ ایران‌ (مربوط‌ به‌ شهرهای‌ رشت‌ – بندرانزلی‌ – رضوانشهر – تالش‌ – آستارا – فومن‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۴۷٫ [قسمت‌ دوم‌] (صومعه‌ سرا – رودبار – آستانه‌ اشرفیه‌ – سیاهکل‌ – لاهیجان‌ – لنگرود – رودسر). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۴۴
قرآن‌ به‌ خط‌ میخی‌! (یک‌ نسخه‌ با ارزش‌ قرآن‌ مجید با خط‌ میخی‌ که‌ در
لاهیجان‌ به‌ سرقت‌ رفته‌ بود کشف‌ شد!) / ۵
قصه‌ پرغصه‌ یک‌ خانه‌، خطر تخریب‌ «خانه‌ بازرگانی‌» محله‌ سرخبنده‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۲
قلیزاده‌، هادی‌: شرح‌ حکایت‌ عجیبی‌ است‌ (درباره‌ مقاله‌ آتش‌ در خانه‌ و حریق‌ عمارت‌ امین‌ الدوله‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۶-۴۵
کاظمی‌، عطا ء الله‌: پل‌ خشتی‌ بلسبنه‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴
کشف‌ یک‌ کشتی‌ غرق شده‌ در ساحل‌گیلان‌ (یک‌ پیشنهاد قابل‌ توجه‌ به‌ اداره‌ کل‌ حفظ‌ میراث‌ فرهنگی‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۶
کوششی‌ در بازسازی‌ و نگهداشت‌ نخستین‌ ساختمان‌های‌ دولتی‌ و خانه‌های‌ قدیمی‌ رشت‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)،ص‌ ۵۱-۵۰
کیایی‌، فرخ‌: درباره‌ قلعه‌ رودخان‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۵
گردهم‌آیی‌پژوهشگران‌گیلانی‌ و پایگاه‌ گیلان‌شناسی‌ میراث‌ فرهنگی‌ / ۱۰۹
لاهیجی‌، م‌.ر: تاراج‌ فرهنگی‌ و توضیح‌ گیله‌وا (در سوگ‌ از دست‌ دادن‌ مواریث‌ فرهنگی‌). س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۱۴
مبرهن‌ شفیعی‌، نیکروز: بازسازی‌ هتل‌ ایران‌ (کوششی‌ در شناخت‌، حفظ‌ و احیای‌ بناهای‌ قدیمی‌ گیلان‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۴۶-۴۴
محمدی‌ واجارگاه‌، رقیه‌: حمام‌ قدیمی‌ بی‌ بالان‌ ( یک‌ گزارش‌،یک‌ پیشنهاد). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۴۱
~. از میان‌ نامه‌ها (در مورد حمام‌ قدیمی‌ لزرجان‌ واجارگاه‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۶
مدرسه‌ تاریخی‌ ناصر خسرو را دریابیم‌. س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۴۳
موجبی‌: نامه‌ یک‌ مشترک‌ قدیمی‌ (از میان‌ نامه‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹(اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۶
موزه‌ زیبایی‌ که‌ فرو ریخت‌! (مربوط‌ به‌ خانه‌ خانواده‌ حاتم‌ – تاجر ابریشم‌ و صراف‌معروف‌ دوره‌ ناصری‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۷
نامه‌ جمعی‌ از محققان‌ و پژوهشگران‌ به‌ مدیر کل‌ محترم‌ سازمان‌ حج‌و اوقاف‌ استان‌ گیلان‌ [در مورد تحریف‌ نام‌ آثار فرهنگی‌ ازجمله‌ «خوری‌سو»]. (به‌ همراه‌ توضیح‌ گیله‌وا). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ -آذر ۳ ۸)، ص‌ ۴۴
هدایتی‌، غلامرضا: از میان‌ نامه‌ها (درباره‌ تخریب‌ بقعه‌ شاه‌ شهیدان‌). س‌ ۶،  ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۲
هر  چه‌ رِشتیم‌ پنبه‌ شد (حریق‌ در خانه‌ بازرگانی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۴۵
یک‌ پیشنهاد به‌ شورای‌ محترم‌ شهر رشت‌ (در ارتباط‌ با خانه‌ نصرت‌رحمانی‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۶

باستان‌شناسی‌ و آثار تاریخی‌

الف‌ – مقاله‌‌ها

آفتابی‌، آرش‌ : عملیات‌ نقشه‌برداری‌ شهر تاریخی‌ گسکر. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۲۲
باقری‌، محمد: برگی‌ از تاریخ‌ معاصر گیلان‌ (خانه‌ خان‌ اکبر). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۲۳
بقعه‌ پیرمحله‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۷-۳۶
پورغفوری‌، بازعلی‌: غنتور (یک‌ بنای‌ قدیمی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۴۳
جهانی‌، ولی‌: پیشینه‌ حفاری‌ هیأت‌های‌ باستان‌شناسی‌ ایران‌ و ژاپن‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۱۳
~. تخریب‌ گورستان‌های‌ گیلان‌ و قاچاق اموال‌ فرهنگی‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۲
~. گسکر شهر مدفون‌ شده‌ در جنگل‌ هفت‌ دغنان‌ (گزارش‌ دومین‌ فصل‌ گمانه‌ زنی‌ و تعیین‌ حریم‌ شهر تاریخی‌ گسکر). س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۱۵-۶
~. معرفی‌ آثار سطح‌ الارضی‌ شهر تاریخی‌ گسکر و لزوم‌ ایجاد پایگاه‌ باستان‌شناسی‌ در آن‌. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۲۱-۱۶
خانه‌ حاج‌ میرزا احمد ابریشمی‌ (بررسی‌ اجمالی‌ ویژگی‌های‌ هنری‌- معماری‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲۳-۲۲
در ماسوله‌ حرف‌ اول‌ را پنجره‌ها می‌زنند. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۱-۲۰
رضی‌، صادق: گزارش‌ زمین‌شناسی‌ شهر تاریخی‌ گسکر. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۲۵-۲۳
زیدی‌، محسن‌: آثار تاریخی‌ شهرستان‌ صومعه‌سرا. س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۳۶-۲۶
سلیمانی‌، محمد امیر: قلعه‌ گرزمانسر (فلک‌الافلاک‌ رامسر). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۳۷
طویلی‌، عزیز: درباره‌ غنتور. س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۴۵
عاشوری‌، نبی‌ الله‌: راه‌های‌ سنگفرش‌ معروف‌ به‌ شاه‌ عباسی‌ در تالش‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۳۷-۳۵
عبداللهی‌، فرشته‌: نقدی‌ بر دژهایی‌ با سابقه‌ آتشگاه‌ در تنکابن‌ (قسمت‌ اول‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۹-۳۸، (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۴۱-۴۰
عبدلی‌، علی‌: ایسبیه‌ مزگتی‌ دیگر. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲۷
~. کوزه‌ سوباتان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰و۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۱۳
عمارت‌ کلاه‌ فرنگی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵۳
عون‌ اللهی‌، سیدآقا: قلعه‌ شندان‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۴، ۱۶-۱۴
فقیری‌، اسلام‌: قلعه‌ رودخان‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۳۷-۳۶
فلاحیان‌، یوسف‌: بررسی‌ عوامل‌ توسعه‌ نیافتگی‌ باستان‌شناسی‌ گیلان‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۲۷-۲۶
~. کاوش‌ در اسپیه‌ مزگت‌ (مسجد سپید). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۳۷
فهیمی‌، حمید: کاوش‌ در گورستان‌ باستانی‌ مریان‌ آِ اولر. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴۳
~. گنجینه‌ مارلیک‌ (موزه‌ای‌ نهفته‌ در دل‌ خاک‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۳۴-۳۱
قدم‌هایی‌ در راه‌ بازسازی‌ و پاکسازی‌ قلعه‌ رودخان‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۳۰٫
کاخ‌ میان‌ پشته‌ بندر انزلی‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۳۸
کاروانسرای‌ لات‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۳
کریمی‌، احمدعلی‌: تی‌تی‌ کاروانسرا و فروپاشی‌ تدریجی‌ آن‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و
۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۶
~. شیر قلایی‌ (شیرقلعه‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۵
گزارشی‌ از فعالیت‌های‌ باستان‌شناسی‌ هیأت‌ مشترک‌ ایران‌ و ژاپن‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۱۵-۱۳
مرمت‌ آرامگاه‌ استاد پورداوود. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۰
مردکار، هوشنگ‌: حفریات‌ مارلیک‌ (تحشیه‌ بر کتاب‌ گزارش‌ مقدماتی‌ حفریات‌ مارلیک‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۳۱-۲۸، ۳۷
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌: آثار باستانی‌ در دواستان‌ گیلان‌ و زنجان‌ پس‌ از زلزله‌ سال‌ ۱۳۶۹٫ س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۲۹-۲۶
نظری‌ خاکشور، محسن‌: آب‌ را گِل‌ نکنیم‌ (به‌ انگیزه‌ تخریب‌ بقعه‌شاه‌شهیدان‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۲۵-۲۴

ب‌ – خبرها

آثار تمدنی‌ مربوط‌ به‌ هزاره‌ اول‌ ِ.م‌ در سه‌ نقطه‌ از گیلان‌ / ۳۹
استقرار هیأت‌ باستان‌شناسی‌ در «آِ اولر» / ۵۳
انجمن‌ میراث‌ فرهنگی‌ گیلان‌ / ۵
باستان‌شناسی‌/ ۵۲
بنای‌ یادبود «شهیدان‌» (مشروطیت‌ و چهار شهید آن‌) / ۶۳
بنای‌ یادبود مشهد چهار شهید راه‌ آزادی‌ در شرف‌ اتمام‌ و افتتاح‌ / ۶۵
ثبت‌ ۸ بنای‌ تاریخی‌ گیلان‌ در فهرست‌ آثار تاریخی‌ ایران‌ / ۳۹
ثبت‌ ۸ بنای‌ تاریخی‌ در گیلان‌ / ۵۳
حفاری‌ غیرمجاز در محوطه‌ی‌ بقعه‌ی‌ آقا سید محمدرضا در لشت‌ نشا / ۱۰۴در هزاره‌های‌تاریخ‌ (نمایشگاهی ‌از آثار و جداول ‌تاریخی ‌رضا دستیاران‌) / ۷۱
دیدار گروهی‌ از پژوهندگان‌ گیلان‌ از گورهای‌ باستانی‌ تالش‌ / ۹۰
سرقت‌ سنگ‌ نبشته‌های‌ تاریخی‌ / ۱۰
سمینار یک‌ روزه‌، گزارش‌ کاوش‌های‌ باستان‌شناسی‌ تالش‌ / ۶۱
«کاوش‌های‌ باستان‌شناسی‌ در حوزه‌ فرهنگی‌ تالش‌» در همایش‌های‌ تهران‌ و گیلان‌ / ۶۵
کشف‌ آثار تمدن‌ جلگه‌ای‌ پیش‌ از اسلام‌ در گیلان‌ / ۸۳
نصب‌ پیکره‌ رستم‌ کلاه‌ چرمینه‌ در میدان‌ مرکزی‌ شهر تالش‌ / ۶۹
نمایشگاه‌ آثار تپه‌ مارلیک‌ در موزه‌ رشت‌ / ۵۷

جغرافیای‌ طبیعی‌

آزموده‌، شهرام‌: غار «وَرَخِل‌» در اسالم‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۹
اکرامی‌، نورالدین‌: «مارکو» کوهی‌ زیبا و دیدنی‌ در رامسر. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۱۶-۱۴
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: درفک‌، دلفک‌،… یا دال‌ فک‌؟. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۳-۱۲
پورغفوری‌، بازعلی‌: آبشار ویسادار (پره‌ سر). س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۲۸
~. سیری‌ در ییلاقهای‌ گیلان‌ (ییلان‌ برن‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۳
رفعتی‌، حسن‌: آبشار کبودوال‌ [گرگان]. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۵
سلیم‌پور، مسعود: از آسبیناس‌ تا سماموس‌ (شناختنامه‌ مختصری‌ از کوههای‌ گیلان‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ص‌ ۳۲-۳۰
غار بوزخانه‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور مهر ۷۳)، ص‌ ۴
فرید مجتهدی‌، نیما: درباره‌ جؤرده‌ اشکور (چگونه‌ جورده‌ها، جواهرده‌ می‌شوند!). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. درباره‌ قلعه‌ی‌ فیروزکوه‌… س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۳۸-۳۷
~. سماموس‌، دیو سپیدپای‌ دربند گیلان‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. کوه‌ بلور (شاه‌ سفیدکوه‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)،ص‌ ۴۹-۴۷
فرید مجتهدی‌، نیما [و] قاسمی‌ وسمه‌ جانی‌، طالب‌: عاروس‌ – زومه‌های‌ گیلان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۴۷
کوچکی‌ زاد، فرامرز: بررسی‌ آبشارهای‌ گیلان‌. س‌ ۱۸،ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸- فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۴۷-۴۶
~. غارهای‌ گیلان‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۳-۴۲منفرد، مؤمن‌: درباره‌ غار آویشو و بخش‌ شاندرمن‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۳۹

