فهرست مطالب هشت جلد پیشین “گیلان‌نامه”

فهرست مطالب جلد اول

محمدولی مظفری (۱۳۶۲-۱۳۱۷) / م.پ.جکتاجی

چن تا جه بجار کاره دابه دوستور (مقاله به زبان گیلکی) / محمد بشری

ماکیان در سرزمین گیلان و دیلمستان / محمود پاینده لنگرودی

مقدمه ای بر طب سنتی گیلان (گیله تجربه)/ دکتر سید حسن تائب

نامهای گیلانی (برای دختران و پسران) / م.پ.جکتاجی

دیوان پیر شرفشاه دولایی / عباس حاکی

قلیان کویی / جعفر خمامی زاده

اصطلاحات دامداری (نگاهی گذرا به فرهنگ گالشی) / دکتر سید مجتبی روحانی

تأملی در مسکن مربو / کاظم سادات اشکوری

کجید / دکتر منوچهر ستوده

گیلان از دیدگاه هنر / جهانگیر سرتیپ پور

واژه های گیلکی / دکتر سیروس شمیسا

چشم اندازی از اوضاع کشاورزی و پرورش دام و طیور در گیلان / مهندس حمید شناسی

دولاب و خشم، دو شهر گمشده / علی عبدلی

افسانۀ سه پرنده، کوکو – چوچو – سوهت، در شعر و قصه های کهن دیلمی / عبدالرحمن عمادی

نقش سرایندگی در رشد شخصیت / ابراهیم فخرایی

دیلمان، زادگاه موسیقی گیلان / ستار فلاحتکار

سی و چند واژه گیلکی در جانورشناسی / دکتر رضا مدنی

بازی های گیلان / احمد مرعشی

هیبت / محمدولی مظفری

عزیز و نگار / سید محمد تقی میرابوالقاسمی

خاستگاه تئاتر / فریدون نوزاد


فهرست مطالب جلد دوم

دکتر رضا مدنی (۱۳۶۵-۱۳۲۲) / م.پ.جکتاجی

کبریت سازی در گیلان / احمد اداره چی گیلانی

صندوق بولاکی / محمد الطافی

گزارش سلیمان خان مهندس از راه های گیلان / مهندس محمد باقری

« یهودی کاسه» تحقیقی دربارۀ یهودیان سیاهکل / افشین پرتو

یادداشت های پراکنده دربارۀ موسیقی فولکلوریک گیلان / فریدون پوررضا

خورشید خانم، سرایندۀ چند قطعه شعر فولکلوریک / رحیم چراغی

دیلم و دیلمان در تاریخ و منابع کهن ایران / دکتر ابوالفتح حکیمیان

جنبش مرداویج گیلی / رضا رضازاده لنگرودی

کمیته ستار در مشروطیت گیلان / محمد روشن

لغات و اصطلاحات گیلکی در توتونکاری / عزت الله زرندیان

خان احمد خان گیلانی / صادق سجادی

عناصر ممتاز در تصوف رایج در گیلان / احمد سواررخش

تالش / هارون شفیقی عنبرانی

رازی در تاریخ مشروطیت / احمد شکریه

یعقوب شهنازی استاد موسیقی / سرهنگ اسحاق شهنازی

طاس لغزنده، مشکلات دستور گیلکی / دکتر ایرج صراف

ذوق تغذیه در گیلان / رحیم صفاری

افسانۀ «لش در نشاء» / هوشنگ عباسی

اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) / ابراهیم فخرایی

گویش گیلکی (رانکوهی و اشکوری ) در برهان قاطع / مصطفی فرض پور ماچیانی

پزشکان گیلانی دربار سلاطین مغولی هندوستان / دکتر علی فروحی

کتابشناسی و بررسی واژه نامه ها، دستور نامه ها و نوشته های گیلکی و دیلمی و تالشی از سدۀ هشتم تا کنون

/ دکتر رضا مدنی

گاهشماری گیلان / محمدولی مظفری کجیدی

خاندان کارکیا در گیلان (۷۶۰-۹۹۹ه.ق) / دکتر علینقی منزوی

حاشیه نشینی در شهر رشت / مهندس سید مسعود منوری

همساده (شعر گیلکی) / ابراهیم ناعم

چگونه انجمن ادبی «بحر خزر» رشت به کانون مهندسین تهران پیوست / محمد هدی

درگذشتگان: (محمد جعفر طاهری رشتی – ابراهیم فخرایی – عبدالحسین ذاکری فردی)

