صد شماره پیش (معرفی شماره ۱۲ گیله وا)

گفتیمحالا که صد شمارگی را پشت سر گذاشتیم، چه خوب‌ است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان‌ عزیز و خوانندگان جدید ما، شمارههای گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه‌ گفتیم‌ و چه نوشتیم؟ به‌ دیگر روایت‌ حالا که شماره صد و دوازده گیلهوا دست شما خواننده‌ عزیز قرار­ دارد، بدانید در شماره دوازده گیلهوا که حدود ۱۸ سال پیش‌ منتشر شد، چه‌ مطالبی آمد و به‌ چه‌ مسایلی پرداخته شد.

شماره دوازدهم گیلهوا خرداد­ماه‌ ۱۳۷۲  در ۴۰ صفحه به بهای‌ ۵۰۰  ریال چاپ شد. روی‌ جلد آن ساده و تک رنگ با تصویری از میرزا کوچکخان چاپ‌ شد. عکس پشت‌ جلد هم‌ به همان شکل تکرنگ تصویری از رودخانه لنگرود با قایقهای مملو از خربزه و هندوانه مربوط‌ به‌ سال۱۳۳۴ به‌ همراه‌ داشت. مطالب مجله با یادداشتی از مدیر مجله با عنوان«یک‌ سال‌ گذشت، سختاما شیرین!» شروع‌ شد و به شرح زیر ادامه یافت:

اخبار فرهنگی، هنری‌ و …

مقدمهای‌ بر تشکیلجمهوری‌ شوروی‌ ایران قربان‌ فاخته‌ جوبنه‌ (به‌مناسبت‌هفتاد و سومین‌سالگرد جمهوری‌ گیلان‌)

سربازان گمنام‌ جنگل‌(خاطرات‌صفرعلی‌ رهنما یکی‌از سربازان‌ و بازماندگان‌ نهضت‌جنگل‌) از قاسم‌غلامی‌ کفترودی‌

بهمناسبت‌ سومین‌ سالگرد زلزله‌ ویرانگر گیلان: شعر و ترانه‌ گیلکی ‌زلزله ‌با ترجمه‌ فارسی‌ همراه‌ نت‌ آهنگ ‌از  ایرج ‌هدایتی‌ شهیدانی‌

فرهنگعامه: شیوه ‌و ارزش‌ گردآوری‌ از دکتر علی‌ بلوکباشی‌

کاشیو کاشی­کاری‌ در گیلان‌ از م‌.کوچانی‌

پیشواز از نوروز در گیلان: رابرچره‌(آخرین‌قسمت‌) از عبدالرحمان‌عمادی‌

پرندگاندر باور مردم: شانه‌به‌سره‌ی ‌از زنده‌یاد محمود پاینده‌ لنگرودی‌ و نصرت‌الله‌ خوشدل‌

نامواژههای‌ جغرافیایی‌ گیلان: آج‌بیشه‌- اَج‌بوزایه‌ از زنده‌یاد ایرج‌ شجاعی‌فرد

نام­داران‌ مازندران: ابن‌اسفندیار، از حسین‌ صمدی‌

باز هم پیرامون‌ مرکز پژوهشی‌ گیلانشناسی شادروان‌ دکتر سرور ایزدی‌

از میان نامهها: نمک‌ بر زخم‌کهنه‌ (در زمینه‌ جوک‌ها و طعنه‌های‌قومی‌)

در ماسوله‌ حرف‌ اول را پنجرهها میزنند با ۱۰ عکس‌از پنجره‌های‌ مشبک‌ از ناصر فروغی‌ ماسوله‌

چراغ‌ سبز، بیرق‌ سفید، دو نقد تئاتر از محمود طیاری‌ (نمایشنامه‌ در انتظار اولیس‌به‌ کارگردانی‌ امیر ثابت ‌و جشن‌ پروانه‌ها به‌کارگردانی‌ غلامرضا آل‌بویه‌)

یادیاز هنرمند دیرینهسال: استاد رجب‌ آوازخوان‌ و پای‌ صحبت‌ او (با همکاری‌ عزیز طویلی‌)

مقالات‌ مربوط به‌ شمال‌ ایران‌ در مطبوعات کشور

در حاشیه‌ ششمین‌ نمایشگاه‌ بینالمللی کتاب‌ و علت‌ عدم‌ شرکت‌ ناشران‌ گیلانی

آرشیو عکس‌ و اسناد گیلهوا از استاد ایرج‌ افشار

درباره«تازهقانون»، مترجمگیلکی«تازهقانون‌» کیست؟ سه‌ مطلب‌ رسیده‌ از فریدون‌نوزاد – محسن‌جعفری‌مذهب‌ -حسین‌صمدی‌

فرهنگ‌ عامه‌ مردم شمال‌ ایران: ضرب‌المثل‌هایی‌ از لاهیجان‌- تنکابن‌- لنگرود – دیلمان‌- جمعه‌بازار – طاهرگوراب‌ و چیستان‌هایی‌ از لاهیجان‌ و دیلمان‌

بازی ها: پلا پرچینهمزا (بازیپلو پختن) از شهرام‌آزموده‌(اسالم‌)

مطالب‌ بخش‌ گیلکی‌ عبارتبودند از :

بانک‌ لغان‌ گیلکی‌(لغات‌خسمخ‌، اطراف‌فومن‌) گردآورده‌عبدالحسین‌رمضانیان‌خسمخی‌

شعر بلند «تره» از  زنده‌یاد یگانه‌هادی‌پور

و دو غزل‌ از محمد فارسی‌ و دوبیتیهایی‌ از محمود پایندهلنگرودی، علینافعی، جعفر واله‌ و دوبیتیهای‌ تالشی ازشهریار شفیقی

نهجالبلاغهبهزبان‌ گیلکی ترجمه‌ م‌.پ‌.جکتاجی‌

هارایهارا ی  ‌( جار­زدن ‌کالا سر میدان‌ بزرگ‌ رشت‌)

نقلستان: داستان‌«پورقوراب‌زن‌» از سیامک‌ دوستدار (خمام‌)

و مطالب‌ کوتاه‌ و متنوع‌ دیگر (بهفارسی‌ و گیلکی)

بازتابانتشار شماره۱۲ گیلهوا بسیار خوب بود و نشریه در اندک زمانی به فروش رسید ­و شمارههای برگشتی آن هم بعد از سالی به اتمام رسید.              این‌ شماره مجله در آرشیو موجود نیست و جز در دورههای صحافی‌ شده سال اول امکان تهیه آن وجود ندارد، مگر سفارش‌ از طریق«کپی‌ یا زیراکس» باشد. علاقه مندان در صورت تمایل میتوانند مجموعه سال اول را خریداری فرمای%

نظرات بسته شده است.