نام‌ها و نامدارها

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

زندگی‌نامه‌ها

آذرنوش‌، موسی‌
گلشنی‌، عبدالکریم‌: موسی‌ آذرنوش‌، فرزند لایق‌ گیلان‌ (به‌مناسبت‌ چهارمین‌ سال‌ خاموشی‌ استاد نمونه‌ ریاضی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌- اسفند ۷۵)، ص‌ ۳۵
آزموده‌، ابوالفضل‌
ستاره‌ای‌ خاموش‌ در افق‌ فرهنگ‌ گیلان‌  (به‌ مناسبت‌ چهارمین‌سالگرد درگذشت‌ ابوالفضل‌ آزموده‌، نویسنده‌، مترجم‌ و محقق‌ گیلانی‌) به‌ همراه‌نامه‌ خود شادروان‌ به‌ گیله‌وا. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۳۲ – ۳۳
آل‌ بویه‌، اسدالله‌
طباطبایی‌، میراحمد: در شناخت‌ بزرگان‌ و مشاهیر (دکتر اسدالله‌ آل‌ بویه‌ ادیب‌ و ریاضی‌دان‌ برجسته‌ گیلانی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۹-۳۸
ابتهاج‌، هوشنگ‌
مردکار، هوشنگ‌: زیر بالکن‌ خانه‌ شاعر (هـ. الف‌.سایه‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۹
ازگمی‌، محمدباقر
کمایی‌، تراب‌: یاد آر ز شمع‌ مرده‌، یاد آر! (به‌ مناسبت‌ درگذشت‌ معلم‌ فرزانه‌ و عالم‌ ریاضی‌ محمدباقر ازگمی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۹-۸
افراشته‌، محمدعلی‌
اسلام‌ پرست‌، محمود: باز هم‌ درباره‌ افراشته‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد- شهریور ۷۵)، ص‌ ۴۲
با یاد از دست‌ شدگان‌ / محمد علی‌ افراشته‌ و شعری‌ از او (بهار). س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۶
به‌ آذین‌،م‌.ا: افراشته‌ شاعر توده‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۸-۱۶
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: در مورد محمد علی‌ افراشته‌ (سالهای‌ ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸). س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۹
پرتو، افشین‌: ولی‌ افراشته‌ نه‌… . س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعرگیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۹
پناهی‌ سمنانی‌: پارودی‌های‌ افراشته‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۹-۸
پنجه‌ای‌، علی‌ رضا: جور دیگر دیدن‌!. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۰
جلیل‌پور رودکلی‌، ابوالقاسم‌: شیون‌، افراشته‌… و یک‌ نظر!. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۹)، ص‌ ۳۴-۳۲٫ (قسمت‌ دوم‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۲۴-۲۱
چراغی‌، رحیم‌: محمد علی‌ افراشته‌، شاعر و روزنامه‌ نگار (اشاره‌ دوره‌های‌ شعر معاصر گیلکی‌ تا پیش‌ از شعر نو). س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۸
دماغ‌ شاه‌ (عنوان‌ مجموعه‌ داستان‌ محمدعلی‌ افراشته‌ شاعر و طنزپرداز گیلانی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۰
روشن‌، محمد: شاعر مردم‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۱-۳۰
سمیعی‌، عنایت‌: یاد و یادگار افراشته‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعرگیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۲-۳۱
صالح‌پور، محمدتقی‌: ابرمردی‌ با آثار ماندگار. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۳-۳۲
صدیقی‌، علی‌: ادبیات‌ ژورنالیستی‌ و جایگاه‌ افراشته‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۴-۳۳
طاهری‌، طاهر: افراشته‌ و مردم‌شناسی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۴
طبری‌، احسان‌: افراشته‌، نه‌ دستش‌ شکست‌ و نه‌ قلمش‌! (افراشته‌ به‌ روایت‌ احسان‌ طبری‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۱
عباسی‌، هوشنگ‌ : توازن‌ کلام‌ و تناسب‌ اندیشه‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۵-۳۴
فاخته‌، قربان‌: فریادی‌ در تاریخ‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعرگیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۵
فروزی‌، رحیم‌: به‌ مناسبت‌ پنجاهمین‌ سال‌ درگذشت‌ شاعر مردمی‌ گیلان‌ محمد علی‌ افراشته‌ (به‌ همراه‌ یک‌ شعر «پندیات‌»). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۲۱
فرید مجتهدی‌،نیما: درباره‌ ترجمه‌ بهاریه‌ افراشته‌ و توضیح‌ گیله‌وا. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور -مهر ۸۴)، ص‌ ۴۷
گلشنی‌، عبدالکریم‌: هُنر افراشته‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعرگیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۶-۳۵
گیله‌وا: با یاد افراشته‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۲
مرادیان‌، علی‌ اکبر: دلی‌ سرشار از عشق‌… . س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۶
موسایی‌، بهزاد: افراشته‌ و هنر نمایش‌ (بمناسبت‌ پانزده‌ اردیبهشت‌، سی‌ و چهارمین‌ سالگرد خاموشی‌ محمد علی‌ افراشته‌، شاعر گیلکی‌سرا و مردمی‌ گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۱۲-۱۰
~. کریم‌ کشاورز و محمدعلی‌ افراشته‌، پیشگامان‌ داستان‌نویسی‌ در گیلان‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۱-۱۰
~. محمدعلی‌ افراشته‌ (بی‌قراری‌ یک‌ جان‌ بیدار در فاصله‌ی‌ میان‌ نوشتن‌ و مبارزه‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۰-۹
مهرانی‌، حیدر: شناسنامه‌ای‌ مشترک‌ با شعر گیلکی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۷-۳۶
نوزاد، فریدون‌: سخنور مردمی‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعرگیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۳۷
~. محمد علی‌ افراشته‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳۲-۳۱
نوح‌، نصرت‌ الله‌: افراشته‌ و هدایت‌ (بخشی‌ از سخنرانی‌ نصرت‌ الله‌ نوح‌ در دانشگاه‌ تهران‌ پس‌ از انقلاب‌ ۵۷ درباره‌ محمد علی‌ افراشته‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۵
~. شعر افراشته‌ طنز نبود، درد و غم‌ مردم‌ بود (پای‌ صحبت‌ نصرت‌الله‌ نوح‌، شاعر، نویسنده‌ و پژوهشگر). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۱۵-۱۲
افصح‌ المتکلمین‌
وثوقی‌، مجید: افصح‌ المتکلمین‌ املشی‌ (روزنامه‌نگار، آزادیخواه‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴۳-۴۲
املشی‌، بهاءالدین‌
وثوقی‌، مجید: شیخ‌ بهاءالدین‌ املشی‌، مرد فرهنگ‌ و سیاست‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۳-۴۲
امیر پازواری‌
بخت‌ امیر پازواری‌ بلند بود (نخستین‌ یادواره‌ امیر پازواری‌ در مازندران‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۶
عمادی‌، اسدالله‌: امیرپازواری‌، بزرگترین‌ شاعر تبری‌ گوی‌ مازندرانی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۳۶-۳۴ (قسمت‌ دوم‌) س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۱۶-۱۴
کولاییان‌، درویش‌ علی‌: شاعری‌ پازواری‌ که‌ امیری‌ می‌ سرود. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۳-۲۱
امینی‌ لاهیجی‌، محمد (م‌.راما)
امینی‌، احمد: «م‌ – راما» از زبان‌ برادر. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۳۱-۳۰
با یاد ازدست‌ شدگان‌ (م‌ – راما و شعر او / آملای‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۷
بابایی‌پور لنگرودی‌، محمد
بیزارگینی‌، مسعود: درنگ‌ در لحظه‌ها [در مورد آثار محمد بابایی‌ پور (دریایی‌ لنگرودی‌)]. س‌ ۷، ضمیمه‌ ش‌ ۴۹، ویژه‌ دریایی‌ لنگرودی‌ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۵-۴
بشرا، محمد
چراغی‌، رحیم‌: چهار شاعر نوگرا (محمد بشرا / سنت‌ ستیزی‌ سنت‌ گرا). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۱۷-۱۴
به‌ آذین‌،م‌.الف‌.
موسایی‌، بهزاد: خداحافظ‌ نسل‌ خاکستری‌ (در سوگ‌ م‌. الف‌. به‌ آذین‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۲۳-۲۲
بیریای‌ گیلانی‌، محمد
پورملک‌ آرا، عباس‌: آن‌ شیدا مرد بیریا رفت‌  (در مورد استادمحمد بیریای‌ گیلانی‌ متخلص‌ به‌ شیدا). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد۷۳)، ص‌ ۱۷-۱۶
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود
اخوان‌ لنگرودی‌، مهدی‌: برگردان‌ آزاد بخشی‌ از منظومه‌ای‌ از زنده‌یاد محمود پاینده‌ لنگرودی‌. س‌ ۷، ضمیمه‌ ش‌ ۵۰، در فراق پاینده‌ (آذر ۷۷)، ص‌ ۲۵-۲۴
اسکندری‌، حسن‌: پاییزی‌ بی‌ پاینده‌ (در مراسم‌ تدفین‌ زنده‌یادمحمود پاینده‌). ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۱۶
بیزارگیتی‌، مسعود: انسان‌ گرایی‌ِ محور آفرینش‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۱۳-۱۲
پاییزی‌ بی‌ پاینده‌، گزارش‌ خاکسپاری‌ زنده‌یاد محمود پاینده‌ لنگرودی‌. ضمیمه‌ ش‌ ۵۰، ص‌ ۲۰-۱۴
پناهی‌ سمنانی‌، محمد: از بنفشه‌های‌ لیله‌ کوه‌ (به‌ مناسبت‌ نخستین‌ سالگرد درگذشت‌ زنده‌یاد محمود پاینده‌ لنگرودی‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۹-۸
~. آسمون‌ چه‌ رنگه‌؟ (به‌ بهانه‌ سومین‌ سالگرد پرواز محمودپاینده‌ لنگرودی‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ ( مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۵
جکتاجی‌، م‌.پ‌: پاینده‌ در آثارش‌. ضمیمه‌ ۵۰ ، ص‌ ۹
چراغی‌، رحیم‌: مردی‌ با کولباری‌ از مهربانی‌ و دانایی‌ وکتاب‌شناسی‌ محمود پاینده‌ لنگرودی‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۳
رضازاده‌ لنگرودی‌، رضا: یاد یار (به‌ مناسبت‌ سومین‌ سالگرد خاموشی‌ محمود پاینده‌ لنگرودی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۱۳
روشن‌، محمد: بررُسته‌، نه‌ به‌ خود بسته‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: از انسانهای‌ نادر این‌ روزگار. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۷-۶
سمیعی‌، عنایت‌: از همگردی‌ تا تفرقه‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۸
شمس‌ لنگرودی‌، محمد: آن‌ خانه‌ بالای‌ کوه‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۵-۴
صبوری‌،علی‌: آن‌که‌به‌جوهرهنروفرهنگ‌ آراسته‌ گردد….ضمیمه‌ ۵۰،ص‌۷
صدر اشکوری‌، محمد قلی‌: فصل‌ فراق و درد. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲۳
طالبی‌، فرامرز: از دلتنگی‌ها. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۱۱
عمادی‌، عبدالرحمن‌: پاینده‌ باد. ضمیمه‌ ۵۰، ۱۱-۱۰
کلانتری‌ «پیروز»، محمد: از گذشته‌های‌ دور، با یاد پاینده‌ (خاطره‌)
به‌ همراه‌ یک‌ قطعه‌ عکس‌ (محمود پاینده‌ – کارو – محمد کلانتری‌)
س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۶
گلبن‌، محمد: به‌ یاد محمود پاینده‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۵
گورگین‌، تیمور: عمری‌ با مردم‌ نشست‌ تا… . ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲۳
مهرانی‌، حیدر: از فراز زندگی‌ تا فرود مرگ‌. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲۲
مهری‌ آتیه‌، عباس‌: پاینده‌ و تاریخ‌ نگاری‌ در مورد آثار او (قیام‌ غریب‌ شاه‌ گیلانی‌ و خونینه‌های‌ تاریخ‌ دارالمرز). ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲۶
میرباذل‌، سید علی‌: در سوگ‌ بالا بلندترین‌ سپیدار. ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲۳
وحدتی‌، ناصر : … و «با دستان‌ِ تمیز». ضمیمه‌ ۵۰، ص‌ ۲۱
یادمان‌ زنده‌ یاد پاینده‌ لنگرودی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۵
پروانه‌، محمد
قاسمی‌، غلامحسین‌: یادی‌ از استاد محمد پروانه‌ (شاعرخراسانی‌ گیلکی‌سرا). س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر۸۷)، ص‌ ۳۱-۳۰
پورداوود، ابراهیم‌
یوسف‌ دهی‌، هومن‌: نشسته‌ بر دل‌، رفته‌ از یاد (به‌ مناسبت‌ بیست‌ و هفتمین‌ سال‌ خاموشی‌ استاد زنده‌ یاد ابراهیم‌ پورداود). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۲۰-۱۸
پوررضا، فریدون‌
آریاپاد، محسن‌: جولفه‌ وِرزَن‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۶، یادگارنامه‌ فریدون‌ پوررضا (دی‌ – بهمن‌ ۸۴)، ص‌ ۳۵-۳۳
اخوان‌ لنگرودی‌، مهدی‌: «تلاگوره‌» تی‌ صدا / ۸۶، ص‌ ۱۶-۱۴
اشعار درباره‌ استاد پوررضا (از: رضا مقصدی‌ – سعید بوستانی‌ – ابراهیم‌ شکری‌ – محمدکاظم‌ کاظم‌پور – حسن‌ احمدی‌ – سیروس‌ کارگر- جمشید شمسی‌پور – محمد دعایی‌ – مومنی‌ طارمسری‌ -علی‌ معصومی‌ – مهرداد پیله‌ور) / ۸۶، ص‌ ۲۸-۲۵
بخشی‌زاد محمودی‌، جعفر: جادوگر بزرگ‌ آواز / ۸۶، ص‌ ۳۶
بزرگ‌ چنانی‌، سینا: آخرین‌ نسل‌ از خنیاگران‌ فولکلور گیلان‌ / ۸۶، ص‌ ۴۳
پرتو، افشین‌: خسته‌ از پویش‌ کوژهای‌ سبز چمنزارها / ۸۶، ص‌ ۳۰
پوررضا، فریدون‌: از برکه‌ به‌ دریا (خاطرات‌) / ۸۶، ص‌ ۷
پورهادی‌، مسعود: گاره‌نٌ‌ گاره‌ سری‌ نی‌ نای‌ / ۸۶، ص‌ ۱۲
جشنواره‌ تابستانی‌ موزه‌ میراث‌ روستایی‌ گیلان‌ (مراسم‌ نکوداشت‌ استاد فریدون‌ پوررضا) / ۹۶
رجبی‌، مهرداد: آوازها و سروده‌های‌ فولکلوریک‌ محلی‌ و نقش‌ آن‌ در صعودهای‌ کوهنوردی‌ / ۸۶، ص‌ ۴۲-۴۱
رمضانی‌، صفر: صدای‌ ملکوتی‌ پوررضا / ۸۶، ص‌ ۳۹-۳۸
سروش‌ گیلانی‌: نامه‌ برای‌ پوررضا / ۸۶، ص‌ ۴۲
سلیمی‌، هادی‌: آئینه‌ دار رویت‌ باران‌ / ۸۶، ص‌ ۳۹
شاملو، احمد: پوررضا از نگاه‌ شاملو / ۸۶، ص‌ ۱۳
عاصمی‌، محمد: از میان‌ نامه‌ها / ۸۶، ص‌ ۴۶
عباسی‌، هوشنگ‌: سالشمار زندگی‌، آثار و فعالیت‌ هنری‌ فریدون‌ پوررضا / ۸۶، ص‌ ۵
علیزاده‌، بهرام‌: حقیقت‌ عریان‌ ترانه‌ها / ۸۶، ص‌ ۴۴
علیزاده‌، داریوش‌: نجابتی‌ به‌ ارزش‌ نان‌ و نمک‌ / ۸۶، ص‌ ۳۲-۳۱
غفاری‌، صغری‌: عاشق‌ مردم‌ (خاطراتی‌ از بزرگداشت‌ استاد پوررضا در لشت‌ نشا) / ۸۶، ص‌ ۴۶-۴۵
غلامی‌، اباذر: فریدون‌ پوررضا راوی‌ روایت‌ رنج‌ / ۸۶، ص‌ ۴۰
فومنی‌، حامد: از زبان‌ شاهماهی‌ خزر به‌ توکای‌ شالیزاران‌ / ۸۶،ص‌ ۳۰-۲۹
قربانی‌، جعفر: پوررضا، نماد فرهنگ‌ و هنر بومی‌ / ۸۶، ص‌ ۴۸
کوچصفهانی‌، رضا: ناشنیده‌ها از استاد پوررضا / ۸۶، ص‌ ۳۷
کیامقدم‌، محمدرضا: پوینده‌ موسیقی‌ حسی‌ / ۸۶، ص‌ ۱۶
گیله‌وا: ترانه‌ها (فهرست‌ ترانه‌های‌ پوررضا) / ۸۶، ص‌ ۶
مروجی‌، ابراهیم‌: پوررضا از نگاه‌ نوازندگان‌ جوان‌ / ۸۶، ص‌ ۴۸
مقصدی‌، رضا: حنجره‌ زخمی‌ تغزل‌ (به‌ همراه‌ متن‌ سخنرانی‌ رضا مقصدی‌ در کنسرت‌ پوررضا در کلن‌ آلمان‌ – بوی‌ باران‌ و برنج‌ در «گیل‌ آوا» ی‌ پوررضا به‌ همراه‌ شعر عاطفه‌ی‌ دیلم‌ و گیل‌) / ۸۶،  ص‌ ۱۸-۱۷
مؤمن‌پور سورجانی‌، اسدالله‌: رادیو گیلان‌ و استاد فریدون‌ پوررضا / ۸۶، ص‌ ۲۴-۱۹
مراسم‌ نکوداشت‌ استاد فریدون‌ پوررضا / ۹۶
هـ . ع‌ : نگاهی‌ به‌ کتاب‌ زیر چاپ‌ «موسیقی‌ فولکلوریک‌ گیلان‌» / ۸۶، ص‌ ۴۹
پورطاهر، رمضان‌
میرزایی‌، مجید: آفتاب‌ به‌ میهمانی‌ مان‌ نمی‌آید(یادی‌ از هنرمند بی‌ نام‌ و نشان‌ «رمضان‌ پورطاهر»). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۱)، ص‌ ۲۶
پورکریم‌، هوشنگ‌
بلوکباشی‌، علی‌: خسته‌ جانی‌ خفته‌ در خاک‌ (در سوگ‌ هوشنگ‌ پورکریم‌، پژوهشگر و مردم‌ شناس‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۹-۷
پیکان‌
سیدرئیسی‌، حسن‌: یادی‌ و غزلی‌ از شادروان‌ پیکان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳۵
توحیدی‌، فرهنگ‌
صدیقی‌، علی‌: بی‌ گمان‌ مرگ‌ همه‌ ی‌ ما را فتح‌ خواهد کرد! (یادنوشت‌ یک‌ مرگ‌، در مورد فرهنگ‌ توحیدی‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۸)، ص‌ ۶
توفیق‌ الهام‌
عبدلی‌، علی‌: توفیق‌ الهام‌ (شاعری‌ از اهالی‌ جمهوری‌ آذربایجان‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۴۵-۴۴
جفرودی‌، ابراهیم‌
نوزاد، فریدون‌: گمنامی‌ نامدار (در مورد دکتر ابراهیم‌ جفرودی‌ از مفاخر ادبی‌، اجتماعی‌ و پزشکی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۱۷
جوان‌ پرست‌، فریدون‌
جلیل‌ پوررودکلی‌، ابوالقاسم‌: یادی‌ از پدر و پسر (به‌ مناسبت‌ ۱۸ مرداد دومین‌ سالگرد درگذشت‌ دکتر فریدون‌ جوان‌ پرست‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۳۱
جواهری‌، محمدعلی‌
طباطبایی‌، میراحمد: شرح‌ حال‌ و آثار محمد علی‌ جواهری‌ – سخنور نامی‌ معاصر. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۱۷-۱۶
چاوشیان‌، علی‌
شبان‌، ذبیح‌ الله‌: دکتر علی‌ چاوشیان‌ (روان‌ پرشک‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳۰
خادمی‌، احسان‌
لطفی‌، مجید: به‌ یاد معلم‌ عشق‌ و اندیشه‌، شادروان‌ احسان‌ خادمی‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۲۲
خارابی‌، فاروق
نکوداشت‌ استاد دکتر فاروق فارابی‌ / ۱۰۸
خواجه‌ میری‌، حجت‌
بدرطالعی‌، محمود: دو دانه‌ ماچّی‌ = دوبوسه‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۵۰
بیزار گیتی‌، مسعود: تجربه‌ دردآلود زندگی‌ (به‌ یاد شاعر دل‌ سوخته‌ گیلان‌ حجت‌ خواجه‌ میری‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۷-۴۶
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌ : سبز و معطر (به‌ یاد شاعر دل‌ سوخته‌ گیلان‌ حجت‌ خواجه‌میری‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۶
چراغی‌، رحیم‌ : نیکی‌ و مرگ‌ (به‌ یاد شاعر دل‌ سوخته‌ گیلان‌حجت‌ خواجه‌میری‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۷
عباسی‌، هوشنگ‌ : وجدان‌ گم‌ شده‌ جامعه‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۵۰-۴۹
طاهری‌، طاهر: مردی‌ از تبار پاکان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۹
رادی‌، اکبر
اکبر رادی‌ در دانشنامه‌ ایرانیکا / ۱۰۵
بنیاد زنده‌یاد اکبررادی‌ / ۱۰۴
جایزه‌ اکبر رادی‌ / ۸۰
جشن‌ زادروز اکبر رادی‌ / ۱۱۶
طالبی‌، فرامرز: گزارش‌ به‌ اکبر رادی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۵۵-۵۴
~. نه‌، رادی‌ نمرده‌ است‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۷-۶
سخنرانی‌ اکبر رادی‌ در جشنواره‌ آلمان‌ / ۵۵
رحمانی‌، نصرت‌
صدرنوری‌، بهمن‌: وجدان‌ جامعه‌ بهترین‌ قاضی‌ است‌! (یادی‌ و یادگاری‌ از نصرت‌ رحمانی‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۳۴-۳۲
روستا، شوکت‌
کدیور، جلال‌: صحبتی‌ با خانم‌ شوکت‌ روستا (نامه‌های‌ رسیده‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۲۸
رییس‌ سمیعی‌، یحیی‌
هدی‌، محمد: دکتر یحیی‌ رئیس‌ سمیعی‌، یک‌ قاضی‌ نمونه‌ وبزرگوار گیلانی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۲۰
زهری‌، محمد
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌، یادی‌ از محمد زهری‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۶
زیباکناری‌، علی‌
پوررضا، فریدون‌: زبباکناری‌، ترانه‌ای‌ که‌ ناتمام‌ ماند. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)،
ص‌ ۲۴-۲۳
هنده‌ پاییز بامویو زمستان‌ نی‌ در پیش‌ (در مورد سید علی‌ زیباکناری‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۲۴-۲۱
سرتیپ‌پور، جهانگیر
علی‌ دوست‌، احمد: مردی‌ مردستان‌ (درباره‌ جهانگیر سرتیپ‌ پور) و پیامی‌ از گیله‌وا. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۱۹-۱۶
نیم‌ نگاهی‌ به‌ زندگی‌ زنده‌یاد جهانگیر سرتیپ‌ پور. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۲۲-۲۱
یاد یاران‌ رفته‌ و نامه‌ای‌ از نیما یوشیج‌ به‌ جهانگیر سرتیپ‌پور. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۲۱
شرفشاه‌
باقری‌، محمد: پیرشرفشاه‌ دولائی‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۳۰
حجازی‌، بنفشه‌: عشقبازی‌ در کیش‌ پیرشرفشاه‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۲۵-۲۴
همایش‌ بزرگداشت‌ پیر شرفشاه‌ دولایی‌ / ۷۸
شفیقی‌، هارون‌
امین‌، حسن‌: در سوگ‌ استاد هارون‌ شفیقی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۱۳
بزرگداشت‌ استاد هارون‌ شفیقی‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌، انتشار آذر ۷۹)، ص‌ ۲۰
شفیقی‌، شهریار: با یاد پیر فرزانه‌ تالش‌ (به‌ مناسبت‌ چهارمین‌ سال‌ درگذشت‌ شاعر و عارف‌ بزرگ‌ تالش‌ استاد هارون‌ شفیقی‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۳۱-۳۰
یادنامه‌ استاد شفیقی‌ / ۶۳
یادی‌ نیکو از زنده‌یاد هارون‌ شفیقی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۵۳
شکوری‌، حسین‌
مشفقی‌، بهمن‌: در حیات‌ و ممات‌ در خدمت‌ مردم‌ و علم‌ (به‌ یاد دکتر حسین‌ شکوری‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۷
شمس‌ معطر
هـ . ع‌ : کوچ‌ شاعر خاطره‌ها، اندوه‌ و دلتنگی‌ها (شمس‌ معطر). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)،ص‌ ۱۷
شهنازی‌، اسحاق
شهنازی‌، اسحاق: کانون‌ گردآوری‌ و چاپ‌ مجموعه‌ آثار استاداسحاق شهنازی‌ (فراخوان‌ ادبی‌) / ۲۴ و ۲۵
شیون‌ فومنی‌
اسلام‌ پرست‌، محمود: در شیون‌ِ شیون‌. س‌ ۷، ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، ویژه‌ شیون‌ (شهریور ۷۷)، ص‌ ۲۱
اسلامی‌، نعمت‌: کسی‌ نیست‌ که‌ او را نشناسد / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۲۲
بهره‌ور، مجید: گذری‌ بر پرسه‌ی‌ خیال‌ِ شیون‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۲۳-۲۲
پوررضا، فریدون‌: روزگار با هم‌ بودن‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۵
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: شیون‌، شیون‌ شعر گیلکی‌ بود / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۸
چراغی‌، رحیم‌: سرمایه‌ کلمه‌ و رنج‌ انسان‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۳
حسن‌ زاده‌، علیرضا: «شیون‌» از «تألیف‌» تا «اقتباس‌». س‌ ۹، ش‌ ۶۲(خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۲۳-۲۰
حضرت‌ زاد، احمد: تجلیل‌ از شیون‌، تجلیل‌ از شعر است‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۱۹-۱۸
شجاعی‌ فرد، جواد: بودن‌ یا نبودن‌ مسأله‌ این‌ نیست‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۲۱
شیون‌ فومنی‌ در «جشن‌ غدیر» قزوین‌ / ۴۲ و ۴۳
صالح‌پور، محمدتقی‌: تلخ‌ چون‌ خون‌ نارس‌ زیتون‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۷-۶
صبوری‌، علی‌: نامه‌ گیلکی‌ برای‌ گیله‌وا به‌ همراه‌ شعر (در ارتباط‌ با شیون‌).
س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۲۶
صدیقی‌، علی‌: فراتر از گستره‌های‌ رایج‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۴
عباسی‌، هوشنگ‌: شیون‌ و شعر گیلکی‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۷
فاخته‌، قربان‌: شیون‌، شاعر مردم‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۹
کوچصفهانی‌، رضا: ای‌ وای‌ شیون‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۲۸
کهن‌ قنبریان‌، اصغر:… رو به‌ غم‌. ضمیمه‌ ش‌ ۴۸، ص‌ ۲۱