 

فهرست مطالب جلد سوم

جهانگیر سرتیپ پور (۱۳۷۱-۱۲۸۲) / م.پ.جکتاجی

روزنامه کنام، از طلوع تا افول / ابوالقاسم اشکوری

نهضت جنگل و استراباد و مازندران / ایرج افشار

نشانه های مصدری و پیشوندها در گویش گیلکی گیل دولاب/ محمدرضا پورجعفری

طاهر و زهره / نصرت الله خوشدل

هدایت خان گیلانی (وقایع سالهای ۱۱۶۰ – ۱۲۰۰ قمری در گیلان) / محمد رسول دریاگشت

نام کسماء / ابراهیم رهبر

پوشاک قدیم گیلک ها / حوری سیرت پرست و اعظم السادات قدیری اصلی

غزلهای گیلکی / سرهنگ اسحاق شهنازی

آثار دیلمیان در فارس / دکتر جمشید صداقت کیش

نمونه هایی از واژه های همانند در زبان مردم گیلان و مازندران / حسین صمدی

شمه ای دربارۀ تحول واژه های عربی در زبان گیلکی / دکتر میراحمد طباطبایی

«کرجی» و کرجی سازی در انزلی و اصطلاحات کرجی بانان / عزیز طویلی

گیلکی شعران / غلامحسن عظیمی

شبیه نامۀ حضرت سید جلال الدین اشرف/ دکتر جابر عناصری

اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی گیلان در آستانۀ انقلاب مشروطیت / قربان فاخته جوبنه

خاطراتی از ماجرای جنگل و به دار شدن دکتر حشمت / تراب کمایی

حکایتی و روایتی از آستانه و بادام زمینی آن / م. کوچانی

فرهنگ گیلکی – روسی / ع. ج. لنگرودی

چند یادآوری پیرامون بزرگان دانش و هنر گیلان / دکتر رضا مدنی

وسمار / محمد ولی مظفری

ترانه گل پامچال / سید جعفر مهرداد

حرفی از هزاران / مهدی میخچی

میرزا حسین خان کسمایی، شاعر و روزنامه نگار جنبش جنگل / محمود نیکویه

استخدام چایکاران چینی در مزارع چای گیلان / دکتر محمد حسن هدایتی اُمامی

گیل و دیلم و دریای گیلان در شاهنامه فردوسی / منوچهر هدایتی خوشکلام

درگذشتگان : (محمد رضا معالی – عطاء الله فریدونی – عبدالحسین ملک زاده – رحیم صفاری – اسحاق شهنازی – احمد شکریه – احمد بدرطالعی – علی زیباکناری)

 
فهرست مطالب جلد چهارم

علی زیباکناری (۱۳۷۰ – ۱۳۲۳) / م.پ.جکتاجی

قرق داری و تحولات آن در ساحل جنوبی تالاب انزلی / دکتر حسن افراخته

چیستان های گیلکی / محب الله پرچمی

خانه های سنتی روستایی در گیلان / حسن پورشرق

مشخصات کلی جمعیت گیلان / فرشته تالش انساندوست

کشت نیشکر در گیلان، زراعتی در حال انقراض / مهندس سید اسماعیل خاتمی

گوراب / ایرج شجاعی فرد

چمچال ۵۳، روایتی از هویت فرهنگی یک روستای زلزله زده رودبار / طاهر طاهری

پژوهشی کوتاه پیرامون فرهنگ گیلان در ۷۰ سال قبل / ذبیح الله عصار

چادر شب بافی، هنری اصیل از صنایع دستی گیلان / ک.فرقان پرست

باباگندم (بلال) / تیمور گورگین

کتاب «زبان گیلکی» / دکتر رضا مدنی

میزان انطباق فعالیت های اقتصادی – اجتماعی با توجه به توان محیطی در سرزمین گیلان / سید حسن معصومی اشکوری

