بایگانی "صد شماره پیش"

صد شماره پیش:گیله وای شماره ی ۱۳

گفتیم‌ حالا که‌ صد شمارگی‌ را پشت‌ سر گذاشتیم‌، چه‌ خوب‌ است‌ با هر شماره‌ جدید، صدشماره‌ قبل‌ آن‌ را نیز مورد مطالعه‌ اجمالی‌ قرار دهیم‌ تا برای‌ مخاطبان‌ عزیز و خوانندگان‌ جدید ما،شماره‌های‌ گذشته‌ نیز معرفی‌ و تداعی‌ شود که‌ صد شماره‌ پیشتر چه‌ گفتیم‌ و چه‌ نوشتیم‌؟ به‌ دیگرروایت‌ حالا که‌ شماره‌ صد و سیزده‌ گیله‌وا دست‌ شما خواننده‌ عزیز قرار دارد، بدانید در شماره‌سیزده‌ گیله‌وا که‌ حدود ۱۸ سال‌ پیش‌ منتشر شد چه‌ مطالبی‌ آمد و به‌ چه‌ مسایلی‌ پرداخته‌ شد. شماره‌ ۱۳ گیله‌وا (اولین‌ شماره‌ از سال‌ دوم‌) در تاریخ‌ تیر و مرداد ۱۳۷۲ و در ۴۴ صفحه‌ به‌ قیمت‌ ۶۰۰ ریال‌عرضه‌ شد. روی‌ جلد دو رنگ‌ و با عکسی‌ ساده‌ از سوسن‌ چلچراغ‌ آراسته‌ بود. در پشت‌ جلد عکس

 • حرف‌ اول‌، سال‌ دوم‌ ص‌ ۳
 • خبرهای‌ فرهنگی‌، هنری‌، علمی‌ و… ص‌ ۴ و ۵
 • · سفر به‌ منقار عقاب‌ (گزارش‌ سفر به‌ جمهوری‌ آذربایجان‌) از احمد قربان‌ زاده‌ ص‌ ۶-۸
 • · گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (معرفی‌ کتاب‌ گیلان‌ و آذربایجان‌ شرقی‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌) اثر مارسل‌ بازن‌ وکریستین‌ برومبورژه‌ ص‌ ۹
 • · چه‌ دوستی‌ بهتر از آواز! (پای‌ صحبت‌ فریدون‌ پوررضا خواننده‌ اصیل‌ترین‌ ترانه‌های‌ گیلکی‌) ص‌ ۱۰-۱۲
 • · تحلیلی‌ درباره‌ واژه‌ وهشتن‌ از زنده‌یاد دکتر میراحمد طباطبایی‌
 • · زبان‌ معیار «گیله‌وا» زبان‌ چه‌ عصری‌ است‌؟ (نامه‌ زنده‌یاد اکبر رادی‌ نمایشنامه‌نویس‌ برجسته‌ ایران‌ به‌ مدیرگیله‌ وا) ص‌ ۱۴-۱۵
 • · زیبایی‌های‌ گیلان‌ در اشعار پاول‌ فلمینگ‌ (شاعر آلمانی‌ قرن‌ هفدهم‌ میلادی‌)، برداشت‌ و ترجمه‌ دکترعبدالکریم‌ گلشنی‌ ص‌ ۱۶-۱۷
 • · مطالعات‌ مربوط‌ به‌ شمال‌ ایران‌ در مطبوعات‌ کشور و کتابهای‌ تازه‌ ص‌ ۱۸
 • · که‌ مازندران‌ شهر ما یاد باد (نامه‌ای‌ از مازندران‌) و نقد و بررسی‌ کتاب‌ شعر امروز مازندران‌ (به‌ کوشش‌اسدالله‌ عمادی‌) از محمود جوادیان‌ کوتنایی‌ ص‌ ۲۸-۲۹
 • · نامداران‌ مازندران‌: ابراهیم‌ بن‌ ابله‌ از حسین‌ صمدی‌ ص‌ ۲۸
 • · تنها خوبی‌ است‌ که‌ میماند (مدخل‌ گیله‌ وا) و گزارشی‌ از پرورشگاه‌ مژدهی‌ از ذبیح‌ الله‌ شبان‌ ص‌ ۳۰-۳۱
 • · بازیها: آغوزبازی‌ (بازی‌ با گردو) از رحیم‌ چراغی‌  ص‌ ۳۲-۳۳