گزارش‌ مصور در سوگ‌ شاعر شالی‌زاران‌ شمال‌ (با نظرخواهی‌: رحمت‌ موسوی‌ – علی‌ عبدلی‌ – ناصر مسعودی‌ – صالح‌ صابر – امین‌ بزرگر) / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۱۶-۱۳
گلباران‌ تندیس‌ شیون‌ / ۷۹
گورگین‌، تیمور: گیشه‌ دمرده‌ (منظومه‌ای‌ ماندنی‌، خواندنی‌ و شنیدنی‌ از شیون‌ فومنی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۲۱-۱۷٫ (قسمت‌ دوم‌ ). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۳۷-۳۴
~. منظومه‌ «گاب‌» اثر شبون‌ فومنی‌؛ نخستین‌ شاعر موفق‌ در شعرهای‌ گیلکی‌ شفاهی‌ (به‌ همراه‌ شعر گاب‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۲۹-۲۴
مهرانی‌، حیدر: «شیون‌» خاموش‌ شد / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۲۰
مهری‌ آتیه‌، عباس‌: شیون‌، نت‌ گمشده‌ی‌ موسیقی‌ عشق‌ به‌ برکت‌ مروری‌ بر مجموعه‌ی‌ شعر «خیال‌ گرده‌ گیج‌». س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۲۷-۲۴
میرباذل‌، سیدعلی‌: شیونٌ‌ یادٌ مره‌ (شعر) و یک‌ اشاره‌ (توضیح‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۳۵
~. گفتگوی‌ بزرگ‌ زمانه‌ی‌ ما (به‌ بهانه‌ی‌ سوم‌ دی‌ ماه‌ شصتمین‌ سال‌ تولد زنده‌یاد شیون‌ فومنی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۱۷-۱۶
نوزاد، فریدون‌: جاودانه‌ مرد ادب‌ گیلان‌ / ضمیمه‌ ۴۸، ص‌ ۹
صالح‌پور، محمدتقی‌
آتشی‌، منوچهر: با یاد یکی‌ از عزیزترین‌مان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۸، ویژه‌نامه‌ صالح‌پور (خرداد – تیر ۸۳)، ص‌ ۱۱-۱۰
احمدی‌، مسعود: فرصتی‌ که‌ از دست‌ رفت‌ / ۷۸، ص‌ ۱۱
اشعار درباره‌ محمدتقی‌ صالح‌ پور: (منوچهر آتشک‌ – محسن‌ آریاپاد – آریان‌ فر، محمدرضا (م‌.بابک‌) – ملک‌ ابراهیم‌ امیری‌ – منصور اوجی‌ – غ‌.ر.بشیری‌ – ابوالفضل‌ پاشا – مهرداد پیله‌ور – پرویز حسینی‌ – آفاق شوهانی‌ – م‌.مؤید – پیمان‌ نوری‌) / ۷۸
اصغری‌، حسن‌: شعله‌ فانوسی‌ در سایه‌ روشن‌ / ۷۸، ص‌ ۱۳
باباچاهی‌، علی‌: جای‌ خالی‌ آن‌ عزیز / ۷۸، ص‌ ۱۴
بابایی‌، علیرضا: آفتابی‌ که‌ در ز مهریر زیست‌ / ۷۸، ص‌ ۱۵
بهبهانی‌، سیمین‌: رنج‌ این‌ مرد عاشق‌ فرهنگ‌ فراموش‌ مباد! / ۷۸، ، ص‌ ۱۶
بی‌نیاز،فتح‌الله‌: مستاجرمحبوب‌،درباره‌«انسانی‌»که‌اخیراًمرد! / ۷۸، ص‌ ۱۷پنجه‌ای‌، علی‌ رضا: تعلیق‌ معنای‌ دریدا: عنایت‌، من‌ و صالح‌ / ۷۸، ، ص‌ ۱۸
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: پر طاووس‌ / ۷۸، ص‌ ۲۲
تغابنی‌، سعید: کاش‌ هرگز پنجشنبه‌ نمی‌آمد / ۷۸، ص‌ ۱۹
تقی‌ زاده‌، صفدر: یکی‌ از نخستین‌ شیفتگان‌ شهرستانی‌ نشریه‌های‌ ادبی‌ / ۷۸، ص‌ ۲۰
جامعی‌، هادی‌: آقای‌ صالح‌پور یک‌ پارچه‌ آقا بود / ۷۸، ص‌ ۲۱
حسام‌، محسن‌: یادی‌ از زنده‌یاد محمدتقی‌ صالح‌پور / ۷۸، ص‌ ۲۳
خائفی‌، پرویز: درختی‌ که‌ سرسبزی‌اش‌ دیری‌ نپائید / ۷۸، ص‌ ۲۴
خدیوی‌، مهین‌: بازار رشت‌ و محمدتقی‌ صالح‌پور / ۷۸، ص‌ ۲۴
خلیلی‌، محمد: مرگ‌ عشق‌ به‌ همراه‌ شعر «سروِ قلم‌» / ۷۸، ص‌ ۲۶
خواجات‌، بهزاد: پیر برگ‌های‌ شمالی‌ / ۷۸، ص‌ ۲۷
درویشیان‌، علی‌ اشرف‌: حکایت‌ آن‌ جان‌ شیفته‌ / ۷۸، ص‌ ۲۷
دولت‌ آبادی‌، محمود: گیله‌ مرد ادبیات‌ روز / ۷۸، ص‌ ۲۸
رای‌، اکبر: مصیبتی‌ است‌ این‌ / ۷۸، ص‌ ۳۰-۲۹
روانجو، مجید: مکاشفه‌ تاریکی‌ / ۷۸، ص‌ ۳۱
زبردست‌، ایرج‌: این‌ دایره‌ عاقبت‌ هوایش‌ ابریست‌ / ۷۸، ص‌ ۳۰
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: دل‌ عاشقی‌ از تپش‌ باز ماند / ۷۸، ص‌ ۳۲
سپانلو، محمدعلی‌: نامه‌ آخر / ۷۸، ص‌ ۳۴-۳۳
سلحشور، یزدان‌: و… صالح‌پور بیدار نشد… / ۷۸، ص‌ ۳۵
سمیعی‌، عنایت‌: آینده‌شناسی‌ مرگ‌ / ۷۸، ص‌ ۳۷-۳۶
سه‌ دهی‌، فرامرز: صالح‌ پور هم‌ رفت‌ (به‌ همراه‌ شعر: این‌ خواب‌ِ ناتمام‌) / ۷۸، ص‌ ۳۷
شمس‌ لنگرودی‌، محمد: دستمان‌ در پی‌ چیزی‌ می‌گردد / ۷۸ ، ص‌ ۳۸
صالح‌ پور، محمدتقی‌: آفتاب‌ و آیینه‌ – قصه‌ ی‌ تلخ‌ – گل‌ آفتابگردان‌ (۳ شعر از او) / ۷۸، ص‌ ۴۳
صالحی‌، انوش‌: موسم‌ باران‌ / ۷۸، ص‌ ۳۹
صف‌ شکن‌، ایرج‌: با او، با محمد تقی‌ صالح‌پور (همراه‌ شعر) / ۷۸، ص‌ ۳۹
ضیایی‌، ایرج‌: بی‌ قراری‌ هشت‌ و نیم‌ صبح‌ / ۷۸، ص‌ ۴۰
طالبی‌، فرامرز: مرثیه‌ خوان‌ دل‌ دیوانه‌ خویشم‌ / ۷۸، ص‌ ۴۳-۴۱
طیاری‌، محمود: آتشی‌ ز کاروان‌ جدا مانده‌ / ۷۸، ص‌ ۴۵-۴۴
عباسی‌، هوشنگ‌: صالح‌پور، به‌ قلم‌ خودش‌ / ۷۸، ص‌ ۷-۶
علی‌ پور، هرمز: صالحپور در فکر ما (به‌ همراه‌ شعر) / ۷۸، ص‌ ۴۶
غفوری‌، نجف‌: در نبودِ «بود» / ۷۸، ص‌ ۴۷
فلاح‌، مهرداد: یادگار کاربلد / ۷۸، ص‌ ۴۸
کانون‌ نویسندگان‌ ایران‌: پیام‌ کانون‌ نویسندگان‌ ایران‌ (به‌ مناسبت‌ درگذشت‌ محمدتقی‌ صالح‌پور) / ۷۸، ص‌ ۳۰
م‌.آزاد: یادی‌ از بازار ادبی‌ رشت‌ / ۷۸، ص‌ ۱۲
مجابی‌، جواد: چراغی‌ از گیلان‌ با روشنایی‌اش‌ بر ایران‌ / ۷۸، ص‌ ۴۹
محمدعلی‌، محمد: با یاد و به‌ یادش‌ / ۷۸، ص‌ ۵۰
مطیعی‌،ناصر . (نامه‌برای‌گیله‌وابه‌مناسبت‌درگذشت‌ صالح‌پور) / ۷۸، ص‌ ۳۰
معتقدی‌، محمود: به‌ یاد آن‌ صدای‌ آشنا (به‌ همراه‌ شعر:باران‌های‌ شمالی‌) / ۷۸، ص‌ ۵۱
معمار، داریوش‌: ماجراجویی‌ مخاطره‌ پذیری‌ و تنوع‌طلبی‌ در نگاه‌ این‌ یک‌ نفر / ۷۸، ص‌ ۵۳-۵۲
معینی‌، حسین‌: از زبان‌ یک‌ حروف‌ چین‌ / ۷۸، ص‌ ۵۸
موسایی‌، بهزاد: تا واپسین‌ دم‌ با گیله‌وا ویژه‌ هنر و اندیشه‌ / ۷۸، ۵۷-۵۶
موسوی‌، حافظ‌: تصویری‌ از او به‌ بر گشاده‌ / ۷۸، ص‌ ۵۵-۵۴
میررضوی‌، گیتی‌: یک‌ روز برفی‌ ۱۳۴۹… (پای‌ صحبت‌ گیتی‌ میررضوی‌، همسر محمدتقی‌ صالح‌پور) / ۷۸، ص‌ ۹-۸
صالح‌، حسین‌
گلشنی‌، عبدالکریم‌: در سوگ‌ دکتر حسین‌ صالح‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴۵
صالحی‌، بهمن‌
از چشم‌ دوستان‌: رحمت‌ موسوی‌ (شاعر) / امیر فخرموسوی‌ (شاعرو کارگردان‌ و بازیگر تئاتر). س‌ ۱۸، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۷، یادگارنامه‌ بهمن‌ صالحی‌ (اسفند ۸۸)، ص‌ ۱۵٫ علیرضا پنجه‌ای‌ (شاعر و روزنامه‌ نگار) / سید محمد عباسیه‌ کهن‌ (شاعر و نویسنده‌ فقید) / دکتر محمود فتوحی‌ / دکتر حبیب‌ الله‌ عباسی‌ (از اساتید دانشگاه‌)، ص‌ ۲۰٫ شاهین‌ آروین‌ (نقاش‌ و شاعر)، ص‌ ۳۹
از نگاه‌ مشفق‌ کاشانی‌ / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۸
بهمن‌ صالحی‌ شاعر برگزیده‌ی‌ جشنواره‌ شعر فجر / ۹۳
پاداش‌ من‌… (متن‌ سخنرانی‌ بهمن‌ صالحی‌ در جلسه‌ بزرگداشت‌ مورخ‌ ۲۹ خرداد ۸۱ در حوزه‌ هنری‌ رشت‌) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۱۵-۱۴
پاسداشت‌ شاعر معاصر بهمن‌ صالحی‌ / ۶۷
جکتاجی‌، سونه‌. معرفی‌ پایان‌ نامه‌ (عوامل‌ و عناصر ادبیت‌ در اشعار بهمن‌ صالحی‌ / پایان‌ نامه‌: حدیث‌ رفیعی‌ هشتچین‌) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۷
~. معرفی‌ پایان‌نامه‌ (نقد و بررسی‌ اشعار بهمن‌ صالحی‌ / پایان‌ نامه‌: محمد توکلی‌ مقدم‌) / ضمیمه‌ ، ص‌ ۲۱
حقی‌پور، رحمت‌: … و «اما شاعران‌ و غم‌ نان‌» / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۲۱
سالشمار زندگی‌ و آثار بهمن‌ صالحی‌ / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۸-۵
سلحشور، یزدان‌. تحلیلی‌ بر شعر «ذوالجناح‌» / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۳۷
سمبولیسم‌ عرفانی‌ حافظ‌ (نقد کتاب‌) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۱
شعر، شکلی‌ از عصاره‌ شعور انسانی‌ (مصاحبه‌ای‌ چاپ‌ نشده‌ با دانشجویان‌ دختر دانشکده‌ ادبیات‌ گیلان‌ – دی‌ ماه‌ ۱۳۷۲) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۳۱-۲۸
رضایی‌نیا، عبدالرضا: ریشه‌ در عشق‌ (… درنگی‌ بر کارنامه‌ شعربهمن‌ صالحی‌) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۲۳-۲۲
صالحی‌، بهمن‌: استاد من‌ در شعر، عشق‌ بود (گفتگویی‌ با بهمن‌ صالحی‌، شاعر گیلانی‌) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۱۳-۱۰
~. بانوی‌ آب‌ (شعر) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۰
~. ستاره‌ شب‌ یلدا (شعر) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۹
~. سفرنامه‌ خراسان‌ (شعر) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۳۵-۳۴
~. سلام‌ بر گیلان‌ (شعر) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۱۷-۱۶
~. عرفان‌ در شعر سپهری‌ (متن‌ مصاحبه‌ تلفنی‌ بهمن‌ صالحی‌ با خبرگزاری‌ دانشجویان‌ ایران‌ (ایسنا) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۳۶
~. غزل‌، شعر همه‌ زمانهاست‌ / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۳۳-۳۲
~. مردی‌ از گیلان‌ (شعر) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۹
~. میرزا، بیا دُوارده‌ (شعر گیلکی‌) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۸
~. همسفر با کلمات‌ (خاطرات‌ شب‌های‌ شعر) / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۵-۴۲
کسمائی‌، جعفر: روایتگر قصه‌ی‌ نامکرّر / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۲۵-۲۴
گلسرخی‌، خسرو: پیامگزار مرگ‌ و ناکامی‌ / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۴۷-۴۶
مرادی‌، غلامرضا: بازی‌ بزرگان‌ / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۲۰-۱۸
نوزاد، فریدون‌: موج‌ بی‌ آرام‌ / ضمیمه‌ ۱۰۷، ص‌ ۳۹-۳۸
صدیقی‌، کامبیز
آواز «قناری‌ تنها» خاموش‌ شد (در سوگ‌ کامبیز صدیقی‌، شاعر). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۲۶
صفاری‌، رحیم‌
خمامی‌ زاده‌،جعفر: به‌ مناسبت‌ هشتمین‌ سال‌ درگذشت‌ رحیم‌ صفاری‌ وکیل‌ دعاوی‌ و روزنامه‌ نگار. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۱۴-۱۳
طاهباز، سیروس‌
حسن‌ پور، عباس‌: همپای‌ کماندار بزرگ‌ کوهساران‌ به‌ مناسبت‌ اولین‌ سال‌ مرگ‌ سیروس‌ طاهباز با طرح‌ زیبای‌ عاشقانه‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۹-۸
طاهر غزال‌
حیات‌ بخش‌، رضا: متنی‌ بر حاشیه‌ (در بزرگداشت‌ زنده‌ یاد محمد حسین‌ حقیقی‌، طاهر غزال‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۳۱-۲۸
رهبر، ابراهیم‌: گواهی‌ به‌ زمان‌ (در سوگ‌ طاهر غزال‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۲۲-۲۰
شکری‌، ابراهیم‌: به‌ یاد طاهر غزال‌، انسان‌ والا (در سوگ‌ طاهر غزال‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۲۳
صالحی‌، بهمن‌: الا ای‌ آهوی‌ وحشی‌… (در سوگ‌ طاهر غزال‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۱۹
کسمائی‌، جعفر: غزال‌ طاهر چه‌ شد (در سوگ‌ طاهر غزال‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۱۸
هاشمی‌ تکلیمی‌، نورالدین‌: اشتباه‌ ماده‌ تاریخ‌ زنده‌یاد طاهر غزال‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۴۲
عاشورپور، احمد
از میان‌ نامه‌ها: ر. فروزی‌: به‌ زحمت‌ آقای‌ جکتاجی‌ (گیله‌وا) پیامی‌ برای‌ هنرمند عزیز آقای‌ مهندس‌ احمد عاشورپور (نامه‌) / سیروس‌ شرافت‌: نامه‌ و یک‌ شعر. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲، ویژه‌ احمد عاشورپور (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۲۶
اسلام‌پرست‌، محمود: یاد و خاطره‌ای‌ از مهندس‌ احمد عاشورپور، مرد آواز گیلان‌ و ایران‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۳۷-۳۶
امین‌، حسن‌: خاطره‌ای‌ از احمد عاشورپور / ۱۰۲، ص‌ ۱۹
بارور، محمدتقی‌: از زبان‌ دوست‌ / ۱۰۲، ص‌ ۹
برنجی‌، پیمان‌: تصویرهای‌ زندگی‌ احمد عاشورپور / ۱۰۲، ص‌ ۲۶-۲۴
بزرگداشت‌ سالگرد زنده‌یاد عاشورپور / ۱۰۲، ص‌ ۴۴
پارسادوست‌، منوچهر: او خوب‌ بود / ۱۰۲، ص‌ ۱۲
تقدیر از استاد عاشورپور هنرمند پیش‌ کسوت‌ موسیقی‌ گیلان‌ در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۹۳
جشن‌ تولد ۹۳ سالگی‌ زنده‌یاد احمد عاشورپور / ۱۱۲
جکتاجی‌، سونه‌: کتابشناسی‌ احمد عاشورپور / ۱۰۲ ، ص‌ ۲۸
حسن‌پور، امین‌: گزارشی‌ از مراسم‌ خاکسپاری‌ استاد احمد عاشورپور. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (اذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۸
رجبی‌، مهرداد: تجلی‌ ترانه‌های‌ عاشورپور در ورزش‌ کوهنوردی‌ / ۱۰۲، ص‌ ۲۳-۲۲
ساداتی‌، سیده‌ گلساره‌: عاشورپور از زبان‌ خویشان‌ / ۱۰۲، ص‌ ۱۸
طاهریان‌، محمدرضا: ترانه‌ خوان‌ عشق‌ و امید / ۱۰۲، ص‌ ۱۳
طایفه‌، شجاع‌ الدین‌: تنها صداست‌ که‌ می‌ماند / ۱۰۲، ص‌ ۱۸-۱۶
عباسی‌، هوشنگ‌: امید و حرمان‌ در هاله‌ای‌ از آرمان‌ / ۱۰۲، ص‌ ۱۵-۱۴
علیدوست‌، احمد: خاطره‌ اجرای‌ سرود ای‌ ایران‌ با صدای‌عاشورپور (سخنرانی‌ احمد علیدوست‌ در مراسم‌ زنده‌ یاد عاشورپور -بهمن‌ ۸۶) / ۱۰۲، ص‌ ۱۱-۱۰
کوچکی‌ زاد، کریم‌: نخستین‌ خواننده‌ گیلک‌ در رادیو / ۱۰۲، ص‌ ۲۷
گیله‌وا: بخشی‌ از سال‌ شمار عاشورپور / ۱۰۲، ص‌ ۷
~. ترانه‌هایی‌ که‌ زنده‌ یاد عاشورپور خوانده‌ است‌ / ۱۰۲، ص‌ ۲۹
مروجی‌، ابراهیم‌: یادبود عاشورپور در اینترنت‌ / ۱۰۲، ص‌ ۱۱
مهرداد، جعفر: یاد ایامی‌ که‌ با هم‌ آشنا بودیم‌ ما / ۱۰۲، ص‌ ۹-۸
عظیمی‌، غلامحسن‌
چراغی‌، رحیم‌: چهار شاعر نوگرا (غلامحسن‌ عظیمی‌ / باشعرهای‌ فولکلوریک‌ و تغزلی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌(اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۴۸-۴۴
غلامی‌، اباذر
اباذر به‌ روایت‌ اباذر (برشی‌ از زندگی‌نامه‌ی‌  خود نوشت‌ اباذر غلامی‌، شاعر). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۲۸
جوزی‌، مسعود: خداحافظ‌ رفیق‌ (برای‌ اباذر غلامی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳۲
طالبی‌، فرامرز: در سوگ‌ اباذر غلامی‌ شاعر خدمتگزار دریا (تصویرهای‌ بریده‌ بریده‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳۱-۲۹
نعمت‌ خواه‌، محسن‌: پرنده‌ رفتنی‌ ست‌… (به‌ یاد اباذر غلامی‌). س‌۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳۲
فارسی‌، محمد
چراغی‌، رحیم‌: چهار شاعر نوگرا (محمد فارسی‌ / شاعر شعر دگردیسی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۳۹-۳۶
فخرایی‌، ابراهیم‌
طوسی‌، م‌.ف‌ : آخرین‌ سفر (به‌ مناسبت‌ سالگرد درگذشت‌ زنده‌یاد ابراهیم‌ فخرایی‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۱۳-۱۲
فیاض‌ لاهیجی‌
کنگره‌ بزرگداشت‌ فیاض‌ لاهیجی‌ / ۱۳
قدیمی‌ حرفه‌، حمید
صدیقی‌، علی‌: آیا او مرده‌ است‌؟ (در مورد حمید قدیمی‌ حرفه‌،نویسنده‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (مهر – شهریور ۷۲)، ص‌ ۵
کسمایی‌، میرزا حسین‌ خان‌
با یاد از دست‌ شدگان‌ (میرزا حسین‌ خان‌ کسمایی‌ و شعری‌ از او). س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۶
کشاورز، کریم‌
مسرت‌، حسین‌: دانش‌ پژوه‌، بی‌ هیاهو (به‌ پاس‌ دوازدهمین‌ سال‌ خاموشی‌ کریم‌ کشاورز نویسنده‌، مترجم‌ و محقق‌ گیلانی‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۹-۶
کلوری‌، عبدالحمید
کلوری‌، ج‌.م‌: مروری‌ بر زندگی‌ سید عبدالحمید کلوری‌ (شاعر مردمی‌ و همکار سیداشرف‌الدین‌ گیلانی‌ در نسیم‌ شمال‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ۱۲-۱۱
~. باز هم‌ درباره‌ عبدالحمید کلوری‌ (نقد و نظر). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۷
کلوری‌، ع‌.ع‌. سید عبدالحمید کلوری‌؟! (نقد و نظر). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۴۰
کوشیار گیلانی‌
همایش‌ میراث‌ علمی‌ کوشیار گیلانی‌ / ۱۰۸
گلچین‌ گیلانی‌
با یاد گلچین‌ گیلانی‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۲۹
عابدی‌، کامیار: نگاهی‌ به‌ زندگی‌ و آثار گلچین‌ گیلانی‌ (به‌ یاد بود بیستمین‌ سال‌ درگذشت‌ شاعر). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۹-۶ و ۲۹
مجتهدی‌، محمدعلی‌
بهزاد، محمود: دکتر مجتهدی‌  و دبیرستان‌ البرز. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۸
بهزادی‌، علی‌: یادمان‌ دکتر محمد علی‌ مجتهدی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۲۰
مجتهدی‌، محمدعلی‌: شرافت‌های‌ انسانی‌ (بخشی‌ از نامه‌ دکتر مجتهدی‌ به‌ دکتر بهزاد). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۹
مشفقی‌، بهمن‌: درخت‌ بلوطی‌ که‌ افتاد (دو خاطره‌ از شادروان‌دکتر محمدعلی‌ مجتهدی‌ گیلانی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)،ص‌ ۲۱
موسوی‌ ماکویی‌، میراسدالله‌: استاد دکتر محمدعلی‌ مجتهدی‌گیلانی‌ (۱۲۸۷-۱۳۷۶). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌۱۷-۱۶
مرادیان‌، علی‌ اکبر
چراغی‌، رحیم‌: چهار شاعر نوگرا (علی‌ اکبر مرادیان‌ / خاطره‌شاعران‌ جوان‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۱۷-۱۴
مرعشی‌، احمد
خاور(مرعشی‌)، زری‌: یک‌ سال‌ در فراق دوست‌  (احمد مرعشی‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۵
مشکاتی‌، اشرف‌
پورملک‌ آرا، عباس‌: اشرف‌ مشکاتی‌ (زنان‌ سخنور گیلان‌). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۲۰
مظفری‌، محمدعلی‌
بابایی‌پور دریایی‌، محمد: مم‌ ولی‌ (شعر). س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۵، ویژه‌ محمدولی‌ مظفری‌ (آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۱۶
با یاد از دست‌شدگان‌ (محمدولی‌ مظفری‌ و شعر او «واج‌ بومه‌ داز». س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۷
با یادی‌ از محمدولی‌ مظفری‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۲۱
به‌ یاد محمدولی‌ مظفری‌ کجیدی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۳
پرتو، افشین‌: «پر بشکسته‌ زرج‌» / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۱۸
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: چلنگری‌ که‌ تا شاعری‌ ارتقا یافت‌ / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۵-۴
~. جه‌ چلنگری‌ تا شاعری‌ (مم‌ ولی‌ مظفری‌ یادٌجی‌ کی‌ ۹ سال‌ جه‌ اونٌ‌ دوخوشاستن‌ دواره‌). س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۱۳-۱۲
پورجعفر، بهروز: چاربداران‌ همسفر (شعر) / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۱۵
جکتاجی‌، سونه‌: کتابشناسی‌ آثار زنده‌یاد مظفری‌ / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۲۸
روحانی‌، مجتبی‌ (م‌.مندج‌): «هو…هو…!» (شعر) / ضمیمه‌۹۵ ، ص‌ ۱۴
شجاعی‌فرد، جواد: اوستای‌ شاعر (با یاد عزیز از دست‌ رفته‌ محمدولی‌ مظفری‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۳۲
~. شلنگ‌ تخته‌ای‌ در «دیلمان‌» / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۲۴-۲۰
شهنازی‌، اسحاق: به‌ یاد شادروان‌ محمدولی‌ مظفری‌ / ضمیمه‌ ۹۵،ص‌ ۱۳-۱۲
عبدلی‌، علی‌: آن‌ ساده‌ مرد روستایی‌! / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۱۹
فخرایی‌، ابراهیم‌: بازی‌ با سرنوشت‌ / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۹-۸
گیله‌وا: با صدای‌ شاعر… / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۲۹
~. سال‌ شمار زندگی‌ زنده‌یاد محمدولی‌ مظفری‌ / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۵
مدنی‌، رضا: یادمانده‌هایی‌ از نخستین‌ دیدار / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۱۱-۱۰
مظفری‌ کجیدی‌، حسین‌: برادر از زبان‌ برادر / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۲۶
مظفری‌، محمدولی‌: (۵ شعر از او) / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۱۷
مظفری‌، مهرناز: همیشه‌ با پدر… / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۶
مهدوی‌ سیاهکلی‌، مهدی‌: دو خاطراه‌ از دوست‌ / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۲۷
مهرانی‌، حیدر: دو بیتی‌های‌ درونی‌ شده‌ / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۲۵
نوزاد، فریدون‌: قصه‌یی‌ و غصه‌یی‌ از زندگی‌… / ضمیمه‌ ۹۵، ص‌ ۷
معین‌، محمد
امین‌، حسن‌: سی‌ یکمین‌ سالگشت‌ دکتر محمد معین‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر- مرداد ۸۲)، ص‌ ۱۶
بارور، محمدتقی‌: درده‌ دیل‌ دکتر معین‌ مره‌ (به‌ زبان‌ گیلکی‌ – به‌ مناسبت‌ کنگره‌ بزرگداشت‌ دکتر معین‌). س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۱۰، ۳۸
بزرگداشت‌ دکتر محمد معین‌ در اصفهان‌ / ۲۲ و ۲۳
بیست‌ و نهمین‌ سالگرد استاد معین‌ / ۵۸
گرامی‌داشت‌ نودمین‌ سالگرد تولد زنده‌یاد دکتر محمد معین‌ / ۱۰۴
معین‌، علی‌: برادر از زبان‌ برادر. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۹
نامگذاری‌ مجتمع‌ آموزش‌ بین‌المللی‌ منطقه‌ آزاد قشم‌ بنام‌ محمد معین‌ / ۲۷ و ۲۸
یادواره‌ استاد دکتر معین‌ / ۴۸
نجدی‌، بیژن‌
بیژن‌ نجدی‌ و حافظ‌ موسوی‌ برندگان‌ گیلانی‌ داستان‌ و شعر «گردون‌» / ۳۲
جوادیان‌ (وهمن‌ کوتنایی‌)، محمود: با خیال‌ ماندگار بیژن‌ نجدی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۱۵
سمیعی‌، عنایت‌ / گذر از خط‌ پایان‌ (یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌، شاعر و قصه‌ نویس‌ گیلانی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۸
صالح‌ پور، محمدتقی‌ / چهره‌ای‌ ماندگار در قلمرو داستان‌ مدرن‌ (یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۹
صدیق‌، سعید / من‌ را به‌ تونل‌ بفرستید (یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۰-۹
صدیقی‌، علی‌ / بیژن‌ نجدی‌ و اندوه‌ بی‌ پایان‌ زندگی‌ (یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۰
غلام‌ دوست‌، هادی‌ / … اما همیشه‌ مرگ‌ بی‌ موقع‌ می‌ آید (یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۱-۱۰
فخری‌ نژاد، میرداود / یوزپلنگ‌ خسته‌… (یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۱۱
یادمان‌ بیژن‌ نجدی‌، شاعر و قصه‌نویس‌ گیلانی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۸
نسیم‌ شمال‌
دهقان‌، محمود: سید اشرف‌ الدین‌ حسینی‌ (نسیم‌ شمال‌ گیلانی‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ۱۷-۱۵
نوری‌ زاده‌، احمد
مدال‌ طلای‌ فرهنگ‌ ارمنستان‌ برای‌ احمد نوری‌ زاده‌ (شاعر، مترجم‌و پژوهشگر گیلانی‌) / ۱۱۶
نیما یوشیج‌
روحانی‌، مجتبی‌: قاصد روزان‌ ابری‌… (به‌ مناسبت‌  انتقال‌ کالبدنیما یوشیج‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (مهر – شهریور ۷۲)، ص‌ ۷-۶
هاشمی‌، اسماعیل‌
[عباسی‌، هوشنگ] هاشمی‌، سید اسماعیل‌ / چهره‌ شاخص‌ و هنردوست‌ لشت‌ نشا (سید اسماعیل‌ هاشمی‌) / ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا
هراتی‌، سلمان‌
حسن‌ پور، عباس‌: نه‌ تمام‌ و نه‌ ته‌ نشین‌ (به‌ یاد سلمان‌ هراتی‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۴۱-۴۰
هدی‌، هادی‌
علی‌ دوست‌، احمد: نثار آستان‌ دوستان‌ (هادی‌ هدی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵۱-۵۰