ابن مافیۀ تاریخ بیهقی / سیروس مهدوی

راز بی کلامی / محمد میرشکرایی

بحثی در معنای لغوی «ماکان کاکی» / هومن یوسفدهی

درگذشتگان : (جهانگیر سرتیپ پور – شهدی لنگرودی – منوچهر جنتی – حمید قدیمی حرفه – فرهاد غبرایی – محمد بیریای گیلانی – هوشنگ پورکریم – رجبعلی امیری – حسن غفرانیان – علی اکبر کسمایی)

 
فهرست مطالب جلد پنجم

محمود پاینده لنگرودی (۱۳۷۷ – ۱۳۱۰) / م.پ.جکتاجی

خاندان فیروزان اشکوری / دکتر پرویز اذکائی

یادنامۀ میرزا مهدی، دست نوشته نایابی از جنبش بابیۀ گیلان / آشوغ

سوگ سرای مازندرانی ، میرزا محمود فدایی (سده سیزدهم قمری) / فریدون اکبری شلدره

کنف و کنف کاری و اصطلاحات گیلکی مربوط به آن در منطقه آستانه اشرفیه و حاشیه سفیدرود / فرامرز خوشحال

مرغ و تخم مرغ در باور عامه مردم تنکابن / جهانگیر دانای علمی

اولین انجمن شهر رشت چگونه تشکیل شد «معرفی شش سند بازیافته از مشروطۀ گیلان» / محمود گیلان

البرز کوه و تیرگ البرز در شاهنامۀ فردوسی / دکتر جلیل ضیاءپور

دارالضرب های گیلان / عبدالله عقیلی

جلوه ای از تبار گیلکان / احمد علی دوست

تاریخچه نوغان و علل بی توجهی به آن در گیلان و گرایش به کشت برنج / مهدی کاردان

«شهیدان » در خاطرات جاویدان / دکتر عبدالکریم گلشنی

تاریخچه خاندان منجم باشی گیلانی / عیسی مسیحا

«خصالی» آغازگر آموزش نوین در محال ثلاث / دکتر حبیب الله مشایخی

دیلمان / محمد ولی مظفری کجیدی

نحوه گسترش نهضت جنگل، از رشت تا بارفروش و استرآباد / جواد نیستانی

درگذشتگان : ( فریدون فروزانفر – علی ماتک – کیومرث سپهر – عبدالله ملت پرست – حجت خواجه میری – علی حاکمی – مهدی داودی – محمد علی مجتهدی – بیژن نجدی – محمد باقر ازگمی – ابوالقاسم منتظر – شیون فومنی – محمد بابایی پور – سیروس طاهباز – علی ثابت قدم – فرهنگ توحیدی)

 

فهرست مطالب جلد ششم

شیون فومنی (۱۳۷۷ – ۱۳۲۵) / م.پ.جکتاجی

بررسی آثار و زندگی بدر لاهیجی / یوسف اسماعیل زاده

نامه های پورداود / ایرج افشار

سدید شفتی / افشین پرتو

بادهای محلی و موسمی سواحل جنوبی دریای کاسپین / م.پ. جکتاجی

بررسی گورستان های تاریخی بخش رانکوه شهرستان املش / ولی جهانی

گیلان یا هندوستان سفید (شاعران گیلانی در کاروان هند) / محمد رسول دریاگشت

نگرشی بر کاربرد پیشوندها در ساختار مصادر گیلکی (گویش بیه پیش) / شهروز رجب زاده کنفی

هسا شعر (تالشی) / جمشید شمسی پور خشتاونی

مثل ها و مکان ها / حسین شهاب کومله ای

ورزا جنگ / هوشنگ عباسی

میرزا کریم خان رشتی «خان اکبر» / احمد علی دوست

کوشیار گیلی / عبدالرحمن عمادی

روستای انبوه، نگین عمارلو / یوسف فلاحیان

زنده یاد حسن کشمیری، بزرگمرد فرهنگمدار / سید فرید قاسمی

ساری آغازگاه تمدن برنج (در بخش جلگه یی ساحل دریای مازندران) / درویش علی کولاییان

داستان های تاتی / دکتر عبدالکریم گلشنی

لالایی، بازتاب صدای پنهان قلب مادران و چند لالایی گیلکی / تیمور گورگین

سیر تحولات کشاورزی در گیلان، از زبان مورخان و نگاه سیاحان / حیدر مهرانی

برهان قاطع و لغات گیلکی / سید جعفر مهرداد

میرزا کریم خان رشتی / هومن یوسفدهی

 
فهرست مطالب جلد هفتم

سید محمد تقی میرابوالقاسمی (۱۳۸۶ – ۱۳۰۹) / م.پ.جکتاجی

درباره زنده یاد سید محمدتقی میرابوالقاسمی (۱۳۸۵-۱۳۰۹)