سوسن‌ چلچراغ‌ ، نادره‌ گلی‌ یگانه‌، پیدا در ارتفاعات‌ گیلان‌ از مهرداد خوشه‌ چین‌ ص‌ ۳۴-۳۵

 • · پلنگ‌ گیلان‌ ص‌ ۳۵
 • · پوریای‌ ولی‌ و نظری‌ به‌ بقعه‌ آقا پیرولی‌ در کما مردخ‌ فومن‌ از محمدعلی‌ بقایی‌ ص‌ ۳۶
 • · پیش‌ کسوتان‌ ورزش‌ کشتی‌ در گیلان‌ (محمد تقی‌ غبرایی‌) ص‌ ۳۷
 • · پرندگان‌ در باور مردم‌ (جینجیره‌ جیس‌) از محمود پاینده‌ لنگرودی‌ ص‌ ۳۸
 • · شاعران‌ ولایت‌ (معرفی‌ حسن‌ فرضی‌پور نمونه‌ای‌ از شعر گیلکی‌ او) از هوشنگ‌ عباسی‌ ص‌ ۴۰
 • · نقد و نظر خوانندگان‌…

مطالب‌ بخش‌ گیلکی‌

 • · با اشعاری‌ از محمد ولی‌ مظفری‌ – سید علی‌ زیباکناری‌ – کریم‌ مولاوردیخانی‌ – محمد فارسی‌ – جلیل‌قیصری‌ – حسن‌ فرضی‌پور
 • · ترانه‌های‌ فولکلوریک‌ (شاتیک‌) از بهزاد تیزرو ص‌ ۳۹
 • · داستان‌: پاپا پلنگی‌ از محمود طیاری‌ ص‌ ۲۲-۲۳
 • · بازی‌ کوتره‌ بازی‌ / هارای‌ هارای‌ ص‌ ۲۶
 • · نقلستان‌: «داپر داپر» از ع‌.ح‌.شاهخالی‌ ص‌ ۲۷
 • · بانک‌ لغات‌ گیلکی‌ (از بریران‌ تولم‌ و دهبنه‌ سنگر)

از شماره‌ ۱۳ گیله‌وا هنوز تعدادی‌ در آرشیو مجله‌ موجود است‌. برای‌ خرید آن‌ از طریق‌ پستی‌ می‌ توانید باواریز مبلغ‌ ۱۵۰۰ تومان‌ به‌ حساب‌ «مجله‌ گیله‌وا» مندرج‌ در فرم‌ اشتراک‌ و اعلام‌ آدرس‌ خود، اقدام‌ فرمایید.


صد شماره پیش (معرفی شماره ۱۲ گیله وا)

گفتیمحالا که صد شمارگی را پشت سر گذاشتیم، چه خوب‌ است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان‌ عزیز و خوانندگان جدید ما، شمارههای گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه‌ گفتیم‌ و چه نوشتیم؟ به‌ دیگر روایت‌ حالا که شماره صد و دوازده گیلهوا دست شما خواننده‌ عزیز قرار­ دارد، بدانید در شماره دوازده گیلهوا که حدود ۱۸ سال پیش‌ منتشر شد، چه‌ مطالبی آمد و به‌ چه‌ مسایلی پرداخته شد.