مصاحبه‌ها

آل‌ بویه‌، اسدالله‌: در جستجوی‌ راه‌ (پای‌ صحبت‌ دکتر اسدالله‌ آل‌بویه‌، ریاضی‌ دان‌، ادیب‌ و استاد ممتاز دانشگاه‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۲۱-۱۸
اخوان‌ لنگرودی‌، مهدی‌: دلم‌ تنگ‌ق همه‌ چیزهای‌ آنجاست‌ (پای‌ صحبت‌ مهدی‌ اخوان‌ لنگرودی‌، شاعر، رمان‌ نویس‌ و مترجم‌ گیلانی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۱۳-۸
اکبرزاده‌، سروش‌: کنگره‌ خاموش‌ (پرس‌ و گو با سروش‌ اکبرزاده‌ رئیس‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌ و مدیر اجرایی‌ همایش‌ بازشناسی‌ نهضت‌ جنگل‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۴۴-۴۳
امانی‌، غلامرضا: فروتنی‌ شأن‌ هنرمند است‌ (پاس‌ صحبت‌ غلامرضا امانی‌، آهنگساز و نوازنده‌ گیلانی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۱۹-۱۲
امشه‌ای‌، قدسی‌: مشبک‌ پایه‌ اصلی‌ معرق (گفتگو با قدسی‌ امشه‌ای‌ نقاش‌ و معرق کار). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۴۱-۴۰
امیری‌، رجب‌: استاد رجب‌ آوازخان‌ و پای‌ صحبت‌ او (یادی‌ از هنرمندان‌ دیرینه‌ سال‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۲۴
باقری‌، علی‌: رودررو با مسایل‌ سیاسی‌ – امنیتی‌ گیلان‌ (پای‌ صحبت‌ علی‌ باقری‌ معاون‌ سیاسی‌ – امنیتی‌ استانداری‌ گیلان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۱۸-۱۴
بخشی‌، غلام‌ حسین‌: (گفت‌ و شنودی‌ با غلامحسین‌ بخشی‌، مدیر صنایع‌ دستی‌ استان‌ گیلان‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۱-۳۶
برومبرژه‌، کریستیان‌: جامعه‌ گیلان‌، جامعه‌ باز است‌ (پای‌ صحبت‌ پروفسور کریستیان‌ برومبورژه‌، مردم‌شناس‌ فرانسوی‌ و مؤلف‌ دو کتاب‌ و ده‌ها مقاله‌ درباره‌ گیلان‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۱۷-۱۲
یک‌ نامه‌ از لسکوکلایه‌: بازتاب‌ (در ارتباط‌ با مصاحبه‌کریستیان‌ برومبورژه‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۳
بریرانی‌، صادق: این‌ راه‌ است‌ که‌ ما را صدا می‌زند (پای‌ صحبت‌ صادق بریرانی‌، نقاش‌ برجسته‌ گیلانی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۱۷-۱۰
بهزاد، محمود: سرشار از علم‌، سرشار از زندگی‌ (پای‌ صحبت‌ استاد دکتر محمود بهزاد پیشگام‌ علم‌ زیست‌شناسی‌ در ایران‌). س‌ ۱، ش‌۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۱۴-۱۰
بهزادی‌، علی‌: از سپیدی‌ها و سیاهی‌ها (پای‌ صحبت‌ دکتر علی‌ بهزادی‌ روزنامه‌ نگار برجسته‌ گیلانی‌ و از پیران‌ روزنامه‌ نگاری‌ در ایران‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۲۳-۱۹
بهکیش‌، علی‌: نقالی‌ در گیلان‌ – شاهنامه‌ خوانی‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ (گفت‌ و گو با علی‌ بهکیش‌، نقال‌ و شاهنامه‌خوان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۳۰
بی‌پناه‌، عباسعلی‌: تمام‌ عشق‌ و علاقه‌ من‌ قلابدوزی‌ بود (گفت‌ و شنودی‌ با عباسعلی‌ بی‌پناه‌، استاد قلابدوز). س‌ ۱۳،ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۳۹-۳۸
پاینده‌ لنگرودی‌، محمود: به‌ گیلان‌ بیندیشیم‌ و به‌ ایران‌ مباهات‌ کنیم‌ (پای‌ صحبت‌ محمود پاینده‌ لنگرودی‌ شاعر، نویسنده‌ و پژوهشگر برجسته‌ گیلانی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۱۴-۸
پنجه‌ای‌، علیرضا: ققنوسی‌ که‌ از خاکستر زبان‌ برخاست‌ (پای‌صحبت‌ علیرضا پنجه‌ای‌، شاعر و روزنامه‌نگار). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور -مهر ۸۵)، ص‌ ۱۹-۱۴
پرتو، افشین‌: شاید دیگران‌ که‌ هنوز خموشند… (پرس‌ و گو با افشین‌ پرتو دبیر علمی‌ همایش‌ بازشناسی‌ نهضت‌ جنگل‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۴۴-۴۳
پوراحمد جکتاجی‌، محمدتقی‌: بگذارید اعترافی‌ بکنم‌! (پای‌صحبت‌ پوراحمد جکتاجی‌ مدیرمسئول‌ نشریه‌ گیله‌وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۱-۱۲
پورجعفری‌، مسعود: آنسوی‌ پنهان‌ سوژه‌ (گفتگو با مسعود پورجعفری‌ عکاس‌ هنرمند گیلانی‌). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵، گیله‌ وای‌ جوان‌ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۳-۱۲
پوررضا، فریدون‌: چه‌ دوستی‌ بهتر از آواز! (پای‌ صحبت‌ فریدون‌ پوررضا خواننده‌ اصیل‌ترین‌ ترانه‌های‌ گیلکی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۱۲-۱۰ و ۴۲
تک‌ سخن‌، بهروز: مشکل‌، ندانستن‌ نیست‌، نتوانستن‌ است‌! (پای‌ صحبت‌ مهندس‌ بهروز تک‌ سخن‌ مدرس‌ و صاحبنظر در صنعت‌ ابریشم‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۲۰-۱۶
جعفرزاده‌ «همای‌»، سعید: با مست‌ِ مستان‌ و مستان‌ِ مست‌ ( پای‌ صحبت‌ سعید جعفرزاده‌، خواننده‌ و هنرمند جوان‌ گیلانی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۱۷-۱۲
~. یک‌ مصاحبه‌ و چند بازتاب‌  [در مورد مصاحبه‌ با سعید جعفرزاده‌ معروف‌ به‌ پرواز همای]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵۶
جهانگیری‌، نادر: زبان‌ گیلکی‌، در بوته‌ی‌ زبان‌ شناسی‌ (پای‌ صحبت‌ نادر جهانگیری‌، زبان‌ شناس‌). س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۹، ویژه‌ ادبیات‌ داستانی‌ گیلکی‌ (بهار ۸۷)، ص‌ ۳۲-۲۷
چاوشیان‌، علی‌رضا: قدرت‌طلبی‌ و سلطه‌ جویی‌ دو عنصراصلی‌ خودشیفتگی‌ (پای‌ صحبت‌ پروفسور علی‌رضا چاوشیان‌ روانشناس‌و استاد دانشگاه‌های‌ آمریکا). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۱۳-۱۰
خلعتبری‌، محمدرضا: کاوش‌های‌ باستان‌شناسی‌ در تالش‌ (گفتگو باا محمدرضا خلعتبری‌، باستان‌ شناس‌). س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ (تیر ۷۴)، ص‌ ۹-۶
خمامی‌زاده‌، جعفر: یک‌ عمر تلاش‌ فرهنگی‌ (پای‌ صحبت‌جعفر خمامی‌زاده‌، معلم‌، مؤلف‌ و مترجم‌ سرشناس‌ گیلانی‌). س‌ ۶، ش‌۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۱۶-۱۰
دانش‌ آراسته‌، مجید: مکتب‌ من‌، احساس‌ من‌ است‌! (پای‌ صحبت‌ مجید دانش‌ آراسته‌، نویسنده‌ و داستان‌نویس‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۱۶-۱۲
رجبی‌، بهمن‌: تنبک‌ نواز، نه‌ تنبک‌ (پای‌ صحبت‌ بهمن‌ رجبی‌ تنبک‌نواز نام‌آور و برجسته‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۱۶-۱۲
رحیم‌زاده‌، مه‌کامه‌: زنان‌ تابع‌، زنان‌ متحول‌ (گفتگو با مه‌کامه‌ رحیم‌زاده‌، داستان‌نویس‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۲۳-۲۲
رزازی‌، محمدتقی‌: مادر مقابل‌ عظمت‌ این‌ تمدن‌ ضعیف‌ هستیم‌ (گفت‌ و گو با دکتر محمدتقی‌ رزازی‌، درباره‌ میراث‌ فرهنگی‌ گیلان‌ و روند رو به‌ رشد تخریب‌ بافت‌ِ کهن‌ِ شهر رشت‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۱۸-۱۴
رمضانی‌، صفرعلی‌: بر سر تربت‌ من‌ بی‌ می‌ و مطرب‌ منشین‌ (پای‌ صحبت‌ صفرعلی‌ رمضانی‌ از هنرمندان‌ و فعالان‌ موسیقی‌ گیلان‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۱۸-۱۴
رنجبرمعاف‌، محمد: موسیقی‌ گیلان‌ مکتبی‌ ست‌ به‌ وسعت‌تاریخ‌ (پای‌صحبت‌ محمد رنجبرمعاف‌، نوازنده‌ و مدرس‌ تار و سه‌ تار).س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۲۱-۱۶
رواسانی‌، شاپور: بازگشت‌ به‌ خویش‌، در ثبوت‌ خویشاوندی‌ (پای‌ صحبت‌ دکتر شاپور رواسانی‌ نویسنده‌، محقق‌ و استاد کرسی‌ اقتصاد اجتماعی‌ دانشگاه‌ الدنبورگ‌ آلمان‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌۷۴)، ص‌ ۱۳-۱۰
روستا، شوکت‌: (گفت‌ و شنود با خانم‌ شوکت‌ روستا). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۱۹-۱۸
روشن‌، محمد: فرهنگ‌ گیلک‌ غنای‌ سرشاری‌ دارد (پای‌ صحبت‌ استادمحمد روشن‌ مصحح‌ و پژوهشگر برجسته‌ معاصر). س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۳۰-۲۴
رهبر، ابراهیم‌: داستان‌ چیز دیگری‌ است‌ (پای‌ صحبت‌ ابراهیم‌رهبر داستان‌نویس‌ گیلانی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)،ص‌ ۱۷-۱۰
ریاضی‌، ناصر: احساس‌، فروشی‌ نیست‌! (پای‌ صحبت‌ ناصرریاضی‌ ویولن‌نواز و آهنگساز گیلانی‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۱۹-۱۴
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌: همیشه‌ با مردم‌ (پای‌ صحبت‌ کاظم‌سادات‌ اشکوری‌، شاعر، نویسنده‌ و مردم‌ شناس‌ گیلانی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۱۶-۱۰
ستوده‌، منوچهر: همین‌ کار را خواهم‌ کرد و لاغیر! (رودررو بادکتر منوچهر ستوده‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۱۴-۸
سعیدنیا، عطاءالله‌: از دیگر استان‌ها هیچ‌ کم‌ نداریم‌ (پای‌ صحبت‌ مهندس‌ عطاءالله‌  سعیدنیا، طراح‌، مجری‌ و ناظر تأسیسات‌ توریستی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۳۹-۳۸
سمیعی‌، احمد: از تبار نسلی‌ با فرهنگ‌ ممتاز (پای‌ صحبت‌ احمد سمیعی‌ نویسنده‌، مترجم‌ و ویراستار گیلانی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۱-۸
شاکرشهودی‌، سیدعلی‌ (معروف‌ به‌ تفنگدار): شنیده‌ بودم‌ در هندوستان‌ آتش‌ می‌ خورند (پای‌ صحبت‌ سید علی‌ شاکرشهودی‌، نخستین‌ مرد ورزش‌های‌ نمایشی‌ و آکروبات‌ در گیلان‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۴۷-۴۶
شاه‌ محمدی‌، حسین‌: من‌ «جمعه‌ بازار» ش‌ را از یاد نبرده‌ام‌ (گفتگو با حسین‌ شاه‌محمدی‌ هنرمند نقاش‌ گیلانی‌ مقیم‌ فرانسه‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۱۳-۹
شبان‌، غلامرضا: مشبک‌ روی‌ فلز (گفتگو با غلامرضا شبان‌ هنرمند جوان‌ و موفق‌ گیلانی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۳۷-۳۶
شجاعی‌فرد، جواد: زیباترین‌ خاطره‌ هنرمند عشق‌ است‌ (پای‌ صحبت‌ جواد شجاعی‌فرد شاعر و خواننده‌ گیلانی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۱۵-۱۲
شفیقی‌، هارون‌: از دیروز و امروز تالش‌ (پای‌ صحبت‌ هارون‌ شفیقی‌، شاعر و محقق‌ کهنسال‌ تالشی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۱۸-۱۶
شمیسا، سیروس‌: گیلان‌، محیطی‌ به‌ شدت‌ فرهنگی‌ (پای‌ صحبت‌دکتر سیروس‌ شمیسا شاعر، پژوهشگر و استاد ادبیات‌ دانشگاه‌های‌کشور). س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۱۲-۸
شهرستانی‌، نعمت‌ الله‌: این‌ قطب‌ بزرگ‌ کشاورزی‌… و رنجهایش‌! (پای‌ صحبت‌ دکتر نعمت‌ الله‌ شهرستانی‌ استاد دانشگاه‌ و بنیانگذار پرورش‌ زنبور عسل‌ به‌ روش‌ نوین‌ در ایران‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۱۸-۱۲
صالحپور، محمدتقی‌: نیت‌ من‌ خدمت‌ بود (پای‌ صحبت‌محمدتقی‌ صالحپور نویسنده‌ و روزنامه‌نگار صاحب‌نام‌ گیلانی‌). س‌ ۲،ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۱۷-۱۴ و ۴۵
صالح‌ نیا، بهمن‌: چه‌ بگویم‌ که‌ نگفتنش‌ بهتر است‌! (بوگو بیشتاوبهمن‌ صالح‌نیا مره‌) [گفتگو به‌ زبان‌ گیلکی‌]. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)،ص‌ ۱۷-۱۴
ضیاءپور، جلیل‌: باید من‌ خودمان‌ را بشکنیم‌ (پای‌ صحبت‌ دکترجلیل‌ ضیاءپور نقاش‌ پیشرو گیلانی‌ و از بنیانگذاران‌ نقاشی‌ نوین‌ درایران‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۱۵-۱۰
طیاری‌، محمود: رقص‌ پا با زبان‌ (پای‌ صحبت‌ محمودطیاری‌، نمایشنامه‌نویس‌، نویسنده‌ و شاعر). س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند۷۵)، ص‌ ۱۶-۱۰
عاشورپور، احمد: برای‌ مردم‌ بود که‌ خواندم‌ (پای‌ صحبت‌ مهندس‌ احمد عاشورپور، خواننده‌ زیباترین‌ ترانه‌های‌ فولکلوریک‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۱۶-۱۱
~. (مصاحبه‌ با عاشورپور درباره‌: خودش‌، موسیقی‌، ترانه‌ گیلکی‌ و دامون‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲، (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۳۹-۳۶
عکاشه‌، بهرام‌: تاریخ‌ تنها این‌ را به‌ ما می‌آموزد که‌ هیچ‌ کس‌ ازآن‌ نیاموخت‌. (گفت‌ و گو با دکتر بهرام‌ عکاشه‌ درباره‌ی‌ زلزله‌ در گیلان‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۳۴-۳۱
علیزاده‌، داریوش‌: زندگی‌ با موسیقی‌ (پای‌ صحبت‌داریوش‌ علیزاده‌،نوازنده‌، آهنگساز). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۱۴-۱۰
عمادی‌، عبدالرحمن‌: این‌ تقویم‌ شیر و خورشید یا آفتاب‌ شمار است‌ (پای‌ صحبت‌ عبدالرحمان‌ عمادی‌ ایران‌ شناس‌ و پژوهشگر گیلانی‌ درباره‌ی‌ نوروزبل‌ و تقویم‌ شیر و خورشید). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۲۳-۱۸
غیاثی‌، ناصر: خوشحال‌ و خوشوقتم‌ که‌ گیلکم‌… (گفت‌ و گویی‌ خودمانی‌ با ناصر غیاثی‌، نویسنده‌ گیلانی‌ مقیم‌ آلمان‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۲۶-۲۳
فارسی‌، محمد: سرشار از لحظه‌های‌ شعر. س‌ ۴، ش‌ ۳۶، ویژه‌ شعر گیلکی‌ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۵)، ص‌ ۲۲-۱۷
فرزانه‌ کاری‌، پریچهره‌: برای‌ زنان‌ گیلان‌ است‌ که‌ می‌خوانم‌ (گفتگوبا پریچهره‌ فرزانه‌ کاری‌ خواننده‌ گیلانی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۲۳-۲۲
فرض‌پور ماچیانی‌، مصطفی‌: نام‌ معلم‌ برازنده‌ی‌ اوست‌ (پای‌صحبت‌ مصطفی‌ فرض‌پور ماچیانی‌ پژوهشگر، ادیب‌ و مدرس‌ دانشگاه‌).س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۱۵-۱۰
قایقران‌، سیروس‌: مصاحبه‌ با سیروس‌ قایقران‌، فوتبالیست‌ نام‌آور گیلانی‌ (به‌ زبان‌ گیلکی‌). س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳۴
قدیری‌، باقر: سرمایه‌ گذاری‌ شرایط‌ مساعد می‌خواهد (پای‌ صحبت‌ دکتر باقر قدیری‌ استاد ممتاز دانشگاه‌ و از پیشکسوتان‌ و نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد ایران‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۲۰-۱۴
کاویانی‌، رقیه‌: … و مادری‌ که‌ راه‌ می‌رفت‌ و شعر می‌خواند (گفتگو با رقیه‌ کاویانی‌، شاعر). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۱۶-۱۴
کوچصفهانی‌، محمد: پدر ورزش‌ نوین‌ گیلان‌ (پای‌ صحبت‌محمد کوچصفهانی‌ چهره‌ی‌ فعال‌ ورزشی‌ گیلان‌ و ایران‌). س‌ ۱۷، ش‌۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۱۷-۱۲
کوچکی‌زاد، یعقوب‌: بوگوبیشتاو یعقوب‌ کوچکی‌زاد مره‌ (گفتگوبا پیشکسوت‌ ورزش‌ ژیمناستیک‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌). س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۳۸-۳۶
کهربایی‌، جمشید: کوهپایه‌های‌ گیلان‌ سرشار از آوازهای‌ بکر بومی‌ است‌ (پای‌ صحبت‌ جمشید کهربایی‌ آوازخوان‌ هنرمند گیلانی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴۳-۴۲
گرانمایه‌، علی‌: مسأله‌ امنیت‌ را من‌ بیشتر اهمیت‌ می‌دهم‌ (پای‌ صحبت‌ دکتر علی‌ گرانمایه‌ محقق‌ مسایل‌ آسیای‌ میانه‌، قفقاز و دریای‌ خزر و استاد دانشگاه‌ لندن‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۱۲-۶
~. (قسمت‌ دوم‌): اصل‌، قانونمندی‌ و امنیت‌ این‌ دریاست‌. ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ۲۳-۱۹
گورگین‌، تیمور: آواز با حنجره‌ پاک‌ و سینه‌ فراخ‌ (پای‌ صحبت‌تیمور گورگین‌ شاعر، نویسنده‌ و روزنامه‌نگار گیلانی‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۲۳-۱۸
گیله‌وا: بررسی‌ مسائل‌ فرهنگی‌ گیلان‌ و پژوهش‌های‌ گیلان‌شناسی‌در میزگردی‌ با حضور: محمدبشرا – محمدتقی‌ پوراحمد جکتاجی‌ – طاهر طاهری‌ – سید محمدتقی‌ میرابوالقاسمی‌ – فریدون‌ نوزاد ورحیم‌ چراغی‌. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ نوروزی‌ گیله‌وا، هنر وپژوهش‌ ۲ (اسفند ۷۶)، ص‌ ۲۳-۱۶
~. بوگوبیشتاو پهلوان‌ حاجی‌ قربان‌ مره‌ [به‌ زبان‌ گیلکی]. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۴۷-۴۴
متقالچی‌، حمید: دور از وطن‌، اما… همیشه‌ در یاد (مصاحبه‌ای‌ کوتاه‌ با دکتر حمید متقالچی‌، استاد رشته‌ مهندسی‌ مکانیک‌ دانشگاه‌ بوستن‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴۱-۴۰
محامد، احمد: نظارت‌ کامل‌ بر منابع‌ آبی‌ گیلان‌ (پای‌ صحبت‌ مهندس‌ احمد محامد از کارشناسان‌ پیشکسوت‌ آب‌ و آبیاری‌). س‌ ۱۹، ش‌۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۱۷-۱۴
محتشمی‌ معالی‌، زهرا: ماسه‌ نفر بودیم‌… (پای‌ سخن‌ دکتر زهرا محتشمی‌ معالی‌ دومین‌ پزشک‌ زن‌ گیلانی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۳۹-۳۸
محجوبی‌، حسین‌: شعر با قلم‌ مو (پای‌ صحبت‌ حسین‌ محجوبی‌ نقاش‌ بزرگ‌ و نام‌ آور گیلانی‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)،ص‌ ۲۱-۱۴
محصص‌، بهمن‌: تنها استاد من‌ مرحوم‌ حبیب‌ محمدی‌ بود (پای‌ صحبت‌ بهمن‌ محصص‌ نقاش‌ و مجسمه‌ساز برجسته‌ معاصر). س‌ ۶، ش‌۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۲۷-۲۴
مرتاض‌ هجری‌، محمدتقی‌: نقاشی‌ ایران‌، شناسنامه‌ گیلانی‌دارد (پای‌صحبت‌ محمدتقی‌ مرتاض‌ هجری‌، نقاش‌، طراح‌ و منتقدهنری‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۱۷-۱۳
مسعودی‌،ناصر: ما همه‌ عاشق‌ زادگاهمان‌ هستیم‌! (پای‌ صحبت‌ناصر مسعودی‌، جعفر مهرداد و فریدون‌ نوزاد هنرمندان‌ گیلانی‌از گذشته‌های‌ دور و نزدیک‌ موسیقی‌ گیلان‌).س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۱۵-۱۰ و (قسمت‌ دوم‌ ).س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۱۷-۱۲
معین‌، مهدخت‌: پدر از زبان‌ دختر (پای‌ صحبت‌ دکتر مهدخت‌ معین‌ درباره‌ دکتر محمد معین‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۶ و ۱۷ (دی‌ – بهمن‌ ۷۲)، ص‌ ۱۷-۱۴
مقدم‌، حسن‌: اما کو مددی‌؟ (گفتگو با حسن‌ مقدم‌ استاد شانه‌ تراش‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۲-۳۰
ملیحی‌ شجاع‌، هوشنگ‌: تعمیر آن‌ ساعت‌ زندگی‌ مرا دگرگون‌ کرد… (پای‌ صحبت‌ هوشنگ‌ ملیحی‌ شجاع‌ رییس‌ نخستین‌ اتحادیه‌ ی‌صنف‌ تعمیرکاران‌ و فروشندگان‌ ساعت‌ رشت‌).  س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر -دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳۷-۳۶
مهران‌فر، فرهاد: باید به‌ سر چشمه‌ها نزدیک‌ شد (پای‌ صحبت‌فرهاد مهران‌فر سینماگر جوان‌ گیلانی‌). س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر۷۱)، ص‌ ۱۲-۱۰
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌: ریشه‌ها باید حفظ‌ شوند (پای‌ صحبت‌ سید محمدتقی‌ میرابوالقاسمی‌، محقق‌، مؤلف‌ و گیلان‌ شناس‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۱۸-۱۴
میرزایی‌، روح‌انگیز: نگران‌ مرگ‌ فولکلور گیلانم‌ (گفت‌ و گو با روح‌انگیز میرزایی‌، خواننده‌ی‌ ترانه‌های‌ محلی‌ گیلان‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۱۹-۱۶
نژند، رکن‌الدین‌: موسیقی‌ گیلان‌، ساده‌، لطیف‌ و پرسوز و گذار است‌ (پای‌ صحبت‌ رکن‌الدین‌ نژند ویولونیست‌ هنرمند گیلانی‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۱۱-۱۰
نوزاد، فریدون‌: بگذارید بسیاری‌ از تاریکی‌ها روشن‌ شود (پای‌ صحبت‌ فریدون‌ نوزاد، شاعر، نویسنده‌ و محقق‌ گیلانی‌). س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۱۹-۱۴
(بازتاب) حرفهایی‌ پیرامون‌ «پای‌ صحبت‌ فریدون‌ نوزاد». س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۴۰
ورسه‌ای‌ : آرمان‌ پروری‌ یا واقع‌ نگری‌؟ (گفتگو با دکتر ورسه‌ای‌ استاد دانشگاه‌ و سرپرست‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور گیلان‌ و رییس‌ دانشگاه‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌ قزوین‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۲۵-۲۲
وطن‌ آبادی‌، محمدعلی‌: این‌ بنده‌ مشهدی‌ الله‌ وردی‌ باغبان‌ باغ‌وطن‌ آبادی‌ رشت‌… (نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ باغ‌ وطن‌ آبادی‌ و باغ‌های‌ دیگر رشت‌ در گفتگو با محمد علی‌ وطن‌ آبادی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۱۱-۶
ویسانلو، منوچهر: مرکزیت‌ لازم‌ است‌ (پای‌ صحبت‌ منوچهرویسانلو آهنگساز و نوازنده‌ ویلن‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌۱۸-۱۲
یحیی‌زاده‌، سیاوش‌: اشکال‌ نو، سبک‌ نو (گفتگو باسیاوش‌ یحیی‌زاده‌،نقاش‌ و گرافیست‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر۸۴)، ص‌ ۱۷-۱۴

