نوشته‌های با برچسب ‘گیله وای شماره ی 102’

صد شماره پیش (گیله وای شماره ۲)

گفتیم حالا که به صد شمارگی رسیدیم، چه خوب است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز و خوانندگان جدید ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و سه گیله وا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره دو گیله وا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمده و به چه مسایلی پرداخت شد و به تبع آن چه اتفاق افتاد؟
gilava-2.JPG

(بیشتر…)


آنچه در یکصد و دومین شماره گیله وا می خوانید:

gilava-102.JPG
بخش فارسی
سرمقاله …….۴
یادداشت سردبیر…….۶
۱ ویژه زنده یاد احمد عاشورپور- بخشی از سال شمار زندگی عاشورپور………۷
یاد ایامی که با هم آشنا بودیم ما / سید جعفر مهرداد………..۸
از زبان دوست / محمد تقی بارور ………..۹
خاطره اجرای سرود ای ایران با صدای عاشورپور / احمد علی دوست ……….۱۰

(بیشتر…)


سخت است خود را مذمت کردن!

سرمقاله شماره ۱۰۲ گیله‌وا
صبح یکی از روزهای دهه فجر امسال، اخبار ساعت ۸ رادیو ایران، ضمن برشمردن افتتاح طرح ها و پروژه های کشور توسط اعضای هیأت دولت، اعلام داش


پِلِه گِل (سخنرانی پوراحمد جکتاجی، مدیر مسئول گیله وا در نخستین سالگرد زنده یاد احمد عاشورپور)

Jaktaji.JPGبو گوفته بی « هیزاران گب دارم من ، همهٰ بر لب دارم من، نشا گوفتن به صد سال » .
چی خُب بوگوفتی پِله گِل. می دیلˇ گبا بزه یی . خیلیانˇ دیلˇگبا بزه یی. منم هیزاران گب دارم، همه یا برلب دارم، ولی گوفتن نتانم !
بوگوفته بی ، اوپیشانیˆ، وختی حله دانشجوبی و شوروع بوکوده بی به خاندن و تازه آواز اورگاده بی گیلکی ، دانشکده جغلان ، اوشان کی گیلک بید، خوشانˇ سرا تاودایید بیجیر، شرمندگی جا ! اما غیرˇ گیلکان، ترا تشویق بکودیدی به خاندن ! اَ کار حکمن ترا خیلی سنگین بینیشته بو کی خیلی جایان دِه اَ گبا بزه داری ! چی بکشه بی راستی ! گیدی یا می دورون مرا خوردن درهٰ می بیرون خلایقا ! راست گیدی !
تی اَ گب مرا یادˇ«دامون» تاودا . سی سال پیشانیˆ بو ، کی هنی سی سال ویشتر ناشتیم. روزنامه یˇ دامونا تازه راتاودابوم . هر چی نیویشتیم گیلان ره بو، گیلکی زبانˇ مره. تو اگر خاندنˇ مره شوروع بوکودی، من نیویشتنˇ مره سربیگیفتم پِله گِل.

(بیشتر…)