شماره دوازدهم گیلهوا خرداد­ماه‌ ۱۳۷۲  در ۴۰ صفحه به بهای‌ ۵۰۰  ریال چاپ شد. روی‌ جلد آن ساده و تک رنگ با تصویری از میرزا کوچکخان چاپ‌ شد. عکس پشت‌ جلد هم‌ به همان شکل تکرنگ تصویری از رودخانه لنگرود با قایقهای مملو از خربزه و هندوانه مربوط‌ به‌ سال۱۳۳۴ به‌ همراه‌ داشت. مطالب مجله با یادداشتی از مدیر مجله با عنوان«یک‌ سال‌ گذشت، سختاما شیرین!» شروع‌ شد و به شرح زیر ادامه یافت:

اخبار فرهنگی، هنری‌ و …

مقدمهای‌ بر تشکیلجمهوری‌ شوروی‌ ایران قربان‌ فاخته‌ جوبنه‌ (به‌مناسبت‌هفتاد و سومین‌سالگرد جمهوری‌ گیلان‌)

سربازان گمنام‌ جنگل‌(خاطرات‌صفرعلی‌ رهنما یکی‌از سربازان‌ و بازماندگان‌ نهضت‌جنگل‌) از قاسم‌غلامی‌ کفترودی‌

بهمناسبت‌ سومین‌ سالگرد زلزله‌ ویرانگر گیلان: شعر و ترانه‌ گیلکی ‌زلزله ‌با ترجمه‌ فارسی‌ همراه‌ نت‌ آهنگ ‌از  ایرج ‌هدایتی‌ شهیدانی‌

فرهنگعامه: شیوه ‌و ارزش‌ گردآوری‌ از دکتر علی‌ بلوکباشی‌

کاشیو کاشی­کاری‌ در گیلان‌ از م‌.کوچانی‌

پیشواز از نوروز در گیلان: رابرچره‌(آخرین‌قسمت‌) از عبدالرحمان‌عمادی‌

پرندگاندر باور مردم: شانه‌به‌سره‌ی ‌از زنده‌یاد محمود پاینده‌ لنگرودی‌ و نصرت‌الله‌ خوشدل‌

نامواژههای‌ جغرافیایی‌ گیلان: آج‌بیشه‌- اَج‌بوزایه‌ از زنده‌یاد ایرج‌ شجاعی‌فرد

نام­داران‌ مازندران: ابن‌اسفندیار، از حسین‌ صمدی‌

باز هم پیرامون‌ مرکز پژوهشی‌ گیلانشناسی شادروان‌ دکتر سرور ایزدی‌

از میان نامهها: نمک‌ بر زخم‌کهنه‌ (در زمینه‌ جوک‌ها و طعنه‌های‌قومی‌)

در ماسوله‌ حرف‌ اول را پنجرهها میزنند با ۱۰ عکس‌از پنجره‌های‌ مشبک‌ از ناصر فروغی‌ ماسوله‌

چراغ‌ سبز، بیرق‌ سفید، دو نقد تئاتر از محمود طیاری‌ (نمایشنامه‌ در انتظار اولیس‌به‌ کارگردانی‌ امیر ثابت ‌و جشن‌ پروانه‌ها به‌کارگردانی‌ غلامرضا آل‌بویه‌)

یادیاز هنرمند دیرینهسال: استاد رجب‌ آوازخوان‌ و پای‌ صحبت‌ او (با همکاری‌ عزیز طویلی‌)

مقالات‌ مربوط به‌ شمال‌ ایران‌ در مطبوعات کشور

در حاشیه‌ ششمین‌ نمایشگاه‌ بینالمللی کتاب‌ و علت‌ عدم‌ شرکت‌ ناشران‌ گیلانی

آرشیو عکس‌ و اسناد گیلهوا از استاد ایرج‌ افشار

درباره«تازهقانون»، مترجمگیلکی«تازهقانون‌» کیست؟ سه‌ مطلب‌ رسیده‌ از فریدون‌نوزاد – محسن‌جعفری‌مذهب‌ -حسین‌صمدی‌

فرهنگ‌ عامه‌ مردم شمال‌ ایران: ضرب‌المثل‌هایی‌ از لاهیجان‌- تنکابن‌- لنگرود – دیلمان‌- جمعه‌بازار – طاهرگوراب‌ و چیستان‌هایی‌ از لاهیجان‌ و دیلمان‌