یادمان‌ها

آگاه‌، محمد/ (حوزه‌ هنری‌ و تجلیل‌ از محمد آگاه‌ عکاس‌ و فیلمساز) / ۶۵
آل‌ احمد، جلال‌ / عصری‌ با جلال‌ (مجلس‌ یادبود جلال‌ آل‌ احمد) / ۲۴ و ۲۵
آیین‌ نکوداشت‌ نامداران‌ و نام‌ آوران‌ شهرستان‌ رامسر / ۱۱۰
امین‌ لاهیجی‌ (م‌.راما)، محمد / بزرگداشت‌ م‌.راما / ۸۳، ۱۰۵
باب‌ خسرو، اکبر / بزرگداشت‌ اکبر باب‌ خسرو / ۹۲
بهزاد، محمود / تجلیل‌ از استاد دکتر بهزاد / ۵۹، ۹۵
پیروزی‌، حسن‌ / یادمان‌ مهندس‌ حسن‌ پیروزی‌ / ۱۱۰
تائب‌، حسن‌ / بزرگداشت‌ دکتر سید حسن‌ تائب‌ / ۱۰۸
تقی‌پور، حسن‌ / تکریم‌ از هنرمندان‌ پیشکسوت‌ لاهیجانی‌ و سیاهکلی‌ / ۷۳
حاکمی‌، علی‌ / بزرگداشت‌ مرحوم‌ مهندس‌ علی‌ حاکمی‌ / ۴۵
حسنی‌، یوسف‌ / یادواره‌ی‌ شاعر (زنده‌یاد یوسف‌ حسنی‌ شاعر گیلکی‌سرا) / ۹۱، به‌ یاد یوسف‌ جمال‌ (شاعر) / ۱۰۶
حکیم‌ زاده‌، محمدرضا / نکوداشت‌ زنده‌یاد دکتر محمدرضا حکیم‌ زاده‌ / ۱۰۱
خمامی‌زاده‌، جعفر / مراسم‌ بزرگداشت‌ استاد جعفر خمامی‌ زاده‌ / ۷۵
خواجه‌ میری‌، حجت‌ / یادبود شاعر، دومین‌ سالگرد زنده‌ یادحجت‌ خواجه‌میری‌ / ۳۹، ۴۲ و ۴۳، ۵۱
دانش‌ فر، مهدی‌ / غلام‌ دوست‌، هادی‌: به‌ یاد مهدی‌ دانش‌ فر (هنرمند جوان‌ تئاتر لاهیجان‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۵
دریاگشت‌، محمدرسول‌ / بزرگداشت‌ زنده‌یاد محمدرسول‌ دریاگشت‌ / ۱۰۱، ۱۰۶
دلجوی‌ توحیدی‌، فرهنگ‌ / پاسداشت‌ یاد هنرمند (فرهنگ‌دلجوی‌ توحیدی‌) / ۷۱
رجب‌ زاده‌، کریم‌ / شکرانه‌ حضور (پاسداشت‌ شاعر معاصرکریم‌ رجب‌زاده‌) / ۶۶
رحمانی‌، نصرت‌ / مراسم‌ یادبود نصرت‌ رحمانی‌ شاعر معاصر / ۷۲
رحیم‌پور سیاهکلی‌، مصطفی‌ / بزرگداشت‌ شاعر (مصطفی‌رحیم‌پور سیاهکلی‌) / ۶۴
رضا، فضل‌ الله‌ / تقدیر باشکوه‌ مردم‌ رشت‌ از مقام‌ علمی‌ وفرهنگی‌ پروفسور رضا / ۷۸
رنجبرمعاف‌، محمد / تجلیل‌ از هنرمند موسیقی‌ (محمد رنجبرمعاف‌) / ۹۰
رییس‌ زاده‌، محمد / حوزه‌ هنری‌ و تجلیل‌ از محمد رئیس‌ زاده‌از پیشکسوتان‌ تئاتر گیلان‌ / ۶۵
زیباکناری‌، علی‌ / با یاد از دست‌ شدگان‌. علی‌ زیباکناری‌ و شعر او «تفاق» / ۳۶، به‌ یاد سید علی‌ زیباکناری‌ / ۴۸، بزرگداشت‌ زنده‌یاد سیدعلی‌ زیباکناری‌ / ۱۰۵
ستاری‌، جلال‌ / نشان‌ آفیسیه‌ دولت‌ فرانسه‌ برای‌ دکتر جلال‌ستاری‌ (اسطوره‌ شناس‌ ایرانی‌) / ۸۳
ستوده‌، منوچهر / اکرامی‌، سیدنورالدین‌: آیین‌ نکوداشت‌ استاددکتر منوچهر ستوده‌ / ۸۰
سرتیپ‌ پور، جهانگیر / بزرگداشت‌ جهانگیر سرتیپ‌پور در سومین‌ سالروز / ۲۷ و ۲۸
~. مراسم‌ تجلیل‌ از روانشاد جهانگیر سرتیپ‌پور / ۶ و ۷
سمیعی‌ گیلانی‌، احمد / جشن‌ آغاز نودمین‌ سال‌ زندگی‌ استاد احمد سمیعی‌ / ۱۰۸
~. همایش‌ نکوداشت‌ استاد احمد سمیعی‌ گیلانی‌ / ۱۰۳
سیگارچی‌، اشکان‌ / بزرگداشت‌ اشکان‌ سیگارچی‌ (هنرمند جوان‌و نوازنده‌ سنتور) / ۹۳
شهرستانی‌، نعمت‌ الله‌ / تقدیر از دکتر شهرستانی‌ پدر زنبورداری‌ نوین‌ ایران‌ / ۶۱
شیون‌ فومنی‌ / بزرگداشت‌ها / ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۹، ۶۴، ۷۳، ۷۹، ۸۳، ۸۴، ۹۰، ۹۲، ۱۰۱، تندیس‌ / ۶۹، حضور شاعران‌ و هنرمندان‌و ورزشکاران‌ در آرامگاه‌ شیون‌ فومنی‌ / ۶۳، ۶۸، ۷۹، ۱۰۶، فراخوان‌ شعر ویژه‌ شاعر معاصر شیون‌ فومنی‌ / ۷۲
صابری‌ فومنی‌، کیومرث‌ / گرامی‌ داشت‌ یاد کیومرث‌ صابری‌ فومنی‌ (گل‌ آقا)/ ۸۲
صالحپور، محمدتقی‌ / یادمان‌ محمدتقی‌ صالحپور، روزنامه‌نگار برجسته‌ گیلانی‌ / ۷۶ و ۷۷، ۹۳
صدیق‌، سعید / مراسم‌ تقدیر از سعید صدیق‌ شاعر نوپرداز گیلانی‌ / ۷۶ و ۷۷
ضیاء پور، جلیل‌ / گرامی‌ داشت‌ یاد استاد جلیل‌ ضیاءپور / ۱۰۴
طاعتی‌، عبدالعلی‌ / طباطبایی‌، احمد: به‌ مناسبت‌ بیستمین‌ سال‌ درگذشت‌ دانشمند فقید دکتر عبدالعلی‌ طاعتی‌ / ۵۲
طالبی‌، حسن‌ / یادنامه‌ زنده‌ یاد حسن‌ طالبی‌ / ۴۷
طالبی‌، فرامرز / لوح‌ تقدیرخانه‌ تئاتر به‌ فرامرز طالبی‌ / ۱۰۴
طویلی‌، عزیز / مراسم‌ بزرگداشت‌ عزیز طویلی‌ (نویسنده‌ کتاب‌ تاریخ‌ جامع‌ بندرانزلی‌) / ۹۰
طیاری‌، محمود / تجلیل‌ از محمود طیاری‌ نمایشنامه‌ نویس‌ برجسته‌ گیلانی‌ / ۲۸ و ۲۷
عباسیه‌ کهن‌، محمد / یک‌ کاروان‌ شقایق‌ (مراسم‌ یادمان‌ سیدمحمد عباسیه‌کهن‌) / ۸۴ ، ۸۹
عسگری‌ خانقاه‌، اصغر / بزرگداشت‌ دکتر اصغر عسگری‌ خانقاه‌ مردم‌ شناس‌ و انسان‌ شناس‌ / ۹۹
غبرائی‌، هادی‌ / مراسم‌ بزرگداشت‌ زنده‌یاد هادی‌ غبرائی‌ / ۷۵
فارسی‌، محمد / پاسداشت‌ محمد فارسی‌ در کانون‌ فرهنگی‌شهید حق‌شناس‌ خمام‌ / ۶۸
فرض‌پور، مصطفی‌ / شکرانه‌ حضور (به‌ مناسبت‌ پاسداشت‌ ازمقام‌ مصطفی‌ فرض‌پور) / ۸۲
فروحی‌، علی‌ / بزرگداشت‌ دکتر علی‌ فروحی‌ / ۸۹
فریدونی‌، عطاءالله‌ / بزرگداشت‌ دکتر عطاءالله‌ فریدونی‌ / ۴۸
فیاض‌ لاهیجی‌ / بزرگداشت‌ فیاض‌ لاهیجی‌ / ۱۱
قدیری‌ اصلی‌، باقر / گلشنی‌، اسماعیل‌: گزارشی‌ از مراسم‌ تجلیل‌ دکتر باقر قدیری‌ اصلی‌ استاد ممتاز دانشگاه‌ تهران‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۷-۲۶
کریمی‌، مرتضی‌ / مراسم‌ نخستین‌ سالگرد درگذشت‌ مهندس‌مرتضی‌ کریمی‌ نقاش‌ و ترانه‌ سرا / ۷۷ و ۷۶
گلچین‌ گیلانی‌ / یادمان‌ گلچین‌ گیلانی‌ / ۱۱۰
گورگین‌، تیمور / تشکیل‌ گروه‌ کوچصفهان‌شناسی‌ و بزرگداشت‌تیمور گورگین‌ / ۱۱۴
ماتک‌، علی‌ / یادواره‌ علی‌ ماتک‌ / ۳۸، ~. / ف‌.ت‌: یاد باد آن‌ که‌ سر کوی‌ توام‌ منزل‌ بود. دومین‌ سالگشت‌ درگذشت‌ زنده‌یاد علی‌ ماتک‌ / ۴۵
مجتهدی‌، محمدعلی‌ / بزرگداشت‌ دکتر مجتهدی‌ در لاهیجان‌ / ۸۰
مدبرنیا، سینا / یادمان‌ سینا مدبرنیا در خانه‌ فرهنگ‌ گبلان‌ / ۱۱۶
مظفری‌، محمدولی‌ / تکریم‌ از هنرمندان‌ پیشکسوت‌ لاهیجانی‌ و سیاهکلی‌: محمدولی‌ مظفری‌ / ۷۳
ملک‌ پور، شادپور / دانشمندان‌ سال‌ کشور (دکتر شادپور ملک‌ پور) / ۸۰
منهاج‌، محمدباقر / دیدار با دکتر محمدباقر منهاج‌ دانشمند برگزیده‌ علمی‌ جهان‌ / ۷۹، ۸۰
موسوی‌، رحمت‌ / شکرانه‌ حضور (انجمن‌ شعر حوزه‌ هنری‌ گیلان‌ / شاعر گیلانی‌ رحمت‌ موسوی‌) / ۵۹
مهدوی‌ لاهیجانی‌، محمد [م‌.مؤید] / بزرگداشت‌ م‌. مؤید (محمد مهدوی‌ لاهیجانی‌ شاعر گیلانی‌)/ ۹۵
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌ / بزرگداشت‌ چهلمین‌ روز درگذشت‌ استاد سیدمحمدتقی‌ میرابوالقاسمی‌ / ۹۴، ۱۱۲، بزرگداشت‌ زنده‌یاد سید محمدتقی‌ میرابوالقاسمی‌ در خانه‌ فرهنگ‌ گیلان‌ / ۱۱۲
~. بزرگداشت‌ خاطره‌ زنده‌ یاد سید محمدتقی‌ میرابوالقاسمی‌  / ۱۰۸
نصرماسوله‌، انوش‌ / بزرگداشت‌ انوش‌ نصر ماسوله‌ (هنرمند پیشکسوت‌ تئاتر و نمایش‌) / ۹۱
نجدی‌، بیژن‌ / تکریم‌ از هنرمندان‌ پیشکسوت‌ لاهیجانی‌ و سیاهکلی‌ / ۷۳
نوزاد، فریدون‌ / شکرانه‌ حضور (انجمن‌ شعر حوزه‌ هنری‌ گیلان‌/ پژوهشگر گیلانی‌ فریدون‌ نوزاد) / ۵۹
نیما یوشیج‌ / یادمان‌ نیما یوشیج‌ در تنکابن‌ / ۶ و ۷ ، ۹۵
هدی‌، محمد / یادی‌ از شادروان‌ محمد هدی‌ / ۱۱۰
هراتی‌، سلمان‌ / یادمان‌ شاعر خوب‌ شمالی‌ سلمان‌ هراتی‌ / ۶۰
یوسف‌ پور، محمدکاظم‌ / اعطای‌ عالی‌ترین‌ نشان‌ ادبی‌ گرجستان‌ به‌ یک‌ شاعر و مترجم‌ گیلانی‌ (دکتر محمد کاظم‌ یوسف‌ پور) / ۶۶

درگذشتگان‌

از نخستین‌ شماره‌ سال‌ اول‌ تا آخرین‌ شماره‌ سال‌ بیستم‌ گیله‌وا، تعدادی‌از شاعران‌، نویسندگان‌، پژوهشگران‌، هنرمندان‌ و… گیلانی‌ رخ‌ در نقاب‌ خاک‌کشیدند که‌ خبر درگذشت‌ آن‌ها به‌ اختصار یا تفصیل‌ در نشریه‌ ذکر شده‌ است‌.این‌ بخش‌ از نمایه‌، بهترین‌ منبع‌ و مآخذ خبردرگذشت‌ این‌ عزیزان‌ است‌ که‌معمولاً با تاریخ‌ تولد و فوت‌، ذکر محل‌ آرامگاه‌ و شرح‌ فعالیت‌ و همچنین‌خلق‌ آثار آنان‌ همراه‌ است‌. توضیح‌ این‌ که‌ عده‌ معدودی‌ از این‌ ناموران‌،گیلانی‌ نبوده‌اند اما در حوزه‌ گیلان‌ قلم‌ زده‌اند که‌ در متن‌ خبر اشاره‌ شده‌است‌.
آذرهوشنگ‌، احمد /  درگذشت‌ احمد آذرهوشنگ‌ داستان‌ نویس‌ گیلانی‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۷
آزاد، محمود / محمود آزاد، روزنامه‌نگار قدیمی‌ گیلان‌ درگذشت‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۳۲
آزموده‌، ابوالفضل‌ / ابوالفضل‌ آزموده‌ [پژوهشگر] از جمع‌ ما رفت‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۵
آستانه‌ای‌، مهدی‌ / مهدی‌ آستانه‌ای‌ درگذشت‌ [نویسنده‌ و نماینده‌ مجلس‌]. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۵
آل‌ بویه‌، اسدالله‌ / درگذشت‌ استاد اسدالله‌ آل‌ بویه‌ (استاد ممتاز دانشگاه‌ تهران‌ و از ریاضی‌دانان‌ برجسته‌ کشور). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۵
ابوالحمد، عبدالحمید / یاد دکتر عبدالحمید ابوالحمد (حقوقدان‌، پژوهشگر) . س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۳۷
احسان‌ بخش‌، صادق / درگذشت‌ آیت‌الله‌ احسان‌بخش‌، امام‌ جمعه‌ رشت‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۷۰)، ص‌ ۵
احمدی‌ نژاد، حسین‌
شاعر منظومه‌ «بوخوس‌ شال‌ بامو» دنیا را وداع‌ گفت‌. (حسین‌ احمدی‌ نژاد احمد سرائی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۳۳
اعتمادزاده‌، محمود / بدرود دختر رعیت‌ (محمود اعتمادزاده‌ – م‌.ا.به‌ آذین‌، نویسنده‌ و مترجم‌ صاحب‌ نام‌ کشور درگذشت‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۷
افشار، ایرج‌ / م‌.پ‌. ج‌: استاد ایرج‌ افشار ایران‌ شناس‌ نامدار درگذشت‌ . س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۲۲
امیری‌، رجب‌ علی‌ / درگذشت‌ رجب‌ علی‌ امیری‌ ، پیر آواز ایران‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۵
امیری‌، عباس‌ / عباس‌ امیری‌ هم‌ رفت‌ [بازیگر]. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۶
ایزدی‌، سرور / دکتر سرور ایزدی‌ درگذشت‌ (خادم‌ فرهنگ‌، متخصص‌ بیماری‌ سل‌ و فوق تخصص‌ بیماری‌های‌ ریه‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۱۹
بارور انزلی‌، شهین‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: پاییز برگ‌ ریز ( شهین‌ بارور انزلی‌، نقاش‌ ). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۶-۲۵
بخشایش‌، شاپور / درگذشت‌ شاپور بخشایش‌ (بازیگر قدیمی‌ سینمای‌  ایران‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۷-۶
بدرطالعی‌، امیر / مرگ‌ در می‌زند «تو» می‌گشایی‌ و پرده‌ فرو می‌افتد (خبر درگذشت‌ امیر بدرطالعی‌ کارگردان‌ تئاتر). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۶
بنی‌ مجیدی‌، منصور / درگذشت‌ شاعر محبوب‌  ولایت‌ منصور بنی‌مجیدی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۲
بهجت‌ فومنی‌، محمد تقی‌ / درگذشت‌ آیت‌ ا… العظمی‌ بهجت‌ فومنی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۲۳
بهزاد، محمود / درگذشت‌ پدر زیست‌شناسی‌ ایران‌ پروفسور محمود بهزاد. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۷
بهزادی‌، علی‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: پاییز برگ‌ ریز (دکتر علی‌ بهزادی‌، روزنامه‌ نگار). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۶-۲۵
بیزارگیتی‌، شاپور / درگذشت‌ شاعر (شاپور بیزارگیتی‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۶
پارساخو، جهانگیر / پدر جدول‌ ایران‌ درگذشت‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۶
پرچمی‌، محب‌ الله‌ / درگذشت‌ محب‌ الله‌ پرچمی‌ شاعر و پژوهشگر. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۰
پروین‌، زهرا / درگذشت‌ بانوی‌ نگارخانه‌ ی‌ پروین‌ (زهرا پروین‌، نقاش‌ گیلانی‌) / ۱۱۶
پوررضا، منیر / مرگ‌ بانوی‌ خدمتگزار بانو منیر پوررضا (عسکری‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۷
پورعباس‌، رحیم‌ / درگذشت‌ شاعر گیلانی‌ رحیم‌ (علاءالدین‌) پورعباس‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۷
پورکریم‌، هوشنگ‌ / درگذشت‌ محقق‌ و مردم‌ شناس‌ گیلانی‌. س‌ ۳،ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۴
پیله‌ رودی‌، فیروز / درگذشت‌ فیروز پیله‌ رودی‌ (دبیر سرشناس‌ فیزیک‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۵
تدین‌، عطاءالله‌  / درگذشت‌ عطاءالله‌ تدین‌، نویسنده‌ و روزنامه‌ نگار. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۵
تسلیمی‌، خسرو / دومین‌ سالگرد درگذشت‌ خسرو تسلیمی‌ سینماگر گیلانی‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۵۱
توحیدی‌، فرهنگ‌ / در غم‌ فرهنگ‌ (گیله‌ وا در سوگ‌ یکی‌ از مهربانترین‌ همکاران‌ خود ). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۳
ثابت‌ قدم‌، علی‌ / اکرامی‌، نورالدین‌: استاد علی‌ ثابت‌ قدم‌ سراینده‌ شعر مارکوه‌ درگذشت‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۱۳
جراح‌ زاده‌، منوچهر / منوچهر جراح‌ زاده‌ هم‌ از میان‌ ما رفت‌ (به‌ همراه‌ شعری‌ آزاد از او ). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۷
جفرودی‌، شاپور / درگذشت‌ شاپور جفرودی‌ خواننده‌ ترانه‌های‌ قدیمی‌ گیلکی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۸ (خرداد – تیر ۸۳)، ص‌ ۵-۴
جنتی‌، منوچهر / مرگ‌ یک‌ هنرمند: درگذشت‌ منوچهر جنتی‌، موسیقیدان‌. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۵
جوان‌ پرست‌، فریدون‌ / درگذشت‌ دکتر فریدون‌ جوان‌ پرست‌ (پزشک‌ فرهنگ‌ دوست‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۷
جواهری‌، محمدعلی‌ / فروزی‌، رحیم‌: در ارتباط‌ با درگذشت‌ محمد علی‌ جواهری‌ (رواهیچ‌) شاعر [به‌ همراه‌ شعری‌ از شاعر و توضیح‌ گیله‌وا]. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۵۰
جیلانی‌، حسن‌ / درگذشت‌ خواننده‌ ترانه‌های‌ گیلکی‌ (حسن‌ جیلانی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۵۱
حاکمی‌، علی‌ / درگذشت‌ علی‌ حاکمی‌ باستان‌ شناس‌ نامی‌ کشور. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۷
حسنی‌، یوسف‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: یوسف‌ جمال‌ رفت‌ (یوسف‌ حسنی‌، شاعر – به‌ همراه‌ سه‌ شعر از او). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۲۴
حق‌ پرست‌، محمدرضا / حیات‌ بخش‌، رضا: سال‌ گشت‌ درگذشت‌ دکتر حق‌پرست‌ (نویسنده‌ و استاد دانشگاه‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۴۰
حقی‌، علی‌ / درگذشت‌ هنرمند گیلانی‌ (علی‌ حقی‌، تصویربردار). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۶-۵
حقیقت‌ خواه‌، مرتضی‌ / مرگ‌ هنرمند جوان‌ (مرتضی‌ حقیقت‌ خواه‌ کاریکاتوریست‌ جوان‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۷
حیدریان‌، هوشنگ‌ / قربان‌زاده‌، احمد: درگذشت‌ هوشنگ‌ حیدریان‌، ناشر پرتلاش‌ و صمیمی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۴۰
خادمی‌، احسان‌الله‌ / مرگ‌ هنرمند در بهار ۷۹ (شاعر). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۶
خواجوی‌ها، محمد / کوچکی‌ زاد، کریم‌: درگذشت‌ مانی‌ (گوینده‌ سرشناس‌ رادیو ایران‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۴۰
خیرآبادی‌، حمیده‌ (نادره‌) / عباسی‌، هوشنگ‌: زندگی‌ نقشی‌ بر آب‌ (در مورد درگذشت‌ هنرمند گیلانی‌ حمیده‌ خیرآبادی‌ بازیگر تئاتر و سینما. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۰
دانشخواه‌، عباس‌ / درگذشت‌ عباس‌ دانشخواه‌ (حقوقدان‌، شاعر و روزنامه‌نگار گیلانی‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر -آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۳۷
داودی‌، مهدی‌ / نویسنده‌ کتاب‌ «عین‌ الدوله‌» درگذشت‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۷
داویدیان‌، لِوُن‌ / در سوگ‌ یک‌ همکار [درگذشت‌ دکتر لوُن‌ داویدیان‌، صاحب‌ امتیاز و مدیرمسئول‌ نشریه‌ پیمان‌ (فصلنامه‌ فرهنگی‌ ارمنیان‌ ایران‌)]. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۹
دریاگشت‌، محمدرسول‌ / با نهایت‌ تأثر و تألم‌ (خبر درگذشت‌ محمد رسول‌ دریاگشت‌ نویسنده‌ و پژوهشگر گیلانی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۶
دعایی‌، نورالدین‌ / مرگ‌ هنرمند (نورالدین‌ دعایی‌، بازیگر تئاتر و تعزیه‌خوان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۶
دلجو، احمد / درگذشت‌ احمد دلجو (روزنامه‌نگار قدیمی‌ گیلان‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۷
دلکش‌ (بانو) / درگذشت‌ بانو دلکش‌ خواننده‌ قدیمی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۷
دنیوی‌، محمد / درگذشت‌ محمد دنیوی‌ هنرمند مازندرانی‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۶
دیلمی‌پور، رضا / درگذشت‌ شاعر و مترجم‌ رضا دیلمی‌پور. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۳۷
راقب‌، محمدعلی‌ / درگذشت‌ «محمدعلی‌ راقب‌» شاعر گیلانی‌.  س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۸-۷
رامبد، هلاکو / علی‌ دوست‌، احمد: «هُلاکو رامبد [نماینده‌ مجلس] درگذشت‌». س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۳۴
ربیعی‌ (بانو) / درگذشت‌ بانو ربیعی‌ از خدمتگزاران‌ فرهنگ‌ رودسر. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۸
رحمدل‌، غلامرضا / مرگ‌ شاعر، درگذشت‌ دکتر غلامرضا رحمدل‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۵۳
رستگارطلب‌، علی‌ / درگذشت‌ هنرمند گیلانی‌ (علی‌ رستگارطلب‌، فیلمساز، فیلمبردار و عکاس‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۶-۵
رضا، عنایت‌الله‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: پاییز برگ‌ ریز (دکتر عنایت‌الله‌ رضا،
نویسنده‌ و پژوهشگر). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۶-۲۵
رمضانی‌، محمدکاظم‌ / درگذشت‌ یک‌ هنرمند شهرستانی‌ (محمدکاظم‌ رمضانی‌ از هنرمندان‌ موسیقی‌ گیلان‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر ۸۰)، ص‌ ۶-۵
رواسانی‌، حمید / نوزاد، فریدون‌: دکتر حمید رواسانی‌ هم‌ درگذشت‌! (نویسنده‌ و مترجم‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۳
روح‌ بخشان‌، عبدالمحمد / طالبی‌، فرامرز: در سوگ‌ عبدالمحمدروح‌بخشان‌ (مترجم‌ و از بزرگان‌ ویراستار). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌- اسفند ۹۰)، ص‌ ۴۲
روزرخ‌، منوچهر / منوچهر روزرخ‌، هنرمند پیش‌ کسوت‌ گیلانی‌ درگذشت‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۷
روستا، شوکت‌ / درگذشت‌ آخرین‌ بازمانده‌ جمعیت‌ پیک‌ سعادت‌ نسوان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۵
زرگری‌، علی‌ / دکتر علی‌ زرگری‌ از چهره‌های‌ ماندگار کشور درگذشت‌ (گیاه‌شناس‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۸-۷
سپهر، کیومرث‌ / کیومرث‌ سپهر درگذشت‌ (شاعر). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵
سعیدزاده‌، احمد / درگذشت‌ شاعر گیلانی‌ احمد سعیدزاده‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۷
سمیعی‌، اسدالله‌ / نژند، رکن‌ الدین‌: درگذشت‌ اسدالله‌ خان‌ سمیعی‌ (نوازنده‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۱۳
سهلانی‌، محمدجواد / درگذشت‌ دکتر محمد جواد سهلانی‌ نویسنده‌ و مترجم‌ گیلانی‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۱۵
شاکری‌، حجت‌ الله‌ / غلامی‌، اباذر: در سوگ‌ شاعر شالیزاران‌ و مرداب‌، شادروان‌ مهندس‌ حجت‌الله‌ شاکری‌ (به‌ همراه‌ شعر وی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۴۹
شاه‌ نوری‌، ابرار / سرنازن‌ پیر درگذشت‌، ابرار شاه‌ نوری‌ معروف‌ به‌ سیاه‌ ابرار نوازنده‌ بزرگ‌ سرنا درگذشت‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵
شجاعی‌فرد، ایرج‌ / ایرج‌ شجاعی‌فرد پژوهشگر گیلانی‌ درگذشت‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۳۱
شریف‌پور عین‌ شیخ‌، ابراهیم‌ / رمضانی‌، صفرعلی‌: مرگ‌ نوازنده‌ (ابراهیم‌ شریف‌ پور عین‌ شیخ‌، نوازنده‌ ویلن‌ و موسیقی‌ فولکلوریک‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۳۵
شکیبایی‌، ابراهیم‌ / دیگر کسی‌ برای‌ «لاکو» شعر نمی‌سراید! ابراهیم‌ شکیبایی‌ شاعر لنگرودی‌ درگذشت‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۱۵
شمس‌، لعیا / بانو شمس‌ درگذشت‌ (خواننده‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۵
شمیسا، حسین‌ / مرگ‌ هنرمند در بهار ۷۹ (نقاش‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۶
شوریده‌، علیرضا / علیرضا شوریده‌ خواننده‌ گیلانی‌ درگذشت‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۶
شهدی‌ لنگرودی‌ / شهدی‌ لنگرودی‌ درگذشت‌ (شاعر). س‌ ۱، ش‌ ۶و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۵
صابر، صالح‌ / مرگ‌ شاعر، صالح‌ صابر درگذشت‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۵
صابری‌، کیومرث‌ / در سوگ‌ کیومرث‌ صابری‌ (گل‌ آقا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۸ (خرداد – تیر ۸۳)، ص‌ ۵-۴
صالح‌پور، محمدتقی‌ / درگذشت‌ محمدتقی‌ صالح‌پور، نویسنده‌ و روزنامه‌نگار ادبی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۴
صفایی‌، بهمن‌ / پیکرستان‌، رضا: درگذشت‌ یک‌ شاعر جوان‌ و گیلکی‌ سرا (بهمن‌ صفایی‌) س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۱۵
صفایی‌ سندی‌، رضا / درگذشت‌ شاعر (رضا صفایی‌ سندی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۷-۶
صومی‌، غلامرضا / سواررخش‌، احمد: غلامرضا صومی‌ روزنامه‌نگار گیلانی‌ به‌ دیار باقی‌ شتافت‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۳۶
صیانتی‌، کاظم‌ / درگذشت‌ کاظم‌ صیانتی‌، پزشک‌ فرهنگ‌ دوست‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۱۴
ضیاءپور، جلیل‌ / استاد جلیل‌ ضیاءپور درگذشت‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۳
طالبی‌، حسن‌ / درگذشت‌ نویسنده‌ گیلانی‌ «حسن‌ طالبی‌». س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۷
طاهباز، سیروس‌ / دانش‌ آراسته‌، مجید: یاد یاران‌ از دست‌ شده‌ (سیروس‌ طاهباز درگذشت‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۶
طاهرثانی‌، محمدعلی‌ / درگذشت‌ هنرمند گیلانی‌ (محمدعلی‌ طاهرثانی‌، بلورساز و صنعت‌ کار دستی‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۵
عاشوری‌، یوسف‌ / درگذشت‌ هنرمند جوان‌ «یوسف‌ عاشوری‌». س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۶
عباسی‌، عارف‌ / مرگ‌ ناگهانی‌ هنرمند جوان‌ «عارف‌ عباسی‌» (گرافیست‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۱۹
عباسیه‌ کهن‌، محمد / گرامی‌داشت‌ یاد سید محمد عباسیه‌ کهن‌ شاعر گیلانی‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۴۱
غبرائی‌، فرهاد / درگذشت‌ مترجم‌ گیلانی‌ «فرهاد غبرائی‌». س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۴
غبرائی‌، محمدتقی‌ / توضیح‌ در مورد درگذشت‌ حاج‌ محمدتقی‌ غبرائی‌ پیشکسوت‌ کشتی‌ آزاد و ورزش‌ باستانی‌ لاهیجان‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ۴۱
غبرائی‌، هادی‌ / هادی‌ غبرائی‌ مترجم‌ سرشناس‌ درگذشت‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۷
غفرانیان‌، حسن‌ / نوزاد، فریدون‌: حسن‌ غفرانیان‌ هم‌ به‌ ابدیت‌ پیوست‌ (نویسنده‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۶
غلامعلی‌پور، اردشیر / درگذشت‌ نقاش‌ و هنرمند برجسته‌ معاصر (استاد اردشیر غلامعلی‌پور). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۸ (خرداد – تیر ۸۳)، ص‌ ۵-۴
فردانی‌، حمید / درگذشت‌ حمید فردانی‌، از پیش‌ کسوتان‌ و خادمان‌ چاپ‌ در گیلان‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۴۴
فروحی‌، حسن‌ / درگذشت‌ یک‌ خادم‌ قدیمی‌ فرهنگ‌ (حاج‌ حسن‌ فروحی‌). س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۲۹
فروحی‌، علی‌ / درگذشت‌ دکتر علی‌ فروحی‌ (شاعر، محقق‌ و استاد دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۵
فرودی‌، مهدی‌ / در سوگ‌ استاد مهدی‌ فرودی‌ پیر قلابدوزان‌ گیلان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۳۸
فروزانفر، فریدون‌ / پوررضا، فریدون‌: یاد یار مهربان‌ (هنرمند موسیقی‌). س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۵
فروغ‌ سروری‌، محمد / میرزایی‌، شاهرخ‌: اطلاع‌ دیرهنگام‌ (درباره‌ مرگ‌ هنرمند «محمد فروغ‌ سروری‌»). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۳۵
فقیهی‌، علی‌ اصغر / درگذشت‌ علی‌ اصغر فقیهی‌ مؤلف‌ کتاب‌های‌ مربوط‌ به‌ عصر دیلمیان‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۵
قانع‌صفت‌، بزرگ‌ / خادم‌ نشر و مطبوعات‌ درگذشت‌ (حاج‌ بزرگ‌ قانع‌صفت‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۷
قدسی‌، علی‌ / یوسفدهی‌، هومن‌: غروب‌ در غربت‌ (در مورد درگذشت‌ دکتر علی‌ قدسی‌ از فرهنگیان‌ صاحب‌ نام‌ و باسابقه‌ رشت‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۴۵
قربانی‌، محمدرضا / شاعر ژگله‌ رفت‌ (درگذشت‌ محمدرضا قربانی‌ «خاکی‌ کلاچایی‌»). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۷
کاظمی‌، ژاله‌ / درگذشت‌ ژاله‌ کاظمی‌، هنرمند گیلانی‌ (نقاش‌، گوینده‌ و دوبلور). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۴
کریم‌، علیرضا / علیرضا کریم‌ به‌ رود جاری‌ فنا پیوست‌ (شاعر). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۶
کریمی‌، مرتضی‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: خالق‌ «سیا ابران‌» درگذشت‌ (مهندس‌ مرتضی‌ کریمی‌ نقاش‌، شاعر و ترانه‌ سرا و مدرس‌ هنر). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۵
کسمائی‌، علی‌ اکبر / علی‌ اکبر کسمائی‌ درگذشت‌ [روزنامه‌نگار، مترجم]. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۴
کلکی‌، بیژن‌ / درگذشت‌ شاعر «بیژن‌ کلکی‌». س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸) ،ص‌ ۷
کوچصفهانی‌، محمد / عباسی‌، هوشنگ‌: پاییز برگ‌ ریز (محمد کوچصفهانی‌، پیر ورزش‌ گیلان‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۶-۲۵
کیا، صادق / دکتر صادق کیا درگذشت‌ (زبان‌ شناس‌ و استاد زبان‌ پهلوی‌ دانشگاه‌ تهران‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۴
کیوان‌، امین‌ / درگذشت‌ استاد امین‌ کیوان‌ (از دانشمندان‌ علوم‌ دریایی‌ و زیست‌ محیطی‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۵۵
گراکوئی‌، سیده‌ منیر / درگذشت‌ یک‌ بانوی‌ خیّر و پرتلاش‌ بانو سیده‌ منیر گراکوئی‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۲۳
گلشنی‌، اسماعیل‌ / علی‌ دوست‌، احمد: درگذشت‌ آزاده‌ مردی‌ از تبار گیل‌ (اسماعیل‌ گلشنی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۴۱
گیگاسری‌، علیرضا / گیگاسری‌ نیز رفت‌! (علیرضا گیگاسری‌ هنرمند موسیقی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۹-۸
لاکانی‌ (آیت‌ الله‌) / رحلت‌ آیت‌ الله‌ لاکانی‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۵
لمعه‌، فرخ‌ / درگذشت‌ بانو دکتر فرخ‌ لمعه‌ نویسنده‌ زن‌ گیلانی‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۸-۷
ماتک‌، علی‌ / صدیقی‌، علی‌: آن‌ چیز که‌ می‌ ماند «در سوگ‌ علی‌ ماتک‌» (نویسنده‌، مترجم‌). س‌ ۴، ش‌ ۳۴ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۵
~. ف‌ ، ت‌: یاد باد آن‌ که‌ سر کوی‌ توام‌ منزل‌ بود. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۵
محصص‌، اردشیر / درگذشت‌ اردشیر محصص‌ کاریکاتوریست‌ برجسته‌ گیلانی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۸
محصص‌، بهمن‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: پاییز برگ‌ ریز (بهمن‌ محصص‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۰ (مرداد – شهریور ۸۹)، ص‌ ۲۶-۲۵
محمودی‌ اطاقوری‌، حسن‌ / حسن‌ محمودی‌ اطاقوری‌ پدر فرهنگ‌ اطاقور درگذشت‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۵۱
مدبرنیا، سینا و هدایتی‌، شمیم‌ / هدایتی‌، مجتبی‌: شمیم‌ و سینا. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۳۱-۳۰
مردکار، هوشنگ‌ / درگذشت‌ هوشنگ‌ مردکار، نویسنده‌، حقوقدان‌ و خادم‌ فرهنگ‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۵
مرعشی‌، احمد / احمد مرعشی‌ مؤلف‌ «واژه‌نامه‌ گویش‌ گیلکی‌ و ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات‌ گیلکی‌» درگذشت‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۵
مرکزی‌، مهدی‌ / مرگ‌ هنرمند در بهار ۷۹ (عکاس‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۶
مزروعی‌، محمدعلی‌ / درگذشت‌ خبرنگار «محمد علی‌ مزروعی‌». س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۵
مسرت‌، وجیه‌الله‌ / م‌.پ‌.ج‌: درد مهربانی‌، به‌ مناسبت‌ درگذشت‌ غریبه‌  مهربان‌ لیسار (وجیه‌ الله‌ مسرت‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۵۷-۵۶
مسرور ماسالی‌، فرامرز / درگذشت‌ فرامرز مسرور ماسالی‌ (شاعرو پژوهشگر). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۴۱
مظفرنوری‌، محمد / درگذشت‌ دکتر محمد مظفرنوری‌ مردی‌ که‌ عاشق‌ مردم‌، طبیعت‌ و ورزش‌ بود. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)، ص‌ ۵۰
معلومی‌، نوذر / درگذشت‌ خواننده‌ ترانه‌های‌ گیلکی‌ (نوذر معلومی‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۴۲
ملت‌ پرست‌، عبدالله‌ / درگذشت‌ رهبر گروه‌ عشاق گیلان‌ «عبدالله‌ ملت‌پرست‌». س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴
ملک‌ مطیعی‌، کیومرث‌ / عباسی‌، هوشنگ‌: زندگی‌ نقشی‌ بر آب‌ (در مورد درگذشت‌ هنرمند گیلانی‌ کیومرث‌ ملک‌ مطبعی‌ بازیگر تئاتر و سینما. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۰
منتظری‌، ابوالقاسم‌ (دائی‌) / اسلام‌ پرست‌، محمود: و بالاخره‌ دائی‌ هم‌ رفت‌ (شاعر). س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۲۳
منهاج‌، جمشید / درگذشت‌ جمشید منهاج‌، شاعر و ادیب‌ و از پیشکسوتان‌ صنعت‌ چای‌ گیلان‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۷
موسوی‌، صفا / موسوی‌ زاده‌، سید شهاب‌الدین‌: یادی‌ از یک‌ نویسنده‌ ولایتی‌ «سید صفا موسوی‌». س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۴۰
مولاپناه‌، علی‌ / درگذشت‌ یک‌ خادم‌ فرهنگ‌ و مطبوعات‌ (علی‌ مولاپناه‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۳
مؤمن‌ پور سورجانی‌، اسدالله‌ / درگذشت‌ شاعر گیلانی‌ (اسدالله‌ مؤمن‌ پور سورجانی‌). س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۴۱
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌ / هـ   ع‌ : در سوگ‌ زنده‌یاد سید محمد تقی‌ میرابوالقاسمی‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۱۳
میرمحتشمی‌، هادی‌ / مرگ‌ یک‌ شاعر (سید هادی‌ میرمحتشمی‌ شاعر لشت‌نشایی‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۲
نظرزاد، خدیجه‌ / درگذشت‌ یک‌ بانوی‌ فرهنگی‌ و نیکنام‌ گیلانی‌ (خدیجه‌ نظرزاد). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۴۳
نعمت‌ اللهی‌، بهروز / بهروز نعمت‌ اللهی‌ مؤلف‌ آستارایی‌ درگذشت‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۵
نگهبان‌، عزت‌ الله‌ / دکتر نگهبان‌ کاشف‌ تپه‌ مارلیک‌ درگذشت‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۵۳
نوروزی‌، اسدالله‌ / درگذشت‌ دکتر اسدالله‌ نوروزی‌ مترجم‌ و استاد جامعه‌شناسی‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۸-۷
نوشین‌، معصومه‌ (سیحون‌) / عباسی‌، هوشنگ‌: زندگی‌ نقشی‌ بر آب‌ (در مورد درگذشت‌ هنرمند گیلانی‌ معصومه‌ نوشین‌، هنرمند نقاش‌ . س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۴۰
واله‌، محمدحسن‌ / مرگ‌ محمد حسن‌ واله‌ نویسنده‌ گیلانی‌ در حادثه‌ نشت‌ گاز آستارا. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر – مرداد ۷۴)، ص‌ ۶
وطن‌ آبادی‌، محمد حسن‌ / مونس‌ گلها درگذشت‌ (محمد حسن‌ وطن‌ آبادی‌ یار باوفای‌ گلها درگذشت‌). س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۴
وطن‌ آبادی‌، محمدعلی‌ / درگذشت‌ محمدعلی‌ وطن‌ آبادی‌، باغبان‌ پیر شهر. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۱۹
وکیل‌ منفرد، عزیز / میرزایی‌، شاهرخ‌: «آن‌ بادپا، به‌ ابدیت‌ پیوست‌» (در سوگ‌ عزیز وکیل‌ منفرد، قهرمان‌ دومیدانی‌). س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۴۰
ولی‌ زاده‌، یوسف‌ / درگذشت‌ استاد دکتر ولی‌زاده‌ (دکتر یوسف‌ ولی‌زاده‌ از بزرگترین‌ جراحان‌ کبد و سرطان‌ کشور). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۳۷
ولی‌ زاده‌، یوسف‌ / هدی‌، محمد: مدیحه‌ای‌ از مهدی‌ اخوان‌ ثالث‌ شاعر نامی‌ درباره‌ شادروان‌ دکتر یوسف‌ ولی‌زاده‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۳۵
هدی‌، محمد / درگذشت‌ محمد هدی‌ قاضی‌، شاعر و ادیب‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۸۳
هوشمند، فرخ‌ لقا / مراسم‌ یادبود هنرمند تئاتر و نمایش‌ (فرخ‌لقا هوشمند). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۹-۸

