درباره گیله‌وا

گیله‌وا نام تنها بادی‌ست در گیلان و مازندان که منشا خوشی هوا و ازدیاد و فراوانی صید و به شکوفه نشستن درختان می‌باشد.

ماه‌نامه‌ی گیله‌وا صرفا به مسایل گیلان‌شناسی و مطالعات مربوط به استان‌های شمالی گیلان و مازندران (گیلماز) می‌پردازد و به شهادت محققان و پژوهشگران از منابع و مآخذ معتبر مطالعات مربوط به شمال ایران است. اولویت موضوع گیله‌وا در گیلان ادبیات گیلکی، مردم‌شناسی و زبان‌شناسی و تاریخ مردم شمال ایران است.

دوره انتشار: دوماهنامه

موضوع: فرهنگی، هنری، تاریخی و پژوهشی

ISSN: 1023-8735

شروع انتشار: ۱۳۷۰

صاحب امتیاز: محمد تقی پوراحمد جکتاجی

مدیر مسئول: محمد تقی پوراحمد جکتاجی

دبیر تحریریه: هادی میرزانژاد موحد

محل انتشار: رشت

تلفن و تلفکس: ۳۲۳۳۲۲۲ (۰۱۳۱)

نشانی: رشت، حاجی آباد (خیابان انقلاب)، ابتدای کوچه ی گنجه ای ، بن بست صفاری، پلاک ۱۱۶

صندوق پستی: رشت، ۴۱۷۴-۴۱۶۳۵

سایت اختصاصی: www.gilava.ir

نشانی الکترونیک: info@gilava.ir

بخش اشتراک: سونه جکتاجی