بازی ها: پلا پرچینهمزا (بازیپلو پختن) از شهرام‌آزموده‌(اسالم‌)

مطالب‌ بخش‌ گیلکی‌ عبارتبودند از :

بانک‌ لغان‌ گیلکی‌(لغات‌خسمخ‌، اطراف‌فومن‌) گردآورده‌عبدالحسین‌رمضانیان‌خسمخی‌

شعر بلند «تره» از  زنده‌یاد یگانه‌هادی‌پور

و دو غزل‌ از محمد فارسی‌ و دوبیتیهایی‌ از محمود پایندهلنگرودی، علینافعی، جعفر واله‌ و دوبیتیهای‌ تالشی ازشهریار شفیقی

نهجالبلاغهبهزبان‌ گیلکی ترجمه‌ م‌.پ‌.جکتاجی‌

هارایهارا ی  ‌( جار­زدن ‌کالا سر میدان‌ بزرگ‌ رشت‌)

نقلستان: داستان‌«پورقوراب‌زن‌» از سیامک‌ دوستدار (خمام‌)

و مطالب‌ کوتاه‌ و متنوع‌ دیگر (بهفارسی‌ و گیلکی)

بازتابانتشار شماره۱۲ گیلهوا بسیار خوب بود و نشریه در اندک زمانی به فروش رسید ­و شمارههای برگشتی آن هم بعد از سالی به اتمام رسید.              این‌ شماره مجله در آرشیو موجود نیست و جز در دورههای صحافی‌ شده سال اول امکان تهیه آن وجود ندارد، مگر سفارش‌ از طریق«کپی‌ یا زیراکس» باشد. علاقه مندان در صورت تمایل میتوانند مجموعه سال اول را خریداری فرمای%


صد شماره‌ پیش: در معرفی‌ شماره‌ ۱۱ گیله‌وا

گفتیم‌ حالا که‌ صد شمارگی‌ را پشت‌ سر گذاشتیم‌، چه‌ خوب‌ است‌ با هر شماره‌ جدید، صد شماره‌ قبل‌آن‌ را نیز مورد مطالعه‌ اجمالی‌ قرار دهیم‌ تا برای‌ مخاطبان‌ عزیز و خوانندگان‌ جدید ما، شماره‌های‌ گذشته‌نیز معرفی‌ و تداعی‌ شود که‌ صد شماره‌ پیشتر چه‌ گفتیم‌ و چه‌ نوشتیم‌؟ به‌ دیگر روایت‌ حالا که‌ شماره‌ صد وده‌ گیله‌وا دست‌ شما خواننده‌ عزیز قرار دارد، بدانید در شماره‌ ده‌ گیله‌وا که‌ ۱۸ سال‌ پیش‌ منتشر شد چه‌مطالبی‌ آمد و به‌ چه‌ مسایلی‌ پرداخته‌ شد.

شماره‌ ۱۱ گیله‌وا اردیبهشت‌ ۱۳۷۲ در ۴۰ صفحه‌قطع‌ رحلی‌ به‌ بهای‌ ۵۰۰ ریال‌ عرضه‌ شد. روی‌ جلد این‌شماره‌ تصویری‌ داشت‌ از زنده‌یاد دکتر حشمت‌ جنگلی‌که‌ اردیبهشت‌ ماه‌ ۱۲۹۸ تیرباران‌ شد. پشت‌ جلد مجله‌نیز مزین‌ به‌ یکی‌ از عکس‌های‌ قدیمی‌ رشت‌ (عکسی‌ ازهتل‌ ایران‌) بوده‌ است‌.