جستاری بر پیکرشناسی هنر حوزه املش / دکتر سید علی حسینی

نگاهی به چند بازی محلی در تنکابن / مصطفی خلعتبری لیماکی

ساغری سازان / جعفر خمامی زاده

دریافت مالیات در تنکابن / جهانگیر دانای علمی

برگی از تاریخ گیلان / علی ذبیحی

نگاهی گذرا بر شخصیت میرزا حبیب الله رشتی (مجتهد املشی) / رضا رهنما

کشت سنتی خربزه و انواع آن در ضیابر / میر شمس شکوهی راد

معرفی یک کتاب چاپ سنگی، کتاب مستطاب مسمی به منظومۀ نورانیه / ابوالحسن شمس محمدی

جغرافیای تاریخی دیلم / دکتر جمشید صداقت کیش

بررسی مصوبه های تقسیمات کشوری در گیلان / فرشته طالش انسان دوست

نگاهی به املاک محمدولی خان تنکابنی و اقدلامات عمرانی او / حسین علی بیگی

بر سر سفره جنگل / اباذر غلامی

آیین پتک (پنجه اندرگاه)، کرچه ما و شیشک در مازندران / نادعلی فلاح

گاوهای بومی مازندران و گیلان از چه زمانی بومی این دیار شده اند؟ / درویش علی کولاییان

تاریخچه ی بازارهای هفتگی در گیلان / جعفر مقدم دورودخانی

پیامدها و تحولات نظری – علمی راه یابی بلشویسم به جامعه آبکناربندرانزلی / سروش ملت پرست

سرود هیزم شکن (مجموعه شعر گیلکی) / سید محمد تقی میرابوالقاسمی

نقش بازار رشت در جنبش مشروطیت گیلان / هومن یوسفدهی

پیوست : یک / حسین جلالی دو / احمد اداره چی گیلانی سه / فریدون نوزاد چهار / احمد علی کریمی پنج / یوسف اسماعیل زاده

 
فهرست مطالب جلد هشتم

جعفر خمامی زاده (۱۳۹۳-۱۲۹۹)/م.پ.جکتاجی

برخی اصطلاحات مربوط به ساختمان کرجی و صید و صیادی / محمد تقی بارور

تأملی پیرامون دامداری سنتی غرب گیلان، با تأکید بر شهرستان های فومن و شفت / دکتر علی پورفیکوهی

درآمدی بر نثر گیلکی از آغاز تا «دامون» / م.پ.جکتاجی

روستای خرمکوه از توابع عمارلو، شهرستان رودبار / نبی الله حبیبی خرمکوهی

سازه های گونه گون پیرامون خانه های روستایی گیلان و کاربردهای متنوع آن / دکتر حسن دادرس – میترا معصومی نیک قلب

مروری بر زندگی سیاسی افصح المتکلمین ، نخستین روزنامه نگار گیلانی / پیمان رمضانی

اسنادی از گیلان در شیراز / دکتر جمشید صداقت کیش

ماهیگیری و شکار در شرق گیلان / دکتر بیژن عباسی

آموزش و پرورش در لسکوکلایه قدیم / جلال علیدوست

سفالگری در تنکابن، با تکیه بر اطلاعات استاد محبّی ، سفالگر هنرمند / عزیز عیسی پور

نظری به انساب خاندان های کهن گیلان و مازندران / دکتر عبدالکریم گلشنی

برف زمستان ۱۳۲۸ استان گیلان / نیما فرید مجتهدی

آدمˇ خون گل نشونَ ( نمایشنامه ای در چهار پرده به زبان گیلکی با لهجه جنوب گیلان شرق)/ محمد ولی مظفری کجیدی

نوروز در تالش / سید مؤمن منفرد

سید جلال چمنی / صادق مهرنوش

حاج ملا خمامی / دکتر هومن یوسفدهی

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.