گیله‌وا

برای‌ مطالبی‌ که‌ به‌ صورت‌ خبر ارائه‌ شده‌اند، فقط‌ به‌ شماره‌ نشریه‌ ارجاع‌ شده‌ است‌.

سرمقاله‌ها

آتش‌ در آب‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۷ (آذر – دی‌ ۸۸)، ص‌ ۵-۴
آخر عاقبت‌ آدم‌ مأخوذ به‌ حیا در عصر بی‌ حیایی‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۹ (مهر – آبان‌ ۷۹)، ص‌ ۴-۳
آزمونی‌ که‌ اغلب‌ در آن‌ رد شدند!. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۵-۴
آستارا، آستارا. س‌ ۳، ش‌ ۲۲ و ۲۳ (تیر – مرداد ۷۳)، ص‌ ۴-۳
آفتاب‌ به‌ آفتاب‌ چهل‌ قدم‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۸ (آبان‌ – آذر ۷۵)، ص‌ ۳
آوار از درون‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۵ (بهمن‌ – اسفند ۸۰)، ص‌ ۵-۴
آینده‌ بازان‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (مهر – آبان‌ ۷۴)، ص‌ ۴-۳
آینه‌ شکستن‌ خطاست‌!. س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۶-۵
اندر مزیت‌ بومی‌ بودن‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۵-۴
ای‌ روسیاه‌!. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۳-۲
ایستگاهی‌ در باد. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۴-۳
این‌ «ادامه‌» تا کی‌ ادامه‌ دارد… . س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۵-۴
این‌ به‌ حال‌ خود رها شدگان‌ بی‌ تقصیر!. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۴-۳
این‌ سبز منظرِ دغل‌ کارِ مردم‌ فریب‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۵-۴
این‌ مشق‌ شب‌ ما باشد. س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۵-۴
این‌ مطلب‌ را به‌ اطلاع‌ آقای‌ رییس‌ جمهور برسانید!. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۵-۴
بالا، بالا، بالاتر. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۵-۴
بدتر از دیروز، بهتر از فردا!. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۵-۴
بیماری‌ گل‌ سرخ‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۴ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۶)، ص‌ ۵-۴
پِلِه‌ گل‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳
تعریف‌ فولکلور در چهار تابلو و یک‌ میان‌ پرده‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۴-۳
«تقویت‌ و ساختن‌ گیلان‌»، ساختن‌ ایران‌ است‌ (نامه‌ سرگشاده‌ به‌آقای‌ رییس‌جمهور). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴-۳
«تلخابه‌» برای‌ کودکی‌ که‌ از مادر شیر نخواست‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۷ (اردیبهشت‌ – خرداد ۷۹)، ص‌ ۴-۳
جانم‌ برایتان‌ قصه‌ای‌ تعریف‌ کند! (قصه‌ تلخ‌ چای‌ و برنج‌ و توتون‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۵-۴
۴۰۰ هزار نامه‌ برای‌ رییس‌ جمهور. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۵-۴
چگونه‌ انسان‌ مسخ‌ می‌شود؟. س‌ ۳، ش‌ ۲۶، ویژه‌ شالیزار ۱ (آذر ۷۳)، ص‌ ۶
حاشیه‌ افزون‌ بر متن‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۵-۴
حکایت‌ میزبان‌ و مهمان‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳
حکایت‌ میزبان‌ و مهمان‌ همچنان‌ باقی‌ است‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۵-۴
حکم‌ قتل‌ پلنگ‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۴-۳
[بازتاب‌]: در تأیید «حکم‌ قتل‌ پلنگ‌» (موضوع‌ سرمقاله‌ شماره‌ ۳۵ گیله‌وا) / ش‌ ۳۷، ص‌ ۱۳
خندند بر آن‌ دیده‌ کاینجا نشود گریان‌!. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۴-۳
خوب‌، بد، زشت‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۶ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۱)، ص‌ ۳
در برودت‌ مطلق‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۵-۴
در پرده‌ سخن‌ گفتن‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۴-۳
در تصرف‌ حریم‌ حرمت‌ها. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۵ (مرداد – شهریور ۸۸)، ص‌ ۶-۵
در تمجید معرفت‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۳
در نکوهش‌ نگاه‌های‌ ناصواب‌. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۵-۴
دلم‌ زین‌ همه‌ اجحاف‌ ریش‌ است‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۳ (تیر – مرداد ۸۴)، ص‌ ۶-۴
دوروی‌ یک‌ همایش‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۴-۳
[بازتاب]‌: نصیری‌، فریدون‌: در توضیح‌ و تکمیل‌ سرمقاله‌ «دوروی‌ یک‌ همایش‌» / ش‌ ۷۵)، ص‌ ۴۲
دیرتر از موعد، کمتر از انتظار (در حاشیه‌ سفر رییس‌ جمهور به‌ گیلان‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴-۳
رقصنده‌ با برف‌. س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۴-۳
رنگهای‌ گیلانی‌، نیرنگهای‌ انیرانی‌. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۴-۳
زولبیای‌ بیات‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۵-۴
[بازتاب]‌: آصف‌ پور، نصرالله‌: پاسخی‌ به‌ ندای‌ دوست‌، در ارتباط‌ با سرمقاله‌ زولبیای‌ بیات‌ / ش‌ ۹۶، ص‌ ۴۲
سبز لجنی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰)، ۵-۴
سخت‌ است‌ خود را مذمت‌ کردن‌!. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۵-۴
سخن‌ اندر باب‌ «سرگمج‌» کردن‌!. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳
سیاهه‌ مسائل‌ِ لاینحل‌ِ ولایت‌ِ دارالمرزِ گیلان‌. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ -آذر ۸۰)، ص‌ ۴-۳
شاپو. س‌ ۷، ش‌ ۵۲ (بهمن‌ ۷۷ – فروردین‌ ۷۸)، ص‌ ۴-۳
شاه‌ مات‌ و وزیر کیش‌ است‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۸ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۷)، ص‌ ۴-۳
شوخی‌ سبک‌ به‌ سبک‌ اداری‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۵-۴
شوربختان‌ِ چهار فصل‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۳ (آذر – دی‌ ۷۴)، ص‌ ۴-۳
[بازتاب]‌: مشفقی‌، بهمن‌ (یک‌ نامه‌ و سه‌ نکته‌) / ش‌ ۳۵، ص‌ ۵
صدای‌ شکستن‌ جناغ‌ سینه‌ می‌آید!. س‌ ۱۵، ش‌ ۸۹ (تیر – مرداد ۸۵)، ص‌ ۵-۴
«عروس‌ گوله‌» همینه‌!. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴-۳
فخر گمشده‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۰ و ۴۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۶)، ص‌ ۳
« فسنجان‌ » گفتی‌ و کردی‌ خلاصم‌!. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۹۰)*، ص‌ ۴
فقر، عصبیت‌، موش‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳
فلذا پیشنهاد می‌شود آقای‌ کرباسچی‌ شهردار رشت‌ گردد. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۴-۳
قهرمانان‌ خسته‌اند!. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۴-۳
قهرمانان‌ خسته‌اند [۲]!. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۵-۴
کسی‌ به‌ فکر «مالا» نیست‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ )آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۴
کلان‌ شهر بی‌ کلانتر. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۳-۲
گیلان‌،تیول‌ شبه‌ مدیران‌ غیربومی‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۴-۳
مشت‌ به‌ پیشانی‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۶-۵
«مشترک‌ گرامی‌!». س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۴
مصرف‌ مدرن‌، رفتار سنتی‌!. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۵-۴
مطبوعات‌ از نوع‌ سوم‌. س‌ ۴، ش‌ ۳۲ (تیر- مرداد ۷۴)، ص‌ ۴-۳
مهربانی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۲
میزبان‌ مستأصل‌ است‌ (در حاشیه‌ سفر قریب‌الوقوع‌ آقای‌ رییس‌ جمهور به‌ گیلان‌). س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۵-۳
نوروزبل‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۳
نوروز پیروز است‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۳-۲
نیشتر بر زخم‌ کهنه‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۴ (خرداد – تیر ۸۸)، ص‌ ۵-۴
وقتی‌ «تک‌ و پهلوی‌» آدم‌ به‌ حرف‌ می‌آید!. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۳ (اسفند ۸۷ – اردیبهشت‌ ۸۸)، ص‌ ۵-۴
وهاشته‌ شهر، وهاشته‌ استان‌. س‌ ۷، ش‌ ۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۵-۴
[بازتاب]‌: ضیابری‌ سیدین‌، حسین‌: (در بازتاب‌ سرمقاله‌ وهاشته‌ شهر، وهاشته‌ استان‌) / ش‌ ۵۴، ص‌ ۴۵
هر که‌ از خِرَد دور ماند، درماند. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۵-۴
هر که‌ به‌ هم‌ رسید سؤال‌ کند چرا؟. س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۴-۳
هفت‌ پرده‌ پیدا و نهان‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۶-۴
«یاوری‌» پای‌ چشمه‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۴-۳
یک‌ پیش‌ پرده‌ و سه‌ پرده‌ از نمایش‌ غمباری‌ که‌ بر گیلان‌ می‌گذرد. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۶-۴
یک‌ خنجر زخم‌!. س‌ ۷، ش‌ ۵۱ (دی‌ ۷۷)، ص‌ ۴-۳