مطالب‌ مجله‌ با یادداشتی‌ از مدیر مسئول‌ با عنوان‌تلخ‌ و شیرین‌ با خوانندگان‌ خود شروع‌ می‌شود. پس‌ ازآن‌ چند خبر و گزارش‌ کوتاه‌ فرهنگی‌، هنری‌ و پژوهشی‌و علمی‌ آمده‌ است‌. مقالات‌ این‌ شماره‌ به‌ شرح‌ زیراست‌:

سروها ایستاده‌ می‌میرند (به‌ مناسبت‌ هفتاد وپنجمین‌ سال‌ شهادت‌ دکتر حشمت‌) از روانشاد سیدمحمدتقی‌ میرابوالقاسمی‌)

شرح‌ کامل‌ محاکمه‌ اعدام‌ دکتر حشمت‌ جنگلی‌(برگرفته‌ از کتاب‌ تازه‌ انتشار تاریخ‌ انقلاب‌ جنگل‌)

«خالو زاله‌» ]بحثی‌ پیرامون‌ طب‌ سنتی‌ گیلان‌[از دکتر سید حسن‌ تائب‌

پرندگان‌ در باور مردم‌ گیلان‌ و دیلمستان‌(پرستو = حج‌ حاجی‌) از روانشاد محمود پاینده‌لنگرودی‌

افراشته‌ و هنر نمایش‌ از بهزاد موسایی‌

در چه‌ ماهی‌ از سال‌ هستیم‌؟ (دیه‌ ماه‌)

آشنایی‌ با فقهای‌ گیلان‌: ملا حسن‌ گیلانی‌تیمجانی‌ از غلام‌رضا نجفی‌

عارفان‌ گیلی‌ و دیلمی‌: ابوالفضل‌ دیلمی‌ ازاحمد اداره‌چی‌ گیلانی‌

اهمیت‌ واژه‌گان‌ گیلکی‌، در شناخت‌ ژرفنای‌فرهنگ‌ ایران‌ از دکتر محمد علی‌ سجادیه‌

باد در باورداشت‌ مردم‌ گیل‌ دولاب‌ تالش‌ ازمحمدرضا پورجعفری‌

تخریب‌ و بازسازی‌ یک‌ مسجد قدیمی‌ (مسجدلاکانی‌) / گیله‌وا

پیشنهاد شما چیست‌؟ «الف‌» در آخر کلمات‌گیلکی‌ از جعفر بخش‌زاد محمودی‌

گیلان‌شناسی‌ در خارج‌ از کشور (معرفی‌ کتاب‌مطالعات‌ منطقه‌ای‌، گیلان‌، ایران‌)

بازیها، روایتی‌ دیگر از بازی‌ «کوت‌ کوته‌ی‌،کوتلا کوته‌ ی‌) از مریم‌ فاخته‌

ماکان‌ کاکی‌ از محمد قلی‌ صدر اشکوری‌

نامداران‌ مازندران‌: آذر می‌ دخت‌ گران‌ گوشواراز حسین‌ صمدی‌

بهار در شعر گیلکی‌ (قسمت‌ دوم‌) از هوشنگ‌عباسی‌

واژه‌شناسی‌ شرفشاه‌: دخورستن‌ از عباس‌ حاکی‌

پیشواز از نوروز در گیلان‌ (رابرچره‌) قسمت‌سوم‌) از عبدالرحمن‌ عمادی‌

آفتاب‌ به‌ میهمانی‌مان‌ نمی‌آید، یادی‌ از هنرمندبی‌ نام‌ و نشان‌ «رمضان‌ پورطاهر» از مجید میرزایی‌

بانک‌ لغات‌ گیلکی‌، اصطلاحات‌ ماهیگیران‌ وکرجی‌ بانان‌ از محمد تقی‌ بارور

خوشنویسان‌ جوان‌ گیلانی‌: در معرفی‌ رضاجوادی‌ و نمونه‌ آثارش‌

محمد علی‌ افراشته‌ از فریدون‌ نوزاد

نامه‌های‌ رسیده‌ و چندین‌ مطلب‌ کوتاه‌ دیگر

مطالب‌ گیلکی‌ این‌ شماره‌

مجله‌ گیله‌وا به‌ شرح‌ زیر بوده‌است‌:

نهج‌البلاغه‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌ با ترجمه‌م‌.پ‌.جکتاجی‌