یادداشت‌های‌ مدیر مسئول‌

آرزوهای‌ بزرگ‌ و دوست‌ داشتنی‌. س‌ ۱۰، ضمیمه‌ ش‌ ۶۵، ویژه‌ نهضت‌ جنگل‌ (نوروز ۸۱)، ص‌ ۱۲
اشتباهی‌ دیگر بر اشتباهات‌ گذشته‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۵-۴
با همکاران‌ مطبوعاتی‌ ما. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳
تکلیف‌ ماه‌: چه‌ فرق است‌ بین‌ «شد» و «می‌ شود»؟. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۷-۶
تلخ‌ و شیرین‌ با خوانندگان‌ خود. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۳
جای‌ سؤال‌ است‌ (در توجبه‌ انعکاس‌ یک‌ مصاحبه‌ سوخته‌). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۱۳
حرف‌ اول‌ سال‌ اول‌. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۳
«حرف‌ اول‌»ها در شماره‌ آغازین‌ هر سال‌ آمده‌ است‌ و همه‌ ساله‌ تداوم‌داشته‌ و تا شماره‌ ۱۱۵ که‌ حرف‌ اول‌ از سال‌ بیستم‌ چاپ‌ شد جمعاً ۲۰حرف‌ اول‌ نوشته‌ شد. مروری‌ بر این‌ یادداشت‌ها (حرف‌ اول‌ها)مخاطب‌ را در جریان‌ اموری‌ که‌ در طول‌ آن‌ سال‌ها بر گیله‌وا گذشت‌آگاه‌ می‌کند.
حرف‌، حرف‌ می‌ آورد!. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌  ۸۶)، ص‌ ۱۵
خودمانی‌ با مخاطبان‌ خود. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۴۲
داستان‌ قیچی‌ و کلنگ‌. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۸
در بازسازی‌ خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌ مشارکت‌ نماییم‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۳
در تعریف‌ صداقت‌. س‌ ۱، ش‌ ۱۱ (اردیبهشت‌ ۷۲)، ص‌ ۵، ۲۲
در تعریف‌ گیله‌وا. س‌ ۱، ش‌ ۱ (تیر ۷۱)، ص‌ ۴
در یک‌ خانه‌ و با هم‌. س‌ ۲، ضمیمه‌ ش‌ ۱۸، ویژه‌ تالش‌ (فروردین‌ ۷۳)، ص‌ ۳
در یک‌ خانه‌ و با هم‌ – ۲٫ س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ ۲ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۳
دریک‌ خانه‌ و باهم‌ – ۳٫ س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۲
در یک‌ خانه‌ و با هم‌ (گپی‌ خودمانی‌ با برادران‌ تالشی‌ ما). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۸ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۵)، ص‌ ۳۶-۳۴
در یک‌ خانه‌ و با هم‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۶ (مهر – آبان‌ ۸۸)، ص‌ ۵-۴
در یک‌ خانه‌ و با هم‌. س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۸ (بهمن‌ ۸۸ – فروردین‌ ۸۹)، ص‌ ۴۱-۴۰
دوازده‌ + یک‌. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴
دوستانه‌ با دوستان‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۳
سرتوک‌ گیله‌ وا. س‌ ۱، ش‌ ۸ و ۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۱)، ص‌ ۳
سهم‌ ما سوختن‌ بود!. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۵-۴
[بخشی‌ خشکدشتی‌، یعقوب‌: بازتاب‌ یادداشت‌ «سهم‌ ما سوختن‌ بود» (از میان‌ نامه‌های‌ رسیده‌)] ش‌ ۳۱، ص‌ ۴۲
[طباطبایی‌، احمد: تا توانی‌ گره‌گشایی‌ کن‌ (در رابطه‌ با سهم‌ ما سوختن‌ بود)] / ش‌ ۳۱، ص‌ ۴۱
[ف‌. الف‌: سهم‌ شما ساختن‌ بود (از میان‌ نامه‌های‌ رسیده‌) در بازتاب‌ یادداشت‌ «سهم‌ ما سوختن‌ بود»]. ش‌ ۳۱ ، ص‌ ۴۱
[گیلانی‌، اسحاق: گیله‌ وا یک‌ پرچم‌ است‌ (درباره‌ سهم‌ ماسوختن‌ بود)]. ش‌ ۳۲ ، ص‌ ۴۴
[مشفقی‌، بهمن‌: با غیرت‌، نه‌ با قدرت‌ (از میان‌ نامه‌های‌ رسیده‌) (در بازتاب‌ یادداشت‌ «سهم‌ ما سوختن‌ بود»]. ش‌ ۳۱ ، ص‌ ۴۱
[یک‌ کارمند گیلانی‌ مقیم‌ قزوین‌ (از میان‌ نامه‌های‌ رسیده‌) (در بازتاب‌ یادداشت‌ «سهم‌ ما سوختن‌ بود»)] ش‌ ۳۱ ، ص‌ ۴۲
ضرورت‌ فعالیت‌ مرکز اسناد منطقه‌ای‌ شمال‌ کشور در رشت‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۵
کرنش‌ به‌ سخاوت‌ در حاشبه‌ «صاحب‌ خانه‌ شدن‌» «خان‌ فرهنگ‌ گیلان‌». س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۹-۸
کم‌لطفی‌ همکاران‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۱۶
کی‌ داد، کی‌ گرفت‌؟ (حدیث‌ خانه‌ میرزا کوچک‌ جنگلی‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۷-۶
گیله‌وا در آستانه‌ بیست‌ سالگی‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۴۱
گیله‌وا در گذر از بیست‌ سالگی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۲
نگینی‌ در شهر. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۶-۵
نوروزبل‌ ۱۵۸۵ در راه‌ است‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۳ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۰)، ص‌ ۵
نوروزبل‌ ۱۵۸۶ مبارک‌… و یک‌ پیشنهاد. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۳
ودسته‌ گلی‌ که‌ پست‌ به‌ آب‌ داد!. س‌ ۲، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌- اردیبهشت‌ ۷۳)، ص‌ ۳
یادداشت‌ سفر به‌ مازندران‌. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۷ (آذر – دی‌ ۸۶)، ص‌ ۴۸
یک‌ سال‌ گذشت‌ سخت‌ اما شیرین‌!. س‌ ۱، ش‌ ۱۲ (خرداد ۷۲)، ص‌ ۳ و ۱۷
یادداشت‌ مدیر مسئول‌. س‌ ۹، ویژه‌ شورای‌ شهر، ضمیمه‌ ش‌ ۵۸ (شهریور ۷۹)، ص‌ ۲
یک‌ نامه‌. یک‌ یادداشت‌. یک‌ درخواست‌. س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۲ (دی‌ – اسفند ۸۹)، ص‌ ۷-۶
یک‌ نامه‌. یک‌ یادداشت‌. یک‌ درخواست‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد- شهریور ۹۰)، ص‌ ۱۲-۱۰

یادداشت‌ دبیران‌

چراغی‌، رحیم‌: از امروز تا نوروز. س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۶، ویژه‌ هنرو پژوهش‌ ۲ (نوروز ۷۷)، ص‌ ۳
ع‌.ع‌ [علی‌ عبدلی]: سلامی‌ چو بوی‌ خوش‌ آشنایی‌. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۲۵، ویژه‌ تالش‌ (آبان‌ ۷۳)، ص‌ ۴
~. و اکنون‌ سلامی‌ و بدرود. س‌ ۳، ضمیمه‌ ش‌ ۳۱، ویژه‌ تالش‌ ۳ (تیر ۷۴)، ص‌ ۳
هـ  . ع‌ [هوشنگ‌ عباسی]: سلامی‌ چو بوی‌ خوش‌ آشنایی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۵ [یادداشت‌ سردبیر عنوانی‌ بود که‌از شماره‌ ۸۴ آغاز و در هر شماره‌ در یک‌ صفحه‌ و گاه‌ کمتر تا شماره‌ ۱۱۴ (خرداد – تیر ۹۰) ادامه‌ داشت‌ و از آغاز سال‌ ۲۰ با تحولی‌ که‌ در نشریه‌ صورت‌ گرفت‌ قطع‌ گردید.]
میرزانژاد موحد، هادی‌ : گیله‌ مرد خسته‌ است‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۳
~. زمانه‌ نو شده‌ است‌، ضرورت‌ شرح‌ یک‌ دیدگاه‌ و چند نکته‌ی‌ نو. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۶ (مهر – آبان‌ ۹۰)، ص‌ ۵-۴
~. پرندگان‌ می‌روند در گیلان‌ می‌میرند. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۷ (آذر – دی‌ ۹۰)، ص‌ ۴
~. هنرمند خوب‌، هنرمند مرده‌ نیست‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۸ (بهمن‌ – اسفند ۹۰)، ص‌ ۴
~. رأی‌های‌ ماکیاولی‌ و شهری‌ که‌ رنگ‌ شد!. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۹ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۹۱)، ص‌ ۶
~. دانه‌ ی‌ شادی‌ِ گمشده‌ای‌ که‌ بر آن‌ نُک‌ می‌زنی‌. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۴

درباره‌ گیله‌وا

آرام‌، یاسین‌: صدمین‌ شماره‌ گیله‌وا در گفتگو با سیروس‌ علی‌نژاد (گیله‌وا باید متعلق‌ به‌ همه‌ ایران‌ باشد). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۵
آرمات‌، سعید (گیله‌وا و خوانندگان‌ آن‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد- شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
آریان‌فر، محمدرضا (نامه‌ای‌ از جنوب‌ درباره‌ گیله‌وا). س‌ ۲، ش‌ ۱۵ (آبان‌ – آذر ۷۲)، ص‌ ۳
آل‌ احمد، شمس‌: گیله‌وا به‌ «ترانسکریپسیون‌» نیاز دارد. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۰
آلیانی‌، فرخ‌: یک‌ دوبیتی‌ در وصف‌ گیله‌وا. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۲
اسلامی‌ گیلانی‌، نصیر. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۱
~. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۳۹
اسلامی‌ندوشن‌، محمدعلی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۷
اشراقی‌، احسان‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۲۳
اصغرنیا، محمدحسن‌ . س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۴۲
افشار، ایرج‌ . س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹ و شماره‌های‌ ۳ و ۴ ، ۱۰۲
اکسیر، اکبر: یاشاسین‌ گیله‌وا… (خطابه‌ای‌ در پایمردی‌ جکتاجی‌و گیله‌وایش‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۲
امیراحمدیان‌، بهرام‌ (نامه‌های‌ فرهنگی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ – بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۳۹-۳۸
امیر فریار، فرخ‌ (برای‌ گیله‌وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۳
امین‌، حسن‌ [پروفسور سید حسن‌ امین]. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۱
امینیان‌، مسعود. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۹
انصاری‌، ابراهیم‌ [مدیر کل‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
باباچاهی‌، علی‌: مرحبا به‌ گیله‌وا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۱
بازغی‌، فرشید: از اولین‌ شماره‌ دامون‌ آغاز شد (به‌ همراه‌ دو قطعه‌ شعر «چوم‌ دکف‌» و «تاسیانی‌»). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۵-۱۳۴
باقری‌، علی‌ [از مسئولان‌ استان] س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
برنجی‌، پیمان‌: گیله‌وا را درک‌ کنیم‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۴
برومبرژه‌، کریستیان‌: یک‌ کتابخانه‌ منطقه‌ای‌ نمونه‌ و واقعی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۳
بهبهانی‌، سیمین‌:ایستادن‌ در خاموشی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۰
بیزار گیتی‌، آزاده‌: نگاه‌ جست‌ و جوگر گیله‌وا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۵
بیشه‌ بان‌، سیار: نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ نشریه‌ گیله‌وا. س‌ ۶، ش‌ ۴۸ (تیر – مرداد ۷۷)، ص‌ ۳۹
پرشاد، منوچهر. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۶ (مهر – آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۴۲
پورملک‌ آرا، عباس‌: درباره‌ گیله‌وا. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹
پورهادی‌، مسعود: از رودِ راین‌ تا خمام‌ رود. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۴
تأمینی‌ (نماینده‌ مردم‌ شهرستان‌ رشت‌ و حومه‌). س‌ ۱۹، ضمیمه‌ ش‌ ۱۱۲، ویژه‌ لشت‌ نشا ۲ (اسفند ۸۹)، ص‌ ۴۰
جعفری‌، کاظم‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۶
جکتاجی‌، سونه‌: به‌ عنوان‌ آخرین‌ سؤال‌ «گیله‌وا» را چگونه‌ می‌بینید؟. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۲۹-۱۲۵
جکتاجی‌، ماکان‌: از پدر به‌ پسر. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۲۴
جمشیدی‌، ریحان‌: زنده‌باد صد و یکمین‌ شماره‌ی‌ گیله‌وا (حرف‌های‌ مردم‌). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۸۰
جوادیان‌ کوتنایی‌، محمود (به‌ مناسبت‌ دوازدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۴ (آبان‌ – آذر ۸۲)، ص‌ ۳۹
~. که‌ مازندران‌ شهر ما یادباد. س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۸
جوادی‌، شفیع‌ [پروفسور شفیع‌ جوادی‌]. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۴
چماه‌ کوهبنانی‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۷۱ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۲)، ص‌ ۴۲
حدیدی‌، حسین‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱  (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۴۶
حسینی‌ [معاون‌ سیاسی‌ اسبق‌ استانداری‌ گیلان]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
خاور (مرعشی‌)، زری‌: گیله‌وا یک‌ دایره‌ المعارف‌ است‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۵
دانای‌ علمی‌، جهانگیر: گیله‌وا از فراز تا…. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد- شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۱-۱۳۰
دریاگشت‌، محمدرسول‌: جای‌ نقد کتاب‌ خالی‌ است‌. س‌ ۱۷، ش‌۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۶
~. درباره‌ گیله‌وا. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹
~. «گیله‌وا» با من‌ است‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور مهر ۸۴)، ص‌ ۴۳
دهباشی‌، علی‌ . س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹
رادی‌، اکبر (به‌ مناسبت‌ چهاردهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۴۲
رضازاده‌ لنگرودی‌، رضا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۱
رضوی‌، حسن‌ (یک‌ نامه‌ منظوم‌ از لشت‌ نشاء). س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۴۰
رمضانپورنرگسی‌، احمد [نماینده‌ سابق‌ مردم‌ رشت‌]. س‌ ۱۷، ش‌۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
روشن‌، محمد. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹ و شماره‌های‌ ۲۷ و ۲۸، ۳۸، ۴۵، ۷۵، ۸۰، ۸۵
رهنمایی‌، محمدتقی‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۳۴
~. گیله‌وا، از جرقه‌ای‌ کوچک‌ تا شعله‌ای‌ گرمابخش‌ [به‌مناسبت‌ دوازدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا]. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)،ص‌ ۳۵-۳۴
زندی‌، محمد. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
سادات‌ اشکوری‌، کاظم‌. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۳۲
~. مبارک‌ است‌!. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)،ص‌ ۲۷
ستاری‌، جلال‌. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
سجادیه‌، محمدعلی‌ . س‌ ۲، ش‌ ۱۴ (شهریور – مهر ۷۲)، ص‌ ۲۹
شب‌ گیله‌وا (جشن‌ شانزدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌ وا). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۱۹-۱۵
شب‌های‌ بخارا (سخنرانی‌های‌ منوچهر پارسادوست‌ – علی‌ دهباشی‌ – محمد روشن‌ – فرامرز طالبی‌ – سیروس‌ علی‌نژاد [شب‌ گیله‌وا]). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱-۶
شجاعی‌فرد، جواد: دور اما نزدیک‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۹-۲۸
شریفی‌، فرحناز: یک‌ یادداشت‌ خودمانی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد- شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۰
شکریان‌، محمد: ابرهای‌ همه‌ عالم‌ شب‌ و روز دلم‌ می‌گریند (درباره‌ گیله‌وا و سنگ‌ صبورآن‌ بر معماری‌ و…). س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۷
شکوهی‌ راد، محمدکاظم‌: راستی‌ گیله‌وا یعنی‌ چه‌؟. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۱
شمس‌ لنگرودی‌، محمد. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۰-۳۸
~. دست‌ مریزاد. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۲
شمسی‌پور خشتاونی‌، جمشید: به‌ یاد «یک‌ خانه‌ و با هم‌». س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۳
شمیسا، سیروس‌ (شعر). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۴۴
شهاب‌ کومله‌ای‌، حسین‌ . س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
صالحی‌، انوش‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۶
صداقت‌ کیش‌، جمشید. س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹ و شماره‌های‌ ۶۸، ۷۴، ۸۵، ۱۰۰
~. سهم‌ گیله‌وا در ادبیات‌ شفاهی‌ ایران‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۴
صدیقی‌، علی‌: روزنامه‌ نگاری‌ ادبی‌ و سرشت‌ گسست‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۳-۵۲
صوفی‌، علی‌ [استاندار گیلان‌ – وزیر تعاون‌]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
صوفی‌ نژاد سیویری‌، مسعود: گیله‌وا، حلقه‌ اتصال‌ فرهنگی‌ گیلان‌و مازندران‌ (گیلماز). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۱
ضیائی‌، سام‌ الدین‌. س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۳۶
طایفه‌، شجاع‌الدین‌ . س‌ ۱۴، ش‌ ۸۵ (آبان‌ – آذر ۸۴)، ص‌ ۴۰-۳۸
طیاری‌، محمود (نامه‌ای‌ برای‌ آقای‌ جکتاجی‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۳ (تیر – مرداد ۷۲)، ص‌ ۲۱
عابدی‌، کامیار. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. طرحی‌ نو، از پس‌ صد شماره‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۵
عاشورپور، احمد. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۴۳
عبداللهیان‌، افشین‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
عسگری‌ خانقاه‌، اصغر: مجله‌ی‌ محبوب‌ ولایت‌ پربرکت‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۷-۳۶
علیخانی‌، یوسف‌ . س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
علی‌دوست‌، احمد. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۵۱
~. چراغت‌ در این‌ خانه‌ می‌سوزد. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۷
علی‌دوست‌، جلال‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۹
عمادی‌، اسدالله‌ (به‌ مناسبت‌ دوازدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. به‌ بهانه‌ی‌ صدمین‌ شماره‌ گیله‌وا و صد سالگی‌ انتشار نشریه‌ در مازندران‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۸
عیسی‌ پور، عزیز: به‌ مناسبت‌ آغاز سیزدهمین‌ سال‌ تلاش‌ مطبوعاتی‌ گیله‌وا. س‌ ۱۳، ش‌ ۷۹ (شهریور – مهر ۸۳)، ص‌ ۴۹
فداییان‌، فرشاد. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۲
فرض‌پور ماچیانی‌، مصطفی‌: چون‌ که‌ صد آمد نودهم‌ پش‌ ماست‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۰-۳۹
فروحی‌، علی‌ (به‌ مناسبت‌ دوازدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
فیاض‌ زاهد . س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
قاسملو، اردشیر. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۹
قاسمی‌، غلامرضا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
قاسمی‌، فرید: پاسخ‌ شما کار شماست‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۱
قاضی‌زاده‌، علی‌اکبر. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۹
قدیری‌ اصلی‌، باقر (به‌ مناسبت‌ دوازدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. یک‌ خسته‌ نباشید و دو خاطره‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۲
قریب‌، یوسف‌: از سردبیر به‌ سردبیر. س‌ ۳، ش‌ ۲۹ و ۳۰ (بهمن‌ – اسفند ۷۳)، ص‌ ۳۸
~. گیله‌وا حال‌ و هوای‌ دیگری‌ دارد. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۳
قوچانی‌، محمد: احیای‌ یک‌ نسل‌ شرمنده‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد- شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۴
کاویانی‌، رقیه‌: مووارکبا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۵
کریمی‌، احمدعلی‌: بازخوانی‌ بِه‌ از بسیارخوانی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۹
کوچصفهانی‌، سیدرضا: درباره‌ جشن‌ بزرگ‌ گیله‌وا به‌ بهانه‌ پشت‌ سرگذاردن‌ یک‌ دهه‌ فعالیت‌. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۵۱
گوهرین‌، کاوه‌: گفت‌ و گو با یک‌ شخصیت‌ حقیقی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۶
مرتاض‌ هجری‌، محمدتقی‌: گیله‌وا بادهای‌ سرخوشی‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ -آذر ۸۷)، ص‌ ۵۳
مروجی‌، ابراهیم‌: گیله‌وا از نگاه‌ جوانان‌ گیلان‌. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۱ (بهمن‌ – اسفند ۸۳)، ص‌ ۴۰-۳۸
معتقدی‌، محمود. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
محجوبی‌، حسین‌ (به‌ مناسبت‌ دوازدهمین‌ سال‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۷-۳۶
~. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۲۷
مقصدی‌، رضا: اینجایم‌ و ریشه‌های‌ جانم‌ آنجاست‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۷
مکی‌ نژاد . س‌ ۱، ش‌ ۲ (مرداد ۷۱)، ص‌ ۲۹
منزوی‌، علی‌ نقی‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۹
موسایی‌، بهزاد: شانزده‌ سال‌ روی‌ لبه‌ تیغ‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد- شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۴
مهدوی‌، سیروس‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳۲
میرابوالقاسمی‌، محمدتقی‌ (به‌ بهانه‌ آغاز دهه‌ دوم‌ انتشار گیله‌وا). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۸ (مهر – آبان‌ ۸۱)، ص‌ ۴۹
نجدی‌ سمیعی‌، عنایت‌ الله‌. س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۶۲
نجفی‌ [مدیر کل‌ سابق‌ صدا و سیمای‌ گیلان]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
نوزاد، فریدون‌: گیله‌وا دانشنامه‌ گیلکی‌. س‌ ۱۴، ش‌ ۸۴ (شهریور – مهر ۸۴)، ص‌ ۴۵
هاشمیان‌ [از مسئولان‌ استان]. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۵۷-۵۶
هدی‌، محمد. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۳۹
یاحقی‌، محمدجعفر . س‌ ۵، ش‌ ۴۲ و ۴۳ (خرداد – تیر ۷۶)، ص‌ ۲۳ و شماره‌های‌ ۴۵، ۸۵
یزدان‌ پناه‌ لموکی‌، طیار . س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۷
یکتا مهویزانی‌، الهام‌: حرف‌ آخر. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۹-۴۸
یوسفی‌، مجید: گیله‌وایی‌ برای‌ آینده‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۴۹
یمینی‌، عبدالعظیم‌: نگرش‌های‌ زشت‌ در نوشته‌های‌ زیبا. س‌ ۶، ش‌ ۴۶ (دی‌ – بهمن‌، انتشار اسفند ۷۶)، ص‌ ۴۵-۴۴

انتقادها

(مدخل‌ها مربوط‌ است‌ به‌ انتقاد از گیله‌وا، انتقاد خوانندگان‌  بر منتقد در دفاع‌ از گیله‌وا و انتقاد در مباحث‌ مطروحه‌ دیگر)
امیرانتخابی‌، شهرام‌: پاسخی‌ سرگشاده‌ از یک‌ دوست‌ (و پاسخ‌ گیله‌ وا: خدا قوت‌ به‌ دوستان‌ تالشی‌ ما و چند کلام‌ و پیام‌). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۷ (اسفند ۸۴ – فروردین‌ ۸۵)، ص‌ ۴۱-۳۹
بارور، محمدنقی‌: سلی‌ که‌ آب‌ ناره‌ گوزگه‌ نخانه‌ (در ارتباط‌ باانتقاد منوچهر هدایتی‌ خوشکلام‌). س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌۳۲
پاسخ‌ به‌ انتقادات‌ (در ارتباط‌ با سلی‌ که‌ آب‌ ناره‌، قورباغه‌ نخوانه‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۲۰
حاکی‌، عباس‌: دریا هرقدر خوشکا به‌، هنده‌ تازانو آبه‌. س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۲-۳۱
خرده‌ ریزها را کم‌ نگیرید! (پاسخ‌ به‌ انتقادات‌). س‌ ۱، ش‌ ۱۰ (فروردین‌ ۷۲)، ص‌ ۲۹-۲۸
رضا… (یکی‌ از خوانندگان‌ گیله‌وا): شما اشتنباه‌ خیلی‌ بزرگی‌ کردید! (نامه‌ در بازتاب‌ مقوله‌ «وقتی‌ کوکو واگرده‌ شیش‌ انداز به‌». س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۴۰
روحانی‌، مجتبی‌: «تندیس‌»! (در ارتباط‌ مقاله‌ نصب‌ ۴ تندیس‌ از مشاهیر علمی‌ گیلان‌ در باغ‌ سبزه‌ میدان‌ رشت‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۳ (شهریور – مهر ۸۲)، ص‌ ۳۵
سوپوله‌ مرا گزید و گزید و…. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۰ (شهریور – مهر ۸۵)، ص‌ ۴۳
سیاوش‌ (نامه‌ای‌ از خوانندگان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۸
شاد فومنی‌: ( در مورد انتقاد هدایتی‌ خوشکلام‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۲
شعبانی‌، حسین‌: (در مورد انتقاد هدایتی‌ خوشکلام‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۲
ع‌.ع‌ (تنکابنی‌): واقعیت‌ چیز دیگری‌ است‌. س‌ ۳، ش‌ ۲۴ و ۲۵ (شهریور – مهر ۷۳)، ص‌ ۳۹
کوچصفهانی‌، رضا: تخلف‌ به‌ سهولت‌ نوشیدن‌ یک‌ لیوان‌ آب‌ (نامه‌ در بازتاب‌ مقوله‌ «وقتی‌ کوکو واگرده‌ شیش‌ اندازبه‌». س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۴۰
~. عجب‌ عنایتی‌! (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۱۱، ش‌ ۶۷ (مرداد – شهریور ۸۱)،
ص‌ ۲۷
لابد علتی‌ دارد! (جواب‌ گیله‌وا به‌ مقاله‌ آقای‌ صالح‌ پور [جای‌ نقد و معرفی‌: کتابهای‌ گیلکی‌ کجاست‌؟]). س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۴۱-۴۰
مرزبان‌، احترام‌ سادات‌ . (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۱۱، ش‌ ۷۰ (اسفند ۸۱ – فروردین‌ ۸۲)، ص‌ ۴۶-۴۵
مجلسی‌، هوشنگ‌ : جانا سخن‌ از زبان‌ ما می‌ گوئی‌ (نامه‌ای‌ از خوانندگان‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۸
مشفقی‌، بهمن‌: مناجات‌ مکتوب‌ (بازتاب‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۴
~. «مِهری‌» که‌ «بی‌ مهری‌» نام‌ گرفت‌! [در مورد خانه‌ میرزا]. س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۲۱
مطلوبکاری‌، اسماعیل‌: (در مورد انتقاد هدایتی‌ خوشکلام‌). س‌ ۱، ش‌ ۵ (آبان‌ ۷۱)، ص‌ ۳۲
میرشکرایی‌، محمد. (توضیح‌ در مورد انتقادات‌ محمد روشن‌ در مصاحبه‌ شماره‌ ۴۰ و ۴۱ در مورد سازمان‌ میراث‌). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۶۲
وقتی‌ کوکو واگرده‌، شیش‌ انداز به‌ (در ارتباط‌ با تأسیس‌ یک‌ «نشر» جدید با نام‌ گیله‌وا). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۵ (دی‌ – بهمن‌ ۸۲)، ص‌ ۳۱-۲۹
ویژه‌ انتقاد از گیله‌وا. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۵۱
هدایتی‌ خوشکلام‌، منوچهر: سازهای‌ ناساز از افراد ناسازگار. س‌ ۶، ش‌ ۴۵ (آبان‌ – آذر ۷۶)، ص‌ ۴۸
~. سلی‌ که‌ آب‌ ناره‌، قورباغه‌ نخوانه‌. س‌ ۱، ش‌ ۳ و ۴ (شهریور – مهر ۷۱)، ص‌ ۴۱-۴۰
«یک‌ شهروند»: درباره‌ ساختمان‌ نیمه‌ تمام‌ پژوهشکده‌ گیلان‌شناسی‌ (به‌ همراه‌ پاسخ‌ گیله‌وا). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۲ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۴)، ص‌ ۳۷

پیشنهادها

بخش‌ زاد محمودی‌، جعفر: از میان‌ نامه‌ها (در پاسخ‌ به‌ فراخوان‌ جامعه‌ ادبی‌ مستقل‌ گیلان‌) / ۳۴
گیله‌ وا: آبراه‌ آزادی‌ [بندر پیربازار (پیش‌ بندر رشت‌، دوره‌قاجار)] (طرح‌های‌ بزرگ‌ ملی‌). س‌ ۱۸، ش‌ ۱۰۹ (اردیبهشت‌ – خرداد ۸۹)، ص‌ ۱۰
گیله‌وا پیشنهاد می‌کند: قابل‌ توجه‌ نقاشان‌ و طراحان‌ گیلانی‌ /شورای‌ اسلامی‌ شهر و شهرداری‌ رشت‌ / اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ گیلان‌ و آن‌ دسته‌ از شهروندان‌ گیلانی‌ که‌ برای‌ توسعه‌ فرهنگی‌ استان‌ دل‌ می‌سوزانند). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۳
گیله‌وا: گیل‌ ماز. س‌ ۶، ش‌ ۴۷ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۷۷)، ص‌ ۳۰
گیل‌ ماز: متن‌ سخنرانی‌ پوراحمد جکتاجی‌ (مدیر مسئول‌ و سردبیر مجله‌ گیله‌وا در همایش‌ تاریخ‌ البرز (گیلماز) [پیشنهاد یک‌ نامواژه‌ اختصاری‌ برای‌ درهم‌ کردی‌ نام‌ دو استان‌ گیلان‌ و مازندران]. س‌ ۷، ش‌۵۳ (اردیبهشت‌ – تیر ۷۸)، ص‌ ۹
مشفقی‌، بهمن‌: از میان‌ نامه‌ها (در مورد تشکیل‌ جامعه‌ مستقل‌ ادبی‌ گیلان‌) / ۳۵
موسوی‌، سید حسین‌: درباره‌ گیلماز (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۵
موسوی‌، مصطفی‌: درباره‌ گیلماز (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۸، ش‌ ۵۴ (مهر – آبان‌ ۷۸)، ص‌ ۴۵
نوزاد، فریدون‌: از میان‌ نامه‌ها (فراخوان‌ تشکیل‌ جامعه‌ مستقل‌ ادبی‌ گیلان‌) / ۳۴
یزدان‌ پناه‌ لموکی‌، طیار: باز درباره‌ «گیلماز» (از میان‌ نامه‌ها). س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۴۶

پیام‌ها و پشت‌ صحنه‌ گیله‌وا

اعلام‌ نتایج‌ بهترین‌های‌ گیله‌وا. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۳۳
انتشار ۳۳ ویژه‌نامه‌ در طول‌ ۱۵ سال‌ فعالیت‌ گیله‌وا. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۱۲
بازتاب‌ مطالب‌ مندرج‌ در گیله‌وا در سایر نشریات‌ کشور. س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۷
با همکاران‌ گیله‌وا (در معرفی‌ همکاران‌ گیله‌ وا: پاینده‌ لنگرودی‌، محمود /صالح‌ پور، محمدتقی‌ / صدیقی‌، علی‌ / عباسی‌، هوشنگ‌ / چراغی‌،رحیم‌ /  طالبی‌، فرامرز /
خاکپور، علیرضا / عبدلی‌، علی‌ / خوشحال‌، فرامرز /اقبالی‌فرد، مهرداد / میرزانژاد، هادی‌ / پیروزی‌، شادی‌ / پنجه‌ای‌، علیرضا/ موسایی‌، بهزاد / پورجعفری‌، مسعود / دفاعی‌، شهرام‌ /مروجی‌، ابراهیم‌ / نظرخواه‌، حمید / حسن‌ پور، امین‌ / جکتاجی‌، سونه‌/ جکتاجی‌، ماکان‌ / مقدس‌ زاده‌، ساناز). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۲۳-۱۲۰
برگی‌ از کتاب‌ در دست‌ تهیه‌ دبیرستان‌ شاپور و دانش‌ آموختگان‌ آن‌ و درخواست‌ گیله‌وا. س‌ ۱۰، ش‌ ۶۴ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۰)، ص‌ ۴۲
بهترین‌های‌ گیله‌وا (مسابقه‌ گزیده‌ آثار منتشره‌ در گیله‌وا میان‌ خوانندگان‌). س‌ ۲، ش‌ ۱۸ (اسفند ۷۲)، ص‌ ۲۵ و س‌ ۲ ، ش‌ ۱۹ و ۲۰ (فروردین‌ – اردیبهشت‌  ۷۳)، ص‌ ۲۷
پروفسور «مایل‌» مهمان‌ ویژه‌ گیله‌وا (پروفسور در رشته‌ الکتروتکنیک‌ – مخترع‌ و محقق‌). س‌ ۱۹، ش‌ ۱۱۱ (آبان‌ – آذر ۸۹)، ص‌ ۸
پشت‌ صحنه‌ گیله‌وا (اولین‌ مشترک‌ و جوان‌ترین‌ مشترک‌ / لوگوی‌ گیله‌وا و روی‌ جلدهای‌ آن‌ / لشت‌ نشا بیشترین‌ استقبال‌ / کارت‌ پستال‌های‌ زیبا / گیله‌ وا، شیمه‌ دیل‌ وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۰
پنج‌ سال‌ انتشار، ۳۰ مورد مصاحبه‌. س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد – شهریور ۷۶)، ص‌ ۲۲ و ۲۳
تیراژ گیله‌وا. س‌ ۹، ش‌ ۵۸ (تیر – مرداد ۷۹)، ص‌ ۱۱
جکتاجی‌ نامه‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۲ [و] س‌ ۲۰، ش‌ ۱۱۵ (مرداد – شهریور ۹۰)، ص‌ ۵
چند پیام‌. س‌ ۷، ش‌ ۴۹ (شهریور – مهر ۷۷)، ص‌ ۲۷ [و] س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۷
چند توضیح‌ پیرامون‌ شماره‌های‌ گذشته‌ [عنوان‌ مطالبی‌ بوده‌ کوتاه‌ پیرامون‌اشتباهات‌ یا نقایص‌ مطالب‌ شماره‌ قبل‌ که‌ در برخی‌ شماره‌ها چاپ‌ شده‌] دربرخی‌ شماره‌ها پی‌گیری‌ می‌شد.
چند نکته‌ با شما. س‌ ۲۰، ش‌ ۱۲۰ (خرداد – تیر ۹۱)، ص‌ ۷
حضور گیله‌وا در دومین‌ جشنواره‌ استانی‌ مطبوعات‌. س‌ ۵، ش‌ ۳۷ (مرداد – شهریور ۷۵)، ص‌ ۴
خبرهای‌ خودمانی‌ [عنوان‌ گهگاهی‌ ستونی‌ بوده‌ که‌ خبرهای‌ مربوط‌ به‌ گیله‌وا را با خوانندگان‌ در میان‌ می‌ گذاشت‌]
درباره‌ این‌ شماره‌ (گیله‌وای‌ جوان‌). س‌ ۶، ضمیمه‌ ش‌ ۴۵ (بهمن‌ ۷۶)، ص‌ ۳
درباره‌ این‌ شماره‌ (ویژه‌ بهمن‌ صالحی‌). س‌ ۱۸، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۷، یادگارنامه‌ بهمن‌ صالحی‌ (اسفند ۸۸)، ص‌ ۴
درباره‌ این‌ شماره‌ (ویژه‌ محمدتقی‌ صالح‌پور). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۸ (خرداد – تیر ۸۳) ، ص‌ ۳
درباره‌ این‌ شماره‌ (یکصدمین‌ شماره‌ گیله‌وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۳
درباره‌ این‌ شماره‌ (ویژه‌ لشت‌ نشا). س‌ ۱۷، ضمیمه‌ ش‌ ۱۰۰، ویژه‌ لشت‌ نشا (مهر ۸۷)، ص‌ ۳
درباره‌ این‌ ویژه‌نامه‌ (ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر). س‌ ۱۵، ضمیمه‌ ش‌ ۹۱، ویژه‌ شهر تاریخی‌ گسکر (دی‌ ۸۵)، ص‌ ۵-۴
درباره‌ این‌ ویژه‌نامه‌ (ویژه‌ زنده‌یاد محمدولی‌ مظفری‌). س‌ ۱۶، ضمیمه‌ ش‌ ۹۵، ویژه‌ محمدولی‌ مظفری‌ (آبان‌ ۸۶)، ص‌ ۳
درباره‌ ویژه‌نامه‌ زنده‌یاد عاشورپور. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۲، ویژه‌ احمد عاشورپور (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۷
درباره‌ این‌ شماره‌ (ویژه‌ طب‌ اقلیمی‌ گیلان‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۲ (تیر – مرداد ۸۲)، ص‌ ۲۷
درباره‌ این‌ شماره‌ (ویژه‌ پوررضا، جادوگر بزرگ‌ آواز). س‌ ۱۴، ش‌ ۸۶ (دی‌ – بهمن‌ ۸۴)، ص‌ ۴
در پاسخ‌ به‌ شماره‌ صد گیله‌وا (و کیک‌ اهدایی‌ از سوی‌ یکی‌ از علاقمندان‌ مجله‌ گیله‌وا). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (آبان‌ – آذر ۸۷)، ص‌ ۵۲
در مورد مقالات‌ رسیده‌. س‌ ۱، ش‌ ۶ و ۷ (آذر – دی‌ ۷۱)، ص‌ ۱۳ و… [در برخی‌ از شماره‌ها، در مورد مقالات‌ رسیده‌ توضیحاتی‌ داده‌ می‌شود]
دیدار رییس‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌ از دفتر مجله‌ گیله‌وا (محمدرضا قاسمی‌ رییس‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر رشت‌). س‌ ۱۶، ش‌ ۹۵ (مرداد – شهریور ۸۶)، ص‌ ۸
سخنی‌ با خوانندگان‌ [پیام‌ هایی‌ بوده‌ که‌ گهگاه‌ به‌ مناسبت‌هایی‌ که‌ پیش‌ می‌آمده‌ در رابطه‌ با نشریه‌ و خوانندگان‌ مطرح‌ می‌شده‌ است‌]
سخنی‌ با مشترکان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۹ و… [پیام‌هایی‌ بوده‌ کلی‌ برای‌ مشترکان‌ مجله‌ در خصوص‌ سختی‌ کار نشریه‌ و همکاری‌ بیشتر با آن‌ در پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ اشتراک‌ که‌ گاهگاه‌ در گیله‌وا طرح‌ می‌ شد]
صد شماره‌ پیش‌ (۱=۱۰۰-۱۰۱). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۱ (دی‌ – بهمن‌ ۸۷)، ص‌ ۶۱ [در این‌ شماره‌، مطالب‌ صد شماره‌ پیش‌ گیله‌وا یعنی‌ شماره‌ اول‌ معرفی‌ شد و پس‌ از آن‌ در هر شماره‌ جدید مطالب‌ صد شماره‌ قبل‌ آن‌ به‌ تفصیل‌ معرفی‌ شد. این‌ طرح‌ تا شماره‌ ۱۱۳ در معرفی‌ شماره‌ ۱۳ گیله‌وا ادامه‌ یافت‌ و بعد قطع‌ گردید]
عباسی‌، هوشنگ‌: دفتر گیله‌ وا، پاتوق هنرمندان‌ و نویسندگان‌. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۱۹-۱۱۷
فراخوان‌ (ویژه‌ اشغال‌ گیلان‌ در شهریور ۲۰). س‌ ۶، ش‌ ۴۴ (مرداد –  شهریور ۷۶)، ص‌ ۴۱ [فراخوان‌ها در بیشتر موارد برای‌ موضوعات‌ مختلف‌ و مناسبت‌های‌ گوناگون‌ در برخی‌ از شماره‌های‌ گیله‌وا چاپ‌ شد]
فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ در خارج‌ از کشور (در رابطه‌ با گیلان‌ و گیلانیان‌). س‌ ۳، ش‌ ۲۷ و ۲۸ (آذر – دی‌ ۷۳)، ص‌ ۴۶
قدمتان‌ روی‌ چشم‌ (مهمانان‌ گیله‌وا / دکتر صادق پیروز). س‌ ۴، ش‌ ۳۵ (بهمن‌ ۷۴ – فروردین‌ ۷۵)، ص‌ ۵۰
کتابخانه‌ گیله‌وا (مقالات‌ پروفسور شفیع‌ جوادی‌). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۳ (اسفند ۸۵ – فروردین‌ ۸۶)، ص‌ ۴۱ [کتابخانه‌ گیله‌وا عنوان‌ ستونی‌ بود که‌ در معرفی‌ کتاب‌ ها و آثار رسیده‌ از برخی‌ مؤلفان‌ چاپ‌ می‌شد و گاه‌ با رسیدن‌ آثار جدید در شماره‌های‌ مختلف‌ تکرار می‌گردید. این‌ ستون‌ جدا از صفحه‌ معرفی‌ کتاب‌ های‌ تازه‌ بود که‌ در هر شماره‌ چاپ‌ می‌ شده‌ است‌.]
گزارش‌ مراسم‌ اعطای‌ جوایز به‌ برندگان‌ مسابقه‌ بزرگ‌، شهر من‌، دیار من‌ که‌ نشر گیلکان‌ برگزار کرد. س‌ ۵، ش‌ ۳۹ (بهمن‌ – اسفند ۷۵)، ص‌ ۵۰
گزارش‌ یک‌ همه‌ پرسی‌ (۶ سال‌ عملکرد گیله‌وا). س‌ ۷، ش‌ ۵۰ (آبان‌ ۷۷)، ص‌ ۲۷-۲۵
گیله‌وا و نخستین‌ تجربه‌ نظری‌ و گذری‌ به‌ جشنواره‌ مطبوعات‌. س‌ ۲، ش‌ ۲۱ (خرداد ۷۳)، ص‌ ۱۳
مسابقه‌ نوروزی‌ گیله‌وا. س‌ ۸، ش‌ ۵۶ (اسفند ۷۸ – فروردین‌ ۷۹)، ص‌ ۲۱
موفقیت‌ چشمگیر پژوهشی‌ یکی‌ از نزدیک‌تربن‌ همکاران‌ گیله‌وا (هوشنگ‌ عباسی‌ در جشنواره‌ ادبی‌ دکتر معین‌). س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر ۸۳)، ص‌ ۳۲
مهمان‌ این‌ ماه‌ گیله‌وا (پروفسور ماکوتو هاچی‌ اوشی‌). س‌ ۱۰، ش‌ ۶۳ (شهریور – مهر ۸۰)، ص‌ ۱۲
موحد، هادی‌ [و] پیروزی‌، شادی‌ : ده‌ روز با بوی‌ شالی‌ و عطر چای‌ در پایتخت‌ (گزارشی‌ از غرفه‌ گیله‌وا در هشتمین‌ نمایشگاه‌ مطبوعات‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۲ (خرداد – تیر ۸۰)، ص‌ ۱۹-۱۷
میرزا نژاد، هادی‌: نمایه‌ ۹۹ شماره‌ گیله‌وا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۰۹-۸۴
نامه‌های‌ رسیده‌ [عنوان‌ ستون‌ و صفحه‌ای‌ بوده‌ که‌ در بیشتر شماره‌های‌ گیله‌وا در سال‌های‌ نخست‌ آمده‌ و در آن‌ نامه‌های‌ رسیده‌ به‌ گیله‌ وا از عدم‌ کیفیت‌ رنگ‌ مجله‌ گرفته‌ تا برخی‌ نکات‌ توضیحی‌ و تکمیلی‌ بر برخی‌ مقالات‌ و شعرها چاپ‌ شده‌ است‌. مروری‌ بر آن‌ها گاه‌ روشنگر برخی‌ نکات‌ است‌]
نشر گیلکان‌ (قابل‌ توجه‌ شرکت‌ کنندگان‌ در مسابقه‌ بزرگ‌ شهر من‌، دیار من‌). س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۳۷
ویژه‌نامه‌های‌ گیله‌وا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۶۳-۱۶۱
همکاران‌ افتخاری‌ و هنرمند ما (در مورد سرهنگ‌ عبدالحسین‌ نیک‌ بخش‌ خمیران‌ با دو نمونه‌ تابلو نقاشی‌ او). س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۸

هدیه‌ به‌ گیله‌وا و یاوری‌ها

هدیه‌ به‌ گیله‌وا [عنوان‌ ستونی‌ است‌ در معرفی‌ هدایای‌ رسیده‌ به‌ گیله‌وا از سوی‌ علاقمندان‌ و خوانندگان‌ آن‌ از کارت‌ پستال‌ گرفته‌ تا تابلوی‌ نقاشی‌، خط‌ و برخی‌ آثار هنری‌ دیگر]. شماره‌های‌ ۴۴، ۴۶، ۷۳، ۷۹، ۸۴، ۸۸، ۸۹ و…
هر چه‌ از دوست‌ رسد نیکوست‌. س‌ ۳، ش‌ ۳۱ (فروردین‌ – خرداد ۷۴)، ص‌ ۴ و … [ستونی‌ که‌ در برخی‌ شماره‌ها چاپ‌ می‌ شد و از کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ نشریه‌ را در تداوم‌ چاپ‌ آن‌ کمک‌ می‌ کردند ذکر نام‌ می‌کرد. بعد از چند شماره‌ این‌ ستون‌ به‌ «یاوران‌ گیله‌ وا» تغییر نام‌ داد]
یاوران‌ گیله‌وا. س‌ ۱۷، ش‌ ۱۰۰ (مرداد – شهریور ۸۷)، ص‌ ۱۳۶ و…
[این‌ ستون‌ به‌ ذکر نام‌ عزیزانی‌ می‌ پرداخت‌ که‌ نشریه‌ رامورد حمایت‌ مالی‌ و معنوی‌ قرار می‌ دادند و تا سال‌ بیستم‌ تداوم‌ داشت‌]

تاسیانی‌

(عنوان‌ صفحه‌ای‌ بوده‌ که‌ مطالب‌ آن‌ از خارج‌ از کشور به‌ گیله‌وا می‌رسید واغلب‌ با گیله‌وا هم‌ فکری‌ و هم‌ دردی‌ نشان‌ داده‌ و بیشتر بیان‌ نوستالژیک‌داشته‌اند، همین‌ طور حاوی‌ اخبار مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ هنری‌، ادبی‌ وعلمی‌ گیلانیان‌ مقیم‌ خارج‌ از کشور بوده‌اند)

۱ – خبرها و گزارش‌ها

انجمن‌ فرهنگی‌ گیلان‌ – هلند: نامه‌ برای‌ گیله‌وا. س‌ ۱۳، ش‌ ۸۰ (آبان‌ – آذر، انتشار دی‌ ۸۳)، ص‌ ۳۳
جشنواره‌ پاییزی‌ مهرگان‌ و تجلیل‌ از مقام‌ علمی‌ و ادبی‌ پروفسور فضل‌الله‌ رضا از سوی‌ جمعیت‌ گیلانیان‌ مقیم‌ کالیفرنیا. س‌ ۱۱، ش‌ ۶۹ (دی‌ – بهمن‌ ۸۱)، ص‌ ۵۰
دریامج‌، داریوش‌: گیلانم‌ آرزوست‌ . س‌ ۹، ش‌ ۶۱ (فروردین‌ – اردیبهشت‌ ۸۰)، ص‌ ۲۴
م‌،ع‌ : پامچال‌ پرپر (شعر) [در مورد «افسانه‌ نیست‌، نگاهی‌ به‌ خانه‌ است‌» به‌ قلم‌ احمد علیدوست‌]. س‌ ۱۶، ش‌ ۹۹ (خرداد – تیر ۸۷)، ص‌ ۴۳-۴۲
مقصدی‌، رضا (با «هـ . ا. سایه‌» نامه‌ و شعر و…). س‌ ۱۵، ش‌ ۹۲ (دی‌ بهمن‌ ۸۵)، ص‌ ۱۵
~. تکریم‌ دور از خانه‌ (گزارشی‌ از کنسرت‌ ترانه‌های‌ گیلکی‌ در آلمان‌). س‌ ۸، ش‌ ۵۵ (آذر – بهمن‌ ۷۸)، ص‌ ۳۹
~. گردکلای‌ (متن‌ سخنرانی‌ رضا مقصدی‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ در شب‌ لنگرود و لاهیجان‌). س‌ ۹، ش‌ ۶۰ (دی‌ – بهمن‌ ۷۹)، ص‌ ۴۳-۴۲
~. گردکلای‌ (متن‌ گیلکی‌ و قصیده‌ – مثنوی‌ گرده‌ کلای‌ و برگردان‌ آزاد از مهدی‌ اخوان‌ لنگرودی‌). س‌ ۱۲، ش‌ ۷۶ و ۷۷ (اسفند ۸۲ – اردیبهشت‌ ۸۳)، ص‌ ۳۰-۲۷
گیلکان‌ ینگه‌ دنیا چه‌ می‌ کنند؟ (نهمین‌ جشنواره‌ پاییزی‌ مهرگان‌ در شهر کستامسا در جنوب‌ کالیفرنیا – دکتر محمود جوادی‌ در برپایی‌ این‌ جشنواره‌ نقش‌ مؤثری‌ دارد) / ۸۰
یکی‌ از مشترکان‌ گیله‌وا در بروکسل‌ (نامه‌) [انجمن‌ زنان‌ ایرانی‌ مقیم‌ بلژیک‌ اولین‌ فعالیت‌ هنری‌ خود را با گروه‌ تئاتری‌ سکوت‌ آغاز کرد «نمایشنامه‌ قُره‌العین‌»]. س‌ ۱۵، ش‌ ۹۱ (آبان‌ – آذر ۸۵)، ص‌ ۴۲
یکی‌ از مشترکان‌ گیله‌وا در بلژیک‌: یک‌ خبر از بلژیک‌ (بخش‌ فرهنگی‌ – هنری‌ «انجمن‌ پرسپولیس‌» بلژیک‌ از شاعر شمالی‌ جواد شجاعی‌ فرد دعوت‌ کرد تا در شب‌ شعر شرکت‌ کند). ش‌ ۷۱، ص‌ ۳۷
یکی‌ از مشترکان‌ گیله‌وا در شهر «اِسن‌» آلمان‌: «شب‌ لنگرود و لاهیجان‌ در آلمان‌». ش‌ ۶۰، ص‌ ۴۳

۲ – نامه‌های‌ فرهنگی‌

ابراهیمی‌ «پیروز»، اصغر / ۷۹
ارسلان‌، مهدی‌ / ۶۶
اسلامی‌ گیلانی‌، نصیر / ۲۷ و ۲۸
بارور، گیل‌ آوا / ۳۷
باقری‌، محمد / ۲۰ و ۲۱
بدرکوهی‌، مهوش‌ / ۵۸، ۶۶
پرشاد، منوچهر / ۹۴
جامعی‌، سیامک‌ (ارسال‌ عکس‌) / ۷۹
جوادی‌، محمود و جواد / ۵۵
حاکی‌، عباس‌ / ۷۰
ح‌،م‌ / ۲۲ و ۲۳
خمیرانی‌، س‌ / ۵۴
درویش‌، م‌ / ۸۱
رحمتی‌ برفجانی‌، جواد / ۳۸
ر.ش‌.گیل‌ آوایی‌ / ۷۰
ر.ش‌.هلند / ۳۲
شجاعی‌ فرد، جواد / ۷۹
صیامی‌ /  ۱۹ و ۲۰
غ‌.ساحل‌ نشین‌ / ۶۶
قناد، محمد / ۳۳
کوچصفهانی‌، رضا / ۹۴
گلشنی‌، اسماعیل‌ / ۵۳
لاهیجی‌، شهلا و فرهاد / ۲۴ و ۲۵
ل‌.امیر / ۱۹ و ۲۰
لنگرودی‌، امیر / ۳۸
ماندگار، ح‌ / ۵۶
معتدل‌، ع‌. / ۱۰۲
معتدل‌، عطاءالله‌ / ۸۱
ملکی‌ اسکی‌، داریوش‌ / ۲۹ و ۳۰
مقصدی‌، رضا / ۳۷
ورتوان‌، ساسان‌ / ۶۰