شعر گیله‌ مرد سحر دمه‌ از محمدعلی‌ افراشته‌

بهار بیمو (بهاریه‌های‌ مازندرانی‌ از مجموعه‌«سولاردنی‌») از جلیل‌ قیصری‌

شعرهای‌ گیلکی‌ از جواد شجاعی‌ فرد، رحیم‌چراغی‌، محمد دعایی‌، ابراهیم‌ پگاه‌، مصطفی‌علی‌اکبری‌، محمد ولی‌ مظفری‌

آهنگ‌های‌ محلی‌ شمال‌ ایران‌: زیور (با نت‌)

تازه‌ قانون‌ (انجیل‌ به‌ زبان‌ گیلکی‌) قسمت‌ سوم‌

نقلستان‌: نقل‌ «کورپی‌ یو زَرَج‌» (جغد و کبک‌)

بازتاب‌ انتشار شماره‌ ۱۱ گیله‌وا که‌ اردیبهشت‌ ماه‌سال‌ ۷۲ (حدود ۱۷ سال‌ پیش‌) و در بهار منتشر شد،برای‌ ما بسیار امیدبخش‌ و نویدبخش‌ بود. هنوز یکسال‌را به‌ سر نیاورده‌ بودیم‌ و استقبال‌ از نشریه‌ به‌ تدریج‌ درحال‌ افزایش‌ بود. از این‌ شماره‌ مجله‌ تعدادی‌ در آرشیودفتر گیله‌وا موجود است‌. علاقمندان‌ برای‌ دریافت‌ آن‌در ازای‌ ۵۰۰ تومان‌ (به‌ طور حضوری‌) و در صورت‌درخواست‌ پستی‌ (راه‌ دور) با ارسال‌ ۱۰۰۰ تومان‌ تمبربا پست‌ سفارشی‌ از هر نقطه‌ کشور می‌توانند اقدام‌ کنند.

منتشر شده در گیله وای شماره ۱۱۱


صد شماره پیش (در معرفی شماره ۸ و ۹ گیله وا)

شماره ۱۰۸ گیله وا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، برای این که بدانید صد شماره قبل یعنی در شماره ۸ چه مطالبی در این شماره درج شده است، به معرفی آن می پردازیم.
شماره ۸ و ۹ گیله وا یک جا در یک شماره و در تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۷۱ در ۴۴ صفحه به قیمت ۴۰۰ ریال عرضه شد. عکس روی جلد آن به زنده یاد ابراهیم فخرایی نویسنده کتاب سردار جنگل اختصاص داشت. پشت جلد نیز به نمایی از شهر رودسر و میدان قدیم آن اختصاص داشت که برای رودسری های عزیز بسیار جالب توجه بود. مطالب گوناگونی هم به شرح زیر در آن چاپ شد:

(بیشتر…)


صد شماره پیش (در معرفی شماره ۶ , ۷ گیله وا)

گفتیم حالا که به صد شمارگی رسیدیم، چه خوب است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز، خوانندگان جدید و مشترکان قدیم ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و شش گیله وا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره شش و هفت گیله وا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمده و به چه مسایلی پرداخت شد و به تبع آن چه اتفاق افتاد؟
شماره ۷و۶ گیله وا، یک جا در تاریخ (آذر و دی ۱۳۷۱) در ۵۲ صفحه به قیمت ۵۰۰ ریال منتشر شد. با روی جلدی از نیما یوشیج و عکس پشت جلد از یک بنای تاریخی: عمارت ناصری در رشت مربوط به دوره ناصرالدین شاه که البته بر اثر غفلت اولیای امور به کلی از میان رفت.

(بیشتر…)


صد شماره پیش (در معرفی شماره ۵ گیله وا)

گفتیم حالا که به صد شمارگی رسیدیم، چه خوب است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز، خوانندگان جدید و مشترکان قدیم ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و پنج گیله وا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره پنج گیله وا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمده و به چه مسایلی پرداخت شد و به تبع آن چه اتفاق افتاد؟

(بیشتر…)